O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Kje to piše

Hinko Jenull, 2.4.2015

Pravoznanstvo, Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 13/2015Znano vprašanje, ki ga v strokovni razpravi pravniki drug drugemu postavljajo, ko želijo opozoriti, da je najmočnejša argumentacija tista z neposredno in jasno oporo v zakonskem besedilu, ima lahko tudi drugačne, širše razsežnosti. Na primer: na prostor za zaslišanje priča pride z žvečilnim gumijem v ustih, plastenko vode v eni roki in z drugo roko v žepu. Na opozorilo, da se na tak način ne pristopa k sodišču in da bo moteče dodatke treba odstraniti, mirno vpraša: Kje pa to piše?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Izpridevniški priimki

dr. Nataša Hribar, 2.4.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 13/2015Tokrat bom besedo, dve spregovorila o slovenskih priimkih, ki so po izvoru pridevniki oz. deležniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vpogled in digitalizacija osebne pošte

Irena Vovk, 2.4.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Ali lahko fizična oseba pooblasti podjetje - ponudnika storitev, da v njenem imenu odpira pošto z oznako "osebno" (na primer davčno napoved, sodna pisanja), jo obdela in mu jo dostavi v elektronski obliki?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Kontradiktornost - uresničitev pravice do izjave

Andrejka Grlić, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 13/2015Merilo demokratičnosti in obstoja pravne države je tudi načelo kontradiktornosti. V zadnjem času se o tem govori zaradi odločitve Vrhovnega sodišča. Ko gre za odmeven primer, se zgane vsa pravna stroka, pri manj pomembnih zadevah, vsaj s stališča medijev, pa se nihče ne oglasi, čeprav je v Sloveniji že več let kršeno načelo kontradiktornosti v postopkih Inšpektorata za javni sektor, ki deluje kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Integrativna medicina - izziv sodobne medicine

Špela Kogovšek, 2.4.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 13/2015Štiriindvajseto strokovno posvetovanje Medicina in pravo na temo Integrativna medicina - izziv sodobne medicine, ki sta ga 20. in 21. marca v Mariboru organizirala Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto (MF) in Pravno fakulteto (PF) Univerze v Mariboru ter z UKC Maribor, je prineslo razpravo, kritično presojo in predloge za ureditev integrativne medicine v Sloveniji. Razprava se je omejila na položaj zdravnika, ki uporablja tudi zdravilne metode, in se ni spuščala v vprašanje zdravilcev, ki po izobrazbi niso zdravniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva

dr. Roman Lavtar, 2.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 13/2015Razprava o morebitnih ukrepih za znižanje stroškov občin se je začela že pred nekaj leti, konkretni vsebinski okvir pa je dobila s pripravo osnutka predpisa, s katerim naj bi v obliki omnibus zakona posegli v več različnih predpisov tako, da bi bodisi zmanjšali administrativne obremenitve občin bodisi povečali prihodke občin ali pa zmanjšali finančne obremenitve zaradi drugih subjektov, ki za občine izvajajo plačljive storitve. Prva različica takega zakona je bila napisana že v letu 2013, končno obliko pa je dobila v pogajanjih med vlado in združenji občin, ki so tekla med lanskim novembrom in januarjem letos. V februarju je bil tako sprejet Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki med drugim posega v enajst različnih predpisov, med drugim tudi v določbo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki se nanaša na ustanovitev občinskega pravobranilstva. V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj je prav ta določba prelomna, saj utegne končno pripeljati do ustanovitve občinskih pravobranilstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Ianua sed plena est percutienda manu

Janez Kranjc, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2015Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Na vrata je treba potrkati z roko, polno denarja", je rimski pesnik Tibul (Elegia 1, 5, 68). Izvirni verz se v celoti glasi: Heu canimus frustra, nec verbis victa patescit, Ianua, sed plena est percutienda manu (Joj, zaman kličemo; vrat nam ne bodo odprle besede, potrkati je treba z roko, polno denarja). Drugi del verza se je ohranil kot samostojen rek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Problematika knjigovodstva na kmetijah - upoštevanje subvencij za preteklo leto

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015• Kako knjigovodsko in za davčen namene izkazati prihodke iz naslova neposrednih plačil (plačilne pravice, proizvodno vezana plačila, izravnalna plačila, kmetijsko okoljska plačila itd.) v obračunu dohodnine od dohodkov kmečkih gospodinjstev, ki za davčne namene ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih prihodkov? Kot problematična so bila izpostavljena neposredna plačila, dejansko izplačana v letu 2014, vendar za aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2013. Zavezanci so menili, da bi se morala taka plačila kot prihodek upoštevati v letu, na katero se nanašajo, oziroma če se jih upošteva v letu, v katerem so bile izplačane in to leto ni enako letu, v katerem so nastali stroški, povezani s temi prihodki, da se v letu izplačila priznajo tudi s subvencijo povezani stroški.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Diplomatski praktikum: menedžment v diplomaciji

mag. Natali Gak, 2.4.2015

Kultura in umetnost

mag. Natali Gak, Pravna praksa, 13/2015Misel indijskega diplomata Rana, da diplomacija obstaja v praksi in jo je težko študirati kot teoretični konstrukt, nas uvede v zelo zanimivo in praktično obarvano monografijo o menedžmentu v diplomaciji. Prvi slovenski priročnik o diplomaciji je nastal pod peresom diplomata in publicista mag. Leona Marca in nekdanjega dolgoletnega vodje Diplomatskega protokola Marka Pogačnika (Diplomatski praktikum, izdajatelji CEP, IUS SOFTWARE - GV Založba in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2015, 164 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje - za samozaposlene osebe, družbenike, rejnice in verske delavce

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS (v nadaljevanju PP), preračunane na mesec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Obračunavanje okoljske dajatve ogljikovega dioksida - število decimalnih mest zneska okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Znesek dajatve za posamezno vrsto goriva se zaokroži na štiri decimalna mesta (vmesni zmnožki se ne zaokrožujejo), skupni znesek okoljske dajatve na obračunu (seštevek zneskov okoljske dajatve za vse vrste goriv) pa se zaokroži na dve decimalni mesti. Navedba zneska trošarine in zneska okoljske daja
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov - višina okoljske dajatve

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začel veljati 6. januarja 2015, določa, da je cena za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida od dneva uveljavitve enaka 0,01728 evra.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Svaštvo v zunajzakonski skupnosti

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Pojasnilo FURS, št. 4222-8/2014-1 (01112-01), 19. december 2014 • Davčni urad je Finančni upravi RS posredoval odločbo organa druge stopnje (št.: DT- 499-11-18/2013-2 z dne 2. avgusta 2013), v kateri je bilo zavzeto stališče, da v zunajzakonski skupnosti svaštvo ni možno. Glede na to, da
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 18. marec - predlog zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane. 19. marec - Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2014. 20. marec - predlog za odreditev parlamentarne preiskave za spremembo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. januarja do vključno 28. februarja 2015 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. marca dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Retroaktivna uporaba zakona pri nadaljevanem kaznivem dejanju

Matic Kumer, 2.4.2015

Varstvo človekovih pravic

Matic Kumer, Pravna praksa, 13/2015Češki državljan Petr Rohlena (pritožnik) je bil leta 2007 obsojen zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja grdega ravnanja z osebo iz skupnega gospodinjstva. Sodišče je namreč spoznalo, da je ženo večkrat verbalno napadel, jo tepel, davil in porinil po stopnicah, zaradi česar je utrpela modrice in zlom nosu ter trikrat poiskala zdravniško pomoč. Med očitki je sodišče navedlo tudi pretepanje otrok in nekatera druga ravnanja, vse to pa je pritožnik izvršil med letoma 2000 in 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Evropa

Irena Vovk, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Torek, 17. 3. Zaposlenost. Stopnja zaposlenosti se je v evrskem območju v četrtem četrtletju leta 2014 v primerjavi s četrtletjem poprej zvišala za 0,1 odstotka, v vsej EU pa za 0,2 odstotka. Na letni ravni se je zaposlenost v evrskem območju povečala za 0,9 odstotka, v vse
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Svoboda veroizpovedi gospodarskih družb

Uršula Esih, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Uršula Esih, Pravna praksa, 13/2015Ameriško Vrhovno sodišče je doseglo nov preboj na področju človekovih pravic. V odločbi v zadevi Burwell v. Hobby Lobby Stores, inc. je 30. junija 2014 prvič v svoji zgodovini pravico do svobode veroizpovedi priznalo tudi gospodarskim družbam, vendar z nenavadno omejitvijo, da gre za gospodarske družbe v družinski lasti (angl. closely-held corporations).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države

Aleš Kaluža, 2.4.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 13/2015K pisanju tega članka me je spodbudil sprejem Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), ki je spremenil ureditev omejevanja prejemkov z razveljavitvijo veljavnosti Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) za družbe v večinski lasti samoupravnih lokalnih skupnosti in s pogojno razveljavitvijo določb ZPPOGD za družbe v večinski lasti Republike Slovenije, če skupščina družbe po predpisanem postopku sprejme "politiko prejemkov organov vodenja". Predvsem želim opozoriti, na kaj morajo biti skupščina, organ nadzora in direktor še posebej pozorni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 2. april 742 - Karel Veliki Rodil se je frankovski vladar in od leta 800 tudi rimski cesar Karel Veliki. Bil je vladar in vojskovodja, pod katerim je frankovska država dosegla največji obseg v svoji zgodovini. 5. april 1588 - Th
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Sodbe Sodišča 17. marec Vstavi izbrisano tabelo 19. marec Vstavi izbrisano tabelo 26. marec Vstavi izbris
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Iz normativnega programa dela Vlade RS

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Normativni program Vlade RS Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab

Igor Vuksanović, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 13/2015V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) sta dve zanimivi določbi. Drugi odstavek 5. člena ZDavP-2 določa, da se "predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini". Tretji in četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 se glasita: "(3) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel. (4) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov." Brez ambicije posegati na področje specialistov za davčno pravo bom v tem kratkem članku le opozoril na nekaj značilnosti komentiranih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vsebina PP št.13/2015

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/20153 UVODNIK Andrejka Grlić Kontradiktornost - uresničitev pravice do izjave 6 GOSPODARSKO PRAVO Aleš Kaluža Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države 8 VARSTVO POTROŠNIKOV Branka Sedmak Pričakovane ome
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2015(44)
> April(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG H IJ K L M NOP QRS Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov