O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Premoženjske skupnosti

dr. Andrej Berden, 14.11.1996

Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22-23/1996Okrogla miza Premoženjske skupnosti Okrogla miza je potekala pod vodstvom dr. Bogomira Sajovica. Uvodoma je v referatu "Societas - skupnost" orisal zgodovinski razvoj in bistvene značilnosti te oblike osebnega združevanja. Nadaljeval je odvetnik Jože Ilc in sicer je podrobneje obdelal temat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Zastopniki delavcev, konstruktivni člani uprave, oboje?

Avtor ni naveden, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 22-23/1996O položaju in vlogi delavskega direktorja so se zadnje čase v slovenskem medijskem prostoru zvrstile številne polemike, različna mnenja, pogledi in tolmačenja. Začele so se še pred sprejetjem zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 9. julija 1993 in se nadaljevale tudi pozneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Primerjava zakonov o državljanstvu držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ

mag. Borivoj Kos, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 22-23/19961. Državljanstvo in novonastale države V primeru prepustitve ozemelj (odcepitev države) mednarodno običajno pravo ne daje nobenih jasnih navodil. Med strokovnjaki vse bolj prevladuje mnenje, da bi morali prebivalci ozemlja, ki je bilo prepuščeno drugi državi, avtomatično izgubiti svoje izvirno dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Narava pravnih pravil

Tomaž Ilešič, 14.11.1996

Pravoznanstvo

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 22-23/1996Javno tribuno je vodil dr. Marijan Pavčnik, ki je v začetnem prispevku obravnaval zgradbo pravnega pravila (primarna hipoteza, primarna dispozicija, sekundarna hipoteza, sankcija). Nanizal je tri elemente pravnih pravil (zapoved, prepoved, dovolitev), za katere pa velja, da nam brez pomenskega opred...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Informatika in pravo

Anton Tomažič, 14.11.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 22-23/1996Čeprav so bila skupna področja informatike in prava tudi v preteklih 10 letih v Portorožu že prisotna, predvsem ob spremljajoči Računalniški delavnici, pa so bila tokrat prvič ustrezno poudarjena v obliki samostojne sekcije. Prva dva referata, o avtorskopravnem varstvu računalniških programov, st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pridobitev državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

, Pravna praksa, 22-23/1996- Odločba Ustavnega sodišča RS Up-84/94 z dne 11. 7. 1996 - Pritrdilna ločena mnenja sodnikov Sodba Vrhovnega sodišča, št. U494/93-8 z dne 1. 6. 1994 in odločba Ministrstva za notranje zadeve, št. 0011/11-XVII-170.233 z dne 11. 3. 1993 se odpravita. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Delovnopravna razmerja

Damjan Belič, 14.11.1996

Delovna razmerja

Damjan Belič, Pravna praksa, 22-23/1996Kljub burnemu in pozno v zgodnje jutro trajajočemu petkovemu družabnemu srečanju se je na sobotnem zasedanju te sekcije zbralo kar lepo število udeležencev, pred katerimi je prvi spregovoril vodja sekcije dr. Drago Mežnar. V svojem prispevku se je zavzel za čimprejšnji sprejem nove individualne in k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravni red RS in proces evropske integracije

Damjan Belič, 14.11.1996

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Damjan Belič, Pravna praksa, 22-23/1996V popoldanskem času prvega delovnega dne se je sestala tudi tretja sekcija. Njen vodja dr. Mirko Ilešič se žal ni mogel udeležiti srečanja slovenskih pravnikov, vendar pa nismo ostali prikrajšani za njegov prispevek z naslovom "Evropeizacija" slovenskega pravnega sistema: zakaj, kdaj in kako? V njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Odpravnina po 36.f členu ZDR

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Katera osnova se upošteva pri izračunu odpravnine delavca, ki je bil opredeljen kot tehnološki presežek in mu delovno razmerje preneha po vrnitvi iz bolniškega staleža? V skladu z določbo tretjega odstavka 36. f člena zakona o delovnih razmerjih pripada delavcu, uvrščenemu med trajne presežke, od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Odpoved podjetniške kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Kolektivne pogodbe

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Delodajalec in sindikat sta v letu 1992 podpisala podjetniško pogodbo. V prehodnih in končnih določbah te pogodbe je navedeno, da se pogodba uporablja od 1. 1. 1992 do 31. 1. 1993, in v nadaljevanju, da se njena veljavnost podaljša do sklenitve nove, če ob izteku časa, za katerega je sklenjena ta po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Upoštevanje delovne dobe v tujini

Lilijana Tratnik, 14.11.1996

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 22-23/1996Delavec je v Nemčiji delal 4 leta in 3 mesece. Ali se delavcu ta doba upošteva pri dodatku za minulo delo in pri pravici do jubilejne nagrade? Odgovor na vprašanje, katera obdobja se upoštevajo v delovno dobo, ko gre za priznanje dodatka za minulo delo ali pravice do jubilejne nagrade, je odvisen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Kvazi leasing ali kako do avtomobila

dr. Andrej Berden, 14.11.1996

Obligacije

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 22-23/1996Primer: Delavec ima z bivšim delodajalcem sklenjeno leasing pogodbo o najemu avtomobila, ki ga uporablja v službene in zasebne namene. Ob podpisu pogodbe je bilo predvideno, da bo vozilo uporabljal 40 odstotkov za službene in 60 odstotkov za zasebne namene. Zaradi tega je bila cena nakupa zmanjša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Dnevi slovenskih pravnikov (II) - Uvod

Avtor ni naveden, 14.11.1996

Ostalo

, Pravna praksa, 22-23/1996Predstavitev letošnjega portoroškega srečanja pravnikov skušamo tokrat zaokrožiti s strnjenimi povzetki dogajanj in tudi sklepnimi stališči pretežnega dela sekcij oziroma drugih oblik, ponujenih udeležencem, da si jih izberejo in na njih tudi dejavno sodelujejo. Ker navzočnost vseh povsod pač ni bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Vpogled v zapisnike nadzornega sveta in skupščine d.d.

Saša Prelič, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 22-23/1996Delavec je zaposlen v podjetju delniške družbe, v njej pa ima tudi status delničarja. Glede na to, da opaža popolno "zaporo" informacij o delovanju nadzornega sveta in skupščine ga zanima, ali lahko spričo svojega dvojnega položaja (delničarja in zaposlenega) zahteva vpogled v zapisnike omenjenih or...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Oblikovanje nadzornega sveta brez predstavnikov delavcev

Damjan Belič, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 22-23/1996Podjetje je v zaključni fazi lastninskega preoblikovanja. V družbi se delavci niso odločili za oblikovanje sveta delavcev. Statut bodoče delniške družbe pa vsebuje določilo, da je od treh članov nadzornega sveta en član predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev. Ali bo na podlagi dejstva, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Kriminaliteta na Slovenskem in "evro-iluzije"

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Peti Evropski kriminološki kolokvij, ki je bil septembra na Bledu (in o katerem poročamo na ...... strani, je moral treznemu kriminologu pravzaprav prinesti olajšanje, navdušenemu evropolitiku slovenske pripadnosti pa nekaj streznitve in izgubljenih iluzij. Kdor si od Evrope obeta koristnih vzorcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravni vidiki preprečevanja piratstva

Damjan Korošec, 14.11.1996

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 22-23/1996V prostorih World Trade Centra v Ljubljani je bilo 5. novembra 1996 strokovno srečanje z naslovom "Pravni vidiki preprečevanja piratstva", ki sta ga organizirali slovenska podružnica mednarodne organizacije Business Software Alliance - BSA GIZ iz Ljubljane in Gospodarska zbornica Slovenije (Združenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje delovnega razmerja presežnim delavcem - letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Določenemu številu trajno presežnih delavcev bo prenehalo delovno razmerje v januarju 1997, nekaterim v mesecu marcu in nekaterim v aprilu. Ali delavcem pripada letni dopust za leto 1997 in v kakšnem obsegu bi ga lahko izrabili? Delavec ima pravico izrabiti letni dopust v vsakem koledarskem le...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prevozni stroški po prodaji odkupljenega stanovanja in preselitvi

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Podjetje je delavcu dodelilo stanovanje v kraju, v katerem so sedež in poslovni prostori podjetja. Na podlagi stanovanjskega zakona je delavec stanovanje odkupil, ga kasneje prodal in se odselil v drug kraj. Ker so se s tem povečali stroški prevoza na delo in z dela za tega delavca, prihaja do vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

V. Evropski kriminološki kolokvij

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Pred dvema letoma je Slovenija sprejela ponudbo za organizacijo petega evropskega kriminološkega kolokvija. K tej odločitvi evropskih kriminologov je verjetno precej pripomogel mednarodni znanstveni ugled slovenskih strokovnjakov za kazensko pravo in kriminologijo, zlasti direktorice Inštituta za kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Gospodarska kazniva dejanja

Jaka Repanšek, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22-23/1996V svojem uvodnem referatu z naslovom Kazenskopravno varstvo gospodarstva v tranziciji in tržnem sistemu, je vodja sekcije mag. Mitja Deisinger opozoril predvsem na probleme, ki se v tranzicijskih državah kažejo ob spreminjanju sistemov in pri tem nakazal nekaj poti za reševanje trenutne situacije na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Razveza pogodbe o zaposlitvi, ko ni možna izročitev izjave delodajalcu

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kako naj delavka razveže delovno razmerje z zasebnim delodajalcem, če je ta zapustil obratovalnico in odšel neznano kam, zaradi česar ga o razvezi ne more obvestiti, že več mesecev pa ji tudi ni izplačal plače? Delavka ne more pridobiti sklepa delodajalca o prenehanju delovnega razmerja in se ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku - varstvo pravic delavcev

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kdaj preneha delovno razmerje delavcev v družbi z omejeno odgovornostjo, ki preneha po skrajšanem postopku, in kakšne pravice ima v takem primeru delavec v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja? Po določbah veljavne delovnopravne zakonodaje (zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Ur....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Povrnitev potnih stroškov za prevoz na delo za zaposlene v lokalni samoupravi

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Lokalna samouprava

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Ali so upravičeni do povrnitve potnih stroškov za prevoz na delo z osebnim vozilom delavci, zaposleni v lokalni samupravi, ki imajo bivališče oddaljeno manj kot 4 km od kraja dela in nimajo možnosti za uporabo javnega prevoza? V skladu z določbo 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Teniški turnir

Mojca Breznik, 14.11.1996

Ostalo

Mojca Breznik, Pravna praksa, 22-23/1996Tudi v času letošnjega portoroškega srečanja je bil organiziran teniški turnir, katerega se je udeležilo 38 moških in 8 žensk in je bil srečno izpeljan v petek, slabemu vremenu navkljub. Prve zmage nekaterih moških so bile izjemno lahke, saj so zmagovali brez borbe vsi, katerih nasprotniki se nis...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22-23

Leto objave

< Vsi
1996(33)
> November(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI JK L MNOP QR S ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov