O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Nov slovenski primer kršitve prepovedi dopinga pred CAS

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 9.7.2009

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2009Arbitražno razsodišče za šport (CAS) je 13. marca v zadevi Mednarodne atletske zveze (IAAF) proti Atletski zvezi Slovenije (AZS) in atletinji Heleni Javornik (primer CAS 2008/A/1608)1 ugotovilo, da je atletinja kršila protidopinška pravila, in ugodilo pritožbi IAAF proti odločitvi Antidopinške komis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - ZDU-1E (Ur. l. RS, št. 48/09) - veljati začne 11. julija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru - ZSReg-E (Ur. l. RS, št. 49/09) - veljati začne 14. julija...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Za boljšo pripravo predpisov

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009www.e-participacija.si Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: srednja Preglednost: dobra Multimedijska podpora: aplikacija za e-peticije, e-knjižnica, povezave na aktivne razprave na drugih spletnih mestih, baza novinarskih člankov ipd. Povezava z uporabniki: možnost prijav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Nemška razlaga evropskega prava

dr. Matej Accetto, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 27/2009Ko se je 10. februarja letos na nemškem zveznem ustavnem sodišču začela dvodnevna obravnava ustavnosti Lizbonske pogodbe in nemške spremljevalne zakonodaje, je predsednik osemčlanskega drugega senata tega sodišča Andreas Vosskuhle obravnavo odprl z besedami, da je edina naloga sodišča oceniti ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009 Ur. l. RS, št. 14/09 1. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 15. september. Ur. l. RS, št. 45/09 2. Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika in štir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 9.7.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/2009 12. julij 1921 - Odprava deželne vlade za Slovenijo V skladu z določili centralistične vidovdanske ustave je bila odpravljena deželna vlada za Slovenijo, s čimer se je tudi uradno končala deloma dopuščena upravna avtonomija Slovenije v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 1924 - Mala obznana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

globus

Dean Zagorac, 9.7.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 27/2009 Rusija: prepoved iger na srečo 1. 7. - V Ruski federaciji je začel veljati zakon, ki prepoveduje igre na srečo. Oblasti so ukazale zaprtje igralnic in hkrati zaplenile naprave za igre na srečo. Tako je čez noč brez dela ostalo več kot 450.000 ljudi, državna blagajna pa bo na leto prikrajšana za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Prepoved političnih strank

mag. Dominika Švarc, 9.7.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Dominika Švarc, mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 27/2009Sedemčlanski prvostopenjski senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Herri Batasuna in Batasuna proti Španiji soglasno presodil, da španska prepoved in razpustitev baskovskih političnih strank Herri Batasuna in Batasuna, povezanih z baskovsko paravojaško separatistično organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Za nasilje v družini odgovorna tudi država

Andreja Tratnik, 9.7.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 27/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Opuz proti Turčiji obravnavalo problematiko nasilja v družini. Pritožnica je v svoji pritožbi med drugim zatrjevala kršitve 2. (pravica do življenja), 3. (prepoved mučenja) in 14. (prepoved diskriminacije) člena Evropske konvencije o človekovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Aktualno v zakonodaji

mag. Jasmina Cigrovski, 9.7.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 27/2009 Točke VEM Dne 14. julija bo začela veljati novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki poleg odprave nekaterih nedoslednosti dosedanje ureditve jasneje določa omejitev javnosti podatkov o EMŠO, ureja obveznosti točk VEM in nadzor nad njihovim poslovanjem ter zagotavlja pravne podlage za objavo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Civilnopravna odgovornost povzročitelja za obremenjevanje okolja

Boštjan Zuljan, 9.7.2009

Varstvo okolja

Boštjan Zuljan, Boštjan Zuljan, Pravna praksa, 27/2009Civilno pravo določa standarde varstva okolja s postavljanjem pravnih standardov, kot so "krajevno običajna mera", "vznemirjanje", "večja škoda", "škoda, ki presega običajne meje" itd. Tako civilno pravo določa izhodiščno ravnotežje med različnimi interesi posameznikov glede poseganja v okolje in nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.7.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 34. seji (2. julij 2009): - novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji;...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.7.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 27/2009Zagotovitev varnosti pri delu
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami

mag. Mojca Kunšek, 9.7.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 27/2009Dileme pri obdavčitvi prometa pravnih oseb z nepremičninami
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Na ali po eni, drugi strani?

mag. Tina Verovnik, 9.7.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 27/2009K tokratnemu kotičku me je spodbudila navedba v diplomskem delu, ki sem ga nedavno prebirala, da "ko uporabljamo besedno zvezo na drugi strani, imamo dobesedno nekaj na eni, nekaj drugega pa na drugi strani, zato je pravilno na drugi strani in ne po drugi strani". Od drugod poznam tudi nasprotne ute...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Varstvo potrošnikov (Stevan Janevski)

Maja Lubarda, 9.7.2009

Kultura in umetnost

Maja Lubarda, Maja Lubarda, Pravna praksa, 27/2009Področje varstva potrošnikov je eno kompleksnejših področij prava, saj zajema vsa razmerja, kjer je na eni strani posameznik kot kupec blaga ali storitev, na drugi pa pravna oseba kot ponudnik blaga ali storitev. Praktično se razteza od preprostih razmerij, ko posameznik npr. kupi malico v trgovini ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009 Mattias Derlen Multilingual Interpretation of European Community Law (Kluwer Law International, 2009, 446 strani) Evropsko komunitarno pravo lahko poglobljeno razumemo le, če se zavedamo njegovega večjezičnega ozadja. Glede na to, da je avtor naštel kar triindvajset aktivnih jezikov, v katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Sprememba stališča v zvezi z individualiziranimi omejevalnimi ukrepi Varnostnega sveta

Igor Vuksanović, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Igor Vuksanović, Igor Vuksanović, Pravna praksa, 27/2009Sodišče prve stopnje je v sodbi v zadevi Othman spremenilo svoja stališča iz dveh prejšnjih sodb.1 S to spremembo sledi smeri, ki jo je začrtalo z odmevno lansko sodbo velikega senata.2 Sodišče prve stopnje torej ne zastopa več kontroverznega stališča, da je pooblaščeno (v postopku sodnega nadzora a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009 Torek, 30. 6. Kmalu povabilo v OECD. Svet Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) naj bi Sloveniji izdal povabilo za včlanitev predvidoma v začetku prihodnjega leta, je dejal njen generalni sekretar Angel Gurría, ki je bil na obisku pri predsedniku republike Danilu Türku. Finska ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Lizbonska pogodba - ja, aber ...

Maja Smrkolj, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Maja Smrkolj, Pravna praksa, 27/2009Drugi senat Zveznega ustavnega sodišča ZR Nemčije je 30. junija v združeni, kar 421 točk dolgi sodbi v zvezi z dvema sporoma o pristojnosti (Organstreit) ter tremi ustavnimi pritožbami (Verfassungsbeschwerde) odločil o nacionalnih zakonodajnih ukrepih, povezanih z ratifikacijo Lizbonske pogodbe. V z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Oglobljena informacijska pooblaščenka

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009Po tem ko je vodja poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti za oddajo "Beseda opozicije, beseda koalicije" Radiotelevizije Slovenija razkril ime, priimek, naslov, leto in kraj rojstva ter višino domnevno prejete odškodnine posameznice, je informacijska pooblaščenka v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Koliko Madoffov si lahko privošči Slovenija

Jure Mikuž, 9.7.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 27/2009Po svetu odmeva sodba finančnemu prevarantu Bernardu Madoffu, ki si je v preteklih letih s t. i. Ponzijevo shemo na račun naivnih vlagateljev pridobil enormno bogastvo. Koliko v finančnem svetu, kljub vsem zakonodajnim in elektronskim varovalom, pomeni oseba z imenom in priimkom, nam dobro kaže prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄27

Evropa

mag. Katarina Krapež, 9.7.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 27/2009 Torek, 30. 6. Okolje brez kajenja. Evropska komisija je po obsežnem posvetovanju sprejela predlog priporočila Sveta, ki vse države članice poziva, da do leta 2012 sprejmejo zakonodajo za zaščito državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Deset držav EU, med njimi tudi Slovenija, je zakonod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2009(43)
> Julij(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG HIJ K L M NOPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov