O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Prosto gibanje oseb-nedržavljanov EU

Jasmina Cigrovski, 16.2.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2006Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (C-503/03, 19. 1. 2006) Gospodoma Faridu in Bouchairu, poročenima s španskima državljankama, prvemu stanujočemu na Irskem, drugemu pa v Združenem kraljestvu, so španske oblasti zavrnile vstop na ozemlje Španije, in sicer iz razloga neizpolnjevanja pogojev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Diskriminacija pri zaposlovanju na podlagi starosti

Jasmina Cigrovski, 16.2.2006

Človekove pravice, Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2006W. Mangold proti R. Helm (C-144/04, 22. 11. 2005) Delovno sodišče v Münchnu se je obrnilo na Sodišče ES z več vprašanji glede razlage direktive 2000/78 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Vprašanja so se nanašala na spor o zaposlovanju za krajši delovni čas od polnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Investicijski skladi na Češkem

Boštjan Koritnik, 16.2.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 6/2006Razvoj češkega trga vrednostnih papirjev je močno povezan z množično privatizacijo prek sistema privatizacijskih vavčerjev, tj. nevladnih vrednostnih papirjev,1 v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja.2 Tako je želela vladajoča garnitura doseči podporo volilnega telesa in pospešiti privatizacijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Na robovih čiste teorije prava

dr. Albin Igličar, 16.2.2006

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 6/2006V teh dneh prihaja na knjižne police dragoceno delo pokojnega klasika slovenskega pravoznanstva Leonida Pitamica. Pod skrbnim uredniškim vodstvom dr. Marijana Pavčnika je v knjigi Na robovih čiste teorije prava – An den Grenzen der reinen Rechtslehre zbranih devet Pitamičevih razprav, katerih rdeča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Odločba US RS

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Ustavno sodišče, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 6/2006Odločba US RS, št. U-I-253/04 z dne 19. 1. 2006 Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ugotovitvena odločba Prvi odstavek 125. člena in prvi odstavek 126. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) sta v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

O dvojini, dveh, drugih in še čem

mag. Tina Verovnik, 16.2.2006

Ostalo

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 6/2006V dneh okoli valentinovega, ki ga vsaj ne-čisto-najmlajše generacije (še) nismo vzele za svojega, se vsako leto najde kdo, ki nas prepričuje, da nam je Slovencem praznik zaljubljencev pisan na kožo že zato, ker imamo dvojino. Ob tem se seveda spodobi v isti sapi povedati še, da bomo to prvovrstno iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Sodstvo brez oblasti

Hinko Jenull, 16.2.2006

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6/2006Uveljavitev plačne reforme prinaša sodnikom več slabih novic. Najprej napovedano takojšnje znižanje dohodka iz službenega razmerja, pa tudi spremenjene razrede in razmerja, končne učinke katerih je komaj mogoče napovedati. Potem težave, ki jih bo sodniško razočaranje povzročilo visokim načrtom polit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Davčne novosti

Branka Neffat, 16.2.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

Branka Neffat, Pravna praksa, 6/2006Na januarskem rednem srečanju članov Pravniškega društva Ljubljana je njegov član Klemen Šešok predstavil nekatere bistvene spremembe davčnih zakonov. Za uvod je v tabeli prikazal davčno lestvico razvrstitve držav v svetu po sorazmernem deležu davčnega bremena v stroških dela za leto 2005. Slovenija...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Sojenje ali uradovanje?

mag. Damijan Florjančič, 16.2.2006

Sodišča

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 6/2006To, da se v zvezi sodniškim delom govori o registracijskih urah, pove dovolj (in še preveč), kje se danes nahaja naše sodstvo. Zreducirati sojenje – saj to je bistvo sodniškega dela – na evidentiranje (da ne rečem nadzor) nad prihodom in odhodom sodnika na delo oziroma z dela kaže vsaj na (nameren?)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Naloge občinskega redarja – nov pravilnik

mag. Roman Lavtar, 16.2.2006

Lokalna samouprava, Prekrški

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 6/2006Sredi novembra lani sta bila v Uradnem listu1 na podlagi zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB2) objavljena dva nova podzakonska predpisa, ki vplivata na opravljanje nalog občinskih redark in redarjev. Prvi predpis ureja pogoje za opravljanje nalog občinskih redarjev, drugi pa enotno unifor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Svobodna podjetniška pobuda in pravice delničarjev

dr. Borut Bratina, 16.2.2006

Človekove pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 6/2006Dolgotrajni proces lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij v gospodarske družbe se v Sloveniji počasi končuje. Izbrani model lastninskega preoblikovanja s pomočjo lastniških certifikatov je nedvomno vplival na dolgotrajnost tega postopka, saj so se za zbiranje lastniških certifikatov in njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Zastaranje izvršitve kazni

dr. Vid Jakulin, 16.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 6/2006V Pravnih mnenjih II/2005, ki jih izdaja Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, je bilo objavljeno naslednje načelno pravno mnenje, sprejeto na občni seji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 14. decembra 2005: »113. člen in peti odstavek 115. člena KZ – Zastaranje izvršitve kazni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Povečanje učinkovitosti sodstva

Irena Vovk, 16.2.2006

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2006Glavni cilj zakonskih sprememb in dopolnitev na področju pravosodja v letu 2006 je povečanje učinkovitosti sodstva v skladu s projektom Lukenda – projektom odprave sodnih zaostankov, je na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 6. februarja poudaril dr. Lovro Šturm. Letos bodo na ministrstvu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Osnova za plačilo prispevkov za dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 16.2.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 6/2006Kaj je osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vštetje do- ali podiplomskega študija v zavarovalno dobo zavarovanca, ki je kot delovni invalid upravičen tudi do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu? Po prvem odstavku 221. člena zakona o pokojnins...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Starostna pokojnina – zavarovalna doba s povečanjem

Peter Pogačar, 16.2.2006

Uprava, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Peter Pogačar, Pravna praksa, 6/2006Zakon o policiji v 87. členu določa pogoje za upokojitev. Zaposleni na ministrstvu za pravosodje so se pred uveljavitvijo ZPIZ upokojevali po enakih pogojih, kot jih določa zakon o policiji. Gre za primer delavca, ki bo letos izpolnil starost 48 let in 33 let pokojninske dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

48. kongres Svetovnega sodniškega združenja

Janja Roblek, 16.2.2006

Sodišča

Janja Roblek, Pravna praksa, 6/2006Redni letni – tokrat že 48. kongres Svetovnega sodniškega združenja je bil med 19. in 24. novembrom lani Montevideu, v glavnem mestu Urugvaja. Delo kongresa je teklo v štirih študijskih skupinah; vodstva delovnih skupin še pred kongresom na vnaprej določeno temo pripravijo vprašalnike, na katere sod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 16.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/2006Menimo, da je delodajalec dolžan delavcu plačevati prevoz na delo z naslova, kjer stanuje oziroma od koder se vozi na delo, in ne z naslova stalnega prebivališča. • Ali delodajalec pravilno razume razlago, da delavcu ne pripada prevoz na delo, če je oddaljen od delovnega mesta do 1 km? V skladu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Skilex 2006

Metod Žužek, 16.2.2006

Ostalo

Metod Žužek, Pravna praksa, 6/2006Letošnja zimska športna prireditev pravnikov Skilex 2006 je bila med 3. in 4. februarjem na Starem vrhu pri Škofji Loki. Prireditev je po programu obsegala tekmovanje v veleslalomu in tekih, seminarski del s področja uporabe Zakona o varnosti na smučiščih v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 16.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2006od 7. do 13. februarja Torek, 7. 2. Zakonski in podzakonski akti. Ministrstvo za pravosodje napoveduje tudi sprejem petih novel v začetku leta 2007, in sicer novele zakona o kazenskem postopku, novele zakona o mednarodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, novele zakona o pravdnem postopku, novel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 6/20061. Pravilnik o obrazcu zahteve za uveljavitev odškodnine (Ur. l. RS, št. 12/05) – velja do 8. februarja; – na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; – določa se oblika in vsebina obrazca zahteve za uveljavitev odškodnine v postopku za uveljavljanje pravice...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Čas za ustavne spremembe (Justice delayed is justice denied – ali kdo bo koga)

dr. Janez Čebulj, 16.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 6/2006Ob prebiranju poročila o delu Ustavnega sodišča za leto 2005 in v njem vsebovanih številk o pripadu zadev nisem mogel mimo problema, ki ga vsi poznamo pod imenom zadeva Lukenda. Dolgo smo že vedeli – zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti. In seveda vsi tisti, ki pet, šest ali deset let čakajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Globus

Dean Zagorac, 16.2.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 6/2006Turčija: začetek sojenja petim novinarjem zaradi žaljenja države 7. 2. – Zaradi »žalitve pravosodnih organov« in »poskusa vplivanja na sodni proces« se je v Turčiji na zatožni klopi znašlo pet novinarjev. Državno tožilstvo se je na peterico spravilo zaradi njihovega izražanja nestrinjanja z vladno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Revizija

dr. Marko Novak, 16.2.2006

Revizija

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 6/2006Beseda revizija kot (ponovni) pregled ima več pomenov, tudi v pravu. Tu je sicer najbolj znan pomen specifičnega pravnega sredstva. V tej zvezi pomeni izredno pravno sredstvo proti drugostopnim odločbam na Vrhovno sodišče, ki se vloži le zaradi pravnih kršitev (bistvenih kršitev postopka in nepravil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

Odločba US RS

Avtor ni naveden, 16.2.2006

Ustavno sodišče, Tujci

, Pravna praksa, 6/2006Odločba US RS, št. U-I-176/05 z dne 8. 9. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/05 in 85/05 Vročanje spisa prosilcu za azil oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu – kratki roki Drugi stavek v drugem odstavku 32. člena Zakona o azilu (Ur. l. RS, št. 61/99, 124/00, 67/01, 98/03 i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄6

O pravnih vprašanjih postopka podelitve priznanja RS za poslovno odličnost

mag. Karmen Kern-Pipan, 16.2.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Karmen Kern-Pipan, Pravna praksa, 6/20061. Uvod Priznanje RS za poslovno odličnost je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Namenjeno je vsem organizacijam tako v zasebnem kot v javnem sektorju in pomeni nadgradnjo za sist...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2006(29)
> Februar(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF GHI J K L MN OP QR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov