O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 18.3.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2004od 9. do 15. marca Torek, 9. 3. Kandidati za pravosodne organe EU. Predsednik republike je v DZ poslal predloge za kandidate: za slovenskega sodnika na Sodišču ES v Luxemburgu je predlagal v izvolitev dr. Marka Ilešiča, za nacionalno predstavnico v Eurojust Barbaro Brezigar, dr. Lovra Šturma p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Zakoni afer

Hinko Jenull, 18.3.2004

Državni zbor in državni svet, Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 10/2004Neprijetnih in sumljivih zadev, ki kažejo na slabo delovanje države in njenih organov, je vsak dan več. Scenarij je že utečen: mediji razkrijejo afero z oškodovanjem večjega števila posameznikov ali javnih sredstev; ljudstvo je na strani žrtev in zahteva odločno ukrepanje; državni organi po krajšem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Procesni larpurlatizem

Tomaž Pavčnik, 18.3.2004

Civilni sodni postopki, Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 10/2004Z OBROBJA POSTAVE V neki pravdi je šlo za dva tisočaka. Po predloženih vlogah obeh pravdnih strank je bilo jasno, da mora sodišče vpogledati le v predložene položnice, pa bo na dlani, za koliko reber tople vode toženec še dolguje tožniku. V ta namen smo se zbrali v razpravni dvorani, odeti v sint...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Kolektivna pogodba

dr. Marko Novak, 18.3.2004

Kolektivne pogodbe

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 10/2004Spreminjanje političnega sistema pri nas je pred dobrimi desetimi leti prineslo novosti tudi na delovnopravnem področju. Ena izmed takšnih novosti so bile kolektivne pogodbe. Te so se do danes že dodobra uveljavile, še vedno pa ni čisto jasno, kako je treba izraz »kolektivna pogodba« prevajati v ang...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Bo Evropa prihodnosti res Evropa večglasja?

Jernej Juren, 18.3.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 10/2004Ob izidu slovenskega prevoda knjige Demokracija v Evropi izpod peresa profesorja Larrya Siedentopa je Študentska založba pripravila gostovanje avtorja v Sloveniji. Eden izmed osrednjih dogodkov je bil diskusijski večer v Centru Evropa, na katerem so poleg Larrya Siedentopa, profesorja politične teor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Vsebina »Pravna praksa« 010/2004

Avtor ni naveden, 18.3.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 10/20045 dr. Grega Strban Pravne pomanjkljivosti obveznega zdravstvenega zavarovanja 9 dr. Karel Zupančič Fidejkomisarična substitucija 12 dr. Saša Prelič Delovanje nadzornega sveta, če predstavniki zaposlenih niso imenovani 13 dr. Marko Pavliha Nesmiselno omejevanje članstva v nadzornih svetih za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Ustava ne prenese črkobralskega formalizma

mag. Andraž Teršek, 18.3.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 10/2004Pravni formalizem je seveda osrednja sestavina prava kot takšnega. "Danes zapisana" in "pomensko nedvoumna" (kriterij jasnosti predpisov je korektna izpeljava načela pravne države, kot takšen je tudi eden izmed kriterij njihove ustavnosti) beseda zagotavlja "pravila igre", ki zadevne akterje (pravne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Bil je govor o tem, da niso hoteli imeti opravka z ...

mag. Tina Verovnik, 18.3.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 10/2004Bralka M. Š. zelo pogosto prebere, da so ljudje imeli opravka z ... oz. da niso imeli opravka z ...; da je bilo govora o ..., da ni bilo govora o ... Ker je vedno mislila, da se rodilnik uporablja le ob nikalni glagolski obliki, prosi za pojasnilo. Res je, da t. i. zanikani predmet piscem dela mn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravne pomanjkljivosti obveznega zdravstvenega zavarovanja

dr. Grega Strban, 18.3.2004

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 10/2004V Sloveniji se ustavna pravica do socialne varnosti(*1) ob nastopu zdravstvenih primerov (predvsem bolezni in poškodbe) uresničuje prek sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, v katerega je vključena večina prebivalstva.(*2) Poudariti je treba, da sistem v temeljih, če ga primerjamo s sistemom ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 18.3.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 10/20041. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament - ZVPEP-A. (Ur. l. RS, št. 22/04) -- velja od 11. marca. 2. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb - ZVKSES. (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Nesmiselno omejevanje članstva v nadzornih svetih zavarovalnic

dr. Marko Pavliha, 18.3.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/2004Zakon o zavarovalništvu iz leta 2000 si je tako v teoriji kot praksi pridobil sloves precej zapletenega in nepreglednega predpisa, kar potrjuje tudi 29. člen, ki ureja članstvo v nadzornih svetih zavarovalnih delniških družb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Odškodninska odgovornost direktorja v senci

mag. Luigi Varanelli, 18.3.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 10/2004Kratka ponazoritev sveta direktorjev v senci, slamnatih direktorjev in posojevalcev imen v sodobni globalni ekonomiji 1. Kaj imata skupnega Balzacov baron de Nucingen in šef Parmalata Calisto Tanzi? 2. Pravni pojem direktorja v senci 3. Razmerja med direktorjem v senci in slamnatim direktorjem: p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Delovanje nadzornega sveta, če predstavniki zaposlenih niso imenovani

dr. Saša Prelič, 18.3.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 10/2004Dejansko stanje: Pravni status delniške družbe Šdružba X] ureja poleg zakona o gospodarskih družbah ŠZGD] še poseben zakon ŠZX], v katerem je predvideno, da ima nadzorni svet družbe X 6 članov, od katerih predlagata 4 člane pristojni ministrstvi, 2 pa imenuje svet delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Fidejkomisarična substitucija

dr. Karel Zupančič, 18.3.2004

Dedovanje

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 10/2004Po zakonu o dedovanju oporočitelj ne more določiti dediča svojemu dediču in ne volilojemniku (člen 79/3 ZD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

SEMINAR

Avtor ni naveden, 18.3.2004

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/2004*odgovori na vprašanja Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 23. in 24. januarja 2004 pripravil v Radencih seminar in delavnico pod naslovom "Kolektivna pogodba delodajalca". Udeleženci so tudi tokrat imeli priložnost postaviti uglednim predavate...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravnice: pravniki = ? (II.)

Nenad Mrdaković, 18.3.2004

Ostalo

Nenad Mrdaković, Pravna praksa, 10/2004Na številnih pravnih fakultetah po svetu predstavljajo študentke večino (Slovenija, Francija, Nova Zelandija ...), njihovo število pa se iz leta v leto še povečuje. Glede uspešnosti na izpitih odstopa Nemčija, kjer študentke v povprečju slabše opravijo ustne dele izpitov. Pravnice, ki se odločijo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Big (screen) problem

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 18.3.2004

Intelektualna lastnina

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 10/2004Živimo v evropskem letu športa. Predvsem po zaslugi poletnih olimpijskih iger v Atenah, športne navdušence pa bo razveseljeval še najmanj en mega športni dogodek, in sicer evropsko prvenstvo v nogometu. Zlasti slednje bo, ne glede na odsotnost naše izbrane vrste, verjetno spet razlog za druženje pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravo in spolno nadlegovanje

dr. Božidar Veljković, 18.3.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 10/2004Kot avtor članka "Pravo in spolno nadlegovanje" (PP, št. 6) sem zelo žalosten, da je le -- ta izzval en sam odziv (PP, št. 7), pa še ta ni bil odziv na to, o čem sem pisal, ampak vse drugo. V reagiranju, žal ni bilo moč zaslediti nič o strokovni razlagi (ne)upravičenosti pravnega urejanja oziroma "p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Neopravičen izostanek z dela - zmanjšanje plače

Luka Tičar, 18.3.2004

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 10/2004Delavca ni bilo na delo dva dneva zapored, ne da bi opravičil izostanek. Disciplinski postopek ni bil uveden, niti postopek za ugotavljanje odškodninske odgovornosti -- delavec je prejel le opozorilo v smislu prvega odst. 83. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin

Matjaž Jan, 18.3.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Jan, Pravna praksa, 10/2004Ob koncu februarja je vlada sprejela Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Ur. l. RS, št. 23/04), s katero je omogočila delovanje novega registra, v katerega se bodo vpisovale zarubljene in neposestno zastavljene premičnine. S tem je končno udejanjena ideja o t. i....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Spregled strokovnega izpita za javno uslužbenko

Neda Golobič, 18.3.2004

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 10/2004Javna uslužbenka z visoko strokovno izobrazbo je bila v skladu z zakonom o javnih uslužbencih prevedena v uradniški naziv, ne da bi opravila strokovni izpit za imenovanje v naziv. Ob prevedbi je imela več kot pet let službene dobe na delovnih mestih različne stopnje zahtevnosti, večino v nazivu fina...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2004(21)
> Marec(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ KLM N OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov