O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Z izigravanjem zakonodaje do zaposlitve za določen čas v šoli

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Pobudnica je bila v glasbeni šoli dvajset let zaposlena za določen čas, in sicer na podlagi 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), zaradi neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za učitelja kitare v glasbeni šoli. V letošnjem šolskem letu pa je niso več zaposlili, saj je glasbena šola na njeno delovno mesto zaposlila drugega delavca, ki prav tako ni izpolnjeval pogoja izobrazbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.7.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Vsebina PP št.27/2015

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20153 UVODNIK dr. Janja Hojnik Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja 6 IZVRŠILNO PRAVO Mateja Štupar ZIZ-K: veteranski dodatek je predmet izvršbe 9 DRUŽINSKO PRAVO mag. Nada Caharijaz Ferme Odobritve pravnih poslov za mladoletne o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Donat Mg pod luksemburškim kladivom

Zoran Skubic, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2015Slovenija redkokdaj prva orje razlagalno ledino na področju dilem dejanske uporabe prava EU. Vendar se je nedavno zgodilo prav to. Prvo vprašanje o pravilnem razumevanju določb Direktive 2009/54/ES o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod je tako tretjemu senatu Sodišča EU pod predsedstvom našega sodnika Ilešiča postavilo prav Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Gre za precej pomembno vprašanje s področja zakonitega trženja mineralnih vod, in sicer predvsem opredmetenje enega temeljnih pravil Direktive 2009/54/ES, tj. prepovedi trženja "naravne mineralne vode", ki izvira iz "istega" izvira pod več različnimi imeni. Ali povedano drugače, kdaj je mogoče šteti, da pijemo "isto" mineralno vodo, pa čeprav se ta črpa iz sicer različnih vrtin sorodnega podzemnega vira?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

ZIZ-K: veteranski dodatek je predmet izvršbe

Mateja Štupar, 9.7.2015

Civilni sodni postopki

Mateja Štupar, Pravna praksa, 27/2015Državni zbor Republike Slovenije je 22. maja 2015 od Vlade Republike Slovenije prejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K). Vlada RS predlaga skrajšani postopek obravnavanja, ker naj bi šlo za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Dne 8. junija 2015 se je začela druga obravnava po skrajšanem postopku. Po predlogu zakona naj bi dolžniku pri izvršbi dejansko ostal znesek, ki ustreza minimalni plači, drugače ureja uveljavljanje dolžnika, da se pri znesku, ki mu mora ostati pri izvršbi, upošteva obveznost preživljanja drugih oseb, ureja izvršbo na veteranski dodatek ter izvrševalcem sklepa preprečuje, da bi si stroške poravnali iz zneska, ki je izvzet iz izvršbe, in iz zneska, na katerega je izvršba omejena in ni dosegljiv niti upniku. V članku predstavljam bistvene predlagane spremembe zakona ter navajam nekaj tem v razmislek, ki so že ali pa še bodo v razpravi za ureditev z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Preiskava sektorja elektronskega trgovanja

Janja Čevriz, 9.7.2015

Varstvo konkurence, cene

Janja Čevriz, Pravna praksa, 27/2015Evropska komisija je maja letos na svojih spletnih straneh objavila novico, da začenja konkurenčnopravno preiskavo sektorja elektronskega trgovanja na področju celotne EU. Preiskava, ki je le eno od orodij za izpolnitev programa tako imenovanega Enotnega evropskega digitalnega trga, naj bi prečesala evropski trg, iščoč pri tem ovire, ki stojijo na poti temu cilju. Kakšne prakse pri elektronskem poslovanju je s konkurenčnopravnega vidika Komisija obsojala doslej? Ali bo preiskava posvetila luč na nove vrste prepovedanih praks? Bo botrovala spremembi regulacije? Navsezadnje, kaj si lahko od preiskave obetajo gospodarske družbe?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015V šolah se delijo informacije, da se darilo pri skupinskem obdarovanju učitelja s strani učencev celotnega razreda ob koncu šolskega leta šteje kot eno darilu učitelju, zato njegova vrednost ne sme presegati 62,59 evra, sicer darila javni uslužbenec ne sme sprejeti. Če pa je dano darilo v vrednosti nad 20,86 evra, mora učitelj darilo vpisati v seznam daril, ki ga vodi šola. Mar niso te omejitve in dolžnosti učiteljev povsem neživljenjske, zlasti ugotovitev, da se darilo razreda šteje za eno večje darilo, ne pa za več manjših daril? Poleg tega te določbe tudi pretirano obremenjujejo učitelje in šole, saj v razredih z več kot 20 učenci tudi minimalni prispevki v višini enega evra že pomenijo, da mora učitelj darilo vpisati v seznam daril, šola pa mora take sezname daril voditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Reprezentativnost sindikata - aktivna legitimacija - pravica do kolektivnega dogovarjanja

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Sodno varstvo zoper odločbe o reprezentativnosti sindikata, ki jih izda minister je varstvo pred delovnimi sodišči v kolektivnem delovnem sporu, to varstvo pa je predvideno le v primeru zavrnilne odločbe pristojnega ministra, s katero je ugotovljeno, da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev o reprezentativnosti, in sicer le s strani sindikata, na katerega se nanaša zavrnilna odločba. Le temu je priznana aktivna legitimacija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Novinar ne sme biti spoznan za odgovornega zaradi obrekovanja

Ana Pakiž, 9.7.2015

Varstvo človekovih pravic

Ana Pakiž, Pravna praksa, 27/2015Kadar pride do kolizije med pravico do svobode izražanja novinarja ter pravico do varovanja časti in dobrega imena posameznika ali do kolizije med pravico do svobode izražanja in domnevo nedolžnosti, je za presojo sodišča ključno vprašanje, ali je novinar poročal skladno z novinarsko etiko in v dobri veri. Slednja se presoja na podlagi informacij, ki jih je imel novinar na voljo v času pisanja članka. Tako na novinarjevo svobodo izražanja nima vpliva, da je bil obtoženi, o katerem je novinar poročal, pozneje oproščen kaznivega dejanja, saj je obveščenost o kazenskih postopkih v legitimnem interesu javnosti. Posledica posega v svobodo izražanja novinarjev, kakršnega je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo v tem primeru, je lahko odvračanje medijev od poročanja o zadevah v javnem interesu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Zelena luč za centralne bankirje

Igor Vuksanović, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 27/2015Sodišče EU nima pogosto na mizi presoje tako eksplozivne mešanice prava in ekonomske politike kot tokrat. V komentirani sodbi je odgovorilo na predhodno vprašanje glede skladnosti s primarnim pravom programa dokončnih monetarnih transakcij Evropske centralne banke. To dejansko pomeni, da je odločalo o tem, ali je s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in s Protokolom št. 4 k PDEU o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Statut ECB) skladna slavna "Draghijeva bazuka", torej napoved Evropske centralne banke (ECB) o neomejenem kupovanju državnih obveznic na sekundarnem trgu, ki v praksi ni bila nikoli uresničena, a se ji pripisuje, da je imela odločilen vpliv na izboljšanje pogojev za zadolževanje perifernih evrskih držav in s tem na izhod iz najhujše javnofinančne krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi, kolikor se nanaša na postopek s pravnim sredstvom pritožbe. V šestem odstavku 324. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavijo besede "opozorilo iz petega odstavka 98. člena tega zakona".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Odpust dolgov revnim

Irena Vovk, 9.7.2015

Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Predlog Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki ga je 1. julija sprejela Vlada in poslala v parlamentarni postopek, je pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim državljanom pomagali z odpisom dolgov, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih življenjskih stroškov. Hkrati želi Vlada zagotoviti take pogoje, da ne bodo dodatno obremenjeni niti dolžniki niti upniki, ki bodo dolgove odpisali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih programov

Dejan Valentinčič, 9.7.2015

Varstvo človekovih pravic

Dejan Valentinčič, Pravna praksa, 27/2015Zaradi objektivne obveščenosti bralcev in zaradi obrambe mojega dobrega imena sem se dolžan odzvati na navedbe ge. Angelike Hödl o domnevni napačnosti mojih navedb v članku "Po 60. letih ni še niti ena določba 7. člena ADP v celoti izpolnjena". Gospa v PP, št. 24-25/2015, demantira kup navedb, ki jih v mojem članku sploh ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 44. redni seji (2. julij 2015): - stališče do predloga medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pravnem urejanju (sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu); - izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski vesoljsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Pravno priznana škoda - duševne bolečine zaradi izgubljenega užitka počitnic ali dopusta - pogodba o paketnem potovanju

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Glede na učinke, predvsem euro skladno razlago oziroma harmonizirajočo razlago naše zakonske ureditve na podlagi jasne in nepogojne določbe 5. člen Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, ki je bila v sodni praksi Sodišča EU in sodišč članic EU široko sprejeta tudi v horizontalnih razmerjih, je tudi v primerih neimplementacije Direktive, tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine za nepremoženjske škode iz naslova izgube užitka na počitnicah, utemeljen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru - ZSReg-F (Ur. l. RS, št. 17/15) - veljati začne 28. marca, uporabljati pa se začne 28. julija, razen določb nove 6. točke prvega odstavka 4.a člena za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Nakupovalni pomočnik v žepu

Irena Vovk, 9.7.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Kupujete nov pralni stroj? Je pri izbiri pomembna tudi poraba energije? Mobilna aplikacija ecoGator nam lahko pomaga pri izbiri energijsko varčnih aparatov bele tehnike, televizorjev in sijalk. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom android in iOS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Delo in zaposlitev

Nataša Skubic, 9.7.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 27/2015V Pravnem terminološkem slovarju (Ljubljana, Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999) je delo opredeljeno kot "zavestno uporabljanje človekovih telesnih in duševnih moči za ustvarjanje dobrin", zaposlitev pa kot "delo na podlagi delovnega razmerja". Iskanje angleških ustreznic za ta dva osnovna delovnopravna pojma bom začela pri Ustavi RS in njenem prevodu. Temeljni določbi, ki urejata delo oziroma zaposlitev, sta 49. člen, ki ureja svobodo dela (freedom of work), in 66. člen, ki ureja varstvo dela (security of employment). Prvi določa, da je zagotovljena svoboda dela, da vsakdo prosto izbira zaposlitev (employment), da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto (position of employment) in da je prisilno delo (forced labour) prepovedano. Drugi pa pravi, da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo (employment and work) ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 11. julij 1995 - Pokol v Srebrenici Bosanski Srbi so zavzeli Srebrenico in do 19. julija pobili več kot 8.000 bosanskih Muslimanov. Pokol velja za najhujše hudodelstvo v Evropi po drugi svetovni vojni, Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo pa ga je leta 2004
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2015
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

dr. Breda Mulec, 9.7.2015

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 27/2015Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava

Boštjan Koritnik, 9.7.2015

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2015"Gre za pomemben prerez razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, pri čemer gre tudi za pomemben vpogled v razvoj posameznih institutov v državah, ki so sestavljale nekdanjo Jugoslavijo," je v recenziji zapisal redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu in član Srbske akademije znanosti in umetnosti dr. Slobodan Perović. Naprošen je bil namreč, da še pred izdajo oceni delo Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, s podnaslovom Liber Amicorum Bojan Zabel, ki je junija izšlo v okviru založniške dejavnosti PF Univerze v Ljubljani (372 strani, cena 50 evrov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razdiralni poslovni model "malo denarja, malo muzike"

mag. Sandi Kodrič, 9.7.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 27/2015Stalna komunikacijska dosegljivost ljudi s pametnimi telefoni in sodobne možnosti plačevanja so prinesle nove tehnološke storitve, ki so pretresle številne storitvene panoge. Šest let stari kalifornijski Uber je trenutno največ vredno start-up podjetje na svetu, ki deluje v 58 državah sveta in omogoča neuradno taksi službo. Potnikom, ki potrebujejo prevoz, Uberjeva telefonska aplikacija ponudi voznike, običajne ljudi, ki imajo avto, čas in voljo do prevažanja drugih za majhen zaslužek. Uber ima nadzor nad plačilom storitve s kreditno kartico in si od vsake opravljene vožnje zaračuna provizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.7.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015 European Banking and Financial Law Matthias Haentjens in Pierre de Gioia-Carabellese (Routledge, 2015, 258 strani) V zadnjih desetletjih se obseg zakonodaje EU na področju finančnega prava skokovito povečuje. Banke, za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2015(37)
> Julij(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ DĐEF GH IJK LM NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov