O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Sorazmerni del letnega dopusta

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.2.2016

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 6/2016Bliža se 31. marec, skrajni rok, do katerega mora delodajalec delavca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Čeprav imajo delodajalci pri odmeri letnega dopusta, še zlasti v primerih, ko delavec pri njih ni zaposlen celo koledarsko leto, nemalokrat veliko težav in dilem, pa se bomo tokrat osredotočili le na pravilno izračunavanje sorazmernega dela letnega dopusta. Ker sta letni dopust in regres povezani kategoriji, veljajo glede izračunavanja sorazmernega dela letnega dopusta in regresa enaka pravila. Toliko kot delavcu pripada letnega dopusta, mu pripada tudi regresa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Prostovoljno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - pojem prometne nesreče

Avtor ni naveden, 11.2.2016

ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016V skladu z določbo 267. člena PDEU SEU ni pristojno presojati nacionalne zakonodaje članic EU, ki ni v povezavi z evropsko zakonodajo. V spornem primeru sta pravdni stranki sklenili - ne obvezno zavarovanje v cestnem prometu - temveč prostovoljno - pogodbeno zavarovanje (AO plus), katerega pa Direktiva, kot tudi ne vse druge prejšnje direktive, navedene v sodbi C-162/13 SEU, niti kakšen drug predpis EU ne ureja. Torej ne gre za kogentna pravila evropskega prava, katera bi moralo sodišče uporabiti v konkretnem primeru, s čimer odpade tudi možnost presoje v smislu navedene interpretacije sodbe SEU. To še posebej velja v spornem primeru, ko sta pravdni stranki vezali zavarovalni primer ožje - na škodo nastalo v prometni nesreči in ne na vsakršno uporabo vozila; zgolj v slednjem primeru bi se lahko nakazala možnost posredne evro skladne razlage tudi s pomočjo interpretacije pojma uporabe vozila, kot to izhaja iz navedene sodbe SEU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Predložitev letnih poročil in izdelava premoženjskih bilanc

Irena Vovk, 11.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2015, ki jih je treba predložiti AJPES zaradi javne objave, podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pa za državno statistiko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja - ZPPDČT (Ur. l. RS, št. 56/15) - veljati začne 29. avgusta, tretji odstavek 29. člena in 8. točka prvega odstavka 46. člena tega zakona pa
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Priznanje pravice do nadomestila med brezposelnostjo šele po posredovanju Varuha

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) pobudniku ni želel priznati lastnosti zavarovanca iz naslova delovnega razmerja (čeprav je delodajalec po odredbi sodišča poravnal prispevke!), ker si je za čas sodnega postopka, v katerem se je ugotavljala in tudi ugotovila nezakonitost redne odpovedi delovnega razmerja, iz previdnosti plačeval prispevke za prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na to kršitev pravic delavcu s priznano reintegracijo je Varuh opozarjal v Letnem poročilu za leto 2014 (str. 273).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 11.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Sodišče EU Sodbe Sodišča 14. januar Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 2. februar Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Pravni napovednik

Irena Vovk, 11.2.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 11.2.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016 EU Social Security Law - A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009 Maximilian Fuchs in Robertus Cornelissen(ur.) (Hart Publishing, Oxford, 2015, 580 strani) Usklajevanje socialne varnosti je temelj E
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Preiskovanje pri odvetniku in nauki z Ustavnega sodišča

dr. Marko Bošnjak, 11.2.2016

Odvetništvo in notariat

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 6/2016Konec januarja je Ustavno sodišče ugotovilo neustavno pravno praznino na področju ureditve preiskovanja pri odvetniku. Podrobnejše branje pokaže, da gre za eno nosilnih odločb, ki je postavila temeljne obrise zakonodajnega urejanja in odločanja v posameznih primerih. Hkrati ponuja priložnost za širši premislek o mejah preiskovanja v kazenskih zadevah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016 11. februar 1929 - Lateranska pogodba Mussolinijeva vlada je z Vatikanom sklenila lateransko pogodbo, s katero je Italija potrdila papeško državo v miniaturnih mejah 44 hektarjev in popolno papeško suverenost. 12. februar 1810 - Francoski kazenski
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 73. redni seji (3. februar 2016): - sprejela sklep o okrepljenem sodelovanju Republike Slovenije v Globalni protiteroristični koaliciji; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnos
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Razprodaja ali pametna prodaja?

Irena Vovk, 11.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Vlada je 16. decembra 2015 sprejela načrt Slovenskega državnega holdinga (SDH) za leto 2016 in s tem potrdila tudi seznam deležev v (vsaj) 20 družbah, ki naj bi bile naprodaj v prihodnjem letu. SDH bo pri tem sledil usmeritvam julija lani sprejete strategije upravljanja kapitalskih naložb države, je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 4. februarja dejal predsednik nadzornega sveta SDH, Damjan Belič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Res pričakovan razplet?

Janja Zaplotnik, 11.2.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Zaplotnik, Pravna praksa, 6/2016V PP, št. 5/2016, je avtor predstavitev sodbe Splošnega sodišča v zadevi Republika Slovenija proti Evropski komisiji, T-507/12, z dne 28. januarja 2016 (v nadaljevanju: sodba) v zvezi s sklepom Evropske komisije o nezdružljivi državni pomoči v korist podjetja Elan d.o.o. zaključil, da je bilo preprosto preveč indicev, da je bila desetmilijonska dokapitalizacija Elana leta 2008 s strani Kapitalske družbe (KAD), Družbe za svetovanje in upravljanje (DSU), Prvega pokojninskega sklada (KAD-PPS), Zavarovalnice Triglav (ZT) in Triglava Naložb (TN) pripisljiva državi in da je bila zadevna dokapitalizacija z vidika standarda zasebnega vlagatelja slaba naložba. Natančnejša analiza sodbe razkrije, da zaključek o pripisljivosti ravnanja vseh dokapitalizantov državi vendarle ni tako samoumeven. Še več, ob dopolnjeni trditveni podlagi države ni izključeno, da bil zaključek, da je bil celotni znesek dokapitalizacije Elana v 2008 nezdružljiva državna pomoč, drugačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Zbiranje izjav o cepljenju proti okužbi s HPV

Irena Vovk, 11.2.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2016Učenke ene od osnovnih šol v osrednjeslovenski regiji so pred časom prinesle domov Informacijo o cepljenju proti okužbi s HPV, ki vsebuje tudi Izjavo o cepljenju proti okužbi s HPV. Prejele so jo od šolskih pedagogov. Način ozaveščanja staršev z osnovnimi informacijami o HPV in cepljenju se staršem ene od njih ne zdi sporen, sporna pa se jim zdi izjava, ki naj bi jo starši izpolnili, učenke pa prinesle nazaj v šolo in izročile razrednikom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Plača na podlagi delovne uspešnosti

Miha Šercer, 11.2.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 6/2016Delodajalec v kovinski industriji ni pridobil soglasja sveta delavcev k splošnemu aktu, s katerim je določil kriterije za del plače iz naslova uspešnosti delavca. Nekaj časa je delodajalec uporabljal navedeni splošni akt. Nato je vsem delavcem ponudil sklenitev aneksov k pogodbi o zaposlitvi, s katerimi so se dogovorili kriteriji in merila za del plače iz naslova delovne uspešnosti. Delavcem, ki so tak aneks podpisali, je ta del plače izplačeval, preostalim delavcem ničesar in jih tudi ni ocenjeval. Kriteriji in merila so za svet delavcev sporni predvsem zato, ker je izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti delavca odvisno od poslovne uspešnosti. Del plače iz naslova uspešnosti se namreč določi v deležu od dobička iz poslovanja, in ne od osnovne plače delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Ali so roki v besedilih FIDIC prekluzivni samo za izvajalca?

mag. Maja Potočnik, 11.2.2016

Obligacije

mag. Maja Potočnik, Pravna praksa, 6/2016Za besedila pogodb FIDIC se širi glas, da so za izvajalce nevarna, ker vsebujejo precej prekluzivnih rokov, v zvezi s katerimi izvajalci izgubijo svoje pravice, če jih ne uveljavljajo pravočasno. Hkrati pa obstaja splošno prepričanje, da to ne velja za pravice inženirja in naročnika, za katera naj roki ne bi bili prekluzivni, temveč zgolj instrukcijski, če ne že nedoločeni. Vendar pa skrben pregled besedil FIDIC pokaže, da ni tako in da tudi za inženirja in naročnika obstajajo roki, ki so prekluzivni, katerih posledica je popolna izguba njunih pravic nasproti izvajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Pravičnost kot ljubezen

mag. Igor Karlovšek, 11.2.2016

Kultura in umetnost

mag. Igor Karlovšek, Pravna praksa, 6/2016Priznam, da me je naslov monografije Pravičnost kot ljubezen (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2015, 284 strani), ki jo je napisala dr. Mojca Zadravec, prav lepo nahecal, saj sem pričakoval lahkoten sprehod skozi življenjske resnice, na katerem bom kot pri leposlovju zdivjal po zgodbi do srečnega konca. Že pri uvodu sem moral opustiti običajno moško navado, da uporabljamo samo eno polovico možganov, in sem nemudoma preklopil na polne obrate.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Povrnitev nepremoženjske škode

Neža Kompare, 11.2.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Neža Kompare, Pravna praksa, 6/2016V primeru prometne nesreče je njen storilec drugim udeležencem v prometni nesreči dolžan povrniti nastalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, tj. odškodnino za povzročene poškodbe. Ko je povzročitelj nesreče neznano vozilo, izplača odmerjeno odškodnino jamstveni sklad za žrtve prometnih nesreč, višina odškodnine pa se spreminja glede na posledice prometne nesreče. Ker pa taka škoda ni v vseh evropskih pravnih redih enako priznana, se pojavlja dilema glede uporabe materialnega prava. Sodišče je pred kratkim odločalo prav o tem. Katero pravo naj se torej uporabi v primeru mednarodnih zahtevkov za povrnitev nepremoženjske škode, nastale kot posledica prometne nesreče s smrtnim izidom, ki jo je povzročilo neznano vozilo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Pomembnost neposrednega zaslišanja obremenilne priče

Nika Skvarča, 11.2.2016

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 6/2016Na Spodnjem Saškem je bil tisti februarski večer še posebej leden. V majhnem in zatohlem stanovanju sta si prostitutki ravno prižgali cigareti, ko je nekdo potrkal na vrata. Njuna pogleda sta se srečala, iščoč odgovor, h kateri od njiju je stranka prišla. Vendar odgovora ni bilo razbrati. Črnolaska je v pepelnik, prenapolnjen s cigaretnimi ogorki, ugasnila cigareto, si nadela svileno haljo modrikaste barve in med zavezovanjem pasu odkorakala proti vratom. Ko jih je odklenila, sta na vratih stala dva mlajša moška. Še preden ju je sploh dobro pogledala, že je na svojem vratu začutila hladno rezilo noža. Onemela je in z očmi iskala pomoč svoje sostanovalke, ki pa se je podvizala skočiti čez balkon. Drugi moški je stekel za njo, a je kmalu obupal. Medtem pa je prvi z nožem črnolaski velel, naj mu izroči ves denar. Izplenil je 550 evrov, njen mobilni telefon in nepogrešljivi stacionarni telefon, ki je ves prašen in zanemarjen po vsej verjetnosti moledoval: "Vzemi me s seboj!" Bogati izplen ga je stal devet let in šest mesecev zaporne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Poplačilo majhnega dolga še vedno (le) z nepremičninsko izvršbo

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016Na Varuha se je obrnilo nekaj pobudnikov v stiski ob soočenju z dejstvom, da bodo zaradi majhnega dolga, ki ga niso bili zmožni poplačati, izgubili svoj dom. Vprašanje primernosti ureditve izvršilne zakonodaje, ki glede na uveljavljeno načelo proste izbire izvršilnih sredstev ne glede na višino upnikove terjatve omogoča, da je izvršba na nepremičnino lahko prvo in edino izvršilno sredstvo, je Varuh obravnaval (že) leta 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Prikrit nadzor mobilnih telekomunikacij

dr. Aleš Završnik, 11.2.2016

Varstvo človekovih pravic

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 6/2016Državna varnost je pomensko zelo odprt pojem, a od njegove vsebine je odvisna razmejitev pristojnosti med varnostnimi in obveščevalnimi organi, ki se načeloma osredotočajo na notranje oziroma zunanje grožnje. Pojmovna nedoločnost nudi izjemne priložnosti za zaščito človekovih pravic, a hrbtna stran te skrbi so možnosti za prikrite zlorabe oblasti. Pristojnost prikritega nadzora mobilnih komunikacij obveščevalnih in varnostnih organov je presojal veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Zakharov proti Rusiji in 4. decembra 2015 soglasno sprejel odločitev, da je prišlo do kršitve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Izvedena priča

dr. Primož Gorkič, 11.2.2016

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 6/2016Zakon o kazenskem postopku (ZKP) celovito ureja tri osebna dokazna sredstva: pričo, izvedenca in obdolženca. V literaturi je verjetno največ pozornosti namenjene sicer obdolžencu kot specifičnemu dokaznemu sredstvu, ker nastopa hkrati tudi kot (glavni) procesni subjekt, katerega položaj določajo temeljna procesna jamstva. Vendar pa pri tem ne smemo zanemariti dilem, ki se porajajo v zvezi s pričo in izvedencem. Čeprav je na prvi pogled razlika med njima jasna, pa zlasti praksa kazenskih postopkov kaže, da ni tako. Verjetno je prišel čas, ko moramo odkrito pripoznati tudi institut t. i. izvedene priče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Patentiranje računalniških programov v praksi Evropskega patentnega urada

dr. Klemen Pohar, 11.2.2016

Intelektualna lastnina

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 6/2016Evropska patentna konvencija (EPK) v 52. členu določa, da se evropski patenti podeljujejo za katerekoli izume z vseh področij tehnike, če so novi, inventivni in industrijsko uporabljivi. Za izume pa ne štejejo računalniški programi, če se patentna prijava oziroma patent nanaša na te programe kot take. Ob dejstvu, da je patentiranje računalniških programov danes povsem običajno, si poglejmo, kakšna je v praksi Evropskega patentnega urada (EPU) razlaga prepovedi patentiranja računalniških programov in kako je EPU prišel do razlage Evropske patentne konvencije, ki ima z njenim besedilom le še malo skupnega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄6

Odškodninska odgovornost delodajalca - odgovornost za ravnanje tretjega

Avtor ni naveden, 11.2.2016

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2016Odškodninsko odgovornost delodajalca za škodo, ki jo utrpi delavec na delu ali v zvezi z delom, je treba v celoti presojati po splošnih pravilih civilnega prava, kot ta izhajajo iz ureditve odškodninske odgovornosti v OZ.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2016(39)
> Februar(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJK LMNOP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov