O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Volilni boj in pravo

dr. Janez Šinkovec, 30.11.1995

Državni zbor in državni svet

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22-23/1995Volilni boj naj bi bil manifestacija demokratičnosti, ki se odraža v političnem pluralizmu. V volilnem boju naj bi se odrazila nedotakljivost nekaterih demokratičnih načel, kot so: * večina je odločujoča potenca političnega oblikovanja volje, to preprečuje aristokratsko ali oligarhično obliko držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah (Ur. l. RS, št. 48/92 - Mednarodne pogodbe, št. 13). * Uredba o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev z zakonom o cenah (Ur. l. RS, št. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 68 - 24. 11. 1995 Ustavno sodišče RS je tokrat poslalo v objavo tri odločbe: glede skladnosti z ustavo nekaterih določb zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov v RS; nadalje meni, da niso v neskladju z ustavo določbe zakona o javnem interesu na področju kulture ter uredbe o vpisu v razv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 66 - 17. 11. 1995 Vlada RS je za objavo pripravila tri uredbe s področja carinskih zadev (dopolnitev glede davščine za carinsko evidentiranje, o uporabi znižanih carinskih stopenj in o blagu, za katero se plačuje posebna davščina), nadalje sklepa o postavitvi častnega konzula v Istanbulu ter ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 67 - 23. 11. 1995 Vlada RS je z odločbo imenovala 4 državne tožilce. Minister za okolje je z novo odredbo določil, da znaša vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja od 24. 11. 1995 naprej 146,67 SIT. Minister za finance objavlja obrazec napovedi za odmero dohodnine za leto 1995...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (Ur. l. RS, št. 22/94) in Statut občine Zreče (Ur. l. RS, št. 30/95). * 4. čl. zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

US RS je obravnavalo...

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995* Zahteva za razpis referenduma (40. člen). * Odlok Skupščine občine Sežana o komunalnih taksah (Ur. objave, št. 34/91). * 2. čl. zakona o ustavnovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/95) glede imen in sedežev občin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Dnevi slovenskih pravnikov 1995 (III)

Dušan Skok, 30.11.1995

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 22-23/1995Za zaokrožitev "sporočil" z letošnjega portoroškega srečanja objavljamo še naslednje gradivo - celotno je interesentom na voljo v reviji Podjetje in delo, v št. 5-6 in bližnji 7. letošnji številki. Seveda, marsičesa nismo zmogli zabeležiti - niti ne povzeti vseh razprav, ki so bile letos zavzetej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Odstop od načel pravičnega lastinjenja

dr. Milan Gaspari, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Milan Gaspari, Pravna praksa, 22-23/1995Z navedeno odločbo (objavljeno v Ur. l. RS št. 43/95) je ustavno sodišče odločilo o ustavnosti 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS št. 55/92, 7/93 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Cene zdravil in medicinskega blaga - podjetniška svoboda

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo in pomožnih zdravilnih sredstev se v delu, ki se nanaša na ukrepe določitve cen proizvajalcev medicinskega blaga v zvezi z določanjem veleprodajnih cen domačih proizvajalcev, zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Status samostojnih kulturnih ustvarjalcev

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče, Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbi drugega odstavka 62. člena in tretje alinee drugega odstavka 49. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture nista v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Podržavljanje kmetijskih zemljišč in gozdov

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 22-23/19951. Določbe prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije niso v neskladju z ustavo. 2. Tretji odstavek 14. člena ZSKZ ni v skladu z ustavo, kolikor od prostorskih izvedbenih aktov upošteva samo prostorske izvedbene načrte.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Ne)izkazani pravni interes pobudnika

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Začasni ukrep, ki ga je vlada sprejela v mejah zakonskega pooblastila in s katerim je določila najvišji dopusten odstotek veletrgovinske marže oziroma rabata (z uredbo o načinu oblikovanja cen zdravil za humano rabo... - Ur. l. RS, št. 41/95), nima neposrednega vpliva na pravice, pravne interese ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Gibanje vrednosti "stanovanjske točke"

Barbara Starič-Strajnar, 30.11.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Barbara Starič-Strajnar, Pravna praksa, 22-23/1995V Republiki Sloveniji trenutno obstajajo tri vrednosti "stanovanjske točke": * vrednost točke, ki se uporablja za stanovanja, ki se privatizirajo po stanovanjskem zakonu in za izračun obrokov v primeru obročnega odplačevanja kupnine znaša za mesec november 146,67 SIT * vrednost točke za izračun ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Korespondenčna seja upravnega odbora zadruge

dr. Emil Čeferin, 30.11.1995

Zadruge

dr. Emil Čeferin, Pravna praksa, 22-23/1995Po 14. členu zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93 in 22/94 - ZZad) mora vsaka zadruga z 10 ali več člani imeti upravni odbor.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Komisija za razlago SKP za gospodarstvo

Metka Penko-Natlačen, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 22-23/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, oblikovana na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 39/93, 23/94, 3/95, 22/95, v nadaljevanju SKPg), oblikuje na predlog strank in zavezancev iz SKPg mnenja in razlage posameznih določb SKPg in vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

(Počitniško) delo učencev in študentov

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Delovna razmerja

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Kakšen status imajo v času počitniškega dela učenci in študenti? Delodajalec je zavaroval te osebe za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni, ni pa sklenil z njimi pogodbe o delu po 107. členu ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Pravica do starostne pokojnine - dokup zavarovalne dobe

Jože Kuhelj, 30.11.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 22-23/1995Zavarovanka je bila rojena 9. marca 1944. Od 15. julija 1963 dalje je neprekinjeno zaposlena. Kdaj točno (datum) se bo lahko redno upokojila? Upoštevaje določbe veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se bo zavarovanka pod pogojem, da bo še naprej ostala v delovnem razmerju, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Stvarna veljavnost kolektivnih pogodb za gospodarske dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 22-23/1995V tem prispevku želim na kratko opozoriti na nekatere probleme ob uporabi kolektivnih pogodb dejavnosti gospodarstva v praksi, ki izvirajo iz nepozorno oblikovanih določb o stvarni in osebni veljavnosti in na vprašanje dopustnosti ustvarjanja zaveze iz kolektivne pogodbe za subjekte, ki niso več čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Disciplinska komisija za vsako sejo posebej

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kolektivne pogodbe

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995S spremembo statuta družbe so pooblastila za imenovanje članov disciplinske komisije prenesena na poslovodni organ. Ali je imenovanje članov disciplinske komisije po poslovodnem organu za vsako posamezno sejo, zaradi reševanja različne problematike, v skladu z 21. členom Splošne kolektivne pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Mednarodna znanstvena konferenca

Rajko Knez, 30.11.1995

Ostalo

Rajko Knez, Pravna praksa, 22-23/1995Mednarodno znanstveno konferenco z gornjim naslovom je pripravil Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Konferenca se je odvijala v prostorih Pravne fakultete 10. in 11. novembra 1995, udeležilo pa se jo je 16 predavateljev iz šestih tu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Spor o pristojnosti med državo in občino - ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 22-23/1995Ustavno sodišče je s sklepom ustavilo postopek za rešitev spora o pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, ker predlagatelj ni navedel, glede katerih upravnih zadev je sprožil postopek, in tudi po pozivu ustavnega sodišča v določenem roku zahteve ni dopolnil. Sklep US RS, št. U-II-26/95 z d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1995Št. 65 - 16. 11. 1995 Predsednik republike objavlja ukaza, s katerima imenuje za veleposlanico pri Svetu Evrope Magdaleno Tovornik in veleposlanika v Irski mag. Matjaža Šinkovca. Ustavno sodišče RS objavlja 4 odločbe: v prvi ugotavlja, da določbi 4. odst. 39. člena in 4. odst. 52. člena pokojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zavarovanje in utrditev obveznosti

mag. Vesna Kranjc, 30.11.1995

Obligacije

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 22-23/1995Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu so bili primerna priložnost za prvo predstavitev knjige "Zavarovanje in utrditev obveznosti" avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Petra Grilca, dr. Mirka Ilešiča in Igorja Strnada. Knjižnih novosti s področja gospodarskega prava je zadnjih nekaj let precej. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Sprejemanje občinskega statuta

Avtor ni naveden, 30.11.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 22-23/19951. Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti statuta Mestne občine Velenje se sprejme. 2. Postopek se razširi na oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

< Vsi
1995(48)
> November(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HIJ K LM N OP QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov