O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Ime česa je slovenska penologija? - Novemu zaporu ob rob

dr. Aleš Završnik, 7.7.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 27/2016Če na slovensko penologijo zremo skozi Foucaulta, kot na skupek penološke oblasti (institucionalizirane prakse, ki se izvaja na "telesu in duši" posameznika) in penološke vednosti (razvijajoče se bodisi v oblastnih institucijah bodisi na zunanjih otočkih akademskega raziskovanja), lahko opazimo več trendov, ki kažejo na skrb zbujajočo kakovost tega amalgama. V skladu z znanim rekom Dostojevskega, če parafraziram, pokažite mi zapore in povem vam, v kakšni družbi živite, pa pričajo ti tudi o stanju duha v slovenski družbi. Ime česa je torej slovenska penologija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Izplačilo regresa javnemu uslužbencu, ki je napredoval v višji plačni razred

Janja Cigoj, 7.7.2016

Delovna razmerja

Janja Cigoj, Pravna praksa, 27/2016Uslužbenec javnega zavoda (Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja) je bil razvrščen v 30. plačni razred. S 1. aprilom 2016 je napredoval v 32. plačni razred, vendar bo pravico do izplačila plače za 32. plačni razred pridobil s 1. decembrom 2016. V maju je uslužbencu bil izplačan regres v znesku, ki pripada uslužbencem, ki so razvrščeni v 30. plačni razred.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Delovne naloge

Miha Šercer, 7.7.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 27/2016Delavec v pogodbi o zaposlitvi nima navedeno (ker tega tudi ni v opisu dela v sistemizaciji delovnih mest), da mora naročati blago oziroma storitve, dejansko pa to počne na podlagi ustnega navodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Patentiranje abstraktnih idej v pravu ZDA

dr. Klemen Pohar, 7.7.2016

Intelektualna lastnina

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 27/2016Sodna praksa je v patentno pravo ZDA že pred desetletji vnesla prepoved patentiranja abstraktnih idej. Vendar pa prepoved možnosti patentiranja abstraktnih idej ne velja absolutno, saj je takšne ideje dopustno patentirati, kadar predstavljajo le osnovo, na podlagi katere je na inventiven način razvit izum, ki izpolnjuje pogoje za patentno varstvo. Ta izjema vnaša v ameriško patentno pravo določeno nejasnost, ki je še toliko večja ob dejstvu, da sodna praksa do zdaj še ni podala širše uporabne opredelitve pojma abstraktne ideje. Nejasnosti v zvezi s patentiranjem abstraktnih idej ni odpravila niti zadnja temeljna odločitev sodne prakse na to temo v zadevi Alice proti CLS Bank. Predstavljena sodba nadaljuje razlago izjeme od prepovedi patentiranja abstraktnih idej tam, kjer jo je zaključilo sodišče v zadevi Alice proti CLS Bank, in tako daje nove smernice na tem področju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Kako računamo pravočasnost objave sklica skupščine delniške družbe?

Jelka Lugarič, 7.7.2016

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jelka Lugarič, Pravna praksa, 27/2016S prvim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je določeno, da se sklic skupščine delniške družbe objavi vsaj 30 dni pred skupščino, s statutom pa se lahko določi daljši najkrajši rok za objavo sklica. Po določbah prvega odstavka 390. člena ZGD-1 je sklep, sprejet na skupščini, ki ni bila sklicana v skladu z navedenimi določbami, ničen, razen če so se zasedanja skupščine udeležili vsi delničarji ali so bili veljavno zastopani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Hranjenje in preklic hranjenja pošte za delo

Irena Vovk, 7.7.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Koliko časa je delodajalec po izboru kandidatov dolžan hraniti prijavo za delo? Neizbrani kandidat je namreč privolil, da se njegova vloga hrani za morebitne nadaljnje potrebe po delavcih (tudi po zaključenem postopku izbire), tako da se osebni podatki ne obdelujejo na podlagi zakona, ampak na podlagi njegove osebne privolitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Vsebina PP št.27/2016

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20163 UVODNIK Vid Doria Leto 2016: Leto, ko boj proti korupciji stagnira 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Ivo Grlica in Primož Mikolič Pravni in davčni izzivi sodelovalnega gospodarstva 9-10 DELOVNO PRAVO mag. Nataša Belopavlovič Začasno in občasno delo d
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

O (ne)življenjski razlagi prava glede uporabe tujega podvodnega plovila v slovenskem morju

dr. Marko Pavliha, 7.7.2016

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 27/2016Med osmimi Fullerjevimi zahtevami notranje moralnosti prava so tudi jasnost zakonov, preprečevanje nenamernih pravnih protislovij, prepoved nemogočih zahtev do podanikov in skladnost uradnih dejanj z razglašenimi pravili. Če karkoli od naštetega šepa, si moramo pomagati z zdravim razumom, občutkom za pravičnost in argumentacijo v pravu. Žal je v praksi prepogosto drugače, še posebej v upravi, kajti birokraciji je lažje odreči kakšno pravico, kot jo priznati in si nakopati dodatno delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Dolžnost upravnika, da založi stroške investicije

dr. Anita Napotnik, 7.7.2016

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 27/2016• Ali je zakonska dolžnost upravnika, da založi stroške investicije za del obveznosti tistih etažnih lastnikov, ki sploh niso vplačevali sredstev v rezervni sklad (ker tega niso hoteli)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Evropa

Irena Vovk, 7.7.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016 Torek, 21. 6. Omejevanje trgovine. Evropska komisija v poročilu o trgovinskih ovirah ugotavlja, da se globalna tendenca za omejevanje trgovine v zadnjih 18 mesecih nadaljuje. V tem obdobju je 31 držav sprejelo 200 novih zaščitnih ukrepov, s čimer se je skupno število sprej
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Spletni center znanja za migracije in demografijo

Irena Vovk, 7.7.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Na svetovni dan beguncev 20. junija je Evropska komisija ustanovila nov interni spletni center znanja za migracije in demografijo (Knowledge Centre for Migration and Demography - KCMD), ki bo združeval obstoječe znanje, vodil raziskave in analize o prihodnjih migracijskih tokovih in trendih prebivalstva ter med drugim preučeval njihov vpliv na zdravstvene, izobraževalne in socialne sisteme ter gospodarstvo v Evropi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.7.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Dedovanje zakonca, ko je zapustnik preživel svojega edinega otroka

Tina Čeh, 7.7.2016

Dedovanje

Tina Čeh, Pravna praksa, 27/2016Zakonec zapustnika v skladu z Zakonom o dedovanju (ZD) deduje v prvem ali v drugem dednem redu. V slednjem takrat, ko pokojnik "ni zapustil potomcev" (prvi odstavek 14. člena ZD). Primeri kažejo, da se z določbo prvega odstavka 14. člena ZD hitro zaobjame ne le primere, ko zapustnik sploh ni imel otrok, ampak tudi primere, ko je zapustnik preživel svojega edinega potomca. Vendar ali lahko obe situaciji res enačimo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016 Ur. l. RS, št. 44/16 1. Podpredsednik Višjega sodišča v Kopru - Sodni svet; rok je 24. julij. 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Cerknici - Sodni svet; rok je 24. julij. 3. Direktor - Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije; rok je 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.7.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Sodišče EU
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016Vlada RS Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016 Vstavi izbrisano tabelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Pravni interes za tožbo - vmesni ugotovitveni zahtevek

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016Tožba za ugotovitev ničnosti pogodbe med tožencema v obravnavani pravdi predstavlja le vmesni ugotovitveni zahtevek. Ta zaradi prejudicialnosti do glavnega (izbrisnega) zahtevka ne obremenjuje ne tožencev ne sodišča, zato uveljavljanje takšnega zahtevka ni omejeno z izkazovanjem pravnega interesa (tretji odstavek 181. člena ZPP). Ta mora biti podan glede glavnega predmeta spora, ki je v konkretnem primeru oblikovalna (izbrisna) tožba, za katero se pravni interes domneva in ga ni treba posebej izkazovati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 7.7.2016

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016T. i. Direktiva o vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav je v EU vzpostavila skupne standarde in postopke, ki se v državah članicah uporabljajo za odstranitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Prepoved vstopa in prebivanja velja na ozemlju vseh držav članic EU (razen v Združenem kraljestvu in na Irskem) ter v Švici, na Norveškem, v Islandiji in v Liechtensteinu. Instrument naj bi zagotavljal preventivne učinke in spodbujal verodostojnost politike vračanja EU. Jasno sporočilo je, da tisti, ki ne upoštevajo migracijskih pravil v državah članicah, v določenem obdobju ne bodo smeli ponovno vstopiti v nobeno državo članico. Uporaba kazenskih sankcij na področju priseljevanja pa odpira predvsem politično razpravo o legitimnosti procesa kriminalizacije tujcev. Razmerje med pravom priseljevanja in kazenskem pravom ter združljivostjo nacionalnih kazenskih ukrepov, uvedenih kot kazen za nezakonite migracije, se je oblikovalo v sodni praksi Sodišča EU. Gre za prepletanje med domačimi kazenskimi sankcijami (držav članic) in učinkovitostjo politike vračanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Regulacija represivnih rab umetne inteligence

dr. Aleš Završnik, 7.7.2016

Pravoznanstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 27/2016Po analizi velike količine podatkov iz javno dostopnih poročil različnih organizacij širom po svetu, izvedeni po metodi obzornega preiskovanja (Horizon scanning), na Centru za študij eksistenčnih tveganj v Cambridgeu ugotavljajo štiri razvojne grožnje: 1. obsežne kitajske vojaške investicije v umetno inteligenco (AI) (projekt China Brain); 2. Pentagonovo strategijo uporabe AI za pametna orožja (The Third U.S. Offset Strategy); 3. možnosti sintetične biologije, ki utegne sleherniku omogočiti izdelavo novega organizma, in 4. kvantno računalništvo, ki lahko privede do zloma kriptografskih zaščit, na primer digitalnih certifikatov, kar bi ogrozilo svetovne borze. Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) v etičnem vrednotenju raziskav Obzorja 2020 upošteva še nekatera druga tehnološka tveganja: nova odkritja na področju nevrobiologije in nanotehnologije in pri interakcijah človek-stroj (human-machine interfaces) ter pri izdelavi androidov in kiborgov. Kaj se je torej zgodilo s pravnimi možnostmi regulacije tehnologije (poleg ekonomskih in tehnoloških)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 93. redni seji (23. junij 2016): - izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018 ter razrez proračunskih izdatkov po posameznih proračunskih porabnikih; - spremembe programov za problemska območja
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu - ZSV-F (Ur. l. RS, št. 39/16) - veljati začne 18. junija, ne glede na prejšnji odstavek se začnejo 1., 6., 7. in 8. člen tega zakona, spremembe in dopolni
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Ali odločba US ne zavezuje?

Irena Vovk, 7.7.2016

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2016Minilo je več kot leto dni, odkar je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic (Varuh), Ustavno sodišče RS z odločbo U-I-294/12-20 z dne 10. junija 2015 razveljavilo tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), zakonodajalec pa še vedno ni ukrenil ničesar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016 7. julij 1992 - Vključitev v program PHARE Evropski parlament je sprejel Slovenijo med države, ki lahko dobivajo pomoč v okviru programa PHARE. Slednji je bil najobsežnejši program pomoči, katerega namen je bil zagotavljati strokovno pomoč pri prestrukturiranju gospodarste
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Družinski člani so tudi istospolni partnerji

Avtor ni naveden, 7.7.2016

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2016Prvi odstavek 16.b člena Zakona o mednarodni zaščiti je bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄27

Začasno in občasno delo dijakov in študentov

mag. Nataša Belopavlovič, 7.7.2016

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2016Vsako leto v času počitnic in dopustov postane delo dijakov in študentov nekoliko bolj aktualno. Dijaki in študentje v tem času iščejo možnosti za zaslužek, delodajalci pa velikokrat s študentskim delom nadomestijo zaradi letnih dopustov odsotne delavce.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2016(36)
> Julij(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H IJK L M N OP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov