O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Od de iure solidarnosti do de facto solidarnosti?

dr. Janja Hojnik, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 27/2014Dne 9. maja 1950 je Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, in med drugim poudaril, da bo Evropa "zgrajena s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost". Toda 64 let pozneje je celo do de iure (kaj šele de facto) solidarnosti v EU še dolga pot. Tako je zato, ker Evropska skupnost ni bila zasnovana kot solidarnostni projekt, temveč kot skupek kalkulacij posameznih držav članic, da bodo prek integracije najlažje uresničile lastne interese. Šlo je torej za trg, dokler ni z Maastrichtsko pogodbo EU želela svetu razglasiti, da je več kot to, in začela idealistično oblikovati skupne evropske vrednote, ki ne povezujejo zgolj držav članic, ampak predvsem njene državljane. Iz teh vrednot naj bi se rodila tudi solidarnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Prejemanje izredne denarne pomoči - seznam živil

Irena Vovk, 10.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Upravičenec je na center za socialno delo vložil prošnjo za izredno denarno pomoč. S centra pa so mu posredovali poziv, naj k prošnji predloži fotokopije položnic, ki se glasijo na njegovo ime, in izpolnjen seznam za nakup osnovnih trajnih živil, za katere prosi za izredno denarno pomoč. Ker je upravičenec vlogi priložil vse priloge, ki so bile navedene v obrazcu, ga zanima, ali je ravnanje centra za socialno delo pravilno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Pravo v informacijski družbi

Žiga Dolhar, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 27/2014Del, ki bi v slovenskem pravnem okolju zaokroženo obravnavala vprašanja s področja informacijskih tehnologij, pravzaprav ni. Dostopna gradiva so pretežno prispevki posameznih avtorjev, ki se praviloma ukvarjajo z ožjimi IT-pravnimi področji. V praksi je zato treba posegati po tujejezičnih delih, ki pa so prevečkrat osredotočena na notranje pravne sisteme drugih držav. Knjiga Pravo v informacijski družbi, ki je izšla pri GV Založbi (IUS SOFTWARE, urednik dr. Matija Damjan, Ljubljana 2014, 378 strani), je zato več kot dobrodošla. Gre za zbirko sedemnajstih prispevkov enaindvajsetih (so)avtorjev, ki na 378 straneh obravnavajo najbolj tipična pravna vprašanja, povezana z informacijskimi tehnologijami, s katerimi se dnevno srečuje praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Potrdilo o vlogi je bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Nasprotna izpodbojna tožba kot obrambno sredstvo na podlagi ugovora za razliko od samostojne izpodbojne tožbe ni vezana na rok iz prvega odstavka 257. člena OZ, temveč je lahko vložena do konca glavne obravnave v pravdi, v kateri oseba, v korist katere je bilo izpodbojno dejanje izvedeno, uveljavlja svojo terjatev, ki jo je pridobila na podlagi izpodbijanega pravnega posla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Pobudnik navaja, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani o njegovem ugovoru zoper obtožnico odločil dvakrat. Tako je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 23. septembra 2013 obtožnico Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani opr. št. Kt (1) 1802/2013 z dne 6. maja 2013, ki je pobudniku očitala, da je krivo pričal, senat zavrgel. Nato pa je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 24. septembra 2013 senat odločil, da se isti ugovor zoper isto obtožnico zavrne kot neutemeljen. Oba sklepa sta bila pobudniku vročena, drugi skupaj z dopisom sodišča, da naj pobudnik sklep z dne 23. septembra 2013 vzame kot brezpredmeten, saj mu je bil "pomotoma vročen napačen, neobstoječ sklep".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Zavezanec je imel sklenjeno pogodbo o vezavi denarnih sredstev pri banki, ustanovljeni v RS. Znesek doseženih obresti je presegel 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. februarjem 20XX tekočega leta, tj. pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v RS in v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 10.7.2014

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 27/2014Tik pred razpustitvijo je Državni zbor sprejel že četrto novelo Zakona o vodah, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D), ki je začel veljati 18. junija 2014. Predlagatelj je obljubljal zmanjšanje administrativnih ovir, poenostavitev podeljevanja vodnih pravic in načina določanja ukrepa omejitve in ustavitve posebne rabe vode v izrednih razmerah, kot je na primer suša. Toda, ali mu je to uspelo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Evropa

Irena Vovk, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014 Torek, 1. 7. Italijansko predsedovanje EU.Od 1. julija do 31. decembra je delovni program EU v rokah Italije. Prednostne naloge pa si je postavila na področju gospodarske rasti in zaposlovanja, državljanskih pravic in vloge Evrope v svetu. Novi stari predsednik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 4. julij - letno poročilo Javne agencije RS za varstvo konkurence o delu za leto 2013; - poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2013. 2. julij - Devetnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic RS v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih je omogočala arbitrarnost

Matej Cerar, 10.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 27/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je dodalo sicer že spremenjeni zakonodaji še "evropsko zaušnico", ki je potrdila že dolgo znano dejstvo, da je bilo v preteklosti področje pridržanja duševno bolnih oseb v Sloveniji urejeno neprimerno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 Državni zbor RS 1. Javni razpis za možne kandidate za dva člana Državne revizijske komisije - Mandatno-volilna komisija Državnega zbora; rok je 31. julij. Ur. l. RS, št 41/14
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso

Avtor ni naveden, 10.7.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kako se določa osnova za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka od nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Subsidiarna odgovornost države za obratovalne stroške najemnika

dr. Anita Dolinšek, 10.7.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 27/2014Lastniki stanovanj so na podlagi določil petega odstavka 24. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) subsidiarno odgovorni za obratovalne stroške najemnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah

mag. Renata Zatler, 10.7.2014

Pravoznanstvo

mag. Renata Zatler, Pravna praksa, 27/2014Nad najnovejšo spremembo Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki jo je sprejel Državni zbor (v odhajanju!) na svoji 69. izredni seji dne 12. junija 2014, smo vsi, tako strokovna kot tudi laična javnost, upravičeno presenečeni. Spremembo zakona je sicer iz razloga, ker so bili potrebni manjši tehnični popravki, predlagala Vlada, vendar pa se je žal večina neprimernih dopolnil sprejela na predlog poslancev, z vloženimi in v nadaljevanju sprejetimi dopolnili na seji pristojnega matičnega odbora Državnega zbora. Zakon z dopolnili poslancev je bil sprejet tako rekoč v dveh dneh, saj je bila seja matičnega odbora, na kateri so bila sprejeta dopolnila k zakonu, sklicana dan pred izredno sejo Državnega zbora. Poslanci so si tako med drugim v povprečju za polovico znižali kazni za kršitve zakonodaje, dvignili prag gotovinskih vplačil in uveljavili določbo, da je nedovoljena vplačila političnim strankam treba vrniti oziroma nakazati v humanitarne namene šele po morebitni reviziji oziroma ugotovitvi nadzorne institucije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014od 1. do 7. julija Torek, 1. 7. Obravnave ne bo.Državni zbor na izredni seji ne bo obravnaval dveh zakonov, in sicer predloga SDS za spremembo Zakona o kazenskem postopku in predloga poslancev ZaAB za spremembo Zakona o vladi. Poslanci ZaAB bi namreč s predlogom
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Poročiti se ali ne poročiti se - to je zdaj vprašanje

Aleš Žiher, 10.7.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Aleš Žiher, Pravna praksa, 27/2014Želja mnogih posameznikov je najti primernega življenjskega sopotnika in si z njim ustvariti družino. Na tej poti se zdi poroka čudovit postanek, na katerem partnerja, polna veselih pričakovanj in mnogih skupnih načrtov, zreta v svetlo prihodnost. Žal pa tisti, ki so se za ta korak odločili v času študija in precej pod slovenskim starostnim povprečjem, do 26. leta starosti, hitro ugotovijo, da so s poroko izgubili pravice, ki jih njihovi kolegi še uživajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vračunavanje stroškov za preživljanje v nujni dedni delež

dr. Nana Weber, 10.7.2014

Dedovanje

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 27/2014Zapustnik (oče) ima tri zakonite dediče, ženo in dva sinova. V oporoki je vse zapustil ženi. Eden od sinov je prepričan, da je upravičen do nujnega dednega deleža. Star je 40 let in že 20 let živi na stroške staršev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

Andrej Grah Whatmough, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 27/2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013. Takrat je bila manjšim zavezancem namreč dana možnost, da se odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti, pred tem pa je bil sistem pavšalne obdavčitve manj privlačen, uporaben za manjši krog zavezancev in bolj administrativno zapleten. Zaradi sprememb, ki jih predstavljam v tem prispevku in ki se bodo uporabljale za davčna obdobja po 1. januarju 2015, pa bo sistem pavšalne obdavčitve privlačnejši in tudi dostopen širšemu krogu zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Lažja čezmejna izterjava dolgov

Katja Čoh Kragolnik, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Katja Čoh-Kragolnik, Pravna praksa, 27/2014Evropa je vnovič pokazala razumevanje za težave podjetij pri čezmejnem poslovanju. Niti trenutek prepozno. Nova uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah prinaša kanček upanja za milijon podjetij, ki čakajo na svoje plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago. Poglejmo si nekatere ključne novosti, ki jih prinaša Uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, kot so urejene v sprejetem besedilu Evropskega parlamenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kakšna je davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Sodbe Sodišča 1. julij Vstavi izbrisano tabelo 3. julij Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 1. julij
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1A (Ur. l. RS, št. 46/14) - veljati začne 8. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2014. 2. Zakon o ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014 Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević in Anna Markovska (ur.) Corruption, Greed and Crime-money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (Wolf Legal Publishers, 2014, 414 strani)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2014(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐE FG H IJK LM NOPQRS ŠTUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov