O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Mednarodna konferenca Open your own law firm and let it grow

Marcel Hajd, 13.7.2017

Odvetništvo in notariat, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marcel Hajd, Pravna praksa, 27/2017Ljubljana je med 29. junijem in 1. julijem gostila mednarodno konferenco z naslovom Open your own law firm and let it grow. Konferenca je potekala pod okriljem Mednarodnega združenja odvetnikov in gospodarskih pravnikov AIJA (fra. Association Internationale des Jeunes Avocats, ang. International Association of Young Lawyers). Združenje, ki je prejšnji mesec praznovalo 55. rojstni dan, povezuje več kot 4.000 odvetnikov in gospodarskih pravnikov (ang. in-house) do 45. leta starosti ter 62 kolektivnih organizacij (večinoma gre za nacionalne ali regionalne odvetniške zbornice). Na tak način se povezuje približno 700 odvetniških pisarn in 60 gospodarskih družb iz 90 držav. Organizacija ima 20 strokovnih odborov. AIJA je tako idealen forum za druženje odvetnikov na resnično globalni ravni in dobra priložnost za mreženje in sklepanje prijateljstev, ki ostajajo vse življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Samovoljna usposobitev nujne poti za rabo - pravno priznana škoda

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Samovoljna vzpostavitev sodno ustanovljene nujne poti v naravi ima (načeloma) lahko za posledico nastanek pravno priznane škode.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Evropa

Patricij Maček, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017 Torek, 4. 7. Stališče EK. Po zasedanju kolegija komisarjev je prvi podpredsednik Evropske komisije (EK) Frans Timmermans predstavil stališče EK v zvezi z arbitražno sodbo glede določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. EK se je seznanila s sodbo in od obeh držav pričakuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Lepljivo

Primož Cencelj, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Cencelj, Pravna praksa, 27/2017V preteklem desetletju gospodarsko in politično potolčena Evropa se je dejansko začela pobirati, pri čemer je treba še posebej izpostaviti mediteransko Evropo. Na prvo žogo bi mnogi poudarili odlične kazalnike gospodarskega zaupanja (PMI), ki kažejo na močno gospodarsko dinamiko, ker presegajo nivo 55. Na drugi strani pa bi politični analitiki iskali razloge za optimizem v evropskem "ne" populizmu. Z zmago Macrona v Franciji mu je bil podeljen mandat za izpeljavo gospodarskih reform ? la Thatcher v Veliki Britaniji leta 1980 oziroma na način reformnega programa Agenda 2010 v Nemčiji na prehodu v novo tisočletje. Da pa gre za dejansko izboljšanje razmer, kažeta sanacija in konsolidacija bančnega sektorja v Španiji in Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev v stečajnem postopku prerekane terjatve - pravica do izjave v postopku

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Za nastop materialnopravnih posledic prenehanja terjatve na podlagi sedmega odstavka 301. člena ZFPPIPP je odločilna procesna neaktivnost tožeče stranke. Gre torej za negativno procesno dejstvo, ki ga mora ugotoviti sodišče, da bi nanj lahko oprlo svojo odločitev o zavrnitvi zahtevka na tej materialnopravni podlagi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Spet o tujih imenih

dr. Nataša Hribar, 13.7.2017

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 27/2017Današnji kotiček bom začela z vprašanjem: ali veste, kako se v slovenščini (a) zapisuje ime švedskega mesta Malmö, (b) kako to ime izgovarjamo, če ga uporabljamo v slovenskih besedilih, (c) kako ga sklanjamo in (č) kako iz njega tvorimo vrstni pridevnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vsebina PP št.27/2017

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20173 UVODNIK dr. Marko Novak Prisednik, porotnikov surogat 6-8 PREKRŠKOVNO PRAVO mag. Mojca Curk Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil 8-10 JAVNA NAROČILA Maja Prebil Kdaj je podan razl
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil

mag. Mojca Curk, 13.7.2017

Cestni promet, Prekrški

mag. Mojca Curk, Pravna praksa, 27/2017V praksi se pojavljajo težave, kadar storilec v primeru vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po določbah Zakona o voznikih (ZVoz-1), iz katerega izhaja, da je storilec telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G, pri čemer pa je trajno ali začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornega vozila kategorije C. Menim, da so moja stališča v tem prispevku koristna za sodno prakso kot napotki za to, kako ravnati v takšnem primeru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Od 4. do 10. julija

Patricij Maček, 13.7.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017 Torek, 4. 7. Zakonodajni referendum. Državni zbor je sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, k
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

LinkedIn za pravnike

mag. Jure Planinšek, 13.7.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

mag. Jure Planinšek, Pravna praksa, 27/2017LinkedIn je največja profesionalno-poslovna platforma na svetu, ki jo najbolje predstavi njen slogan Relationships Matter (poznanstva so pomembna). Pravnikom omogoča povezovanje z drugimi strokovnjaki, iskanje novih poslovnih in kariernih priložnosti ter učinkovito iskanje znanja. LinkedIn ima več kot 500 milijonov uporabnikov, ob prevzemu s strani Microsofta (2016) pa je bil ovrednoten na 26,2 milijarde ameriških dolarjev. Po nekaterih raziskavah je 80 odstotkov uporabnikov odločevalcev v organizacijah, uporabniki pa informacijam z LinkedIna zaupajo dvakrat bolj kot drugim virom na spletu. Sploh v poslovnem svetu je postal LinkedIn de facto orodje profesionalnega mreženja, zato postaja običajno in pričakovano, da so pravne organizacije in pravni strokovnjaki aktivno prisotni na tem socialnem omrežju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Monografija Družbena odgovornost

dr. Borut Bratina, 13.7.2017

Kultura in umetnost

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 27/2017Pred kratkim je pri Založbi Fakultete za družbene vede (Založba FDV) izšla obsežna in aktualna monografija avtorja prof. dr. Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost. Knjiga se ukvarja s širšo problematiko upravljanja gospodarskih družb in želi učinkovito korporativno upravljanje povezati z družbeno odgovornim upravljanjem. Zadnja globalna gospodarska, finančna in družbena kriza je nazorno pokazala, kaj lahko povzroči neodgovorno upravljanje v velikih gospodarskih družbah, še posebej v finančnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Virtualne valute - virtualna ekonomija, ki postaja realna: pravni izzivi

Kranjec Nina, Merc Peter, 13.7.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Nina Kranjec, dr. Peter Merc, Pravna praksa, 27/2017Virtualne (tudi kripto-) valute vzpostavljajo vzporedno ekonomijo, ki sploh v zadnjih mesecih raste z eksponentno hitrostjo. Bitcoin je le ena izmed teh valut. Pojavil se je leta 2008 kot odgovor na začetek finančne krize v ZDA, v kateri je zaupanje v bančni sistem ter tudi v države, ki so bančni sistem reševale, izpuhtelo v trenutku. Danes praktično vsak dan nastane nova virtualna valuta (skupno ime za njih je "altcoin").
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na 182. dopisni seji (4. julij 2017): - mnenje o predlogu Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Pravni napovednik

Patricij Maček, 13.7.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Sojino mleko ni "mleko" po pravu EU

Zoran Skubic, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2017V sodobni nutricionistiki se je precej razraslo poimenovanje izključno - ali pretežno - rastlinskih proizvodov z nazivi in poimenovanji, ki so bili svoj čas rezervirani bolj kot ne za proizvode živalskega porekla. Tako je moč najti celo paleto čisto vegetarijanskih ali celo veganskih produktov z nazivi "mleko", "smetana", "maslo", "sir" ali "jogurt". Je tovrstna primerjava a simili ad simile z vidika prava res dopustna? Gre za vprašanje, ali je mogoče tovrstne proizvode, ki jasno asociirajo na živalske derivate, pretežno pridobljene z naravno fermentacijo, obravnavati in regulirati enako, pa čeprav to glede na sestavine ni mogoče. Odgovor Sodišča (EU) je tu v luči Uredbe, ki med drugim ureja tudi področje nomenklature mleka in mlečnih izdelkov, spet presenetljivo zdravorazumski: seveda ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 5. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, - predlog za sprejem avtentične razlage prve, četrte, pete in šeste alineje, prvega odstavka 63. člena Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) (Ur. l. RS, št. 34/17) - veljati začne 19. julija. 2. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) ) (Ur. l. R, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Na meji, pri šanku

Hinko Jenull, 13.7.2017

Republika Hrvaška

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2017Odločbe mednarodne arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško kljub pozivom naših politikov ne morem spoštovati. Lahko jo, kolikor me kot posameznika zadeva, zgolj upoštevam. Spoštovanja bi bila deležna, kakor velja za vsako razsodbo, če bi tribunal po skrbno izvedenem postopku na podlagi natančno ugotovljenega dejanskega stanja oblikoval odločitev, ki bi bila v skladu z zaupanim mandatom, in jo prepričljivo obrazložil. Dobili pa smo neprimerno, na hitro in z levo roko začrtano mejo, tako na morju kot na kopnem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.7.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2017V podjetju razmišljamo, da bi namesto petdnevnega delovnega tedna uvedli štiri delovne dni v tednu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 13.7.2017

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 27/2017 Flexibility in the EU and Beyond - How Much Differentiation Can European Integration Bear? Thomas Giegerich, Desirée C. Schmitt, Sebastian Zeitzmann (ur.) (Hart Publishing, 2017, 608 strani) Evropska unija (EU) se trenutno
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Prisednik, porotnikov surogat

dr. Marko Novak, 13.7.2017

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2017Vsak, ki zna vsaj malce razlikovati med velikima pravnima družinama celinskega prava in običajnega prava (common law), ločujemed (pravimi) "porotniki" iz angloameriških sistemov in "prisedniki" (lat. assessor, iz assidere: sedeti poleg) iz celinskih sistemov. V primerjalnih pravnih postopkih sta ta pojma jasno ločena, v našem SSKJ pa obstaja o tem prava zmeda, kar pomeni, da bralec težko ugotovi razliko. Pri-sednik je gotovo nekdo, ki sedi poleg sodnika, v tem primeru laik. Izraz po-rotnik pa gotovo izhaja iz staroslovanskega izraza rota, ki pomeni prisego, v kasnejših pomenih pa je rota bila denimo tudi izraz za najvišje cerkveno sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji OECD

mag. Matjaž Kovač, 13.7.2017

Trgovina in carine

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 27/2017Bilateralne konvencije sklepa država z drugo državo zaradi odpravljanja določenih pravnih vprašanj in s tem poenotenja stališč o pravnem problemu med dvema državama pogodbenicama. Na davčnem področju so bilateralne konvencije predvsem pomembne pri izogibanju dvojnemu obdavčenju. V nadaljevanju bom na kratko predstavil določene rešitve glede izogibanja dvojnemu obdavčenju, ki imajo pravno podlago v Modelu OECD in bilateralnih konvencijah, sklenjenih na podlagi Modela OECD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kritika države pri vzpostavljanju protipoplavne varnosti in poziv k nujni okrepitvi njene vloge

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Varuh človekovih pravic (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji (RS). Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2016 zaprosil za obrazložitev obstoječe državne strategije na področju urejanja in vzdrževanja vodotokov, zagotovitve poplavne varnosti, sanacije in odprave nastale škode.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 13. julij 100 pr. n. št. - Gaj Julij Cezar Rodil se je rimski diktator, politik, govornik, pravnik in vojskovodja Gaj Julij Cezar. Sprva je v Rimu deloval kot pravnik in si s stavkom "Rimski zakoni morajo veljati za vse!" pridobil naklonjenost ljudstva. Kot vladar je s pol
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2017(33)
> Julij(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGH IJ K LM N OP QRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov