O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice

Aleš Velkaverh, 10.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 27/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pri razlagi pravice do nepristranskega sojenja redno poudarja pomen objektivnega videza nepristranskosti sodišča, s katerim se pri strankah in širši javnosti doseže vtis, da je bilo sojenje pošteno. Le tako se namreč zagotovi pošteno sojenje in zaupanje javnosti v demokratično družbo. Tudi slovensko Ustavno sodišče je prevzelo to stališče in večkrat poudarilo njegov pomen za pošten postopek. Kljub takemu načelnemu stališču se je v zadevi HIT, d. d., Nova Gorica proti Sloveniji izkazalo, da je prav Ustavno sodišče storilo napako, zaradi katere je ESČP presodilo, da pritožnici ni bilo zagotovljeno objektivno nepristransko sojenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 64. seji (3. julij 2014): - poročila Slovenskega državnega holdinga; - program ukrepov 2014-2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016; - Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poro
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Informacije za popotnike

Irena Vovk, 10.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Preveri, kakšne so razmere v državi, v katero se odpravljaš. Preveri, ali imaš veljaven potni list. Preveri, ali potrebuješ vizum. Preveri, ali je v državi veleposlaništvo RS. Obvezno si priskrbi tudi zdravstveno zavarovanje. Preveri, ali je priporočljivo/obvezno, da se cepiš. Prostovoljno lahko tudi izpolniš obrazec podatki o potovanju v tujino. Preveri, ali lahko potuješ s hišnim ljubljenčkom ... S takimi in podobni vprašanji se marsikdo ukvarja še zadnji trenutek pred potovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Poniglavost in oholost

dr. Jože Mencinger, 10.7.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 27/2014Evropska komisija ima štiri naloge: pripravlja nove zakone in predpise, skrbi za tekoče upravljanje politik in dejavnosti EU, skrbi, da se zakoni uporabljajo pravilno in enako v vseh državah EU, in zastopa EU na mednarodnem prizorišču. Že bežen pogled na katerikoli predpis EU zadošča za ugotovitev o izredni zakonodajni aktivnosti Komisije. Ta pravzaprav ne preseneča. Osemindvajset komisarjev mora v svojih generalnih direktoratih ustvariti dovolj "dela" za 38.000 zaposlenih v Bruslju in mnogokratnik tega števila v državah članicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Aquila non captat muscas

Janez Kranjc, 10.7.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2014Rek bi se slovensko glasil "Orel ne lovi muh". Povzet je po Aristofanovi komediji Ptice,ki je nastala leta 414 pr. Kr. "Oče komedije" Aristofan (okr. 445 - okr. 386 pr. Kr.) je bil atenski komediograf in najznamenitejši predstavnik t. i. stare komedije, v kateri so igrali odločilno vlogo zbor, parodiranje in burleska, značilni zanjo pa so bili drzna domišljija, že kar nesramna satira, nebrzdani humor in politična kritika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi državi članici

Zoran Skubic, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2014Prosti pretok ljudi kot enega temeljnih postulatov prava EU nujno spremlja tudi (z)možnost dopustovanja v drugi državi članici. Skoraj vsi pa smo že doživeli, da se je na potovanju kaj zalomilo. Pogosto so to malenkosti, včasih pa nas doleti tudi bolezen, celo taka, ki zaradi nenadnosti in resnosti zahteva medicinsko pomoč bodisi doma bodisi morda celo in situ, tj. v tujini. V teh primerih koordinacija socialne varnosti v EU, trenutno urejena z Uredbo št. 883/2004, omogoča zdravljenje v državi članici začasnega bivanja (tj. dopusta), pri čemer stroške zdravljenja povrne (matična) država članica stalnega prebivališča. Toda kaj se zgodi, če je zdravljenje v tujini še posebej dolgotrajno? Ali lahko v tem primeru država članica stalnega prebivališča po pravu EU kar enostransko ukine kritje (zgolj) na račun dejstva dolgotrajnosti zdravljenja te osebe v tujini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Poročiti se ali ne poročiti se - to je zdaj vprašanje

Aleš Žiher, 10.7.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Aleš Žiher, Pravna praksa, 27/2014Želja mnogih posameznikov je najti primernega življenjskega sopotnika in si z njim ustvariti družino. Na tej poti se zdi poroka čudovit postanek, na katerem partnerja, polna veselih pričakovanj in mnogih skupnih načrtov, zreta v svetlo prihodnost. Žal pa tisti, ki so se za ta korak odločili v času študija in precej pod slovenskim starostnim povprečjem, do 26. leta starosti, hitro ugotovijo, da so s poroko izgubili pravice, ki jih njihovi kolegi še uživajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1A (Ur. l. RS, št. 46/14) - veljati začne 8. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2014. 2. Zakon o ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Sodbe Sodišča 1. julij Vstavi izbrisano tabelo 3. julij Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 1. julij
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Zavezanec je imel sklenjeno pogodbo o vezavi denarnih sredstev pri banki, ustanovljeni v RS. Znesek doseženih obresti je presegel 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. februarjem 20XX tekočega leta, tj. pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v RS in v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Pobudnik navaja, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani o njegovem ugovoru zoper obtožnico odločil dvakrat. Tako je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 23. septembra 2013 obtožnico Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani opr. št. Kt (1) 1802/2013 z dne 6. maja 2013, ki je pobudniku očitala, da je krivo pričal, senat zavrgel. Nato pa je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 24. septembra 2013 senat odločil, da se isti ugovor zoper isto obtožnico zavrne kot neutemeljen. Oba sklepa sta bila pobudniku vročena, drugi skupaj z dopisom sodišča, da naj pobudnik sklep z dne 23. septembra 2013 vzame kot brezpredmeten, saj mu je bil "pomotoma vročen napačen, neobstoječ sklep".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Nasprotna izpodbojna tožba kot obrambno sredstvo na podlagi ugovora za razliko od samostojne izpodbojne tožbe ni vezana na rok iz prvega odstavka 257. člena OZ, temveč je lahko vložena do konca glavne obravnave v pravdi, v kateri oseba, v korist katere je bilo izpodbojno dejanje izvedeno, uveljavlja svojo terjatev, ki jo je pridobila na podlagi izpodbijanega pravnega posla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Potrdilo o vlogi je bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014 Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević in Anna Markovska (ur.) Corruption, Greed and Crime-money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (Wolf Legal Publishers, 2014, 414 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV

Avtor ni naveden, 10.7.2014

DAVEK NA DODANO VREDNOST IN TROŠARINE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se ukvarja z razvojem, gradnjo in prodajo stanovanjskih naselij na ozemlju Slovenije. V teh stanovanjskih naseljih se gradijo tako stanovanja, katerih prodaja se v skladu DDV zakonodajo obdavči po splošni stopnji DDV, kot stanovanja, katerih prodaja se obdavči po nižji stopnji DDV. V sklopu stanovanjskih naselij se lahko nahajajo tudi poslovni prostori. V skladu z veljavno zakonodajo in urbanističnimi normativi je treba za stanovanja zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za motorna vozila in kolesa. Pri vseh transakcijah prodaje stanovanj gre za stanovanja, ki se z vidika DDV štejejo za nova. Davčni zavezanec poleg stanovanj prodaja tudi parkirna mesta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kakšna je davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Pravo v informacijski družbi

Žiga Dolhar, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 27/2014Del, ki bi v slovenskem pravnem okolju zaokroženo obravnavala vprašanja s področja informacijskih tehnologij, pravzaprav ni. Dostopna gradiva so pretežno prispevki posameznih avtorjev, ki se praviloma ukvarjajo z ožjimi IT-pravnimi področji. V praksi je zato treba posegati po tujejezičnih delih, ki pa so prevečkrat osredotočena na notranje pravne sisteme drugih držav. Knjiga Pravo v informacijski družbi, ki je izšla pri GV Založbi (IUS SOFTWARE, urednik dr. Matija Damjan, Ljubljana 2014, 378 strani), je zato več kot dobrodošla. Gre za zbirko sedemnajstih prispevkov enaindvajsetih (so)avtorjev, ki na 378 straneh obravnavajo najbolj tipična pravna vprašanja, povezana z informacijskimi tehnologijami, s katerimi se dnevno srečuje praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 Državni zbor RS 1. Javni razpis za možne kandidate za dva člana Državne revizijske komisije - Mandatno-volilna komisija Državnega zbora; rok je 31. julij. Ur. l. RS, št 41/14
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Evropa

Irena Vovk, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014 Torek, 1. 7. Italijansko predsedovanje EU.Od 1. julija do 31. decembra je delovni program EU v rokah Italije. Prednostne naloge pa si je postavila na področju gospodarske rasti in zaposlovanja, državljanskih pravic in vloge Evrope v svetu. Novi stari predsednik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Od de iure solidarnosti do de facto solidarnosti?

dr. Janja Hojnik, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 27/2014Dne 9. maja 1950 je Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, in med drugim poudaril, da bo Evropa "zgrajena s konkretnimi dosežki, ki bodo najprej ustvarili dejansko solidarnost". Toda 64 let pozneje je celo do de iure (kaj šele de facto) solidarnosti v EU še dolga pot. Tako je zato, ker Evropska skupnost ni bila zasnovana kot solidarnostni projekt, temveč kot skupek kalkulacij posameznih držav članic, da bodo prek integracije najlažje uresničile lastne interese. Šlo je torej za trg, dokler ni z Maastrichtsko pogodbo EU želela svetu razglasiti, da je več kot to, in začela idealistično oblikovati skupne evropske vrednote, ki ne povezujejo zgolj držav članic, ampak predvsem njene državljane. Iz teh vrednot naj bi se rodila tudi solidarnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Prejemanje izredne denarne pomoči - seznam živil

Irena Vovk, 10.7.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Upravičenec je na center za socialno delo vložil prošnjo za izredno denarno pomoč. S centra pa so mu posredovali poziv, naj k prošnji predloži fotokopije položnic, ki se glasijo na njegovo ime, in izpolnjen seznam za nakup osnovnih trajnih živil, za katere prosi za izredno denarno pomoč. Ker je upravičenec vlogi priložil vse priloge, ki so bile navedene v obrazcu, ga zanima, ali je ravnanje centra za socialno delo pravilno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 4. julij - letno poročilo Javne agencije RS za varstvo konkurence o delu za leto 2013; - poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2013. 2. julij - Devetnajsto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic RS v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Slovenska zakonodajna ureditev prisilnega pridržanja duševno bolnih je omogočala arbitrarnost

Matej Cerar, 10.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 27/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je dodalo sicer že spremenjeni zakonodaji še "evropsko zaušnico", ki je potrdila že dolgo znano dejstvo, da je bilo v preteklosti področje pridržanja duševno bolnih oseb v Sloveniji urejeno neprimerno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Kaj prinaša letošnja novela Zakona o vodah?

mag. Adrijana Viler Kovačič, 10.7.2014

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 27/2014Tik pred razpustitvijo je Državni zbor sprejel že četrto novelo Zakona o vodah, to je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D), ki je začel veljati 18. junija 2014. Predlagatelj je obljubljal zmanjšanje administrativnih ovir, poenostavitev podeljevanja vodnih pravic in načina določanja ukrepa omejitve in ustavitve posebne rabe vode v izrednih razmerah, kot je na primer suša. Toda, ali mu je to uspelo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Premiki na bolje

Irena Vovk, 10.7.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014"Kljub izrazitemu poslabšanju pogojev za delo je sodstvo v letu dni po podpisu zaveze med Vrhovnim sodiščem in Vlado pri vrsti ključnih področij doseglo ciljno stanje ali bistvene premike na bolje," sporočajo z Vrhovnega sodišča. Kot so zapisali na svoji spletni strani, so še zlasti dobri rezultati na kazenskem, prekrškovnem in gospodarskem področju, do poslabšanja pa je prišlo na delovno-socialnem področju.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2014(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐE FG H IJK LM NOPQRS ŠTUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov