O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Pravno priznana škoda - duševne bolečine zaradi izgubljenega užitka počitnic ali dopusta - pogodba o paketnem potovanju

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Glede na učinke, predvsem euro skladno razlago oziroma harmonizirajočo razlago naše zakonske ureditve na podlagi jasne in nepogojne določbe 5. člen Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih, ki je bila v sodni praksi Sodišča EU in sodišč članic EU široko sprejeta tudi v horizontalnih razmerjih, je tudi v primerih neimplementacije Direktive, tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine za nepremoženjske škode iz naslova izgube užitka na počitnicah, utemeljen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Vsebina PP št.27/2015

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20153 UVODNIK dr. Janja Hojnik Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja 6 IZVRŠILNO PRAVO Mateja Štupar ZIZ-K: veteranski dodatek je predmet izvršbe 9 DRUŽINSKO PRAVO mag. Nada Caharijaz Ferme Odobritve pravnih poslov za mladoletne o
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Od 30. junija do 6. julija

Irena Vovk, 9.7.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015 Torek, 30. 6. Brezpilotni letalniki. Razmah uporabe brezpilotnih letalnikov zahteva široko družbeno in strokovno razpravo ter sodelovanje vseh deležnikov pri pripravi normativnih aktov in vzpostavitvi pogojev za izrabo številnih prednosti, ki jih prinašajo. Informacijski po
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Objava opozorila delavcu v medijih in na oglasni deski

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Sodišča

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Delodajalec je delavcu vročil opozorilo v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Še istega dne je delavec, ki se pogosto pojavlja v medijih, svojo plat zgodbe in izseke iz opozorila predstavil v prispevku na komercialni televiziji. Opozorilo vsebuje ime in priimek delavca (kar je bilo jasno razvidno že v medijih) ter opis kršitve. Ali sme delodajalec opozorilo objaviti v celoti ali delno, kje in kako? Ali je s tem, ko je delavec sam javno predstavil zadevo, tudi osebno privolil v objavo podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 30. junij - predlog zakona o zavarovalništvu. 1. julij - predlog zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. 2. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenskem državnem holdingu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Evropa

Irena Vovk, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015 Ponedeljek, 29. 6. Promet. Evropska komisija je predlagala, da se za financiranje 276 projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope dodeli 13,1 milijarde evrov. Gre za najobsežnejši naložbeni načrt EU na področju prometa do zdaj. Naložbe bodo spodbudile dodatno javno
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Pravne zagate izstopa države iz evrskega območja

dr. Janja Hojnik, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 27/2015Pravni komentatorji označujejo izstop Grčije iz evrskega območja kot nepredstavljiv dogodek, pa vendar se te dni vsi pripravljajo prav na to. Strogo pravno gledano se kriza javnega dolga v Grčiji ne bi smela zgoditi, pa se kljub temu je, saj se je izkazalo, da Pakt stabilnosti in rasti, ki sicer predpisuje stroge omejitve za proračunski primanjkljaj in javni dolg, predvideva nadzor Evropske komisije in možnost sankcij, v resnici sploh ni tako strog, kot se je zdelo, saj ga niso spoštovale niti tiste države, ki imajo zdaj do Grčije največ očitkov. Vprašanje pa je, ali je to pravno sploh mogoče. Grški finančni minister Varufakis prek medijev grozi s tožbami proti EU v primeru izključitve Grčije iz evrskega območja: "EU-pogodbe ne predvidevajo izstopa iz evrskega območja in tega ne bomo sprejeli," pravi. Pa je izključitev res nemogoča?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Predloga prek in preko

dr. Nataša Hribar, 9.7.2015

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 27/2015Na svoj elektronski naslov sem prejela vprašanje, ali je zveza povečanje kapacitete prevozov tovora prek alpskih prelazov slovnično pravilna. Vprašanje odpira večno temo, kako - če sploh - uporabljati predloga preko in prek. Za izhodišče vzemimo nekaj primerov - najprej s predlogom preko:
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razdiralni poslovni model "malo denarja, malo muzike"

mag. Sandi Kodrič, 9.7.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 27/2015Stalna komunikacijska dosegljivost ljudi s pametnimi telefoni in sodobne možnosti plačevanja so prinesle nove tehnološke storitve, ki so pretresle številne storitvene panoge. Šest let stari kalifornijski Uber je trenutno največ vredno start-up podjetje na svetu, ki deluje v 58 državah sveta in omogoča neuradno taksi službo. Potnikom, ki potrebujejo prevoz, Uberjeva telefonska aplikacija ponudi voznike, običajne ljudi, ki imajo avto, čas in voljo do prevažanja drugih za majhen zaslužek. Uber ima nadzor nad plačilom storitve s kreditno kartico in si od vsake opravljene vožnje zaračuna provizijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Odobritve pravnih poslov za mladoletne osebe ali kaj ima center za socialno delo s tem

mag. Nada Caharijaz Ferme, 9.7.2015

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nada Caharijaz-Ferme, Pravna praksa, 27/2015Redko kdo pozna zakonsko določbo, po kateri starši ne morejo odsvojiti ali obremeniti otrokovega premoženja brez privolitve centra za socialno delo. Večina staršev je močno presenečenih, ko izvejo, da morajo pred overitvijo pravnega posla pridobiti še odločbo centra za socialno delo (CSD). Neredki (in povsem upravičeni) so njihovi očitki, zakaj jim ni tega nihče povedal takrat, ko so za otroka kupili stanovanje, sklenili naložbeno zavarovanje ali kupili osebni avtomobil na otrokovo ime. To, da je treba pri prodaji nepremičnine, katere lastnik ali solastnik je otrok, pridobiti "nekaj od CSD", če je naloga CSD varovanje otrokove koristi, še nekako razumejo, tega, da je tudi pri prodaji več kot deset let starega osebnega avtomobila, katerega vrednost na trgu je manj kot 500 evrov, treba pridobiti še privolitev CSD, pa res ne morejo razumeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Zelena luč za centralne bankirje

Igor Vuksanović, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 27/2015Sodišče EU nima pogosto na mizi presoje tako eksplozivne mešanice prava in ekonomske politike kot tokrat. V komentirani sodbi je odgovorilo na predhodno vprašanje glede skladnosti s primarnim pravom programa dokončnih monetarnih transakcij Evropske centralne banke. To dejansko pomeni, da je odločalo o tem, ali je s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU) in s Protokolom št. 4 k PDEU o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Statut ECB) skladna slavna "Draghijeva bazuka", torej napoved Evropske centralne banke (ECB) o neomejenem kupovanju državnih obveznic na sekundarnem trgu, ki v praksi ni bila nikoli uresničena, a se ji pripisuje, da je imela odločilen vpliv na izboljšanje pogojev za zadolževanje perifernih evrskih držav in s tem na izhod iz najhujše javnofinančne krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Omejitve in dolžnosti učiteljev v zvezi s sprejemanjem daril

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015V šolah se delijo informacije, da se darilo pri skupinskem obdarovanju učitelja s strani učencev celotnega razreda ob koncu šolskega leta šteje kot eno darilu učitelju, zato njegova vrednost ne sme presegati 62,59 evra, sicer darila javni uslužbenec ne sme sprejeti. Če pa je dano darilo v vrednosti nad 20,86 evra, mora učitelj darilo vpisati v seznam daril, ki ga vodi šola. Mar niso te omejitve in dolžnosti učiteljev povsem neživljenjske, zlasti ugotovitev, da se darilo razreda šteje za eno večje darilo, ne pa za več manjših daril? Poleg tega te določbe tudi pretirano obremenjujejo učitelje in šole, saj v razredih z več kot 20 učenci tudi minimalni prispevki v višini enega evra že pomenijo, da mora učitelj darilo vpisati v seznam daril, šola pa mora take sezname daril voditi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Reprezentativnost sindikata - aktivna legitimacija - pravica do kolektivnega dogovarjanja

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Sodno varstvo zoper odločbe o reprezentativnosti sindikata, ki jih izda minister je varstvo pred delovnimi sodišči v kolektivnem delovnem sporu, to varstvo pa je predvideno le v primeru zavrnilne odločbe pristojnega ministra, s katero je ugotovljeno, da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev o reprezentativnosti, in sicer le s strani sindikata, na katerega se nanaša zavrnilna odločba. Le temu je priznana aktivna legitimacija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Zapornik invalid je primarno invalid

Lena Šutanovac, 9.7.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 27/2015Zapornik invalid je z vidika varstva človekovih pravic primarno gledano invalid. To pomeni, da mu mora biti kot osebi s statusom invalida omogočeno dostojno življenje in olajšane ovire pri premikanju in osebni negi. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Helhal proti Franciji odločilo, da mora biti posameznemu invalidu omogočeno dostojanstveno življenje, ne glede na dejstvo, da prestaja zaporno kazen. V nasprotnem primeru je država objektivno odškodninsko odgovorna na podlagi neustrezne obravnave invalidnih zapornikov. To pa lahko po mnenju ESČP pomeni kršitev prepovedi mučenja po 3. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Odpust dolgov revnim

Irena Vovk, 9.7.2015

Obligacije

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Predlog Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki ga je 1. julija sprejela Vlada in poslala v parlamentarni postopek, je pripravljen z namenom, da bi najbolj socialno ogroženim državljanom pomagali z odpisom dolgov, ki izvirajo iz stroškov gospodinjstva oziroma rednih življenjskih stroškov. Hkrati želi Vlada zagotoviti take pogoje, da ne bodo dodatno obremenjeni niti dolžniki niti upniki, ki bodo dolgove odpisali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Donat Mg pod luksemburškim kladivom

Zoran Skubic, 9.7.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2015Slovenija redkokdaj prva orje razlagalno ledino na področju dilem dejanske uporabe prava EU. Vendar se je nedavno zgodilo prav to. Prvo vprašanje o pravilnem razumevanju določb Direktive 2009/54/ES o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod je tako tretjemu senatu Sodišča EU pod predsedstvom našega sodnika Ilešiča postavilo prav Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Gre za precej pomembno vprašanje s področja zakonitega trženja mineralnih vod, in sicer predvsem opredmetenje enega temeljnih pravil Direktive 2009/54/ES, tj. prepovedi trženja "naravne mineralne vode", ki izvira iz "istega" izvira pod več različnimi imeni. Ali povedano drugače, kdaj je mogoče šteti, da pijemo "isto" mineralno vodo, pa čeprav se ta črpa iz sicer različnih vrtin sorodnega podzemnega vira?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Odgovor glede neizpolnjenosti 7. člena ADP na področju radijskih programov

Dejan Valentinčič, 9.7.2015

Varstvo človekovih pravic

Dejan Valentinčič, Pravna praksa, 27/2015Zaradi objektivne obveščenosti bralcev in zaradi obrambe mojega dobrega imena sem se dolžan odzvati na navedbe ge. Angelike Hödl o domnevni napačnosti mojih navedb v članku "Po 60. letih ni še niti ena določba 7. člena ADP v celoti izpolnjena". Gospa v PP, št. 24-25/2015, demantira kup navedb, ki jih v mojem članku sploh ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Nakupovalni pomočnik v žepu

Irena Vovk, 9.7.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2015Kupujete nov pralni stroj? Je pri izbiri pomembna tudi poraba energije? Mobilna aplikacija ecoGator nam lahko pomaga pri izbiri energijsko varčnih aparatov bele tehnike, televizorjev in sijalk. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom android in iOS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Delo in zaposlitev

Nataša Skubic, 9.7.2015

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 27/2015V Pravnem terminološkem slovarju (Ljubljana, Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999) je delo opredeljeno kot "zavestno uporabljanje človekovih telesnih in duševnih moči za ustvarjanje dobrin", zaposlitev pa kot "delo na podlagi delovnega razmerja". Iskanje angleških ustreznic za ta dva osnovna delovnopravna pojma bom začela pri Ustavi RS in njenem prevodu. Temeljni določbi, ki urejata delo oziroma zaposlitev, sta 49. člen, ki ureja svobodo dela (freedom of work), in 66. člen, ki ureja varstvo dela (security of employment). Prvi določa, da je zagotovljena svoboda dela, da vsakdo prosto izbira zaposlitev (employment), da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto (position of employment) in da je prisilno delo (forced labour) prepovedano. Drugi pa pravi, da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo (employment and work) ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Poseg v človekovo pravico do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015Peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi, kolikor se nanaša na postopek s pravnim sredstvom pritožbe. V šestem odstavku 324. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavijo besede "opozorilo iz petega odstavka 98. člena tega zakona".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 44. redni seji (2. julij 2015): - stališče do predloga medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pravnem urejanju (sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu); - izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski vesoljsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Sklenitev istospolne zakonske zveze je človekova pravica

dr. Neža Kogovšek Šalamon, 9.7.2015

Človekove pravice

dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 27/2015Ameriško Vrhovno sodišče je odločilo, da imajo vse ameriške zvezne države ustavno dolžnost zagotoviti sklenitev istospolne zakonske zveze. Sodba je prva te vrste v svetu, predvsem pa je prelomna, saj potrjuje, da imajo homoseksualni pari ustavno pravico do sklenitve zakonske zveze, s tem pa sklenitev istospolne zakonske zveze prvič opredeljuje kot človekovo pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.7.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2015 Ur. l. RS, št. 41/15 1. Predsednik Okrajnega sodišča na Vrhniki - Sodni svet; rok je 12. julij. Ur. l. RS, št. 46/15 2. Državni pravobranilec na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje; rok je 13. julij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

dr. Breda Mulec, 9.7.2015

PRORAČUN

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 27/2015Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄27

Razvoj slovenskega gospodarskega in civilnega prava

Boštjan Koritnik, 9.7.2015

Kultura in umetnost

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2015"Gre za pomemben prerez razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, pri čemer gre tudi za pomemben vpogled v razvoj posameznih institutov v državah, ki so sestavljale nekdanjo Jugoslavijo," je v recenziji zapisal redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu in član Srbske akademije znanosti in umetnosti dr. Slobodan Perović. Naprošen je bil namreč, da še pred izdajo oceni delo Izbrani vidiki razvoja slovenskega gospodarskega in civilnega prava od srede 20. stoletja do danes, s podnaslovom Liber Amicorum Bojan Zabel, ki je junija izšlo v okviru založniške dejavnosti PF Univerze v Ljubljani (372 strani, cena 50 evrov).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2015(37)
> Julij(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ DĐEF GH IJK LM NOP QRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov