O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Odgovor na članek Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele

Branko Reisman, 9.7.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Branko Reisman, Branko Reisman, Pravna praksa, 27/2009V prispevku Ali je lokacijsko dovoljenje lahko pravna podlaga za uporabo tuje parcele (PP, št. 26, str. 12-13) odvetnica Nevenka Šorli v žaljivem tonu polemizira z odločitvijo Višjega sodišča v Mariboru v že pravnomočni pravdni zadevi, v kateri je kot pooblaščenka zastopala tožečo stranko. Izvajanja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Siljenje pobudnikov, da se izpostavijo kaznovanju

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009Sklep US RS, št. U-I-54/06, z dne 27. maja 2009, objavljen v Ur. l. RS, št. 47/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Omejitev razpolaganja s sredstvi na TRR

Vlado Balažic, 9.7.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 27/2009 V skladu s 1. točko prvega odstavka 386. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 se poslovna sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da ta med drugim ne more opravljati nobenih pravnih dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njego...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Izplačilo odpravnine

mag. Nataša Belopavlovič, 9.7.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 27/2009 • V kakšni višini naj izplačamo odpravnino ob upokojitvi uslužbencu javnega zavoda, ki je v stoodstotnem lastništvu mestne občine, in katere zakonske ali notranje akte moramo pri tem upoštevati? Po našem mnenju se odpravnina izplača v višini, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih, ker je kolektiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ali je članstvo v Natu sploh v skladu z Ustavo

Vladko Began, 9.7.2009

Pravoznanstvo

Vladko Began, Vladko Began, Pravna praksa, 27/2009Slovenija je od 29. aprila 2004 članica pakta Nato. Ta je mednarodna obrambno-varnostna organizacija, katere članice, kot to piše v njenem ustanovnem aktu, tj. v Severnoatlantski pogodbi, varujejo svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, utemeljeno na načelih demokracije, osebne svo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ureditev predznambe v avstrijskem pravu

David Vogrinec, 9.7.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

David Vogrinec, David Vogrinec, Pravna praksa, 27/2009V zemljiškoknjižnem pravu omogoča institut predznambe varstvo vrstnega reda za subjekte, ki še nimajo za vpis sposobne listine. Predznamba varuje torej tisto stranko nepremičninskega posla, ki že ima v rokah neko listino, primerno za vpis v zemljiško knjigo, a ta listina še ne izpolnjuje vseh pogoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor pri ocenjevanju postopkov zdravljenja

Mojca Beliš, 9.7.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 27/2009Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor, ki napačno ocenijo posamezne postopke pri zdravljenju pacienta in s tem omogočijo posameznim zdravnikom ali zdravstvenim zavodom, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji drugega člena Zakona o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 9.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 27/2009 Točke VEM Dne 14. julija bo začela veljati novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki poleg odprave nekaterih nedoslednosti dosedanje ureditve jasneje določa omejitev javnosti podatkov o EMŠO, ureja obveznosti točk VEM in nadzor nad njihovim poslovanjem ter zagotavlja pravne podlage za objavo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Predelava arhitekturnega avtorskega dela - pravica do spoštovanja dela

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009Sodba II Ips 1018/2007, 19. marec 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 340/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja

Boštjan Zuljan, 9.7.2009

Varstvo okolja

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Pravna praksa, 27/2009Civilno pravo določa standarde varstva okolja s postavljanjem pravnih standardov, kot so "krajevno običajna mera", "vznemirjanje", "večja škoda", "škoda, ki presega običajne meje" itd. Tako civilno pravo določa izhodiščno ravnotežje med različnimi interesi posameznikov glede poseganja v okolje in nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami

mag. Mojca Kunšek, 9.7.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 27/2009Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Socialna kartica prosilcev pomoči pri humanitarnih organizacijah

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-239/2009/2, 28. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Posredovanje poimenskega seznama prejemnikov pokojnine v Srbijo

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-260/2009/2, 1. junij 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Za nasilje v družini odgovorna tudi država

Andreja Tratnik, 9.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 27/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Opuz proti Turčiji obravnavalo problematiko nasilja v družini. Pritožnica je v svoji pritožbi med drugim zatrjevala kršitve 2. (pravica do življenja), 3. (prepoved mučenja) in 14. (prepoved diskriminacije) člena Evropske konvencije o človekovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Prepoved političnih strank

mag. Dominika Švarc, 9.7.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2009Sedemčlanski prvostopenjski senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Herri Batasuna in Batasuna proti Španiji soglasno presodil, da španska prepoved in razpustitev baskovskih političnih strank Herri Batasuna in Batasuna, povezanih z baskovsko paravojaško separatistično organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Nov slovenski primer kršitve prepovedi dopinga pred CAS

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.7.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2009Arbitražno razsodišče za šport (CAS) je 13. marca v zadevi Mednarodne atletske zveze (IAAF) proti Atletski zvezi Slovenije (AZS) in atletinji Heleni Javornik (primer CAS 2008/A/1608)1 ugotovilo, da je atletinja kršila protidopinška pravila, in ugodilo pritožbi IAAF proti odločitvi Antidopinške komis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.7.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 27/2009Zagotovitev varnosti pri delu
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Lizbonska pogodba - ja, aber ...

Maja Smrkolj, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 27/2009Drugi senat Zveznega ustavnega sodišča ZR Nemčije je 30. junija v združeni, kar 421 točk dolgi sodbi v zvezi z dvema sporoma o pristojnosti (Organstreit) ter tremi ustavnimi pritožbami (Verfassungsbeschwerde) odločil o nacionalnih zakonodajnih ukrepih, povezanih z ratifikacijo Lizbonske pogodbe. V z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Oglobljena informacijska pooblaščenka

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Po tem ko je vodja poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti za oddajo "Beseda opozicije, beseda koalicije" Radiotelevizije Slovenija razkril ime, priimek, naslov, leto in kraj rojstva ter višino domnevno prejete odškodnine posameznice, je informacijska pooblaščenka v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Prosim, ne mi težit!

Hinko Jenull, 9.7.2009

Ostalo

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Evropa

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009 Torek, 30. 6. Okolje brez kajenja. Evropska komisija je po obsežnem posvetovanju sprejela predlog priporočila Sveta, ki vse države članice poziva, da do leta 2012 sprejmejo zakonodajo za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Deset držav EU, med njimi tudi Slovenija, je zakonod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009 Torek, 30. 6. Kmalu povabilo v OECD. Svet Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) naj bi Sloveniji izdal povabilo za včlanitev predvidoma v začetku prihodnjega leta, je dejal njen generalni sekretar Angel Gurría, ki je bil na obisku pri predsedniku republike Danilu Türku. Finska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija

Jure Mikuž, 9.7.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 27/2009Po svetu odmeva sodba finančnemu prevarantu Bernardu Madoffu, ki si je v preteklih letih s t. i. Ponzijevo shemo na račun naivnih vlagateljev pridobil enormno bogastvo. Koliko v finančnem svetu, kljub vsem zakonodajnim in elektronskim varovalom, pomeni oseba z imenom in priimkom, nam dobro kaže prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

globus

Dean Zagorac, 9.7.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 27/2009 Rusija: prepoved iger na srečo 1. 7. - V Ruski federaciji je začel veljati zakon, ki prepoveduje igre na srečo. Oblasti so ukazale zaprtje igralnic in hkrati zaplenile naprave za igre na srečo. Tako je čez noč brez dela ostalo več kot 450.000 ljudi, državna blagajna pa bo na leto prikrajšana za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Varstvo potrošnikov (Stevan Janevski)

Maja Lubarda, 9.7.2009

Kultura in umetnost

Maja Lubarda, Maja Lubarda, Pravna praksa, 27/2009Področje varstva potrošnikov je eno kompleksnejših področij prava, saj zajema vsa razmerja, kjer je na eni strani posameznik kot kupec blaga ali storitev, na drugi pa pravna oseba kot ponudnik blaga ali storitev. Praktično se razteza od preprostih razmerij, ko posameznik npr. kupi malico v trgovini ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2009(43)
> Julij(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HIJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov