O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Pravica do novice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 26.8.2004

Javno obveščanje

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 27/2004Dandanes pogosto zasledimo misel, da je družba, v kateri živimo, (tudi) informacijska družba. Ta fraza verjetno ponazarja dejstvo, da smo dnevno zasuti z informacijami vseh vrst -- in to na najrazličnejše načine, prek različnih medijev. Novica je, da je bela gorila v tokijskem živalskem vrtu dobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov

dr. Marko Novak, 26.8.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 27/2004Iz doslej objavljenih Terminološki kotičkov smo že lahko sestavili kratek slovarček anglosaških ustreznic slovenskih pravnih izrazov, ki so bili “izziv” za obravnavo v tej kolumni. Lastnina -- property (PP, št. 35/2003) -- lastništvo -- ownership -- lastninska pravica -- property right, ownership...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Mednarodnoarbitražna obravnava kršitve evropskega patenta

Vinko Skubic, 26.8.2004

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

Vinko Skubic, Pravna praksa, 27/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Razlaga gospodarske pogodbe v italijanskem pravu

Sara Ahlin-Doljak, 26.8.2004

Obligacije

Sara Ahlin-Doljak, Pravna praksa, 27/2004Za italijansko pravno ureditev je značilen monizem civilnega in gospodarskega prava. Posebne določbe za razlago gospodarskih pogodb ne obstajajo(*1). Razlago pogodb v italijanskem pravu ureja Codice civile (CC)(*2) v členih 1362 do 1371. Te določbe se delijo na dve skupini, in sicer na tiste, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Sporni sklepi analize

Julijana Uhan, 26.8.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Julijana Uhan, Pravna praksa, 27/2004X. Dnevi javnega prava (II.) Iz zapisa Deana Zagorca o delu v kazenski sekciji na Dnevih javnega prava (PP, št. 24/04, str. 34) je razvidno, da se je profesor dr. Ljubo Bavcon v razpravi oprl na empirično analizo približno sedemdesetih sodb Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki jo j e leta 2000 oprav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

USTAVNO SODIŠČE RS

Avtor ni naveden, 26.8.2004

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27/2004Kandidati za sodnike mednarodnih sodišč -- minimalna starost Prvi odstavek 3. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz RS za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02), kolikor se nanaša na kandidata za ad hoc sodnika za varstvo osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu, ni v ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Vinjenost na delovnem mestu -- postopek pri delodajalcu

Luka Tičar, 26.8.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 27/2004Delodajalčev pooblaščenec (iz dejavnosti premogovništva) za področje varstva pri delu je z alkotestom ugotovil, da je bil delavec ob prihodu oziroma na delu dvakrat pod vplivom alkohola -- v obeh primerih mu je prepovedal opravljanje oziroma nadaljevanje dela. * Kako sankcionirati takšno ravnanje d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Z odpravnino do dokupa delovne dobe -- plačilo davčnih obveznosti

Matija Šešok, 26.8.2004

Delovna razmerja

Matija Šešok, Pravna praksa, 27/2004Delavcu je bila zaradi poslovnih razlogov odpovedana pogodba o zaposlitvi. Med delodajalcem in delavcem je bil sklenjen dogovor, da delodajalec nakaže znesek odpravnine ZPIZ za dokup pokojninske dobe za tega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Sodni red -- tudi za zadeve o prekrških

Gordana Zalaznik, 26.8.2004

Sodišča, Prekrški

Gordana Zalaznik, Pravna praksa, 27/2004Le še slabega pol leta nas loči od začetka uporabe Zakona o prekrških (ZP-1)(*1). Zakon sicer velja že od februarja lani, vendar pa se zaradi vseh potrebnih priprav za njegovo izvajanje začne uporabljati šele s 1. januarjem 2005. Zakon prinaša številne spremembe, ena pomembnejših se nanaša na reo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Upravne takse

Matjaž Remic, 26.8.2004

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 27/2004I. Zakon o upravnih taksah v 1. členu določa, da ta zakon ureja plačevanje upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih. * Ali to pomeni, da mora biti za vsako vlogo, ki dospe na občino, plačana tudi upravna taksa -- pa čeprav ne gre za upravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Dve deli s polovičnim delovnim časom -- z eno ali dvema pogodbama

Luka Tičar, 26.8.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 27/2004V javnem zavodu -- domu za starejše občane -- so na podlagi razpisa na delovno mesto strokovnega vodje imenovali v domu zaposleno socialno delavko, in sicer za polovičen delovni čas za mandatno razdobje štirih let. Tako bo delavka zdaj opravljala s polovičnim delovnim časom delo socialne delavke in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Argumentacija zamudne sodbe v individualnih delovnih sporih

dr. Božidar Merc, 26.8.2004

Delovna razmerja

dr. Božidar Merc, Pravna praksa, 27/2004INDIVIDUALNI DELOVNI SPORI Naj mi lepa bralka in učen bralec (pri čemer ne mislim seveda tega, da bralke niso učene in tudi tega ne, da bralci niso lepi) dovolita, da ta sicer resen strokovni članek začnem nekoliko šaljivo. S 1. majem 2004 smo namreč tudi na strokovnem -- pravnem področju polnopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Utrinek o načelu človečnosti

Tomaž Pavčnik, 26.8.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 27/2004Z OBROBJA POSTAVE Ko vidim prihajati stranke skozi sodni detektor kovin, se večkrat spomnim na neko pošto. Pred osmimi leti je v zgornjem, utrjenem delu mesta Jaisalmer služboval starec, ki je nosil dolgo brado in dolge lase, oboje arhaično bele barve. Bil je uslužbenec pošte, kamor se je vstopil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Prisilni ukrepi zasebnega varovanja

mag. Bećir Kečanović, 26.8.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 27/2004Dejavnost zasebnega varovanja od začetka leta 2004 ureja zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03, ZZasV). Ta med drugim določa prisilne ukrepe, ki jih sme uporabiti zasebni varnostnik, ko varuje življenje ljudi, objekte, premoženje in red na varovanem območju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 26.8.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 27/20041. Ur. l. RS, št. 83/04: Zakon o varnosti cestnega prometa -- ZVCP-1 - velja od 13. avgusta, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005; - od 13. 8. se uporablja: 92. člen (prevoz skupine otrok), peti odstavek 152. člena (vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v državni članici EU), 154. člen (z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Varstvo osebnih podatkov

Jernej Rovšek, 26.8.2004

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 27/2004Novi zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04; ZVOP-1), ki začne veljati 1. januarja 2005, prinaša nekaj pomembnih novosti in v veliki meri presega dosedanji razkorak med strogimi zakonskimi zahtevami, ki se pogosto niso spoštovale, in prakso, ki je šla nato v veliki meri svojo pot. Ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Nepošteni pogodbeni pogoji po zakonu o varstvu potrošnikov

mag. Luigi Varanelli, 26.8.2004

Obligacije

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 27/2004Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) predstavlja stičišče, kjer se srečujejo civilno, gospodarsko in evropsko pravo. Vpliv evropske zakonodaje na klasično področje civilnega prava ponujanja, prodaje in trženja blaga in storitev je močno posegel v razmerja med podjetji in potrošniki v korist slednjih....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Gospodarsko pravo I.

mag. Borut Holcman, 26.8.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Borut Holcman, Pravna praksa, 27/2004Zbirka predpisov (izdaja jo zavod za prave raziskave Codex Iuris Maribor) Gospodarsko pravo z rimsko številko ena vsebuje (podobno kot zbirki civilno in nepremičninsko pravo) tiste predpise, ki zadevajo področje obligacijskega prava. Pred nami je torej prvi del pravnih predpisov, ki urejajo gospodar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 26.8.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2004od 27. julija do 23. avgusta Sreda, 28. 7. Ukrepi za učinkovitejšo javno upravo. Minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc je na novinarski konferenci predstavil nekatere ukrepe in dosežke na področju reforme javne uprave in približevanja državnih storitev državljanom. Dvig učinkovitosti jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Primerjalno-pravni modeli zmanjševanja sodnih zaostankov

Matej Avbelj, 26.8.2004

Sodišča

Matej Avbelj, Pravna praksa, 27/2004Sodni zaostanki v Sloveniji, zlasti tisti, ki nastajajo na novo in ki bodo zagotovo nastajali še v prihodnje, so tudi plod neučinkovitega dela sodišč in sodnikov, katerega glavni vzrok na področju civilnega prava je veljavna ureditev pravdnega postopka in "ustaljena postopkovna sodna praksa". Piš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Umor otroka v časopisju 19. stoletja

Marjeta Privšek, 26.8.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marjeta Privšek, Pravna praksa, 27/2004Iz zgodovine sodnih dvoran Danes so detomori in detomoru sorodni delikti relativno redek pojav in jih povezujemo zgolj z duševno motenimi ali emocionalno in socialno zaostalimi ženskami. Zato si težko predstavljamo, da večina žensk, ki so v devetnajstem stoletju zagrešile tovrstne delikte, pravza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Športnojezikovne cvetke (2)

mag. Tina Verovnik, 26.8.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 27/2004V prejšnjem kotičku (PP, št. 24/04) sem med drugim ugotavljala, da športne dogodke večinoma določajo podobne, ponavljajoče se okoliščine. Ker novinar oz. poročevalec tega objektivnega dejstva me more spremeniti, se lahko poskuša suhoparnosti izogniti s stilno obarvanim ubesedenjem. Športne strani dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Vsebina »Pravna praksa« 027/2004

Avtor ni naveden, 26.8.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 27/2004Matej Avbelj Primerjalno-pravni modeli zmanjševanja sodnih zaostankov Jernej Rovšek Varstvo osebnih podatkov mag. Bećir Kečanović Prisilni ukrepi zasebnega varovanja dr. Matjaž Tratnik Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini Gordana Zalaznik Sodni red -- (tudi) za zadeve o prekrški...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

dr. Matjaž Tratnik, 26.8.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 27/2004Primer Občina A je 12. 2. 1990 sklenila pogodbo, s katero je kupcu prodala nezazidano stavbno zemljišče. V skladu s pogodbo naj bi se pri tem zemljišču, v skladu s takrat veljavnim sistemom družbene lastnine na stavbnih zemljiščih, na ime kupca vknjižila pravica uporabe. Ta naj bi na zemljišču zg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄27

Pravica uradnikov do solidarnostne pomoči

Rastko R. Kozlevčar, 26.8.2004

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2004Uradnica je zaposlena v upravni enoti na delovnem mestu vodje finančno kadrovske službe -- položajno uradniško mesto z osnovnim količnikom 4,40. Po ZJU je bila iz naziva višja svetovalka prevedena v uradniški naziv višja svetovalka III. * Ali ji pripada solidarnostna pomoč ob smrti ožjega družinske...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2004(25)
> Avgust(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEFGH IJK LM N OP QR S Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov