O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nulli tacuisse nocet, nocet esse locutum

Janez Kranjc, 3.4.2014

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2014Misel, ki bi se slovensko glasila "Nikomur ne škoduje, da je molčal; škoduje (lahko le), če je govoril", je vzeta iz t. i. Katonovih distihov. Gre za zbirko latinskih verzov (distihov), ki povzemajo nekatera moralna pravila in življenjske modrosti. Nastala je verjetno v 3. ali 4. stoletju. V srednjem veku so jo pripisovali Katonu starejšemu (234-149 pr. Kr.). Resnični avtor zbirke je neki sicer neznani Dionysius Cato. Zbirko so v srednjem veku imenovali kar Cato. Kljub temu se še vedno domneva, da so Katonovi distihi nastali tudi pod vplivom pisem in zbirke modrih izrekov z naslovom Apophthegmata Katona starejšega. Katonove distihe so vse do 18. stoletja uporabljali kot učbenik latinščine in kot priročnik moralnega življenja. Prevedli so jo v številne jezike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nične pogodbe z namenom oškodovanja upnikov skozi sodno prakso

Blaž Mrva, 3.4.2014

Obligacije

Blaž Mrva, Pravna praksa, 13/2014Dolžniki pogosto sklepajo navidezne pogodbe, s katerimi prenašajo premoženje na tretje z namenom, da bi se izognili plačilu in s tem oškodovali upnike. Tudi storilci gospodarskih kaznivih dejanj so ob sojenju pogosto brez premoženja. Pregled sodne prakse glede ničnosti pogodb (86. in naslednji členi Obligacijskega zakonika - OZ) pokaže, da sodišča dokaj široko razlagajo navideznost posla in nedopustne nagibe kot razlog za ničnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih

dr. Šime Ivanjko, 3.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 13/2014Naši televizijski dnevniki so postali pravzaprav sodni televizijski kanali, na katerih se večji del udarnih poročil nanaša na domnevna kazniva dejanja bolj ali manj znanih oseb iz političnega oziroma gospodarskega življenja. Praviloma se vsako poročanje o policijskem zbiranju obvestil ali televizijski šov o tem, kako policija v jutranjih urah pred kamerami preiskuje in odnaša razno dokumentacijo, konča z napovedjo višine kazni, ki jo bo dobil domnevni storilec, če bo spoznan za krivega. Da niti ne omenjam vse pogostejše prakse, po kateri novinarji že čakajo policijo pred domom domnevnega storilca. To je tema zase, še zlasti če se novinar pri tem hvali, da ne bo izdal tistega, ki ga je obvestil o predvideni preiskavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji prihodnosti?

Andrej Grah Whatmough, 3.4.2014

Lastnina in druge stvarne pravice

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 13/2014V petek, 28. marca 2014, je postalo jasno, da prebivalci Slovenije in slovensko gospodarstvo davka na nepremičnine še vsaj nekaj časa ne bomo plačevali. Ustavno sodišče RS je namreč objavilo dolgo pričakovano odločbo v postopku ocene skladnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) z Ustavo in soglasno razveljavilo celoten ZDavNepr. Sodišče je ugotovilo tudi neskladnost nekaterih določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) z Ustavo, kolikor se nanašajo na obdavčenje nepremičnin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisane v Ljubljani 2. aprila 2001 5. 4. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporaz
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 51. seji (27. marec 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih; - izhodišča za pripravo predloga zakona o pogrebni d
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

ESČP vnovič o nemški ureditvi varnostnega zapora

Marjana Garzarolli, 3.4.2014

Varstvo človekovih pravic

Marjana Garzarolli, Pravna praksa, 13/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se je v zadevi Glien opredelilo do nemške ureditve varnostnega zapora. Nemški Kazenski zakonik je do leta 1998 določal, da se varnostni zapor lahko izreče za obdobje do deset let. Z novelo leta 1998 je zakon za storilce, za katere se ugotovi, da bi lahko ponovili najhujša kazniva dejanja, odpravil to zgornjo mejo, nove določbe pa se lahko uporabljajo tudi za nazaj. Varnostni zapor je v nemškem kazenskem pravu predviden kot eden od varnostnih ukrepov oziroma ukrepov prevencije in prevzgoje, ki ga sodišče lahko izreče poleg kazni, če je izkazano, da storilec predstavlja nevarnost za družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Prepoved vožnje z volanom na desni je kršitev prava EU

Zoran Skubic, 3.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 13/2014Ugotavljanje skladnosti motornih vozil s tehničnimi zahtevami - t. i. homologacija - je bilo svojčas probatio diabolica, še zlasti če se je nanašalo na vozila, uvožena iz kakih tako ali drugače eksotičnih okolišev. Sem nedvomno spada tudi uvoz iz držav, v katerih velja pravilo vožnje po levi, s tem pa vozil z volanskim drogom na nasprotni, desni strani. S sprejemom Okvirne direktive 2007/46/ES o homologaciji, ki je v tem delu dopolnila Direktivo 70/311/EGS o krmilju motornih vozil, so se ti postopki v bistvenem poenostavili. Ker sta obe direktivi predvsem tehnične narave, pa je še vedno obstajalo odprto vprašanje, ali imajo države članice morda še vedno diskrecijo, da z nacionalnimi predpisi določijo nekatere omejitve tej sicer praviloma na ozemlju EU univerzalni skladnosti vozil s tehničnimi zahtevami, če to zahtevajo nujni razlogi v splošnem interesu. Sodišče (EU) je tako v dveh nedavnih odločitvah v luči obeh direktiv presojalo poljsko in litovsko nacionalno ureditev, ki lastnikom vozil z volanskim drogom (krmiljem) na "napačni", desni strani iz razlogov varnosti v cestnem prometu odrekata možnost registracije takih vozil v teh dveh državah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-H (Ur. l. RS, št. 82/13) - veljati začne 9. aprila 2014, za vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti pri izpodbijanju odločbe o stroških v postopku o prekršku

Tina Lesar, 3.4.2014

Prekrški

Tina Lesar, Pravna praksa, 13/2014Vrhovno državno tožilstvo je od prekrškovnih organov prejelo več pobud za zahtevo za varstvo zakonitosti v primerih ustavljenih postopkov zoper storilce prekrškov. Iz pobud je izhajalo, da so okrajna sodišča pri odločanju o zahtevah za sodno varstvo zoper sklepe prekrškovnih organov o stroških postopka ob podobnih dejanskih stanovih različno presojala. V večini primerov so zahtevam za sodno varstvo delno ugodila, zagovornikom priznala nagrade po tarifah, ki jih prekrškovni organ ni priznal, prisodila so zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči naslednji dan po poteku tridesetih dni, odkar je zagovornik vložil stroškovnik pri pristojnem organu, ter pri odmerjanju višine nagrad v razponu upoštevala okoliščine na strani odvetnika, ki jih je prvič zatrjeval šele v zahtevi za sodno varstvo. Vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti je Vrhovno sodišče zavrglo z argumentacijo, da tožilec izpodbija zgolj odločitev sodišča o odmeri stroškov postopka o prekršku, iz tega razloga pa zahteva ni dovoljena. Menim, da bi glede na veljaven normativni okvir Vrhovno sodišče lahko odločilo tudi drugače in s tem preprečilo, da (nekatera) okrajna sodišča napačno razlagajo Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 3.4.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 13/20143. april 1942 - Razlastitev tujih veleposestnikov Izvršni odbor Osvobodilne fronte (OF) je izdal odlok o razlastitvi tujih veleposestnikov. 4. april 188 - Mark Avrelij Antonij Rodil se je rimski cesar Mark Avrelij Antonij, imenovan tudi Karakala, ki je vladal od leta 211 do
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

razpisi

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014Ur. l. RS, št. 18/14 1. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok je 14. april. 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu - Sodni svet RS; rok je 14. marec. 3. Direktor javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut - Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/201426. marec - zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. 27. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. 28. marec -
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Ali bob gledamo ali jemo?

dr. Nataša Hribar, 3.4.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 13/2014Olimpijske igre so me čisto zasvojile. Predzadnji dan olimpijskih iger sem s kolegico prek spletnega klepetalnika razpravljala o nekih slovničnih zadevah, zraven pa poslušala bob. Tako sem ji odgovorila na vprašanje, kaj počnem. (Gledala sem ga namreč bolj težko, saj sem bila z njo na klepe
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

dogodki - izjave

Irena Vovk, 3.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014od 25. do 31. marca Torek, 25. 3. Ministrica odstopila. Ministrica za zdravje Alenka Trop Skaza, ki je mesto ministrice zasedla pred mesecem dni, je predsednici Vlade Alenki Bratušek poslala odstopno izjavo. Predsednica Vlade Alenka Bratušek obžaluje odstop ministrice, saj da se je ministri
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Evropa

Irena Vovk, 3.4.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014Torek, 25. 3. Delo na črno. Približno vsak deseti Evropejec (11 odstotkov) priznava, da je v preteklem letu kupil blago ali plačal storitve, povezane z delom na črno, štiri odstotke pa jih priznava, da so prejeli neprijavljeno plačilo za svoje delo. Poleg tega je vsak trideseti (trije odstot
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Čezmejna medicina

Mitja Pukšič, 3.4.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 13/2014Zdaj že tradicionalno 23. posvetovanje Medicina in pravo sta v okviru svojega plodnega sodelovanja tako kot vsako leto organizirali Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru ter soorganizatorjem Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Glavni pokrovitelj tokratnega posvetovanja je bila Medicinska fakulteta v Mariboru, ki je 28. in 29. marca v sodobno opremljenih prostorih prvič gostila okoli 150 udeležencev tega posveta, med katerimi so prevladovali zdravniki, pravniki, sociologi in nadobudni študenti teh ved.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Vsebina PP št.13/2014

Avtor ni naveden, 3.4.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2014stran 3 Uvodnik dr. Šime Ivanjko Sporno napovedovanje obsodbe na televizijskih poročilih stran 6 Davčno pravo Andrej Grah Whatmough Padec Zakona o davku na nepremičnine: kaj nas čaka v bližnji prihodnosti? stran 8
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Supervizor

Irena Vovk, 3.4.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014(supervizor.kpk-rs.si) Jeziki: slovenščina Tip: spletna aplikacija Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Vzdrževanost: dobra Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki Oglaševanje: brez oglasov Aplikacija Supervizor omogoča vpogled v izdatke javnih inst
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

On-line opravljanje izpitov prek kamere

Irena Vovk, 3.4.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014Študentka pojasnjuje, da so s šolskim letom 2013/14 na fakulteti uvedli obvezno opravljanje izpitov on-line, in sicer tako, da morajo imeti študenti vklopljeno spletno kamero, s katero posnamejo prostor, v katerem so v času opravljanja izpita, posredovati pa morajo tudi osebne podatke oseb, ki vstopijo v prostor med opravljanjem spletnega izpita. Na fakulteti v zvezi s snemanjem prostora pojasnjujejo, da snemanje opravljanja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki poteka on-line, ne pomeni videonadzora po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), pomeni pa obdelavo osebnih podatkov po istem zakonu. Določbe 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 dopuščajo obdelovanje videoposnetkov študentov za namen preverjanja njihove identitete pri opravljanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Podatki se bodo shranjevali do konca študijskega leta, v katerem je študent opravljal on-line izpit, nato se bodo varno in trajno uničili. Vsi zbrani in obdelani podatki bodo zavarovani tako, da je omogočen dostop do posnetkov samo avtoriziranim osebam (ocenjevalcem). Ali fakulteta čezmerno posega v zasebnost študentov, če zahteva snemanje prostora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Poklic kot hobi

dr. Nana Weber, 3.4.2014

Pravoznanstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2014"Imel sem srečo, da sem se odločil za delo, ki me resnično veseli. Poklicne dolžnosti so mi bile tudi hobi," so bile uvodne besede dr. Karla Zupančiča na znanstvenem simpoziju, pripravljenem v čast njegovi 80-letnici, ki je v organizaciji Katedre za civilno pravo pri PF Univerze v Ljubljani na PF Univerze v Ljubljani potekal 25. marca 2014. "Intenzivno občutim pripadnost univerzi, častitljivi ustanovi, ki daje duhovno hrano študentom in profesorjem," je še dejal dr. Zupančič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 3.4.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2014Catherine Barnard, Albertina Albors-Llorens, Markus W. Gehring in Robert Schütze (ur.) Cambridge Yearbook of European Legal Studies (Hart Publishing, Oxford, Vol 15 2012-2013, 2013, 816 strani) Letopis evropskih pravnih študij obravnava pomembna vprašanja v pravu EU, pravo Ev
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄13

Nepremičninski davek

Hinko Jenull, 3.4.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Hinko Jenull, Pravna praksa, 13/2014Treba je nekaj reči tudi o nepremičninskem davku, o tem paradnem konju naše politične in pravne nesposobnosti, da skupne težave rešujemo na miren, premišljen, spodoben, skratka, na civiliziran način. Težko je sešteti vse prave in namišljene težave, zaplete in krivice, ki so jih mediji odkrivali ob asistenci različnih interesnih skupin, političnih nasprotnikov, jeznih občanov, vedno krivih uradnikov in neprepričljivih zagovornikov na hitro vkup zmetanih davčnih rešitev. Histerija je bila popolna. Čeprav imajo nepremičnine že po svoji naravi to lepo lastnost, da jih ni mogoče skriti v nobeno davčno oazo in zato nujno zapadejo zahtevanemu plačilu, evidence pa bomo slej ko prej uredili v skladu z dejanskim stanjem, je bil ustvarjen vtis, da je narod pred živčnim zlomom, proračun pred bankrotom in država pred razpadom.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2014(41)
> April(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H I J K L M NOP QRS ŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov