O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 13.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 10/201413. marec 1741 - Jožef II. Rodil se je avstrijski cesar Jožef II., ki je nadaljeval razsvetljenske reforme svoje matere Marije Terezije. 1848 - Začetek marčne revolucije na Dunaju Revolucionarno vrenje leta 1848 se je razširilo po vsej Evropi, tudi na Dunaj. Namen revolucije je bil
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 13.3.2014

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014Padraic Kenna (ur.)Contemporary Housing Issues in a Globalized World (Ashgate, 2014, 298 strani) Globalizacija stanovanjskega financiranja je privedla do svetovne finančne krize, ki je ustvarila nove ovire za ustrezna in cenovno dostopna stanovanja. To predstavlja velike izz
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

globus

Dean Zagorac, 13.3.2014

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 10/2014Virginija: oralno in analno zadovoljevanje spolnih potreb nista več hudodelstvi zoper naravo 6. 3. - Zakonodajalec Virginije je soglasno dekriminiral oralno in analno zadovoljevanje spolnih potreb, ki sta bili v tej ameriški zvezni državi prepovedani desetletja, še celo deset let po tem, ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

dogodki - izjave

Irena Vovk, 13.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014od 4. do 10. marca Torek, 4. 3. Dobre in slabe poteze. Predsednica Vlade Alenka Bratušek, finančni minister dr. Uroš Čufer in minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant so bili v februarskih izjavah zelo jasni - v naslednjih dveh letih ne bo več dodatnih obremenitev. Slednje Gospodarska
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Pojem "namerno povzročena kršitev" in odgovornost upravičencev do pomoči za ravnanje tretjega

Matija Miklič, 13.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Matija Miklič, Pravna praksa, 10/2014Sodišče EU v Luksemburgu je 27. februarja izreklo sodbo v zadevi van der Ham in van der Ham-Reijersen van Buuren, v kateri je s pisnimi in ustnimi stališči sodelovala tudi Slovenija. V predlogu za sprejetje predhodne odločbe na podlagi 267. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije je nizozemski državni svet (niz. Raad van State) postavil tri vprašanja razlage prava EU, ki so povezana s pojmom namerno povzročena kršitev s področja zahtev navzkrižne skladnosti, razlago Sodišča EU pa je po analogiji mogoče uporabiti tudi za preostala področja skupne kmetijske politike, glede katerih je predpisana upravna sankcija za krivdno (malomarno oziroma namerno) ravnanje upravičencev do pomoči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Nekateri vidiki izvrševanja pravice do zdravljenja neplodnosti z biomedicinsko pomočjo

Katarina Rajgelj, 13.3.2014

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Katarina Rajgelj, Pravna praksa, 10/2014Zdravstvo je dolžno človeku pomagati, če so podani zdravstveni razlogi (indikacije) za pomoč. V primeru biomedicinske pomoči pri spočetju je tak razlog neplodnost. Kdo je upravičen do zdravljenja, zakaj je zdravljenje neplodnosti omejeno na določeno število posegov in kje je pravna podlaga za take omejitve?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 48. seji (5. marec 2014): - ukrepi za preprečevanje korupcije; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicars
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Davčni vidik razlastitve lastnikov delnic in podrejenih obveznic

Maruša Pozvek, 13.3.2014

Poravnava davkov in prispevkov

Maruša Pozvek, Pravna praksa, 10/2014Delničarji in lastniki podrejenih obveznic bank so ob izrednem ukrepu Banke Slovenije, ki vključuje državno dokapitalizacijo, izgubili ves vložek, čeprav je bilo ob izdaji instrumentov določeno, da se lahko ves vložek izgubi le v primeru stečaja banke, do katerega pa ni prišlo. Vloženi sta bili dve pobudi za ustavno presojo novele Zakona o bančništvu (ZBan-1L), po kateri lahko Banka Slovenije v okviru izrednih ukrepov določi, da kvalificirane obveznosti v celoti prenehajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Zdravstveno stanje zapornika in obveznosti države

Katarina Zidar Al Mutairi, 13.3.2014

Človekove pravice

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 10/2014Kdaj pripor ali prestajanje zaporne kazni povzroča zaporniku take fizične in psihološke posledice, da ga ni mogoče več šteti za skladnega s 3. členom (prepoved mučenja) Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP)? To vprašanje je v večini primerov, ki jih obravnava Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), usmerjeno v preučevanje ustreznosti razmer v zaporu. Ob tem, ko mora vsak zapor zagotoviti neki sprejemljiv življenjski standard v smislu prostorskih, higienskih in zdravstvenih razmer, pa osebne okoliščine nekaterih zapornikov vendarle zahtevajo več kot to. Da bi pripor oziroma izvrševanje zaporne kazni ne preseglo dopustne mere "trpljenja", ki je neizogibno povezana z odvzemom prostosti in zapornim režimom, so pogosto potrebni posebni ukrepi (zdravljenje, prilagoditev bivanjskih razmer itd.), namenjeni oskrbi bolnih ali drugače ranljivih zapornikov. Kot priča nedavna sodba ESČP v zadevi Contrada (št. 2) proti Italiji, pa v nekaterih primerih bolnih in ostarelih zapornikov že sam zaporni režim pomeni nedopusten poseg v pravice, varovane s 3. členom. V teh primerih je lahko edini način, da se zavarujejo pravice iz 3. člena, dopustitev alternativne oblike izvrševanja kazni ali njena prekinitev oziroma odložitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 13.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o zdravilih - ZZdr-2 (Ur. l. RS, št. 17/14) - veljati začne 23. marca. 2. Energetski zakon - EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14) - veljati začne 23. marca. 3. Direktiva 2014/17/?U Evropskega parlament
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Evropska bančna unija - preokorna, prerevna in preveč navidezna?

dr. Janja Hojnik, 13.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 10/2014Zasedanje finančnih ministrov EU decembra lani je nakazalo, da bo leto 2014 zaznamovala izgradnja bančne unije. Gre za najbolj ambiciozen projekt EU od uvedbe evra. Njen namen je prekiniti začarani krog povezav med bankami in njihovimi vladami, ki je več držav z evrom pripeljal na rob stečaja. V nekaterih državah (denimo na Irskem) je bančni dolg pripeljal državo, ki je ta dolg reševala, pred stečaj; v drugih (denimo v Grčiji) pa je bilo obratno: prezadolžena država je ošibila položaj svojih bank. Vzporedno s tem nastaja škoda tudi enotnemu trgu, saj se podjetja denimo v Sloveniji zadolžujejo po znatno višji ceni kot primerljiva podjetja v Avstriji, kar negativno vpliva na konkurenčnost prvih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Narava, Ustava in nekatera preživninska vprašanja

Tomaž Pavčnik, 13.3.2014

Zakonska zveza in družinska razmerja

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 10/2014Eden prvih nesmislov, ob katere sem trčil že na začetku svoje pravosodne poti, je bil preživninski matematizem. V kolumni s takim naslovom sem ga skušal zavrniti. Kot strokovni sodelavec sem imel srečo, ker so mi številni tedanji mentorji dopustili, da sem preživninski matematizem lahko zavračal tudi v sodnih odločbah. Gre za tezo o nujnem vrednotnem (in ne vrednostnem) pristopu, po kateri je treba med pravno relevantnimi dejavniki (potrebe otroka, preživninske zmožnosti očeta in preživninske zmožnosti matere) vzpostaviti vrednotno ravnotežje. Potrebe in zmožnosti so tedaj soodvisne. Koliko bo potrebam mogoče zadostiti, je namreč odvisno od zmožnosti staršev. Najprej je treba zagotoviti eksistenčne in biološke potrebe (po hrani, zdravju, strehi nad glavo), nato socialno-biološke (obleka, izobraževanje, kultura) in nazadnje tudi potrebe prostega časa, pri katerih v omejenem obsegu lahko govorimo tudi o zadovoljevanju luksuza.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Sodbe majhne vrednosti in dolge obrazložitve

Ana Jereb, 13.3.2014

Civilni sodni postopki

Ana Jereb, Pravna praksa, 10/2014Zakon o pravdnem postopku (ZPP) predvideva, da je obrazložitev sodbe v sporih majhne vrednosti krajša in manj podrobna kot v rednih pravdnih postopkih. Določba v praksi ni zaživela, saj bistvenih razlik v obrazložitvi sodb rednega in sumarnega postopka ni. Uveljavitev 457. člena ZPP v praksi bi nedvomno pospešila sodno odločanje v preprostejših postopkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Inšpekcije - potrebujemo reformo?

Andrejka Grlić, 13.3.2014

Uprava

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 10/2014Na kaj pomislite, ko slišite besedo inšpekcija? Na nekaj dobrega oziroma koristnega ali na nekaj nebodigatreba? Ker sem že celo svoje delovno obdobje inšpektorica, sem slišala različne komentarje, povezane z delom inšpekcij. Nekateri so bili pozitivni in so hvalili delovanje inšpekcij, prizadevanja inšpektorjev, ker pomagajo državljanom, da živimo v varnem in zdravem okolju, da jemo varno hrano, da pri vsakodnevnih opravilih uporabljamo varne proizvode, da so zdravila neoporečna, da delodajalci delavcem zagotavljajo varne in ustrezne pogoje dela, da ti dobivajo zasluženo plačo, da potrošniki lahko uveljavljamo svoje pravice in še bi lahko naštevala. Hkrati pa so prisotni tudi negativni komentarji, češ zakaj so me kaznovali, saj samo takrat nisem izdal računa, pustite človeka, naj dela na črno, zakaj preganjate samo majhne, velikih rib pa ne; zakaj globa, saj je delavec danes le na "probi" pri meni, zakaj takoj, ko jih pokličem, ne gredo na teren in rešijo moje reklamacije, ker se mi je zlomila peta na čevlju ali ker me gostinec ni takoj postregel in sem moral čakati itd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 13.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 15. 3. 2014 Uredba o sprememba
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Priča in izvedenec

Nataša Skubic, 13.3.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 10/2014S subjekti, ki sodelujejo v postopkih pred sodišči, se v terminoloških kotičkih ukvarjam že nekaj časa. Po sodniku, tožilcu, obdolžencu in oškodovancu sta na vrsti priča in izvedenec. Priče in izvedenci so udeleženci v postopku. Pojem udeleženec v postopku lahko v angleščino prevedemo kot partici
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Do nazga!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 13.3.2014

Šport in organizacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 10/2014Minile so zimske olimpijske igre v Sočiju, še ene take igre, vredne vseh presežnikov. Gospod Samaranch bi v svoji znani pitijski maniri gotovo dejal, da so bile najboljše doslej, zdajšnjemu šefu gospodu Bachu pa spin doktorji tega očitno niso svetovali. Na zaključku je ob zahvali prirediteljem pokazal dobro mero patosa, ki se mu na prvi pogled sicer ni ravno prilegal, ter solidno znanje preprostih fraz v ruščini. Koliko različnih pogledov in koliko različnih čustev so te igre zbudile po vsem svetu! Igre stoterih disciplin, igrice tisočerih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Dosežki in prioritete

Irena Vovk, 13.3.2014

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014> "Ministrstvo za pravosodje je v preteklem letu zasledovalo predvsem dva cilja za boljše delovanje pravne države, in sicer izboljšati in zakrpati zakonodajo ter zagotoviti učinkovito, strokovno in odprto delovanje celotnega pravosodja," je 10. marca na novinarski konferenci ob prvi obletnici vlade Alenke Bratušek dejal minister za pravosodje dr. Senko Pličanič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Kratice

dr. Nataša Hribar, 13.3.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 10/2014Dobila sem nekaj elektronskih sporočil z vprašanji, kako sklanjati kratice DURS, AJPES, ZRSZ, EU in podobne ter katerega spola so kratice. Odločila sem se, da je mogoče čas, da obnovimo znanje o kraticah. Kratice, formule in simboli so večinoma samostalniki moškega spola: DURS, AJPES, ZRSZ, UNESCO
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

mag. Alenka Ratnik, 13.3.2014

Kultura in umetnost

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 10/2014Pri Uradnem listu RS je izšla knjižica Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju (2013, 80 strani), ki jo je napisala mag. Nina Scortegagna Kavčnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

razpisi

Avtor ni naveden, 13.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2014Ur. l. RS, št. 12/14 1. Direktor - Inštitut RS za socialno varstvo; rok je 13. marec. 2. Generalni direktor javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center - Ministrstvo za kulturo; rok je 14. marec. Ur. l. RS, št. 15/14 3. Javni poziv okrajnim sodnikom, k vložitv
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Pomurje - kjer vse raste

Irena Vovk, 13.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014(www.investpomurje.eu) Jezik: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku in Twitterju, baza podatkov o slovenskih podjetjih Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Evropa

Irena Vovk, 13.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2014Torek, 4. 3. Inovacije. EU na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za ZDA in Japonsko, vendar so razlike v inovativnosti med članicami EU še vedno zelo velike, pa tudi zmanjšujejo se le počasi, je razvidno iz primerjalne analize inovacijske uspešnosti v EU za leto 2014, ki jo je objavila Ev
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Pravni napovednik

Irena Vovk, 13.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/201414. 3. - 9.00 Sklepanja in izpolnjevanje pogodb Agencija Poti; www.agencija-poti.si. 18. 3. - 9.00 Aktualna vprašanja osebnega stečaja Nebra; www.nebra.si. 19. 3. - 8.30 Okvirni sporazum in pogajanja Uradni list RS; www.uradni-list.si.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄10

Obveščanje neizbranih kandidatov

dr. Nana Weber, 13.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 10/2014V podjetju smo imeli razpis za prodajalko. • Ali lahko neizbrane kandidatke o neizbiri obvestimo po telefonu? • Ali je možno, da na spletni strani podjetja objavimo ime in priimek samo izbrane kandidatke? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 30. členu do
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2014(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov