O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Začetek postopka individualne izvršbe

dr. Luigi Varanelli, 3.4.2014

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 13/2014Javno podjetje izvaja gospodarsko javno službo na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Na podlagi 5. člena ZGJS so dolžni nepretrgoma opravljati storitve in zagotavljati dostop javnih dobrin vsakomur pod enakimi pogoji. Po uvedbi postopka zaradi insolventnosti nad insolventnim dolžnikom (pravno osebo) na podlagi 2. točke drugega odstavka 34. člena in 3. točke drugega odstavka 355. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) uporabniku obračunavajo storitve za vodo, ogrevanje, odvoz odpadkov. Prvi odstavek 34. člena ZFPPIPP, ki govori o obveznosti enakega obravnavanja upnikov, določa, da če družba postane insolventna, ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje družbe. Na podlagi 2. točke drugega odstavka 34. člena velja, da so za redno poslovanje družbe nujna zlasti plačila tekočih stroškov rednega poslovanja družbe (elektrika, voda ipd.). Med tekoče stroške rednega poslovanja družbe po 3. točki drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP spadajo stroški vode in drugi stroški v zvezi z uporabo poslovnih prostorov za potrebe stečajnega postopka, po 9. točki drugega odstavka 355. člena ZFPPIPP pa tudi drugi stroški, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih obdobjih med potekom stečajnega postopka. Če poslovni prostor insolventnega dolžnika ni več v uporabi, je podjetje v skladu z občinskimi odloki še vedno primorano obračunavati fiksne stroške omrežnine za oskrbo s pitno vodo in omrežnino za odvajanje odpadne vode, s čimer jim nastajajo zgolj odprte terjatve. Zaradi neplačevanja storitev za vodo, ogrevanje, odvoz odpadkov, ki jih obračunavajo insolventnemu dolžniku po preteku roka za prijavo terjatev v stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, so na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in občinskih odlokov proti insolventnemu dolžniku (pravni o
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Pol koraka naprej in korak vstran

Blaž Kovač, 3.4.2014

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 13/2014Državni zbor RS je 21. novembra 2013 sprejel Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Poizkus slovenskih oblasti je (vnovič) neustrezen - to izhaja tudi iz drugega dela sodbe v zadevi Kurić proti Sloveniji glede premoženjske škode, ki jo je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razglasilo 12. marca 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Odstop dela plače

dr. Nana Weber, 3.4.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2014Delavec je v podjetju povzročil škodo na delovnih sredstvih v višini 400 evrov in jo je pripravljen povrniti. • Ali lahko drugemu podjetju, ki smo mu dolžni enako vsoto, odstopimo terjatev do delavca v delu njegove plače?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Izbris blagovne znamke - dobrovernost prijavitelja

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje države članic v zvezi z blagovnimi znamkami - 13. člen V primeru, ko se slaba vera prijavitelja znamke nanaša le na nekatero blago, za katerega je zahteval registracijo znamke, se blagovna znamka lahko izbriše le za to blago.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Davek na nepremičnine in množično vrednotenje nepremičnin

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Zakon o davku na nepremičnine se razveljavi. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin je v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja nepremičnin. Do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin se uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine. Na podlagi predpisov iz prejšnje točke pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini. Obveznost plačevanja davka na premoženje na podlagi predpisov iz prejšnje točke izreka nastopi s 1. aprilom 2014. Roki, ki so za zavezance določeni v predpisih iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine in so do objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije že potekli, potečejo 30. aprila 2014. Roki, ki so za pristojne organe določeni v predpisih iz prve do pete alineje 33. člena Zakona o davku na nepremičnine in so za leto 2014 že potekli, potečejo 30. junija 2014. Mestna občina Koper nosi svoje stroške postopka. Ta odločba učinkuje z dnem javne razglasitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Slovenija - oaza davčnih utajevalcev?

Nina Židanik, 3.4.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nina Židanik, Pravna praksa, 13/2014univ. dipl. pravnica, doktorska kandidatka na PF Univerze v Ljubljani, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji prihodnosti?

Andrej Grah Whatmough, 3.4.2014

Lastnina in druge stvarne pravice

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 13/2014V petek, 28. marca 2014, je postalo jasno, da prebivalci Slovenije in slovensko gospodarstvo davka na nepremičnine še vsaj nekaj časa ne bomo plačevali. Ustavno sodišče RS je namreč objavilo dolgo pričakovano odločbo v postopku ocene skladnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) z Ustavo in soglasno razveljavilo celoten ZDavNepr. Sodišče je ugotovilo tudi neskladnost nekaterih določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo, kolikor se nanašajo na obdavčenje nepremičnin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih

dr. Šime Ivanjko, 3.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 13/2014Naši televizijski dnevniki so postali pravzaprav sodni televizijski kanali, na katerih se večji del udarnih poročil nanaša na domnevna kazniva dejanja bolj ali manj znanih oseb iz političnega oziroma gospodarskega življenja. Praviloma se vsako poročanje o policijskem zbiranju obvestil ali televizijski šov o tem, kako policija v jutranjih urah pred kamerami preiskuje in odnaša razno dokumentacijo, konča z napovedjo višine kazni, ki jo bo dobil domnevni storilec, če bo spoznan za krivega. Da niti ne omenjam vse pogostejše prakse, po kateri novinarji že čakajo policijo pred domom domnevnega storilca. To je tema zase, še zlasti če se novinar pri tem hvali, da ne bo izdal tistega, ki ga je obvestil o predvideni preiskavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Transparentnost v zameno za konkurenčnost

Igor Knez, 3.4.2014

Uprava

Igor Knez, Pravna praksa, 13/2014Pred kratkim sprejeta novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) bo z uveljavitvijo prinesla širši krog zavezancev za dostop do informacij javnega značaja, med drugim tudi gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države in občin. To pa pomeni tudi bistveno večji nabor informacij in podatkov, ki bodo na voljo najširši javnosti. Kaj pa konkurenčnost teh podjetij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Ali bob gledamo ali jemo?

dr. Nataša Hribar, 3.4.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 13/2014Olimpijske igre so me čisto zasvojile. Predzadnji dan olimpijskih iger sem s kolegico prek spletnega klepetalnika razpravljala o nekih slovničnih zadevah, zraven pa poslušala bob. Tako sem ji odgovorila na vprašanje, kaj počnem. (Gledala sem ga namreč bolj težko, saj sem bila z njo na klepe
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Informacija za slovenske rezidente, zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. marec 2014 Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2M) s 1. januarjem 2014 ukinja olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Poklic kot hobi

dr. Nana Weber, 3.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2014"Imel sem srečo, da sem se odločil za delo, ki me resnično veseli. Poklicne dolžnosti so mi bile tudi hobi," so bile uvodne besede dr. Karla Zupančiča na znanstvenem simpoziju, pripravljenem v čast njegovi 80-letnici, ki je v organizaciji Katedre za civilno pravo pri PF Univerze v Ljubljani na PF Univerze v Ljubljani potekal 25. marca 2014. "Intenzivno občutim pripadnost univerzi, častitljivi ustanovi, ki daje duhovno hrano študentom in profesorjem," je še dejal dr. Zupančič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

On-line opravljanje izpitov prek kamere

Irena Vovk, 3.4.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014Študentka pojasnjuje, da so s šolskim letom 2013/14 na fakulteti uvedli obvezno opravljanje izpitov on-line, in sicer tako, da morajo imeti študenti vklopljeno spletno kamero, s katero posnamejo prostor, v katerem so v času opravljanja izpita, posredovati pa morajo tudi osebne podatke oseb, ki vstopijo v prostor med opravljanjem spletnega izpita. Na fakulteti v zvezi s snemanjem prostora pojasnjujejo, da snemanje opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki poteka on-line, ne pomeni videonadzora po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), pomeni pa obdelavo osebnih podatkov po istem zakonu. Določbe 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 dopuščajo obdelovanje videoposnetkov študentov za namen preverjanja njihove identitete pri opravljanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Podatki se bodo shranjevali do konca študijskega leta, v katerem je študent opravljal on-line izpit, nato se bodo varno in trajno uničili. Vsi zbrani in obdelani podatki bodo zavarovani tako, da je omogočen dostop do posnetkov samo avtoriziranim osebam (ocenjevalcem). Ali fakulteta čezmerno posega v zasebnost študentov, če zahteva snemanje prostora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-F

mag. Uroš Ilić, 3.4.2014

Kultura in umetnost

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 13/2014Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je začel veljati 15. januarja 2008. Doslej je bil ta temeljni pravni vir insolvenčnega prava že (pre)večkrat noveliran (v zadnjem letu na primer kar dvakrat). Pri tem žalostijo predvsem tisti deli novele, ki so usmerjeni v črtanje pravil predhodne novele, kar najbolj nazorno kaže na slabo premišljenost zakonodajnih rešitev (kar je - upam - zgolj posledica prehitrega zakonodajnega tempa).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Odmera kazni - alternativni način izvršitve kazni zapora

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Sodišče v primeru, ko se odloči za alternativni način prestajanja kazni zapora v obliki zapora ob koncu tedna, izbere oziroma odloči, na katerega od dveh v zakonu predpisanih načinov bo obsojenec izvrševal svojo obveznost, torej ali bo med tednom delal ali se bo izobraževal. Pogoj, da je obsojenec zaposlen ali da se izobražuje, je treba po naravi stvari le ugotoviti - ta okoliščina ne zahteva posebne obrazložitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Obravnava vlog po Zakonu o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 - posebnosti pri ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Navodilo DURS, št. 4213-122/2014-3, 19. marec 2014 Davčna uprava RS je glede na posebnosti pri postopanju pri obravnavi vlog kmetov, ki so zaradi žledu na območju Republike Slovenije od 30. januarja do 10. februarja 2014 utrpeli škodo, pripravila navodilo z namenom, da se prizadete davčne za
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku - od 1. aprila 2014 dalje

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4210-3848/2014-1, 25. marec 2014 Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja od 1. aprila 2014 dalje na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) do
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Kaj je mogoče šteti kot računsko napako v postopkih oddaje javnega naročila?

Maja Prebil, 3.4.2014

PRORAČUN

Maja Prebil, Pravna praksa, 13/2014V postopkih oddaje javnega naročila pogosto pride do primerov, ko ponudniki storijo napako pri vpisovanju ponudbene cene v ponudbeni predračun, bodisi skupne ponudbene cene bodisi ponudbene cene po posameznih postavkah. Do napak lahko pride zaradi napačnega razumevanja ponudbenega predračuna, zar
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Upoštevanje finančnih storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, opravljenih v drugih državah članicah, v izračunu odbitnega deleža

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Pojasnilo DURS, št. 4230-319465/2013-5, 10. december 2013 • Kako se upoštevajo finančne storitve, opravljene davčnim zavezancem iz druge države članice, katerih kraj obdavčitve se določi v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)i
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Supervizor

Irena Vovk, 3.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014(supervizor.kpk-rs.si) Jeziki: slovenščina Tip: spletna aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Vzdrževanost: dobra Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Oglaševanje: brez oglasov Aplikacija Supervizor omogoča vpogled v izdatke javnih inst
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU

Zoran Skubic, 3.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 13/2014Ugotavljanje skladnosti motornih vozil s tehničnimi zahtevami - t. i. homologacija - je bilo svojčas probatio diabolica, še zlasti če se je nanašalo na vozila, uvožena iz kakih tako ali drugače eksotičnih okolišev. Sem nedvomno spada tudi uvoz iz držav, v katerih velja pravilo vožnje po levi, s tem pa vozil z volanskim drogom na nasprotni, desni strani. S sprejemom Okvirne direktive 2007/46/ES o homologaciji, ki je v tem delu dopolnila Direktivo 70/311/EGS o krmilju motornih vozil, so se ti postopki v bistvenem poenostavili. Ker sta obe direktivi predvsem tehnične narave, pa je še vedno obstajalo odprto vprašanje, ali imajo države članice morda še vedno diskrecijo, da z nacionalnimi predpisi določijo nekatere omejitve tej sicer praviloma na ozemlju EU univerzalni skladnosti vozil s tehničnimi zahtevami, če to zahtevajo nujni razlogi v splošnem interesu. Sodišče (EU) je tako v dveh nedavnih odločitvah v luči obeh direktiv presojalo poljsko in litovsko nacionalno ureditev, ki lastnikom vozil z volanskim drogom (krmiljem) na "napačni", desni strani iz razlogov varnosti v cestnem prometu odrekata možnost registracije takih vozil v teh dveh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum

Janez Kranjc, 3.4.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2014Misel, ki bi se slovensko glasila "Nikomur ne škoduje, da je molčal; škoduje (lahko le), če je govoril", je vzeta iz t. i. Katonovih distihov. Gre za zbirko latinskih verzov (distihov), ki povzemajo nekatera moralna pravila in življenjske modrosti. Nastala je verjetno v 3. ali 4. stoletju. V srednjem veku so jo pripisovali Katonu starejšemu (234-149 pr. Kr.). Resnični avtor zbirke je neki sicer neznani Dionysius Cato. Zbirko so v srednjem veku imenovali kar Cato. Kljub temu se še vedno domneva, da so Katonovi distihi nastali tudi pod vplivom pisem in zbirke modrih izrekov z naslovom Apophthegmata Katona starejšega. Katonove distihe so vse do 18. stoletja uporabljali kot učbenik latinščine in kot priročnik moralnega življenja. Prevedli so jo v številne jezike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Čezmejna medicina

Mitja Pukšič, 3.4.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 13/2014Zdaj že tradicionalno 23. posvetovanje Medicina in pravo sta v okviru svojega plodnega sodelovanja tako kot vsako leto organizirali Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru ter soorganizatorjem Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Glavni pokrovitelj tokratnega posvetovanja je bila Medicinska fakulteta v Mariboru, ki je 28. in 29. marca v sodobno opremljenih prostorih prvič gostila okoli 150 udeležencev tega posveta, med katerimi so prevladovali zdravniki, pravniki, sociologi in nadobudni študenti teh ved.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

razpisi

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Ur. l. RS, št. 18/14 1. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok je 14. april. 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu - Sodni svet RS; rok je 14. marec. 3. Direktor javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut - Ministrstvo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2014(41)
> April(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H I J K L M NOP QRS ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov