O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Socialni dialog in načelo prostovoljnosti

Mato Gostiša, 14.7.2005

Socialno varstvo in invalidsko zavarovanje

Mato Gostiša, Pravna praksa, 27/2005Vprašanje, kaj v socialnem dialogu dejansko pomeni načelo prostovoljnosti, je v zadnjem času pri nas vse bolj aktualno, in sicer v zvezi s pripravo zakona o kolektivnih pogodbah ter tudi v zvezi z razpravami o prihodnji organiziranosti Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in njeni vlogi v sistemu so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Objektivna ali subjektivna razlaga pogodb v našem obligacijskem pravu?

dr. Mile Dolenc, 14.7.2005

Obligacije

dr. Mile Dolenc, Pravna praksa, 27/2005Osnovna gradbena elementa vsake pogodbe sta (vsaj dve) izjavi volje oziroma izjavni ravnanji,1 ki se šolsko vzeto kažeta (prikazujeta) kot ponudba in sprejem ponudbe. Nobena izjava kot akt socialne komunikacije ne učinkuje sama po sebi. Za njeno pravno učinkovanje morata biti ponavadi izpolnjena še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Policijski ukrep prepoved približevanja

mag. Bećir Kečanović, 14.7.2005

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 27/2005Prispevek je bil predstavljen na dnevih usposabljanja, ki ga je organizirala sekcija preiskovalnih sodnikov Slovenije, 9. in 10. maja v Kranjski gori. Policijski ukrep prepoved približevanja je določen v 39.a in 39.b členu zakona o policiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Strokovna ekskurzija v ZDA

Andrej Žabkar, 14.7.2005

Ostalo

Andrej Žabkar, Pravna praksa, 27/2005Izvedba strokovne ekskurzije v ZDA je bila najpomembnejši cilj, ki si ga je na redni letni skupščini zastavilo novo izvoljeno predsedstvo Ženevskega kluba pravnikov in izpeljalo aprila letos. Pri pripravah na ekskurzijo nam je bilo v veliko pomoč vodstvo fakultete, predvsem dekan dr. Franjo Štiblar ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Zločin brez kazni

Vlasta Nussdorfer, 14.7.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 27/2005Društvo državnih tožilcev Slovenije je v okviru letnega izobraževanja na občnem zboru, ki je bil na Brdu pri Kranju 2. in 3. junija, udeležencem ponudilo dve predevanji in okroglo mizo. Ker je bil letošnji občni zbor volilni, nam je prinesel tudi novo vodstvo društva. Po dveh mandatih smo se od d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Obračun nadomestila za letni dopust

Avtor ni naveden, 14.7.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2005Delavec je bil v bolniškem staležu od 3. 5. 2005. Za čas od 1. 4. do 30. 4. 2005 mu je bil izstavljen bolniški list za 4-urno delo. Delavec je od 1. 4. do 22. 4. 2005 delal po 4 ure, od 25. 4. do 30. 4. 2005 pa je bil v podjetju 4-dnevni kolektivni dopust in 1 dan praznika. Za čas od 25. 4. 2005 do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Uskladitveni dodatek

mag. Nataša Belopavlovič, 14.7.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2005Kaj je z uskladitvenim dodatkom (nominalni znesek), ki ga od 1. 8. 2004 dalje prištevamo k obračunani plači? Kdaj se bo ta dodatek vključil v sistem plač po KPtouupd? . Ali smo v primeru, ko zaposlimo delavca na novo, dolžni k obračunani bruto plači prišteti uskladitveni dodatek? . V primeru, da vsi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Odpoved pogodbe o zaposlitvi starejšemu delavcu in nadomestilo med brezposelnostjo

Avtor ni naveden, 14.7.2005

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2005Ali in seveda v katerih primerih je sploh mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi starejšemu delavcu s pravico do nadomestila po zakonu za čas brezposelnosti na Zavodu za zaposlovanje RS? Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR) v 114. členu s podnaslovom »starejši delavci« določa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Soglasje volj

dr. Marko Novak, 14.7.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2005Soglasje volj je po našem pravu poleg pravne sposobnosti strank, dovoljenega predmeta pogodbe, veljavne pravne podlage pogodbe (kavze) eden izmed štirih elementov obligacijske pogodbe. Po 15. členu obligacijskega zakonika (OZ) je »pogodba sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Procesnopravne določbe ZP-1 (4.) – dokazni postopek in sodba

Suzana Gril, 14.7.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 27/2005V prvem delu članka (priloga PP, št. 38-39/2004) sem obravnavala splošne določbe ZP-1, postopek pred prekrškovnim organom, v drugem delu (PP, št. 5/2005) sem se dotaknila nekaterih odprtih vprašanj postopka pred prekrškovnim organom, predstavila skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem in nekatere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Dogodki-Izjave

Irena Vovk, 14.7.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2005Torek, 5. 7. Sodni svet o službenem nadzoru sodnikov. Na seji, ki je trajala do večernih ur, je sodni svet odločil, da se ne ugodi predlogu ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, da se opravi službeni nadzor nad delom murskosoboškega okrožnega sodnika Branka Palatina v zadevi Petek in delom pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Enakopravnost pogodbenih strank pri pogodbah v okviru delovnega razmerja

Nataša Komac, 14.7.2005

Delovna razmerja

Nataša Komac, Pravna praksa, 27/2005Delodajalec je že po svoji naravi ekonomsko močnejša pogodbena stranka z gledišča (potencialno) zaposlenega, njegova »močna« vloga pa se zaradi psihološkega učinka, največkrat strahu in strahospoštovanja, še stopnjuje, zlasti v javnem sektorju, kjer kot »oblastni« delodajalec nastopa država. Da bi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Odločbe US

Avtor ni naveden, 14.7.2005

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27/2005Odločba US RS, št. U-I-204/03 z dne 26. 5. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 56/05 Status ogroženega okolja Odlok o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč (Ur. l. RS, št. 38/03) se razveljavi. Pobudnica nosi svoje stroške postopka. V času veljavnosti tretjega odstavka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Športna arbitraža

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 14.7.2005

Civilni sodni postopki, Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2005Med 14. in 16. junijem je v francoskem Divonnu potekal bienalni seminar arbitrov Športne arbitraže (Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral du Sport – CAS/TAS). Tik pred seminarjem je Mednarodni svet športne arbitraža (International Council of CAS – ICAS) na predlog njene članice odvetnic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Globus

Dean Zagorac, 14.7.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 27/2005General Pinochet (spet) ostal brez imunitete 6. 7. – Prizivno sodišče v Santiagu je odločilo, da nekdanji čilski diktator Augusto Pinochet ni upravičen do imunitete pred kazenskim pregonom zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic med operacijo Colombo med njegovo diktaturo. Dva dni pozneje je ist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Kje je spodnja meja?

mag. Andraž Teršek, 14.7.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2005Še nedavno smo (tudi) Slovenci živeli v državi neizprosne cenzure javnega komuniciranja, totalitarnih komunikacijskih deliktov in tajnosti delovanja politične oblasti. Morda je tudi to eden izmed razlogov, zakaj se v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku ponavljajoče objavljajo tudi članki o sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Financiranje občin

Roman Lavtar, 14.7.2005

Lokalna samouprava

Roman Lavtar, Pravna praksa, 27/2005Občine in država so v pogojih globalizacije razpeti med vedno novimi zahtevami sodobne ekonomije na eni in omejenostjo javnih sredstev na drugi strani. Če želijo loviti korak z naglo razvijajočo se tehnologijo in potrebami globalne ekonomije, morajo vedno več sredstev namenjati investicijam v javno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 14.7.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 27/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN-C. (Ur. l. RS, št. 61/05) - velja od 1. julija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-A. (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Pojma »zasebna družba« ne poznamo

Šime Ivanjko, 14.7.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Pravna praksa, 27/2005Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v drugem odstavku 15. člena določa, da se obvezno kot samozaposleni »zavarujejo tudi družbeniki zasebnih družb v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi«.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Omejevanje onesnaževanja vozil

Boštjan Koritnik, 14.7.2005

Cestni promet, Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 27/2005Emisije iz prevoznih sredstev so odgovorne za ves ogljikov monoksid ter približno polovico dušikovih oksidov (Nox) in hlapljivih organskih spojin (volatile organic compounds – VOCs). Motorna vozila pa so, morda presenetljivo, skupaj z sežigalnicami in drugimi industrijskimi viri, tudi zelo pomemben ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Za boljše obvladovanje gospodarske kriminalitete

mag. Bećir Kečanović, 14.7.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 27/2005Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerzi v Ljubljani je 23. maja organiziral seminar o gospodarskem kazenskem pravu. Bistvene poudarke in novosti s tega področja so predstavili Franc Mazi, mag. Mitja Deisinger, dr. Miha Juhart, dr. Vid Jakulin, mag. Igor Lamberger in Drago Kos. V skladu z mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

SSKJ in normativnost

mag. Tina Verovnik, 14.7.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 27/2005V prejšnjem prispevku sem s pomočjo predstavitve koncepta SSKJ orisala temeljne značilnosti utemeljevalnega pristopa pri kodificiranju knjižnojezikovne norme v jezikovnih priročnikih. Zapisala sem, da je tak pristop za uporabnika gotovo zahtevnejši in da mora vsak, ki želi uporabljati SSKJ, temeljit...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2005(22)
> Julij(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI JK L MN OPQR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov