O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Občasni dnevniški zapiski

dr. Marijan Pavčnik, 2.4.2015

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 13/2015 v januarju 2015 V prvi večji skupini sem podpisal apel profesorja Jožeta Mencingerja ob privatizaciji državnih podjetij. Podpisal sem ga kot pravnik, ki ve, da je kupo-prodajna pogodba dejanje dveh strank, ki nastopata kot zasebnopravna subjekta. Pogodba je sklenjena, č
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Mencingerjanstvo

dr. Jože Mencinger, 2.4.2015

Ostalo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 13/2015Pisati kolumno o sebi je najbrž nekoliko samoljubno, imeti svojo "ekonomsko šolo" pa tudi ni kar tako. Njen obstoj so pred desetletjem odkrili mladoekonomisti, ki so jo tudi poimenovali. Z njo naj bi "Slovenijo spravil na kolena", kot je nedavno ugotovila Demokracija in me na naslovnici okrasila z veliko proletarsko zvezdo; ta se od navadne razlikuje tako, da je dopolnjena s srpom in kladivom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Iz normativnega programa dela Vlade RS

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Normativni program Vlade RS Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Izhodišča pri pripravi predloga novele KZ-1C

Keršmanc Ciril, Selinšek Liljana, 2.4.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ciril Keršmanc, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 13/2015Ministrstvo za pravosodje je 20. marca 2015 v medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C). V prispevku so orisana ozadja nastanjanja tega predloga na ministrstvu, podrobneje pa je pojasnjena tudi vsebina najpomembnejših predlaganih sprememb, vključno z razlogi in namenom posamezne spremembe. Poudariti je treba, da je zakonsko besedilo še v začetni fazi in ni mogoče napovedati, katere od predlaganih sprememb bodo sprejete in katere ne. Predlog novele bo namreč po prejemu pripomb, predlogov, komentarjev in mnenj drugih organov ter strokovne in znanstvene javnosti na ministrstvu vnovič preučen z vidika prejetega gradiva, pri čemer bodo lahko predlagane novosti in spremembe tudi bistveno predrugačene ali celo opuščene. S tem prispevkom želiva predvsem prispevati k razpravi v postopku noveliranja Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je vedno pomembna in občutljiva tema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Razpisi

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 Ur. l. RS, št. 16/15 1. Direktor - Splošna bolnišnica Izola; rok je 6. april. Ur. l. RS, št. 17/15 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Idriji - Sodni svet RS; rok je 12. april. Ur. l. RS, št. 19/15 3. Direktor - An
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vsebina PP št.13/2015

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/20153 UVODNIK Andrejka Grlić Kontradiktornost - uresničitev pravice do izjave 6 GOSPODARSKO PRAVO Aleš Kaluža Omejitev prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države 8 VARSTVO POTROŠNIKOV Branka Sedmak Pričakovane ome
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Izvršba: upnikov umik predloga

Dida Volk, 2.4.2015

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 13/2015Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) umik (in omejitev) predloga ureja zgolj na splošno, v nobeni procesni in dejanski situaciji pa upniku ne nalaga dolžnosti umika. Ker so mnoge določbe ZIZ v zvezi z nekaterimi procesnimi situacijami precej pomanjkljive oziroma nekaterih situacij sploh ne urejajo, se v praksi v zvezi z upnikovim umikom predloga pojavljajo številna vprašanja. Še največkrat se vprašanje, ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo, pojavi ob poplačilu. Pri tem je treba ločiti tudi, ali je bil upnik poplačan v (uspešno opravljeni) izvršbi ali pa je dolžnik med postopkom prostovoljno izpolnil svojo obveznost. V zvezi s tem so se v zadnjem času pojavili tudi nekateri (napačni) pozivi sodišč upnikom, da umaknejo predlog.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nižji DDV za e-knjige po pravu EU ni dopusten

Zoran Skubic, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 13/2015Pojav elektronskih knjig je tektonsko spremenil osnovne paradigme do tedaj precej monolitnega in vase zaprtega tržnega segmenta prodaje in trženja knjig. Kar je bilo še donedavna ena od zadnjih od medmrežja še nedotaknjenih bastij človekove intime, se je po več neuspešnih poskusih prav z uvedbo funkcionalnih "pametnih" bralnikov (Kindle, NOOK, Kobo, Onyx Boox itd.) dokončno sesulo. Res je sicer, da "klasična" knjiga ne bo nikoli izginila, a nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Vendar pa so posledice (že) tu. Ena od njih je področje obdavčitve. Je dopustna različna obdavčitev e-knjig in "navadnih" knjig? Pravo EU in njegovo Sodišče sta se s tem vprašanjem pred kratkim intenzivno ubadala. Žal ga (še) nista rešila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Ianua sed plena est percutienda manu

Janez Kranjc, 2.4.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/2015Avtor reka, ki bi se slovensko glasil "Na vrata je treba potrkati z roko, polno denarja", je rimski pesnik Tibul (Elegia 1, 5, 68). Izvirni verz se v celoti glasi: Heu canimus frustra, nec verbis victa patescit, Ianua, sed plena est percutienda manu (Joj, zaman kličemo; vrat nam ne bodo odprle besede, potrkati je treba z roko, polno denarja). Drugi del verza se je ohranil kot samostojen rek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Integrativna medicina - izziv sodobne medicine

Špela Kogovšek, 2.4.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 13/2015Štiriindvajseto strokovno posvetovanje Medicina in pravo na temo Integrativna medicina - izziv sodobne medicine, ki sta ga 20. in 21. marca v Mariboru organizirala Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju z Medicinsko fakulteto (MF) in Pravno fakulteto (PF) Univerze v Mariboru ter z UKC Maribor, je prineslo razpravo, kritično presojo in predloge za ureditev integrativne medicine v Sloveniji. Razprava se je omejila na položaj zdravnika, ki uporablja tudi zdravilne metode, in se ni spuščala v vprašanje zdravilcev, ki po izobrazbi niso zdravniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Novosti pri ustanovitvi občinskega pravobranilstva

dr. Roman Lavtar, 2.4.2015

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 13/2015Razprava o morebitnih ukrepih za znižanje stroškov občin se je začela že pred nekaj leti, konkretni vsebinski okvir pa je dobila s pripravo osnutka predpisa, s katerim naj bi v obliki omnibus zakona posegli v več različnih predpisov tako, da bi bodisi zmanjšali administrativne obremenitve občin bodisi povečali prihodke občin ali pa zmanjšali finančne obremenitve zaradi drugih subjektov, ki za občine izvajajo plačljive storitve. Prva različica takega zakona je bila napisana že v letu 2013, končno obliko pa je dobila v pogajanjih med vlado in združenji občin, ki so tekla med lanskim novembrom in januarjem letos. V februarju je bil tako sprejet Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), ki med drugim posega v enajst različnih predpisov, med drugim tudi v določbo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki se nanaša na ustanovitev občinskega pravobranilstva. V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj je prav ta določba prelomna, saj utegne končno pripeljati do ustanovitve občinskih pravobranilstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Javni uslužbenec kot popoldanski s. p.

dr. Nana Weber, 2.4.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 13/2015Ali javni uslužbenec na uradniškem delovnem mestu za odprtje popoldanskega s. p. potrebuje soglasje delodajalca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis v prvem odstavku 39. člena določa, da delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sm
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Od 17. do 30. marca

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Torek, 17. 3. Po ustavni spremembi še zakonska. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI). S spremembami Ustave maja 2013 je bil namreč zakonodajni referendum urejen povsem na novo, zato je treba ustrezno spre
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov - ZVPot-G (Ur. l. RS, št. 19/15) - veljati začne 4. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije - ZPRS-1A (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na 27. redni seji (18. marec 2015): - predlog Načrta prenove in programa ukrepov za prenovo informatike v državni upravi Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 28. redni seji (26. marec 2015): - seznanila se je s Pomladansko
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pozitivna diskriminacija - delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Tožnik je pri delodajalcu uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom, ki spada med ukrepe t. i. pozitivne diskriminacije. Tožena stranka ga je postavila v situacijo, ko se je moral odločati med tem, da sprejme delo na drugem delovnem mestu ali pa se pravici, ki jo je želel uživati, de facto odpove. Tako nezakonito ravnanje tožene stranke, ki je tožnika omejevalo pri uveljavljanju njegove pravice, je treba obravnavati kot primer prepovedane diskriminacije, saj bi sicer pripeljalo do izničenja oziroma omejitve enakih možnosti in obravnavanja pri uresničevanju njegove pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vse na enem mestu

Irena Vovk, 2.4.2015

Tujci

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015Področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji se prilagaja določbam Zakona o tujcih (ZTuj), ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (t. i. načelo vse na enem mestu), ki se bo po novem izdajalo v enotnem postopku na upravnih enotah. Vlada je tako na seji 26. marca sprejela predlog novega zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Vračilo sorazmernega dela regresa po prenehanju delovnega razmerja

Miha Šercer, 2.4.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 13/2015V naši družbi z 31. marcem hkrati z odmero letnega dopusta delavcem izplačamo tudi regres za letni dopust. Ali lahko od delavcev, ki pred koncem leta zapustijo naše podjetje, zahtevamo vračilo dela že izplačanega regresa, in če da, ali jim ga lahko odtegnemo od njihove zadnje plače?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v tuji valuti

Branka Sedmak, 2.4.2015

Banke, zavodi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 13/2015Obstoječe potrošniške kreditne pogodbe, vezane na švicarski frank (v čisti valuti ali vezane na valutno klavzulo), praviloma ne določajo mehanizma za pretvorbo valute kredita v domačo valuto ali drugega mehanizma za omejitev valutnega tveganja. Tudi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) ne določa mehanizmov za omejitev tveganj, povezanih z najemom posojil v tuji valuti. Spremembe na tem področju se obetajo s prenosom Direktive 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 v pravni red Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks socialno šibkim posameznikom

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Sodni registri in sodne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015Odločba U-I-191/14, 12. februar 2015 (Ur. l. RS, št. 72/14 in 19/15) Prvi odstavek 11. člena Zakona o sodnih taksah je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republ
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Mirovni inštitut

Irena Vovk, 2.4.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015http://www.mirovni-institut.si img src="..IMGPP�9@�pp13s38.gif"> Jeziki: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebo
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Nekaj misli o preprečevanju davčnih zlorab

Igor Vuksanović, 2.4.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 13/2015V Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) sta dve zanimivi določbi. Drugi odstavek 5. člena ZDavP-2 določa, da se "predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini". Tretji in četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 se glasita: "(3) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel. (4) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov." Brez ambicije posegati na področje specialistov za davčno pravo bom v tem kratkem članku le opozoril na nekaj značilnosti komentiranih določb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.4.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2015 Sodbe Sodišča 17. marec Vstavi izbrisano tabelo 19. marec Vstavi izbrisano tabelo 26. marec Vstavi izbris
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄13

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 2.4.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2015 2. april 742 - Karel Veliki Rodil se je frankovski vladar in od leta 800 tudi rimski cesar Karel Veliki. Bil je vladar in vojskovodja, pod katerim je frankovska država dosegla največji obseg v svoji zgodovini. 5. april 1588 - Th
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2015(44)
> April(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐE FG H IJ K L M NOP QRS Š TUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov