O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ugotavljanje resničnosti poškodbe na poti na delovno mesto

Irena Vovk, 12.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Ali lahko delodajalec (v javnem sektorju) od policije zahteva zapisnik o nesreči, ki naj bi se zgodila delavcu na poti na delo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev - obvestilo Zavodu za zaposlovanje

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012V primeru odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov je obvestilo po 97. členu ZDR formalno obvestilo sindikatu in ne Zavodu za zaposlovanje, je pa z njim tudi Zavod nedvomno obveščen o vsem, o čemer mora biti obveščen po 98. členu (večina podatkov v obvestilu po tretjem odstavku 97. člena ZDR v zvezi s prvim odstavkom tega člena in v prvem odstavku 98. člena ZDR se namreč podvaja), razen o tem, da so se začela posvetovanja s sindikatom. Zato je sprejemljivo tudi, da se delodajalec pri obveščanju Zavoda po 98. členu ZDR sklicuje na vsebino obvestila sindikatu po 97. členu ZDR, ki ga je Zavod že prejel, in sporoči le manjkajoče ali spremenjene podatke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ponovna odmera pokojnine - obnova postopka

Avtor ni naveden, 12.7.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Ob tem, da je bilo o tožničini predčasni pokojnini že pravnomočno odločeno na podlagi dejstev, ki so že obstajala do dokončne odločbe tožene stranke (ki pa jih ta ni v celoti upoštevala, tožnici pa takrat niso bila znana) in je tožnica s to odločbo pridobila pravico do pokojnine, iz določbe 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP ni mogoče potegniti zaključka, da je podana podlaga za ponovno odmero pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pravni interes župana

Avtor ni naveden, 12.7.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 94. člena Statuta Občine Moravče se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Uporaba Skypa za službene namene

Irena Vovk, 12.7.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Ali bi lahko v podjetju izvajali videokonference s pomočjo aplikacije Skype? Delodajalec lahko v skladu s 46. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) zbira, obdeluje, uporablja in dostavlja osebne podatke zaposlenih tretjim osebam, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to pot
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Obračunavanje davčnega odtegljaja pri kabelski retransmisiji

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Davčni zavezanec sprašuje glede storitev radiodifuzne retransmisije kot materialni avtorski pravici v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in glede obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja po določbah 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Odpis, odlog, obročno plačilo davka za fizične osebe

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Odlog, odpis ali obročno plačilo niso mogoči za izrečene globe in stroške postopka o prekršku, ki jih izreka davčni organ, za akontacije davkov ali davčni odtegljaj, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se nanašajo na delavce, za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti, ter za obveznosti, ki jih davčni organ le izterjuje. Odpis in delni odpis pa tudi nista mogoča za obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti in za obveznosti, za katere odgovarjajo družbeniki izbrisanih družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pravica do denarne odškodnine zaradi kršitev osebnostnih pravic svojcev z nedovoljeno objavo fotografije

mag. Judita Dolžan, 12.7.2012

Obligacije

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 27/2012Starša pokojne žrtve prometne nesreče sta od založniškega podjetja med drugim zahtevala plačilo odškodnine v višini 15.000 evrov zaradi večkratne časopisne objave fotografije njune hčere. Pokojna je preminula v tragični avtomobilski nesreči, v kateri je bil kot sopotnik v vozilu, ki je nesrečo povzročilo, udeležen tudi znani glasbenik, ki pa je nesrečo preživel. Sodelavec založbe je dva dni po nesreči pri starših skušal pridobiti fotografijo pokojne. Ker starša v to nista privolila in sta jasno izrazila nasprotovanje vsakršni objavi fotografije njune pokojne hčere, je fotografijo pridobil iz neznanega vira. Ta je bila pozneje večkrat objavljena skupaj z obsežnim poročilom o prometni nesreči. Prvostopenjsko sodišče je zahtevku v višini 3.000 evrov ugodilo, v preostanku pa zavrnilo, drugostopenjsko sodišče pa je zahtevek v celoti zavrnilo. Z revizijo sta starša med drugim uveljavljala kršitev njunih osebnostnih pravic z objavo fotografije. Nemško Zvezno vrhovno sodišče (BGH) je menilo, da taka kršitev ni podana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1. 1. 2012

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Objavljamo preglednico metod za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami (MP) v letu 2012, pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po mednarodnih pogodbah in seznam dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Postopek zaradi insolventnosti: začetek ali konec pogajanj?

Cizelj Dženeta, Schitton Christian, 12.7.2012

Civilni sodni postopki

mag. Dženeta Cizelj, mag. Christian Schitton, Pravna praksa, 27/2012V času globalne ekonomske krize prihaja do velikih sprememb na področju gospodarskih in finančnih družb. Ta kriza ima svojo zgodovino, v njej pa so se razvili nekateri vzorci, ki se lahko ponavljajo. "Korporativna in bančna kriza za mednarodno finančno skupnost ni nekaj novega. Resnica je, da so od ustanovitve trgov posojil posojilojemalci (tako suverene države kot tudi zasebni sektor) občasno in sistematično kršili svoje finančne obveznosti in iskali drastične rešitve v prestrukturiranju." Z vsako novo gospodarsko in finančno krizo so se oblikovali dodatni pristopi za zmanjševanje škode na vseh straneh in za povračilo vloženih sredstev. Učinkovitost posameznih metod pa je treba presojati na podlagi konkretnih okoliščin podjetij in stanja bilanc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah

dr. Jernej Podlipnik, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 27/2012Novembra lanskega leta je bil v PP predstavljen prispevek o navideznih pravnih poslih v davčnih zadevah po tretjem odstavku 74. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ker davčni organi razmeroma pogosto uporabijo to določbo, je zanimivo, da v strokovni literaturi ni objavljenih več prispevkov na to temo. Zdi se, da (prvostopenjski) davčni organi ne poznajo opredelitve navideznih pravnih poslov, ker je v zakonodaji ni, zato ta institut uporabljajo tudi takrat, ko za to ni nobene potrebe, pri čemer ga ob uporabi tudi ne obrazložijo tako, kot bi ga morali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave?

Nuša Kavšek, 12.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nuša Kavšek, Pravna praksa, 27/2012Ko sem v PP, št. 21/2012, prebrala prispevek dr. Damjana Možine Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire!, se nisem mogla upreti, da ne bi pristavila svojega lončka. Avtor v sklepu pozdravlja predlog Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (SEPP), ki je trenutno na mizi, in poziva k analizi, kritiki in predlogom izboljšav. Prispevek sicer lepo predstavi zakonodajni predlog, njegove prednosti in slabosti ter razvoj evropskega civilnega (ali le ožjega pogodbenega) prava, preden je konkretni predlog v sedanji obliki ugledal luč sveta, vendar učinke predlaganega opcijskega instrumenta vidim nekoliko manj optimistično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja brez izbire?

Tanja Bratina, 12.7.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 27/2012Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) omogoča naročniku, da konča postopek javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika, pri čemer se na prvi pogled zdi, da nima nikakršnih omejitev, razen nekaterih formalnih korakov, ko se za to odloči. Naročnik načeloma res uživa široko diskrecijo, vendar pa mora pri tej odločitvi spoštovati temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Upravičenci do pridobitve statusa

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Humanitarne organizacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Prvi odstavek 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se znižuje tudi povračilo stroškov prevoza za javne uslužbence. Občina je namreč do zdaj krila stroške prevoza (in sicer v višini 0,37 evra na kilometer) za učenca s posebnimi potrebami, ki so ga starši s svojim avtomobilom vozili v šolo (270 kilometrov na dan), saj javni prevoz ni mogoč. • Ali lahko lokalna skupnost samostojno ureja vprašanje višine povračila stroškov prevoza ali pa mora ravnati v skladu z ZUJF?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pomen nasledstva po nekdanji SFRJ 20 let pozneje

mag. Ana Polak Petrič, 12.7.2012

Akti o nasledstvu

mag. Ana Polak-Petrič, Pravna praksa, 27/2012Pred kratkim, 22. maja 2012, smo praznovali 20. obletnico članstva Slovenije v Organizaciji združenih narodov (OZN), dogodek, s katerim se je zaokrožil proces osamosvajanja naše države ter je bilo dokončno potrjeno, da je ta postala samostojen subjekt in priznana, polnopravna članica mednarodne skupnosti. Trenutkov, ko je slovenska delegacija v Generalni skupščini OZN zasedla mesto za napisom "Slovenija" in ko je pred palačo v New Yorku prvič zavihrala slovenska zastava, se danes spominjamo predvsem z nostalgijo. A vendarle so bili dogodki, povezani z razpadom SFRJ in posledično z vprašanjem nasledstva po nekdanji skupni državi, pomembni tudi z vidika mednarodnopravne doktrine in prakse. Ker nasledstvo po nekdanji SFRJ še danes ni dokončno urejeno, je prav, da se ob obeležitvi članstva Slovenije v OZN spomnimo nanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Alibi lastnika vozila

Hinko Jenull, 12.7.2012

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2012Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je v prvem in drugem odstavku 8. člena v celoti prevzel določbi prvega in drugega odstavka 233. člena prejšnjega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) glede odgovornosti lastnika vozila. Če za prekrške zoper varnost cestnega prometa, storjene z njegovim vozilom, ni mogoče ugotoviti (pravega) storilca, se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe tega vozila. Manjši redakcijski popravki niso vsebinsko spremenili navedene določbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije

dr. Dragan Petrovec, 12.7.2012

Politične stranke

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 27/2012Naj začnem z zgodbo, ki jo v grobem obnavljam po spominu. Ob koncu druge svetovne vojne je ameriška vojska osvobajala evropska mesta in včasih ob tem zajemala tudi sovražno vojsko. V nekem mestu jim je v roke padel pomemben nemški general, ki se je skrival v nekakšnem bunkerju. Ameriški vojak, ki ga je zajel in pričakal pred bunkerjem, je ob pogledu na generalov čin salutiral in mu dal roko, čeprav je bil general njegov ujetnik. Vojaku se je zdelo, da ravna nekako po pravilih, ker je bilo streljanja konec in se je general predal in z ničimer grozil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Evropa

Irena Vovk, 12.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Torek, 3. 7. Evropski patent. Evropski parlament je preložil obravnavo in glasovanje o evropski patentni zakonodaji, saj je Svet EU iz zakonodajnega predloga umaknil tri ključne člene. To pa je po mnenju parlamenta nesprejemljivo. Poročevalec Evropskega parlamenta Bernard Rapkay (S&D) je d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Slovenia Business Point

Irena Vovk, 12.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012(www.eugo.gov.si) Jezik: slovenščina, kmalu tudi angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različni e-dokumenti Povezava z uporabniki: splošni e-naslov in brezplačna telefonska številka enotnega kontaktnega centra državne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.7.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/201213. julij 100 pr. n. št. - Gaj Julij Cezar Rodil se je rimski diktator, politik, govornik, pravnik in vojskovodja Gaj Julij Cezar. Sprva je v Rimu deloval kot pravnik in si s stavkom "Rimski zakoni morajo veljati za vse!" pridobil naklonjenost ljudstva. Kot vladar je s političnimi, gospodar
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

globus

Dean Zagorac, 12.7.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 27/2012Italija: nova kazen za Apple 2. 7. - Italijanski Urad za varstvo konkurence in trgovine je vnovič kaznoval Apple zaradi nepoštene poslovne prakse. Tokrat bo Apple moral plačati 300.000 evrov. Družba je namreč kupcem svojih izdelkov ponujala garancijo za plačilo, ni pa jih obvestila, da so po italij
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012od 3. do 9. julija Torek, 3. 7. Prednostne naloge. Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič je na novinarski konferenci napovedal pomembne reorganizacijske in vsebinske posege v delovanje sodstva, ki se nanašajo predvsem na preoblikovanje strukture menedžmenta sodne veje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ali je vaš šef psihopat?

mag. Sandi Kodrič, 12.7.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 27/2012Analitska družba PriceWaterhouseCoopers je novembra 2011 objavila ugotovitev, da se je v preteklih dveh letih število gospodarskih prestopkov po vsem svetu povečalo za trinajst odstotkov. Upoštevali so razne vrste prestopkov: kraje, računovodske prevare, poneverbe, goljufije, pa tudi zlorabe notranjih informacij, manipulacije z delnicami in drugo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2012(42)
> Julij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LMNOP QR S ŠTUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov