O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Borza ni le gospodarska družba ...

dr. Matija Damjan, 12.2.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Matija Damjan, dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 6/2009Vrhovno sodišče je sredi januarja izdalo začasno odredbo,1 v obrazložitvi katere je med drugim zapisalo: "Ljubljanska borza d.d. ni le gospodarska družba, ki bi tako kot druge gospodarske družbe opravljala svojo gospodarsko dejavnost (le) zaradi pridobivanja dobička Š...Ć, pač pa je predvsem upravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Zgodovinska sodna praksa Sodišča ES - končno tudi v slovenščini?

Weindorfer David , Masten Anamarija Patricija, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

, Pravna praksa, 6/2009Namen tega prispevka je seznaniti širšo javnost z objavo prvih odločb in mnenj Sodišča1 v slovenskem jeziku, njihovim uporabnikom pa ponuditi vpogled v njihovo nastajanje - tako na ravni Skupnosti, tj. v okviru njenega sodnega organa, kot tudi na ravni države, tj. v okviru projekta priprave slovensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.2.2009

Ostalo

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 6/2009Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku avstrijske banke in toženemu kreditojemalcu naložilo plačilo dolgovanega zneska z rednimi obrestmi po kreditni pogodbi.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009- v zvezi z normativi glede emisij smradu (Eva Irgl); - v zvezi s propadlo ameriško banko Lehman Brothers (Jože Tanko); - v zvezi z zaračunavanjem električne energije (Zmago Jelinčič Plemeniti); - v zvezi z Uredbo o varstvu samoniklih gliv (dr. Luka Juri); - v zvezi z plinskimi terminali (Franco...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Vsebina PP št.6/2009

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009stran 3 UVODNIK mag. Simona Drenik Hrvaška in ICJ: mednarodno pravo ali politika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Poročevalec DZ RS

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009 Številka 12 (5. februar 2009): - predlog za sprejem avtentične razlage 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ORZLS51); - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2D) - prva obravnava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 12. seji (5. februar 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki; - p
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Je policija prekrškovni organ v postopkih o prekrških po Zakonu o orožju?

Maja Rihtaršič, 12.2.2009

Prekrški

Maja Rihtaršič, Maja Rihtaršič, Pravna praksa, 6/2009V postopkih zaradi prekrškov odločajo sodišča in prekrškovni organi. Slednji v primerih, ko hitri postopek ni dovoljen, sprožijo uvedbo rednega sodnega postopka z vložitvijo obdolžilnega predloga pri pristojnem okrajnem sodišču. Prekrškovni organi so po Zakonu o prekrških (ZP-1)1 tisti upravni in dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.2.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 6/2009Nove kvote delovnih dovoljenj Vlada je z novo Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2009 znižala število kvot iz 32.000 na 24.000. Z določitvijo kvot se omejuje število tujcev na trgu dela, delovna dovoljenja pa se dodelijo le tistim tujcem, ki se želijo v Sloveniji zaposliti ali pa s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dedovanje sredstev v okviru PDPZ

Darja Golob-Koritnik, 12.2.2009

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/2009 • Kako je z dedovanjem sredstev, privarčevanih v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (kdo in kdaj lahko deduje ter kako je z obdavčitvijo)? Če oseba, ki je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovana, umre pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine (rente) ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Nadomestilo za čas vožnje k naročnikom storitev delodajalca

dr. Darja Senčur-Peček, 12.2.2009

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 6/2009 Delavec opravlja svoje delo po pogodbi o zaposlitvi tako na sedežu družbe delodajalca kot tudi na sedežu strank, ki so naročniki opravljanja storitve. V pogodbi o zaposlitvi je določeno, da je kraj opravljanja dela delavca na sedežu družbe, v skladu s potrebami delovnega procesa pa bo delavec oprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, 12.2.2009

Davki občanov in dohodnina

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 6/2009Podjetnik med paragrafi Številka 28 Davčna obravnava obresti z vidika fizičnih in pravnih oseb Februar je mesec napovedi kapitalskih dobičkov in obresti. Pri tem je pomembno poznati davčno obravnavo obresti kot dohodka fizičnih oseb in tudi obresti kot prihodka ali odhodka pravnih oseb. V skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

(Ne)zmožnosti razveljavitve diplomskih listin in spričeval

dr. Polona Kovač, 12.2.2009

Upravni postopek in upravne takse

dr. Polona Kovač, dr. Polona Kovač, Pravna praksa, 6/2009V (visokem) šolstvu se v zadnjem času čedalje bolj zavedamo nujnosti in pomena rabe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)1 ter povezanih institutov v razmerju med šolskimi institucijami in študenti (dijaki, učenci) pri izvajanju verificiranih programov, torej javne službe.2 Med drugim se je že v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Zbirke biometričnih značilnosti v EU

Gregor Janc, 12.2.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Gregor Janc, Gregor Janc, Pravna praksa, 6/2009Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)1 določa, da je biometrična značilnost občutljiv osebni podatek, če je z njegovo uporabo mogoče določiti posameznika. Zato je koristno prikazati zdajšnje in prihodnje zbirke osebnih podatkov, ki vsebujejo tudi biometrične značilnosti. Omejil se bom na zbirke, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Izbris časovno omejenih pravic iz zemljiške knjige

Nina Scortegagna, 12.2.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nina Scortegagna, Nina Scortegagna, Pravna praksa, 6/2009univ. dipl. pravnica, notarska pripravnica, študentka magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani Po veljavnem Zakonu o zemljiški knjigi (ZZK-1)1 se stvarne pravice na nepremičninah pridobijo oz. prenehajo s trenutkom učinkovanja vpisa v zemljiško knjigo, če zakon ne določa drugače. Tako imaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dolžnost sklenitve najemne pogodbe za stanovanje - spremenjene okoliščine in višina najemnine

Avtor ni naveden, 12.2.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2009Sodba II Ips 529/2007 z dne 18.9.2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 1546/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Predkupna pravica zakonca v osebnem stečaju

mag. Miha Šlamberger, 12.2.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 6/2009Osebni stečaj, ki se kot rešilna bilka prezadolženih fizičnih oseb uporablja od 1. oktobra lani, zahteva od stečajnih upraviteljev veliko več natančnosti in pozornosti pri izvedbi kot pa klasičen stečaj nad pravno osebo. Razlog je v tem, da je pri fizičnih osebah dejavnik zasebnosti precej močnejši,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Neposredni učinek direktiv Skupnosti za državna podjetja

dr. Maja Brkan, 12.2.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 6/2009O neposrednem učinku direktiv Skupnosti je bilo v literaturi prelitega že veliko črnila. Zdi se, da so tirnice, po katerih vozi vlak opredelitve in značilnosti tega pojma, dobro utečene: razlikovanje z neposredno uporabnostjo, dopustnost horizontalnega in prepoved vertikalnega učinka, nezmožnost ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Amicos secreto admone, palam lauda

Janez Kranjc, 12.2.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 6/2009Avtor reka Amicos secreto admone, palam lauda, ki bi se v slovenskem prevodu glasil "Prijatelje opominjaj na skrivaj, vpričo drugih pa jih hvali", ni povsem nesporen. Tradicionalno se pripisuje rimskemu filozofu Luciju Eneju Seneki. Seneka je bil doma iz Španije in je postal Neronov vzgojitelj. V za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/2009od 3. do 9. februarja Torek, 3. 2. Konec postopkov na Dobu. Disciplinski postopki proti paznikom, ki naj bi v zaporu na Dobu mučili in pretepali obsojence, so se v veliki večini ustavili oz. so se končali pozitivno za paznike, je sporočil predsednik sindikata zapora na Dobu Bojan Lavrič. "Samo v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Hitra popravila

Alenka Leskovic, 12.2.2009

Uprava

Alenka Leskovic, Alenka Leskovic, Pravna praksa, 6/2009Nasproti kletnega vhoda v Cankarjev dom je kemična čistilnica z delavnico za hitra popravila oblačil. Lučaj stran, na Župančičevi ulici, kjer je sedež Ministrstva za pravosodje, se tudi ukvarjajo s čiščenjem in hitrimi popravili. Pospešeno pripravljajo zakonske novele, da bi odpravili škodo, ki so j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Za usklajenost pri varovanju okolja

mag. Katarina Krapež, 12.2.2009

Varstvo okolja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 6/2009"Zakonodaja na področju varovanja okolja je postala tako obsežna in zapletena, da skoraj ni več obvladljiva. Nekaj moramo narediti, sicer se bomo Šdržavni organi, ki delujejo na tem področjuĆ ukvarjali le še sami s seboj. Prvi korak bi lahko bila odprava administrativnih ovir," je na okrogli mizi Va...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Nenazadnje ali ne nazadnje

dr. Nataša Hribar, 12.2.2009

Ostalo

dr. Nataša Hribar, dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 6/2009Zadnje čase, ko nezavedno in na vsakem koraku iščem teme za kotičke, nekoliko natančneje poslušam radio in opažam, kako pogosto se, zlasti pri naštevanju, uporablja izraz nenazadnje, npr. Od tega bodo imeli dobiček dežela, kmetje in nenazadnje tudi mi, ker bomo jedli visoko kakovostno hrano. Ze...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄6

Ključni problem nagrajevanja

mag. Robert Kleindienst, 12.2.2009

Delovna razmerja

mag. Robert Kleindienst, mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 6/2009V svojih prispevkih sem že nekajkrat zavzel kritično stališče do sistemov nagrajevanja zaposlenih v finančni industriji po svetu, ki spodbujajo moralni hazard. Menim, da pri tem niso problematične višine nagrad, temveč način njihovega izračuna.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2009(42)
> Februar(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFG H IJ K L M NOP QR S Š T UVW XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov