O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Človek z grandioznim občutkom za lastno pomembnost

dr. Vesna Bergant Rakočević, 14.2.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 6/2013Ste koga v naslovu prepoznali? Ste na koga morda vsaj takole na hitro pomislili? Ne verjamem sicer, da imamo v mislih istega, ampak nekatere vzporednice so verjetno vedno možne. Pred slabim letom se je pred enim od britanskih sodišč (Bristol Cr
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 14.2.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013Csongor István Nagy EU and US Competition Law: Divided in Unity? The Rule on Restrictive Agreements and Vertical Intra-brand Restraints (Ashgate, 2013, 234 strani) Avtor se v knjigi osredotoča na strukturo pravil o omejevalnih sporazumih v okviru vertikalnih omejitev znotraj blagovn
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Faciles etiam nos facere debemus, ne nimis destinatis rebus indulgeamus

Janez Kranjc, 14.2.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 6/2013Misel je vzeta iz Senekovega spisa o umirjenosti duha (14, 1). Po naše bi se glasila: Tudi mi se moramo sprostiti, da se ne bomo preveč oklepali določenih stvari. Seneka v svojem spisu obravnava problem sproščenega odnosa do dogodkov, s katerimi se srečujemo. Človek bi si moral po njegovem prizadevati za ravnotežje duha in vedrost nravi. Umirjenost se po njegovem kaže v na notranjem miru temelječi zmožnosti kljubovati močnim čustvom, v skladnosti in harmoniji ravnanj, trdnosti značaja ter v zmožnosti trezne presoje okolja in samega sebe. Umirjenost duha pogojujeta brezskrbnost in velikodušnost, ki izhajata iz veličine duha in neomajnega vztrajanja pri pravilni presoji. To stanje je mogoče doseči s spoznanjem resnice, ohranjanjem prave mere, nesebičnostjo in dobroto.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Dostop javnosti izključen

Irena Vovk, 14.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 7. februarja Direktoratu za javno premoženje in finančni sistem pri Ministrstvu za finance posredovala pripombe na predlog novega zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (predlog ZMBN), saj se njegove določbe nanašajo na problematiko varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Drsalke in drsalke

dr. Nataša Hribar, 14.2.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 6/2013jezikovni kotiček (266) Najbrž ste pomislili, da je v naslovu napaka. Ni. Tokrat bom pisala o drsalkah, čevljih, s katerimi drsamo po ledu, in drsalkah, ženskah, ki drsajo. Za oboje v slovenščini uporabljamo izraz drsalka, a v enem elementu se ti dve besedi bistveno razlikujeta, ta element pa omogo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Parlamentarno pravo

mag. Matija Žgur, 14.2.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 6/2013V začetku leta je pri GV Založbi izšla nova monografija profesorja PF Univerze v Ljubljani dr. Franca Grada Parlamentarno pravo. Gre za prvo samostojno monografijo, namenjeno izključno temu delu ustavnega prava in je zato pomemben doprinos k znanstveni obravnavi pravne ureditve ene najpomembnejših institucij sodobne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

K vsebinskim in procesnim izboljšavam

mag. Nana Weber, 14.2.2013

Sodišča

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 6/2013"Statistični podatki kažejo, da so sodišča v letu 2012 prejela 3,8 odstotka več zadev kot v letu 2011, rešila pa so jih sedem odstotkov več kot leta 2011. V te podatke sicer niso vključene izvršilne in zemljiškoknjižne zadeve, kar pa je v skladu z zahtevami ministrstva. Skrajšal se je povprečni pričakovani čas rešitev vseh zadev, ki se je s 4,6 meseca v letu 2011 znižal na 3,6 meseca v letu 2012. Tudi sodni zaostanki so se pri nerešenih pomembnejših zadevah zmanjšali za 16,6 odstotka glede na leto 2011, število najstarejših zadev (starejših od deset let) pa se je znižalo za dobrih 20 odstotkov," je uvodoma na ponedeljkovi uradni otvoritvi sodnega leta dejal predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša in pri tem poudaril, da si Vrhovno sodišče "v bodoče ne bo prizadevalo le za izboljšanje statističnih podatkov, temveč za vsebinsko izboljšanje, prav tako pa si želi povečati zadovoljstvo uporabnikov sodnega sistema".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Plačilna nesposobnost dolžnika kot predpostavka za izpodbijanje pravnih dejanj po ZFPPIPP

dr. Saša Prelič, 14.2.2013

Civilni sodni postopki

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 6/2013Nedavno se je v poslovni praksi pojavilo vprašanje, ali je, ko gre za neodplačna razpolaganja dolžnika, to dolžnikovo pravno dejanje lahko predmet izpodbijanja po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), čeprav dolžnik v času, ko je to dejanje izvršil, ni bil plačilno nesposoben.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 14.2.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013od 5. do 11. februarja Torek, 5. 2. Pritožba na ESČP. Slovenija je na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) vložila pritožbo zoper sodbo v zadevi Ališić in drugi z dne 6. novembra 2012, so sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve. Kot smo takrat poročali, je ESČP v tej zadevi razsod
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Evropa

Irena Vovk, 14.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013Torek, 5. 2. Lažje do bančnih kreditov. Evropski poslanci so s prepričljivo večino podprli resolucijo, v kateri predlagajo sprejetje novih pravil, ki bi malim in srednje velikim podjetjem olajšala dostop do bančnih kreditov in do tveganega kapitala. Poročilo pa vsebuje tudi poziv k izboljšan
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Dohodki iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo (velja od 1. januarja 2013)

Avtor ni naveden, 14.2.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2013Opredelitev dohodkov iz delovnega razmerja 1. Dohodki iz delovnega razmerja po delovnopravni ureditvi Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v prvem odstavku 37. člena do
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Dobra vizija krepi pričakovanja

Matej Tomažin, 14.2.2013

Ostalo

Matej Tomažin, Pravna praksa, 6/2013Borzni trgi so stičišče različnih pričakovanj, ki jih vlagatelji izražajo prek nakupov in prodaj vrednostnih papirjev. Ni treba razlagati, da se pričakovanja spreminjajo, zato mnogo vlagateljev nameni veliko pozornosti preučevanju dejavnikov, ki nanje vplivajo. In eden teh je zagotovo dobra zgodba.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

globus

Dean Zagorac, 14.2.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 6/2013V nezakonitih izročitvah sodelovalo več kot 50 držav 5. 2. - Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 je ameriška Osrednja obveščevalna služba (Cia) začela program skritih pripornih centrov za osumljence terorizma zunaj ozemlja ZDA, kjer jih je tudi mučila. Del tega programa so bile tudi nezakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Obveznost sočasnosti odpovedi stare in ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi

Aleš Kaluža, 14.2.2013

Delovna razmerja

Aleš Kaluža, Pravna praksa, 6/2013V turbulentnih poslovnih razmerah današnjega časa so delodajalci prisiljeni nenehno nadzorovati stroške poslovanja in število delavcev, ki jih zaposlujejo. Ne glede na razmeroma tog sistem odpuščanja delavcev se delodajalci lahko znajdejo v položaju, ko v času podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi za delavca ni bilo dela, se pa obseg dela poveča znotraj odpovednega roka ali pa ponovni izračuni delodajalcu pokažejo, da je delavca ceneje obdržati na drugem ustreznem delovnem mestu, kot pa mu izplačati odpravnino. V teh primerih je za delavčevo odločitev ključna časovna točka, od katere dalje sme zavrniti ponujeno novo pogodbo o zaposlitvi brez izgube pravice do odpravnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Novosti pri izvrševanju kazenskih sankcij

Hinko Jenull, 14.2.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 6/2013Čeprav je bil sprejet po skrajšanem postopku, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E) nastal po temeljitem strokovnem usklajevanju. Glede na splošno zakonodajno prakso gre za pozitivno izjemo, ki bo pripomogla k bistvenemu izboljšanju prejšnjega besedila zakona. Njegov temeljni namen je uskladitev s spremembami kazenske zakonodaje, zlasti glede nadomestnega izvrševanja kazni zapora in denarne kazni ter izvrševanja varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja. Ostale pomembnejše spremembe zadevajo pravice in dolžnosti obsojencev v zaporu, stranske sankcije zoper pravne osebe, obdelavo osebnih podatkov in sankcioniranje prekrškov, dodani pa so še manjši vsebinski in redakcijski popravki drugih določb zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Začasna odredba v okoljskih zadevah

mag. Tanja Pucelj Vidović, 14.2.2013

Varstvo okolja

mag. Tanja Pucelj-Vidović, Pravna praksa, 6/2013Zadeva Jozef Križan in drugi proti Slovenská inšpekcia životného prostredia (št. C-416/10) z dne 15. januarja 2013 je bila v Pravni praksi že predstavljena. V pričujočem prispevku bi želela predstavitev dopolniti. Iz te sodbe ob že povedanem namreč izhaja tudi, da morajo imeti člani zadevne javnosti, upravičeni do sodnega ali drugega ustreznega varstva, po Direktivi IPPC možnost zahtevati odreditev začasnih ukrepov, s katerimi lahko do odločitve sodišča zadržijo izvrševanje pozitivne odločitve o obratovanju IPPC-naprave. Ker se upravičenje do sodnega varstva nanaša tudi na okoljske nevladne organizacije s posebnim statusom po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), taka sodba odpira vprašanje skladnosti oziroma možnih razlag instituta začasne odredbe, kot ga ureja slovenski Zakon o upravnem sporu (ZUS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Plašnice pomagajo pri sprenevedanju

Blaž Kovač, 14.2.2013

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 6/2013V tej reviji se je glede zahtevkov izbrisanih in glede vprašanja moralnosti (dopustnosti) uveljavljanja ugovora zastaranja (v primerih kršitev človekovih pravic) razvila razprava, celo polemika. Žal je v svojem prispevku mag. Nina Betetto razpravo z elegantnim manevrom povsem odvrnila od vsebinskega področja prava človekovih pravic in jo preusmerila zgolj v območje konkretnega zahtevka civilnega prava. Poudariti je treba, da tak pristop vprašanja odprave krivic ne bo rešil - ravno nasprotno. Plašnice okoli posameznega primera, ki je sam le del sistematične kršitve človekovih pravic celi skupini prebivalstva, je treba odstraniti!
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Kršitev pravice do življenja zaradi izključitve iz programa za zaščito prič

Andreja Tratnik, 14.2.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 6/2013Kazenski pregon je s pomočjo pričanja obremenilnih prič, zlasti v primeru pregona organizirane kriminalitete, močno olajšan. Mnoge zakonodaje to spodbujajo tudi tako, da dopuščajo tudi možnost izreka milejše kazni storilcem kaznivih dejanj (t. i. skesancem), ki razkrijejo pomembne podatke o delovanju kriminalne združbe ali pa preprečijo nadaljnje izvrševanje kaznivih dejanj pod njenim okriljem. Z možnostjo rešitve kazenske zadeve s pogajanji o priznanju krivde se pritiski na soobdolžence, da pričajo zoper preostale in si tako zagotovijo milejšo kazen, še povečujejo. Vendar pa so priče in skesanci zaradi tega izpostavljeni tveganju povračilnih ukrepov s strani izdanih članov kriminalne združbe. Zato so države zavezane k sprejemu ukrepov za zaščito prič. In te ukrepe morajo tudi pravilno izvrševati. V nasprotnem primeru lahko kršijo tudi tako temeljno pravico, kot je pravica do življenja iz 2. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Omejitev števila dni letnega dopusta po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 14.2.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 6/2013Javni socialnovarstveni zavod je dolžan upoštevati pri določitvi dopusta za leto 2013 zakonodajo s področja delovnih razmerij, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter notranji akt zavoda. ZUJF v 187. členu določa, da zaposlenim od 1. januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih meril največ 35 dni letnega dopusta. Javnim uslužbencem se lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Islandija je upravičeno zavrnila poplačilo tujim varčevalcem

Edita Turičnik, 14.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Edita Turičnik, Pravna praksa, 6/2013Sodišče Evropskega združenja za prosto trgovino (Sodišče EFTA) je 28. januarja 2013 s sodbo v zadevi EFTA Surveillance Authority v Iceland razsodilo, da je Islandija upravičeno zavrnila zahtevo za poplačilo obveznosti propadle spletne banke Icesave varčevalcem iz Velike Britanije in Nizozemske iz državnih sredstev in s tem ni kršila določb evropske zakonodaje o depozitnih jamstvenih shemah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 14.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Sporazum o pristojnosti sodišč in čezmejno veriženje prodajnih pogodb po pravu EU

Zoran Skubic, 14.2.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 6/2013Sodišče (EU) je v svoji nedavni odločitvi vnovič obravnavalo dilemo, s katero se v praksi dokaj pogosto soočajo nacionalna sodišča držav članic pri uporabi določb (Bruseljske) Uredbe o sodni pristojnosti. Tokrat je bilo na vrsti zanimivo vprašanje, ki ga Uredba izrecno ne ureja, in sicer, ali sporazum o krajevni pristojnosti (prorogatio fori), veljavno sklenjen med proizvajalcem blaga in njegovim prvim kupcem, zavezuje tudi končnega kupca, ki je to blago veljavno pridobil na podlagi zaključene verige prodajnih pogodb (sklenjenih med strankami iz različnih držav članic), ko ta želi uveljavljati proizvajalčevo odškodninsko odgovornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

Posredovanje osebnih podatkov posameznikov iz domov za starejše občane

Irena Vovk, 14.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6/2013Na javne socialnovarstvene zavode se pogosto obračajo različna društva, (nevladne) organizacije in občine ter jih prosijo za posredovanje podatkov o tem, koliko občanov je nastanjenih pri njih, koliko jih je članov Rdečega križa ali Karitasa, kakšno je njihovo socialno in zdravstveno stanje ipd. Pojasnjujejo, da sprašujejo zato, ker želijo posameznike bodisi obdariti ali povabiti na različne prireditve. Skupnost socialnih zavodov Slovenije zato zanima, kako naj javni socialni zavodi v takih primerih ravnajo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

ne preslišite

Avtor ni naveden, 14.2.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 6/2013Rsl 1, četrtek, 14. februar, 16.30 Evrožvenket: Potuhnjena kriza Evropa je od julijske in nato septembrske izjave Maria Draghija, da bo Evropska centralna banka storila vse za ohranitev evra izšla iz obdobja hude negotovosti in ugibanj, ali bodo njene periferne države sploh še solventne. V
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄6

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 14.2.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 6/201316. februar 1824 - Peter Kozler Rodil se je slovenski pravnik, geograf in politik Peter Kozler, ki je izdelal zemljevid Slovenske dežele in pokrajine, na katerem je označeno slovensko etnično ozemlje. Bil je poslanec v deželnem zboru na Dunaju in zavzet borec za pravice Slovencev. 1989
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 6

Leto objave

< Vsi
2013(36)
> Februar(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJ K LMNOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov