O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Občina - ustanoviteljica javnega zavoda

Ksenija Mihovar-Globokar, 25.2.1999

Lokalna samouprava

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 6/19991. Ali s spremembo zakona o lokalni samoupravi postane ustanoviteljica javnega zavoda samo tista občina, kjer je sedež zavoda, ali so ustanoviteljice tudi druge občine, na območju katere zavod opravlja svoje dejavnosti? 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Trajno presežni delavci - sprožitev postopka pred arbitražo

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 6/1999Na skupščini d. o. o. (ki zaposluje 150 delavcev, od katerih jih velika večina včlanjenih v dva sindikata) so sprejeli program razreševanja presežnih delavcev, in sicer na podlagi soglasja obeh sindikatov, ki delujeta v družbi. Tudi v pripravah program sta bila sindikata o vsem pravočasno obveščena,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Izvršba-Zavarovanje: Zamenjava objekta premičninske zastave

Renato Vrenčur, 25.2.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 6/1999Primer: Oseba A je zastavila osebi B za zavarovanje neke terjatve svoje zaloge, in sicer na podlagi sporazuma po zakonu o izvršbi in zavarovanju - ZIZ.(*1) Ker oseba A (zastavitelj ter hkrati zastavni dolžnik) zastavljene zaloge v določenem času preproda, sklepata stranki pri notarju anekse k spo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Pripravništvo - podaljšanje, dopust, regres

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 6/1999Bralec piše in vprašuje: "Zaposlen sem bil za določen čas, od 1. 4. do 31. 12. 1998, z namenom usposabljanja oziroma opravljanja pripravništva. Delal sem v trgovini z mešanim blagom. Kot pripravnik sem 1. 4. nastopil delo, 2. 9. pa sem si zlomil ključnico (poškodba izven dela). Na bolniškem stale...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 6/1999Ni v skladu z Ustavo, da Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) in Zakon o rudarstvu (Ur. l. SRS, št. 17/75) ter na njuni podlagi izdani podzakonski predpisi ne določajo pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Prevozi v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 6/1999Člen 33 Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95-p., 54/96 in 48/98) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Izvršba-Zavarovanje: Zavarovanje na nevpisani nepremičnini

Janez Tekavec, 25.2.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Janez Tekavec, Pravna praksa, 6/1999Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je v delu, ki se ukvarja z zavarovanjem, poskušal urediti tudi zavarovanje z zastavno pravico na podlagi izvršilnega naslova na nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Približevanje članstvu v Evropski uniji in ustava

Borut Šinkovec, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 6/1999Krog rumenih zvezd na plavi podlagi. Od plebiscitnih časov sem države, politike, stroke in zlasti državne uprave ni toliko zaposlovala ena tema, ki je tudi, poleg osamosvojitve, projekt stoletja: včlanitev v Evropsko unijo. Cela državna uprava je vključena in angažirana, zlasti na ravni ministrstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Legalnost in legitimnost

Andraž Teršek, 25.2.1999

Pravoznanstvo

Andraž Teršek, Pravna praksa, 6/1999Priložnostni udeleženci javnomnenjskih polemik o vprašanjih, ki sodijo pod okrilje pravne stroke in pravne znanosti, pogosto nekoliko vzneseno in zaletavo, kot veliki poznavalci govorijo o nekaterih pojmovnih pravnoznanstvenih substancah, ki jih v strokovnem dialektičnem diskurzu ni mogoče uporablja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Popravki rentne reforme v Nemčiji

dr. Lev Svetek, 25.2.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 6/1999Podobno kakor pri nas so se odgovorni tudi v Zvezni republiki Nemčiji znašli - še posebej ob zamenjavi vlade - znova pred nujno potrebnimi reformami svojega rentnega sistema. Prav rentni sistem je bil v jeseni 1998 ena glavnih tem ob volitvah v novi nemški Budenstag. Tako je nova vlada že 10. decem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Delovna razmerja: Pomen (ne)obličnosti v novi delovno-pravni ureditvi za sodno varstvo pravic

mag. Božidar Merc, 25.2.1999

Delovna razmerja

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 6/1999Pogodba o zaposlitvi kot izhodišče Pogodba o zaposlitvi v naši delovnopravni in civilnopravni teoriji ni tako natančno definirana kot to npr. velja za pogodbo o delu, za kupno pogodbo, najemno pogodbo in še vrsto drugih pogodb s področja obligacijskih razmerij. Nekateri naši avtorji so pogodbi o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Razumni rok

Alenka Leskovic, 25.2.1999

Obligacije

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 6/1999Novoizvoljeni direktor radijskih programov RTV Slovenija Andrej Rot se je prerinil med kandidate za to funkcijo skozi šivankino uho. Dan pred volitvami v svetu RTV so namreč na ljubljanski Filozofski fakulteti nostrificirali njegovo diplomo, ki jo je dobil na argentinski univerzi. S tem je po poteku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 25.2.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/199915. - 22. februarja Ponedeljek "Vlaganje pravnih sredstev na sodišče pač ne more biti "nedopusten pritisk na sodišče". Skupina državljanov in državni zbor sta tu samo stranki pred sodiščem, ne oblast. Ali so vložena neobičajna pravna sredstva (zoper skrajno neobičajno odločbo) dopustna, bo odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Seminar: Pravna razmerja pri gradnji objektov

Irena Vovk, 25.2.1999

Gradbeništvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/1999Gospodarski vestnik - Izobraževanje je 17. februarja pripravil strokovni seminar za vse, ki v praksi rešujejo probleme, povezane z odgovornostjo profesionalnih oseb za napake gradnje, z oblikovanjem cen, posebnostjo gradnje za trg ter vrstami in značilnostmi pravnih razmerij. Seminar je vodila dr. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Poročilo o obiskih v psihiatričnih ustanovah in socialnovarstvenih zavodih

Irena Vovk, 25.2.1999

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Socialno varstvo in zavarovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/1999Varuh človekovih pravic Varuh za človekove pravice je v letu 1998 nadaljeval obiskovanje psihiatričnih bolnišnic in socialno-varstvenih zavodov. Analizo razmer, problematiko obravnavanja oseb z duševnimi motnjami in nekatere nepravilnosti, ki jih je zaznal v psihiatrični kliniki Ljubljana, psihia...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 6/1999Načelnik UNZ Celje g. Dušan Mohorko je v PP št. 3/99 podal odgovor na "modre misli" avtorja z enakim naslovom v PP, št. 1/99. Pri tem daje g. Mohorko zanimive zaključke. Najprej očita avtorju Šalinoviču, da je temeljil na podatkih iz sredstev javnega obveščanja, moral pa bi poznati dosti več (sedeti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Prevajanje - zavajanje?

Jaka Repanšek, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 6/1999Če si orišemo slovensko pot v Evropsko unijo nekoliko drugače, si zamislimo dolgo cesto, ki ima določen začetek in cilj, nejasno pa predvsem dolžino poti, vozne razmere in nekatere prometne predpise na njej. Cesta je vijugasta, zaprek na njej je kar nekaj, predvsem pa bo pot potrebno še tlakovati. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Evropski sporazum o pridružitvi (V.del)

Primož Vehar, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Primož Vehar, Pravna praksa, 6/1999Struktura in vsebina - 3 V dosedanjih zapisih glede strukture in vsebine ESP smo med drugim ugotovili, da kljub šestletnemu prehodnemu obdobju sam sporazum ne prinaša nikakršne zaveze s strani Skupnosti glede prihodnjega članstva Slovenije v EU, ter da le glede blaga omenja prost pretok. Kar zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Informacijski viri EU (13.del)

Jaka Repanšek, 25.2.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 6/1999V nadaljevanju naše redne rubrike vam predstavljamo brezplačen vir veljavne zakonodaje v Evropski uniji, EUR-LEX. Koristil bo predvsem tistim uporabnikom, ki potrebujejo tekoče spremljati sprejeto zakonodajo v EU, ne potrebujejo pa celotne veljavne zakonodaje, ki jo vsebuje baza on-line Celex, ki sm...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Vsebina "Pravna praksa" 422/1999

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 6/1999Primož Vehar Evropski pridružitveni sporazum (V.) Struktura in vsebina - 3 Jaka Repanšek Informacijski viri EU (13.) mag. Božidar Merc Pomen (ne)obličnosti v novi delovnopravni ureditvi za sodno varstvo pravic dr. Lev Svetek Popravki rentne reforme v Nemčiji Janez Tekavc Zavarovanje na n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Varstvo pravic delavcev

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1999Določbi prvega odstavka 61. člena in prvega odstavka 65. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in Ur. l. RS, št. 4/91) ter določba drugega odstavka 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Obnova postopka pred Ustavnim sodiščem

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 6/1999...Pobuda za začetek postopka za oceno 123. člena Zakona o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - odškodninske obveznice

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1999Člen 13 Uredbe o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Ur. l. RS, 61/96), se odpravi. Pobude za oceno ustavnosti sedmega odstavka 44. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91-I, 56/92-odl. US, 13/93...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje spomenikov in znamenitosti

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1999Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 16/96) se razveljavi. Razveljavitev začne veljati 8 mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Zakon o izvršbi in zavarovanju

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 6/1999Določbe tretjega odstavka 46. člena, tretjega odstavka 85. člena, druge točke prvega odstavka 102. člena, prvega odstavka 146. člena, 151. člena, drugega odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98) niso v nasprotju z ustavo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
1999(28)
> Februar(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HIJK L M NOPQR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov