O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 10.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014od 1. do 7. julija Torek, 1. 7. Obravnave ne bo.Državni zbor na izredni seji ne bo obravnaval dveh zakonov, in sicer predloga SDS za spremembo Zakona o kazenskem postopku in predloga poslancev ZaAB za spremembo Zakona o vladi. Poslanci ZaAB bi namreč s predlogom
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Potrdilo o vlogi je bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 Državni zbor RS 1. Javni razpis za možne kandidate za dva člana Državne revizijske komisije - Mandatno-volilna komisija Državnega zbora; rok je 31. julij. Ur. l. RS, št 41/14
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Zavezanec je imel sklenjeno pogodbo o vezavi denarnih sredstev pri banki, ustanovljeni v RS. Znesek doseženih obresti je presegel 1.000 evrov. Zavezanec je umrl pred 28. februarjem 20XX tekočega leta, tj. pred potekom roka za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v RS in v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

O ugovoru zoper obtožnico je senat odločil dvakrat

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Pobudnik navaja, da je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani o njegovem ugovoru zoper obtožnico odločil dvakrat. Tako je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 23. septembra 2013 obtožnico Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani opr. št. Kt (1) 1802/2013 z dne 6. maja 2013, ki je pobudniku očitala, da je krivo pričal, senat zavrgel. Nato pa je s sklepom opr. št. II Ks 23283/2013 z dne 24. septembra 2013 senat odločil, da se isti ugovor zoper isto obtožnico zavrne kot neutemeljen. Oba sklepa sta bila pobudniku vročena, drugi skupaj z dopisom sodišča, da naj pobudnik sklep z dne 23. septembra 2013 vzame kot brezpredmeten, saj mu je bil "pomotoma vročen napačen, neobstoječ sklep".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Rok za vložitev nasprotne izpodbojne tožbe

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Nasprotna izpodbojna tožba kot obrambno sredstvo na podlagi ugovora za razliko od samostojne izpodbojne tožbe ni vezana na rok iz prvega odstavka 257. člena OZ, temveč je lahko vložena do konca glavne obravnave v pravdi, v kateri oseba, v korist katere je bilo izpodbojno dejanje izvedeno, uveljavlja svojo terjatev, ki jo je pridobila na podlagi izpodbijanega pravnega posla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vsebina PP št.27/2014

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20143 UVODNIK dr. Barbara Kresal Človekovo dostojanstvo in socialna pravičnost 6 DAVČNO PRAVO Andrej Grah Whatmough Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe 9 IZVRŠILNO PRAVO Katja Čoh Kragolnik
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi - Solange Reloaded

dr. Anže Erbežnik, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Anže Erbežnik, Pravna praksa, 27/2014Razširitev pristojnosti EU na kazenskopravnem področju po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe postavlja več pomembnih pravnih vprašanj, kot so raven varstva temeljnih pravic posameznikov in oblikovanje skupnih standardov, razmerje med pravom EU in nacionalnim ustavnim pravom, uporaba koncepta vzajemnega priznavanja in problematika dopustnosti v tujini pridobljenih dokazov. Odgovori nanje niso preprosti in zahtevajo poglobljeno vrednotenje pomena temeljnih kavtel lastnega ustavnopravnega sistema, nikakor pa ne dopuščajo lahkotnega avtomatizma glede na resnost posegov v pravice posameznika in dojemanje legitimnosti kazenskopravnega sistema, tako nacionalnega kot tudi na ravni EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrad dijakom in študentom za obvezno prakso

Avtor ni naveden, 10.7.2014

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kako se določa osnova za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka od nagrad dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Lažja čezmejna izterjava dolgov

Katja Čoh Kragolnik, 10.7.2014

Civilni sodni postopki

Katja Čoh-Kragolnik, Pravna praksa, 27/2014Evropa je vnovič pokazala razumevanje za težave podjetij pri čezmejnem poslovanju. Niti trenutek prepozno. Nova uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah prinaša kanček upanja za milijon podjetij, ki čakajo na svoje plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago. Poglejmo si nekatere ključne novosti, ki jih prinaša Uredba o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, kot so urejene v sprejetem besedilu Evropskega parlamenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Sporna najnovejša novela Zakona o političnih strankah

mag. Renata Zatler, 10.7.2014

Pravoznanstvo

mag. Renata Zatler, Pravna praksa, 27/2014Nad najnovejšo spremembo Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki jo je sprejel Državni zbor (v odhajanju!) na svoji 69. izredni seji dne 12. junija 2014, smo vsi, tako strokovna kot tudi laična javnost, upravičeno presenečeni. Spremembo zakona je sicer iz razloga, ker so bili potrebni manjši tehnični popravki, predlagala Vlada, vendar pa se je žal večina neprimernih dopolnil sprejela na predlog poslancev, z vloženimi in v nadaljevanju sprejetimi dopolnili na seji pristojnega matičnega odbora Državnega zbora. Zakon z dopolnili poslancev je bil sprejet tako rekoč v dveh dneh, saj je bila seja matičnega odbora, na kateri so bila sprejeta dopolnila k zakonu, sklicana dan pred izredno sejo Državnega zbora. Poslanci so si tako med drugim v povprečju za polovico znižali kazni za kršitve zakonodaje, dvignili prag gotovinskih vplačil in uveljavili določbo, da je nedovoljena vplačila političnim strankam treba vrniti oziroma nakazati v humanitarne namene šele po morebitni reviziji oziroma ugotovitvi nadzorne institucije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1A (Ur. l. RS, št. 46/14) - veljati začne 8. julija, uporabljati se začne 1. septembra 2014. 2. Zakon o ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014• Kakšna je davčna obravnava enkratnih nadomestil, ki pripadajo članom volilnih komisij na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Sodbe Sodišča 1. julij Vstavi izbrisano tabelo 3. julij Vstavi izbrisano tabelo Sodbe Splošnega sodišča 1. julij
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014 Petrus C. van Duyne, Jackie Harvey, Georgios A. Antonopoulos, Klaus von Lampe, Almir Maljević in Anna Markovska (ur.) Corruption, Greed and Crime-money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (Wolf Legal Publishers, 2014, 414 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Naknadna prodaja garaže in nižja stopnja DDV

Avtor ni naveden, 10.7.2014

DAVEK NA DODANO VREDNOST IN TROŠARINE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014Slovenski davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se ukvarja z razvojem, gradnjo in prodajo stanovanjskih naselij na ozemlju Slovenije. V teh stanovanjskih naseljih se gradijo tako stanovanja, katerih prodaja se v skladu DDV zakonodajo obdavči po splošni stopnji DDV, kot stanovanja, katerih prodaja se obdavči po nižji stopnji DDV. V sklopu stanovanjskih naselij se lahko nahajajo tudi poslovni prostori. V skladu z veljavno zakonodajo in urbanističnimi normativi je treba za stanovanja zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za motorna vozila in kolesa. Pri vseh transakcijah prodaje stanovanj gre za stanovanja, ki se z vidika DDV štejejo za nova. Davčni zavezanec poleg stanovanj prodaja tudi parkirna mesta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.7.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 27/2014 10. julij 1925 - Kriv zaradi evolucijske teorije V Daytonu v ameriški zvezni državi Tennessee se je začel t. i. opičji proces, v katerem je bil John T. Scopes, mladi srednješolski učitelj, obtožen poučevanja evolucijske teorije. To je bilo v nasprotju z veljavnim zakonom (
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Aquila non captat muscas

Janez Kranjc, 10.7.2014

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 27/2014Rek bi se slovensko glasil "Orel ne lovi muh". Povzet je po Aristofanovi komediji Ptice,ki je nastala leta 414 pr. Kr. "Oče komedije" Aristofan (okr. 445 - okr. 386 pr. Kr.) je bil atenski komediograf in najznamenitejši predstavnik t. i. stare komedije, v kateri so igrali odločilno vlogo zbor, parodiranje in burleska, značilni zanjo pa so bili drzna domišljija, že kar nesramna satira, nebrzdani humor in politična kritika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.7.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2014 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 64. seji (3. julij 2014): - poročila Slovenskega državnega holdinga; - program ukrepov 2014-2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016; - Uredba o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poro
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Informacije za popotnike

Irena Vovk, 10.7.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2014Preveri, kakšne so razmere v državi, v katero se odpravljaš. Preveri, ali imaš veljaven potni list. Preveri, ali potrebuješ vizum. Preveri, ali je v državi veleposlaništvo RS. Obvezno si priskrbi tudi zdravstveno zavarovanje. Preveri, ali je priporočljivo/obvezno, da se cepiš. Prostovoljno lahko tudi izpolniš obrazec podatki o potovanju v tujino. Preveri, ali lahko potuješ s hišnim ljubljenčkom ... S takimi in podobni vprašanji se marsikdo ukvarja še zadnji trenutek pred potovanjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Poniglavost in oholost

dr. Jože Mencinger, 10.7.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 27/2014Evropska komisija ima štiri naloge: pripravlja nove zakone in predpise, skrbi za tekoče upravljanje politik in dejavnosti EU, skrbi, da se zakoni uporabljajo pravilno in enako v vseh državah EU, in zastopa EU na mednarodnem prizorišču. Že bežen pogled na katerikoli predpis EU zadošča za ugotovitev o izredni zakonodajni aktivnosti Komisije. Ta pravzaprav ne preseneča. Osemindvajset komisarjev mora v svojih generalnih direktoratih ustvariti dovolj "dela" za 38.000 zaposlenih v Bruslju in mnogokratnik tega števila v državah članicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Nenadna bolezen na dopustu in dolgotrajno zdravljenje v drugi državi članici

Zoran Skubic, 10.7.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2014Prosti pretok ljudi kot enega temeljnih postulatov prava EU nujno spremlja tudi (z)možnost dopustovanja v drugi državi članici. Skoraj vsi pa smo že doživeli, da se je na potovanju kaj zalomilo. Pogosto so to malenkosti, včasih pa nas doleti tudi bolezen, celo taka, ki zaradi nenadnosti in resnosti zahteva medicinsko pomoč bodisi doma bodisi morda celo in situ, tj. v tujini. V teh primerih koordinacija socialne varnosti v EU, trenutno urejena z Uredbo št. 883/2004, omogoča zdravljenje v državi članici začasnega bivanja (tj. dopusta), pri čemer stroške zdravljenja povrne (matična) država članica stalnega prebivališča. Toda kaj se zgodi, če je zdravljenje v tujini še posebej dolgotrajno? Ali lahko v tem primeru država članica stalnega prebivališča po pravu EU kar enostransko ukine kritje (zgolj) na račun dejstva dolgotrajnosti zdravljenja te osebe v tujini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Obsodba Slovenije zaradi prezrte obvezne izločitve ustavne sodnice

Aleš Velkaverh, 10.7.2014

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 27/2014Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pri razlagi pravice do nepristranskega sojenja redno poudarja pomen objektivnega videza nepristranskosti sodišča, s katerim se pri strankah in širši javnosti doseže vtis, da je bilo sojenje pošteno. Le tako se namreč zagotovi pošteno sojenje in zaupanje javnosti v demokratično družbo. Tudi slovensko Ustavno sodišče je prevzelo to stališče in večkrat poudarilo njegov pomen za pošten postopek. Kljub takemu načelnemu stališču se je v zadevi HIT, d. d., Nova Gorica proti Sloveniji izkazalo, da je prav Ustavno sodišče storilo napako, zaradi katere je ESČP presodilo, da pritožnici ni bilo zagotovljeno objektivno nepristransko sojenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Pravo v informacijski družbi

Žiga Dolhar, 10.7.2014

Kultura in umetnost

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 27/2014Del, ki bi v slovenskem pravnem okolju zaokroženo obravnavala vprašanja s področja informacijskih tehnologij, pravzaprav ni. Dostopna gradiva so pretežno prispevki posameznih avtorjev, ki se praviloma ukvarjajo z ožjimi IT-pravnimi področji. V praksi je zato treba posegati po tujejezičnih delih, ki pa so prevečkrat osredotočena na notranje pravne sisteme drugih držav. Knjiga Pravo v informacijski družbi, ki je izšla pri GV Založbi (IUS SOFTWARE, urednik dr. Matija Damjan, Ljubljana 2014, 378 strani), je zato več kot dobrodošla. Gre za zbirko sedemnajstih prispevkov enaindvajsetih (so)avtorjev, ki na 378 straneh obravnavajo najbolj tipična pravna vprašanja, povezana z informacijskimi tehnologijami, s katerimi se dnevno srečuje praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄27

Spremembe sistema pavšalne obdavčitve za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in pravne osebe

Andrej Grah Whatmough, 10.7.2014

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 27/2014Konec junija je Državni zbor sprejel noveli Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Obe sta namenjeni spremembi oziroma dopolnitvi sistema pavšalne obdavčitve, ki ga v trenutni obliki uporabljamo od leta 2013. Takrat je bila manjšim zavezancem namreč dana možnost, da se odločijo za obračunavanje davka v skladu s tem posebnim sistemom in bistveno poenostavijo svoje poslovanje vsaj z vidika izpolnjevanja davčnih obveznosti, pred tem pa je bil sistem pavšalne obdavčitve manj privlačen, uporaben za manjši krog zavezancev in bolj administrativno zapleten. Zaradi sprememb, ki jih predstavljam v tem prispevku in ki se bodo uporabljale za davčna obdobja po 1. januarju 2015, pa bo sistem pavšalne obdavčitve privlačnejši in tudi dostopen širšemu krogu zavezancev.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2014(39)
> Julij(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐE FG H IJK LM NOPQRS ŠTUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov