O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Evropa

Irena Vovk, 11.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013Torek, 2. 7. Reševalni sklad EU. Stalni reševalni sklad ESM je zdaj edini evropski mehanizem za nove programe finančne pomoči za članice evrskega območja. Poglavje začasnega mehanizma EFSF, ki je začel delovati junija 2010, se je namreč končalo. ESM, ki ima za 500 milijard evrov posojilne zm
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja

Primož Feguš, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 27/2013Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je v letu 2007 na področju insolvenčnega prava vnesel možnost, da so fizične osebe, ki so bile prezadolžene, začele postopek osebnega stečaja, med tem postopkom pa so lahko predlagale odpust obveznosti, posledica česar je bila, da so se jim po poteku določene preizkusne dobe s sodno odločbo izbrisali vsi dolgovi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Država, lačna denarja

Matej Tomažin, 11.7.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Matej Tomažin, Pravna praksa, 27/2013Letošnje skupščine uspešnih slovenskih podjetij so minile tako, kot so si mali vlagatelji vedno želeli. Dobre napovedi in bogate dividende. Seveda je to naključje, saj vsi vemo, da to ne bi bilo mogoče brez "lačne" države. Vir dodatnih prihodkov v proračun niso zgolj novi davki, temveč tudi višje dividende.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

dogodki - izjave

Irena Vovk, 11.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013od 2. do 8 julija Torek, 2. 7. Zdravstveno zavarovanje. S 1. junijem so začela veljati Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da zavarovano osebo prijavi v zdravstveno zavarovanje zavarovanec (nosilec zavarovanja). Po novem se zavarovanje izvaja permanentno in po uradni
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Kdo bo koga?

Hinko Jenull, 11.7.2013

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2013Da se bodo razmerja med tremi vejami oblasti po dvajsetih letih uravnotežene in ustavno skladne zakonske ureditve v kratkem temeljito spremenila, ni dvoma. Presenečenja ne bo niti glede podpore predlogom Vlade za spremembo zakonov o sodiščih in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

ne preslišite

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Rsl 1, četrtek, 11. julij, 12.30 Nasveti: Ustanovitev podjetja V tokratnih Nasvetih bomo govorili o ustanovitvi podjetja, posvetili pa se bomo samostojnemu podjetniku in družbi z omejeno odgovornostjo. Podjetniška svetovalka nam bo odgovorila na tri vprašanja, in sicer, kakšen je postopek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20135. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ; - osemnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic RS v letu 2012. 8. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Socialne pravice in socialna pravičnost

dr. Grega Strban, 11.7.2013

Pravoznanstvo

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 27/2013Že več kot dvesto let so človekove pravice temelj civiliziranih držav. Ne omejujejo le državnega ravnanja, temveč so njegov smisel in njegovo vodilo. Že vsaj zadnjih 65 let, odkar je bila sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, si človeštvo prizadeva ohranjati mir s spoštovanjem, spodbujanjem in varovanjem človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

razpisi

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Ur. l. RS, št. 52/12 1. Direktor - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; rok je 11. julij. 2. Podpredsednik Višjega delovnega in socialnega sodišča - Sodni svet RS; rok je 20. julij. Ur. l. RS, št. 54/13 3. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 16. seji (4. julij 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku; - stanje na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o rudarski konce
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 11.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Alternativno reševanje davčnih sporov

Aleš Zalar, 11.7.2013

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 27/2013Slovenski Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) ne omogoča ali spodbuja reševanja nesoglasij ali sporov med davčnimi organi in davčnimi zavezanci v hitrih, poceni in preprostih postopkih, ki bi bili usmerjeni v iskanje sporazumnih rešitev. Obseg pritožbenih postopkov v davčnih zadevah pri Ministrstvu za finance in upravnih sporov v davčnih zadevah na Upravnem in Vrhovnem sodišču, pa tudi (ne)uspešnost davčnih izvršb, izkazuje močno potrebo po vzpostavitvi učinkovitih postopkov za reševanje nesoglasij in sporov, ki bodo omogočili večji in hitrejši priliv davčnih prihodkov v državni proračun ter izboljšano razumevanje, sprejemanje in prostovoljno izvrševanje davčnih obveznosti s strani davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

NIO - nacionalni interoperabilnostni okvir

Irena Vovk, 11.7.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013(http://nio.gov.si/nio) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne aplikacije ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Minis
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Prisilno upokojevanje univerzitetnih profesorjev - v pričakovanju odločitve Ustavnega sodišča

mag. Nejc Brezovar, 11.7.2013

Delovna razmerja

mag. Nejc Brezovar, Pravna praksa, 27/2013Varuhinja človekovih pravic RS je pred približno letom dni na Ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) glede prisilnega upokojevanja tistih javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoje za pridobitev starostne pokojnine, s predlogom za njegovo zadržanje. Zadržanja ni bilo, do zdaj pa je posledice zakonodaje samo na Univerzi v Ljubljani čutilo približno tristo zaposlenih javnih uslužbencev (tako pedagoških kot tudi nepedagoških).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 11.7.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/201311. julij 1995 - Pokol v Srebrenici Bosanski Srbi so zavzeli Srebrenico in do 19. julija pobili več kot 8.000 bosanskih Muslimanov. Pokol velja za najhujše hudodelstvo v Evropi po drugi svetovni vojni, Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo pa ga je leta 2004 označilo za genoci
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Organizacija nagradne igre

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-2118/2013-2 01-610-02, 7. marec 2013 • Ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila/nagrade)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava odpravnine po 79. členu ZDR-1

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je začel veljati 12. aprila 2013, v 79. členu na novo določa pravico do odpravnine, kadar delavcu preneha delovno razmerje za določen čas. Od odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene z 79. členom ZDR-1, se od celotnega izplačanega zneska plačuje dohodnina in prispevki za socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčne ugodnosti morajo veljati za vse registrirane življenjske skupnosti enako

Zoran Skubic, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2013V odločitvi, ki je po svojem pravnem bistvu in smotru enaka smernicam nedavne prelomne razsodbe Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Windsor, je nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) ocenjevalo dopustnost različnega davčnega obravnavanja raznospolnih zakoncev in oseb v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih. Ugodnost davčne delitve dohodka (nem. Ehegattensplitting) je namreč po nemških davčnih predpisih pridržana zgolj "resnični" zakonski zvezi. Sodišče je seveda ugotovilo, da tako razlikovanje ni utemeljeno na legitimnih razlogih, ampak da se opira na kvečjemu pavšalne pomisleke. Njegova odločitev pa bo imela neposredne posledice tudi za nemški proračun, ne samo ex post, ampak tudi ex ante: ker je nemški zakonodajalec brez tehtnih razlogov ugodnost delitve dohodka podelil le poročenim raznospolnim parom, bo moral vračilo previsoko odmerjenih davkov posameznikom v registriranih istospolnih partnerskih skupnostih nositi nemški davkoplačevalec.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Dolgotrajno odločanje o prošnji za brezplačno pravno pomoč

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pobudnik je Varuha seznanil, da je na Okrožnem sodišču v Ljubljani že 26. junija 2012 vložil prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP), ki jo je potreboval za vložitev izrednega pravnega sredstva najpozneje do 15. septembra 2012. Sodišče o njegovi prošnji še do decembra 2012 ni odločilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga upravičenec prejme po umrlem zavarovancu na podlagi zavarovalne pogodbe za izplačevanje dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente (pokojninska renta), s katero je dogovorjena zajamčena doba izplačevanja pokojninske rente tudi po smrti zavarovanca, in sicer upravičencu, ki se lahko odloči tudi za enkratno izplačilo tega dohodka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 11.7.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Pridobivanje podatkov o naslovih IP s strani ponudnikov dostopa do interneta

Irena Vovk, 11.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2013Slovenska policija je od tuje policije prejela v nadaljnjo kriminalistično preiskavo primer kaznivega dejanja, povezanega z gradivi o spolnih zlorabah otrok (t. i. otroško pornografijo). Iz priloženih dokazov je razvidno, da je neznani storilec v svetovni splet dostopal pred dvema letoma, znan pa je tudi podatek o naslovu IP, ki ga je uporabljal v konkretno določenem času. Ker pa ponudniki internetnih storitev podatke o dostopanju do svetovnega spleta hranijo krajši čas (107.a člen Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom), policija z zaprosili o pridobitvi podatkov o uporabnikih ni bila uspešna. Prav tako policija ni bila uspešna pri pridobivanju informacije o tem, ali je konkreten podatek o uporabniku določenega naslova IP dinamičen ali statičen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Nadomestilo za invalidnost - nova invalidnost

Avtor ni naveden, 11.7.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Tožnik je bil invalid III. kategorije, ki mu je delovno razmerje prenehalo iz poslovnega razloga. ZPIZ-1 v 104. členu za to kategorijo zavarovancev izrecno predvideva priznanje pravic po ZPIZ-1 po izteku pravic za primer brezposelnosti, pri čemer ne izvzema zavarovancev, ki jim je bila priznana invalidnost po prejšnjih predpisih. Iz drugega odstavka 104. člena ZPIZ-1 izhaja, da na podlagi iste invalidnosti pravic po tem zakonu ne more uveljaviti le tisti zavarovanec, ki mu je delovno razmerje prenehalo iz razlogov, navedenih v drugem odstavku 102. člena ZPIZ-1. V primeru, kot je obravnavani, pa je pravice po ZPIZ-1 mogoče priznati zavarovancu tudi na podlagi iste invalidnosti (94. člena ZPIZ-1, nadomestilo za invalidnost).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. juliju 2013

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja - obrazec REK-1 in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev - obrazec iREK. Na novo je določena oblika predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in navodilo za izpolnitev obračunov davčnemu organu v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik), ki se uporablja od 1. julija 2013 dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄27

Tolmačenje 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - posredovanje stališča

Avtor ni naveden, 11.7.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2013Pojasnilo DURS, št. 007-129/2013-2 01-610-06, 13. junij 2013 Člen 39 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) določa višino prispevka delodajalca za primer brezposelnosti. Delodajalec, ki s
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2013(44)
> Julij(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJ K LMN OPQRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov