O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja

Primož Feguš, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 27/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v letu 2007 na področju insolvenčnega prava vnesel možnost, da so fizične osebe, ki so bile prezadolžene, začele postopek osebnega stečaja, med tem postopkom pa so lahko predlagale odpust obveznosti, posledica česar je bila, da so se jim po poteku določene preizkusne dobe s sodno odločbo izbrisali vsi dolgovi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Odvzem brisa ustne sluznice po noveli ZKP-L

dr. Sabina Zgaga, 11.7.2013

Kazenski postopek

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 27/2013Novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-L je posegla tudi v dosedanjo ureditev odvzema brisa ustne sluznice oziroma podatkov DNK. Zato si poglejmo novo zakonsko podlago v ZKP za pridobivanje podatkov DNK in podlago za njihovo shranjevanje v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPP) ter odgovorimo na vprašanje, ali je trenutna ureditev v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), zlasti s sodbo v zadevi S. in Marper proti Združenem kraljestvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 11.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Vsebina PP št.27/2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013stran 3 UVODNIK dr. Grega Strban Socialne pravice in socialna pravičnost stran 6 ARS Aleš Zalar Alternativno reševanje davčnih sporov stran 8 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI mag. Nejc Brezovar
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pravno sredstvo za zagotavljanje davčnega načela enakosti

Dominik Kuzma, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Dominik Kuzma, Pravna praksa, 27/2013S spremembami Ustave RS se pomembno krčijo možnosti za zahtevo zakonodajnega referenduma. Krčenje se upravičuje s stanjem slovenskih javnih financ in mnenji strokovne javnosti, da je bila referendumska ureditev potrebna sprememb. Glede na spremenjeno ustavno referendumsko ureditev v povezavi z zlatim fiskalnim pravilom, ki je zdaj ustavno načelo, fizične osebe nimajo več možnosti posegati v odločitve zakonodajalca prek referendumske oblike neposredne demokracije v delu, ki se tiče davčne zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Socialne pravice in socialna pravičnost

dr. Grega Strban, 11.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 27/2013Že več kot dvesto let so človekove pravice temelj civiliziranih držav. Ne omejujejo le državnega ravnanja, temveč so njegov smisel in njegovo vodilo. Že vsaj zadnjih 65 let, odkar je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, si človeštvo prizadeva ohranjati mir s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

ne preslišite

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Rsl 1, četrtek, 11. julij, 12.30 Nasveti: Ustanovitev podjetja V tokratnih Nasvetih bomo govorili o ustanovitvi podjetja, posvetili pa se bomo samostojnemu podjetniku in družbi z omejeno odgovornostjo. Podjetniška svetovalka nam bo odgovorila na tri vprašanja, in sicer, kakšen je postopek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pravica do zdravega življenjskega okolja

Nika Skvarča, 11.7.2013

Varstvo človekovih pravic

Nika Skvarča, Pravna praksa, 27/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) se že več let sooča s pritožbami zoper zvočno onesnaževanje in previsokimi emisijami hrupa, ki jih povzročata letalski in železniški promet. Od leta 1987, ko se je prvič srečalo s takim primerom, pa do danes se je sodna praksa precej spremenila. Sprva je kazalo, da se pri tehtanju med interesi posameznika in javnim interesom (beri: interesom državne blaginje) tehtnica prevesi v prid slednjega, odločbe zadnjih let pa kažejo, da se daje večjo težo varovanju pravice do zdravega življenjskega okolja. Pri tem je treba poudariti, da Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) te pravice ne določa, ampak jo ESČP inovativno subsumira pod pravico do spoštovanja družinskega in zasebnega življenja. Posamezni avtorji celo menijo, da bi lahko iz take prakse nastala nova človekova pravica. Za zdaj pravica do zdravega življenjskega okolja ostaja nekakšna posebnost slovenske ustave, saj je ena redkih evropskih ustav, ki jo predvideva kot samostojno pravico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Poglabljanje krize pogublja človekove pravice

Nika Skvarča, 11.7.2013

Človekove pravice

Nika Skvarča, Pravna praksa, 27/2013Priporočila, mnenja in predlogi Varuha človekovih pravic so zagotovo eden najrelevantnejših odsevov slovenske družbe. Njegovi vsakoletni poduki nam pokažejo, kako napreduje izgradnja pravne in socialne države. Če bi to gradnjo presojali po količini strani, ki jih obsega poročilo za leto 2012, bi si prima facie drznila reči, da izvajanje gradbenih del poteka zelo počasi. Varuhinja Vlasta Nussdorfer je na začetku novinarske konference, na kateri je 4. julija predstavila osemnajsto redno letno poročilo za leto 2012, poudarila, da je varovanje in spoštovanje človekovih pravic za državo drago, vendar je popravljanje izvršenih krivic še toliko dražje. Lahko bi sklenili, da smo spet priča gradbenemu projektu, ki se mu je cena dvignila na račun najšibkejših.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Po osemnajstih dneh pridržanja brez sodnega nadzora še tri dni pripora?

Andreja Tratnik, 11.7.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 27/2013S procesnega vidika so primeri, ko se prekupčevalce z nedovoljenimi drogami prestreže na ladjah sredi morja, izjemni. Zlasti zato, ker operacijo običajno izvedejo pripadniki posebnih enot, ki članom posadke tudi odvzamejo prostost, vendar pa jih potem ne morejo takoj pripeljati pred sodnika, kot to (med drugim) zahteva tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v tretjem odstavku 5. člena. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v svojih odločbah o tem že večkrat odločalo. V zadevah Medvedjev in drugi proti Franciji in Rigopoulos proti Španiji je na primer zavzelo stališče, da je zaradi takih posebnih okoliščin 13- oziroma 16-dnevno pridržanje posadk, potrebno za potovanje do pristojne države, še v skladu z zahtevo po takojšnji privedbi pred sodnika. V zadevi Vassis in drugi proti Franciji pa je bila posadka brez sodnega nadzora pridržana 18 dni, nato pa je pred privedbo pred sodnika pripor odredil še tožilec. Se to še lahko razlaga kot "takojšnja privedba" pred sodnika?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske skupnosti enako

Zoran Skubic, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2013V odločitvi, ki je po svojem pravnem bistvu in smotru enaka smernicam nedavne prelomne razsodbe Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Windsor, je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ocenjevalo dopustnost različnega davčnega obravnavanja raznospolnih zakoncev in oseb v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih. Ugodnost davčne delitve dohodka (nem. Ehegattensplitting) je namreč po nemških davčnih predpisih pridržana zgolj "resnični" zakonski zvezi. Sodišče je seveda ugotovilo, da tako razlikovanje ni utemeljeno na legitimnih razlogih, ampak da se opira na kvečjemu pavšalne pomisleke. Njegova odločitev pa bo imela neposredne posledice tudi za nemški proračun, ne samo ex post, ampak tudi ex ante: ker je nemški zakonodajalec brez tehtnih razlogov ugodnost delitve dohodka podelil le poročenim raznospolnim parom, bo moral vračilo previsoko odmerjenih davkov posameznikom v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih nositi nemški davkoplačevalec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Alternativno reševanje davčnih sporov

Aleš Zalar, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 27/2013Slovenski Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) ne omogoča ali spodbuja reševanja nesoglasij ali sporov med davčnimi organi in davčnimi zavezanci v hitrih, poceni in preprostih postopkih, ki bi bili usmerjeni v iskanje sporazumnih rešitev. Obseg pritožbenih postopkov v davčnih zadevah pri Ministrstvu za finance in upravnih sporov v davčnih zadevah na Upravnem in Vrhovnem sodišču, pa tudi (ne)uspešnost davčnih izvršb, izkazuje močno potrebo po vzpostavitvi učinkovitih postopkov za reševanje nesoglasij in sporov, ki bodo omogočili večji in hitrejši priliv davčnih prihodkov v državni proračun ter izboljšano razumevanje, sprejemanje in prostovoljno izvrševanje davčnih obveznosti s strani davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Tolmačenje 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - posredovanje stališča

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 007-129/2013-2 01-610-06, 13. junij 2013 Člen 39 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) določa višino prispevka delodajalca za primer brezposelnosti. Delodajalec, ki s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je začel veljati 12. aprila 2013, v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Od odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene z 79. členom ZDR-1, se od celotnega izplačanega zneska plačuje dohodnina in prispevki za socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Organizacija nagradne igre

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7. marec 2013 • Ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila/nagrade)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Državne pomoči pri financiranju javne infrastrukture

mag. Petra Ferk, 11.7.2013

PRORAČUN

mag. Petra Ferk, Pravna praksa, 27/2013Do leta 2011 Evropska komisija in Sodišče EU javnega financiranja infrastrukturnih projektov nista obravnavala v luči državnih pomoči, če je bila infrastruktura potem javna in pod nediskriminatornimi pogoji dostopna številnim uporabnikom. Povedano drugače, pravila o državnih pomočeh za financiranje javne infrastrukture načeloma niso bila relevantna. Po odločitvi Splošnega sodišča iz leta 2011 v združenih zadevah T-443/08 in T-455/08, Leipzig-Halle, pa je Komisija v zvezi z vprašanjem financiranja javne infrastrukture z vidika državnih pomoči zavzela strogo stališče, po katerem je javno financiranje skorajda vse javne infrastrukture relevantno z vidika državnih pomoči in ki je bilo čisto nasprotje povsem permisivnemu pristopu, veljavnemu do tedaj. Odločitev Splošnega sodišča v tej zadevi je s sodbo potrdilo Sodišče decembra 2012 v zadevi C-288/11 P, Leipzig-Halle.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

V imenu interesov državne varnosti ...

Katarina Vatovec, 11.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 27/2013Luksemburško Sodišče je v okviru postopka predhodnega odločanja, ko je razlagalo upoštevni določbi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, moralo preučiti implementacijsko zakonodajo Združenega kraljestva. Sporni, sicer podrobno urejeni postopek zavrnitve vstopa na nacionalno ozemlje, ki lahko v imenu interesov državne varnosti poseže v temeljne procesne pravice posameznika, je že obravnavalo strasbourško Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) z vidika konvencijskih pravic. V postopku pred luksemburškim Sodiščem pa se je postavilo vprašanje skladnosti tega postopka s pravom EU. Konkretneje: ali mora oziroma v kakšnem obsegu mora pristojni organ države članice EU državljana EU, ki izvaja svojo pravico do prostega gibanja, obvestiti o razlogih javne varnosti, na katerih temelji odločba o zavrnitvi njegovega vstopa na ozemlje te države članice, če bi razkritje teh razlogov nasprotovalo interesom državne varnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Obveznost plačila prispevkov za posebne primere zavarovanja tujcev

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4250-2336/2013 01-610-06, 29. maj 2013 • Podjetje sprašuje glede obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za tujce, ki v okviru drugega pravnega razmerja o
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. juliju 2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja - obrazec REK-1 in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev - obrazec iREK. Na novo je določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik), ki se uporablja od 1. julija 2013 dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga upravičenec prejme po umrlem zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe za izplačevanje dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente (pokojninska renta), s katero je dogovorjena zajamčena doba izplačevanja pokojninske rente tudi po smrti zavarovanca, in sicer upravičencu, ki se lahko odloči tudi za enkratno izplačilo tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o štipendiranju - ZŠtip-1 (Ur. l. RS, št. 56/13) - veljati začne 17. julija, uporabljati se začne 1. januarja 2014. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih - ZFK-B (Ur
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

REK-1 obrazci s 1. julijem 2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4200-891/2013, 17. junij 2013 • Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. julija 2013 dalje ali za obračun plač od meseca julija 2013 dalje? V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do interneta

Irena Vovk, 11.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013Slovenska policija je od tuje policije prejela v nadaljnjo kriminalistično preiskavo primer kaznivega dejanja, povezanega z gradivi o spolnih zlorabah otrok (t. i. otroško pornografijo). Iz priloženih dokazov je razvidno, da je neznani storilec v svetovni splet dostopal pred dvema letoma, znan pa je tudi podatek o naslovu IP, ki ga je uporabljal v konkretno določenem času. Ker pa ponudniki internetnih storitev podatke o dostopanju do svetovnega spleta hranijo krajši čas (107.a člen Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom), policija z zaprosili o pridobitvi podatkov o uporabnikih ni bila uspešna. Prav tako policija ni bila uspešna pri pridobivanju informacije o tem, ali je konkreten podatek o uporabniku določenega naslova IP dinamičen ali statičen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Urejanje prostora, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Odločba, št. U-I-67/12, 20. junij 2013 Člen 3 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, kolikor kategorizira lokalno cesto "Gabrijele-Stražberk-V. Cirnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1148/0, k. o. Goveji Dol, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 16. seji (4. julij 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku; - stanje na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski konce
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2013(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJ K LMN OPQRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov