O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Javno naročilo

dr. Marko Novak, 16.3.2006

Proračun

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 10/2006Javno naročilo(a) oziroma javno naročanje je termin, ki smo ga prevzeli iz evropskega prava. Pomeni nabavljanje blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev po posebnem postopku, v katerem so naročniki javni organi in organizacije. Pri tem pravila javnega naročanja zagotavljajo svobodno in enakopravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Opredelitev meril za izbiro najugodnejše ponudbe

Milena Basta, 16.3.2006

Proračun

Milena Basta, Pravna praksa, 10/2006Zakonodaja na področju javnega naročanja naročniku omogoča, da v postopkih oddaje javnih naročil za vrednotenje ponudb določi merilo najnižje cene ali pa se odloči za kombinacijo več meril in izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo. V skladu z določilom 50. člena ZJN-11 mora naročnik v objavi javneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Amortizacije menice in drugih vrednostnih papirjev

Jože Ilc, 16.3.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Menica in ček

Jože Ilc, Pravna praksa, 10/2006Po 234. členu zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) je vrednostni papir (pisna) listina, s katero se izdajatelj zavezuje, da bo na njej izpolnil zapisano obveznost njenemu zakonitemu imetniku. Enako besedilo vsebuje 212. člen obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01 – OZ)Pred ZOR je edino Švic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Prenova revizijske stroke?

Vili Perner, 16.3.2006

Revizija

Vili Perner, Pravna praksa, 10/2006Revidiranje je dejavnost, za katero velja, da njeno delovanje – povsod po svetu – temelji na javnem interesu, in je zato predmet posebnega zakonskega urejanja. Ker revidiranje računovodskih izkazov zahteva najvišjo stopnjo teoretičnih znanj in posebne delovne izkušnje, je dolžnost države, da izvajan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine

dr. Matjaž Tratnik, 16.3.2006

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 10/2006Kupci so pred leti od gradbenega podjetja kupili stanovanje, zgrajeno za trg. Kupnina se je plačevala obročno, v pogodbi pa je bilo zapisano, da se bo zemljiškoknjižno dovolilo izdalo po plačilu celotne kupnine. Vmes je šlo gradbeno podjetje v stečaj. Subjekt je bil že pred leti izbrisan iz sodnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Varstvo javnega reda in miru

dr. Katja Filipčič, 16.3.2006

Prekrški

dr. Katja Filipčič, Pravna praksa, 10/2006Z zakonodajno-tehničnega vidika je predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru (v nadaljevanju predlog) bistveno boljši od Zakona o prekrških zoper javni red in mir iz leta 1974. Po zgledu Kazenskega zakonika je v predlogu najprej opisan dejanski stan prekrška, nato je predpisana globa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Nov korak k podvajanju evropskih standardov človekovih pravic?

Maja Smrkolj, 16.3.2006

Človekove pravice

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 10/2006Bosphorus proti Irski, št. 45036/98, 30. 6. 20Sredi lanskega leta je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Bosphorus proti Irski1 priznalo obseg in naravo kontrole skladnosti prava Evropske skupnosti (ES) oziroma Evropske unije (EU) z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Prepoved prodaje od vrat do vrat

Jasmina Cigrovski, 16.3.2006

Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2006A-Punkt Schmuckhandels GmbH proti Claudii Schmidt (C-441/04, 23. 2. 2006) Gospa Schmidt vodi podjetje s sedežem v Nemčiji, ki opravlja dejavnost potujoče trgovine z nakitom. V prodajo ponuja srebrni nakit, katerega vrednost ne presega 40 evrov, in zbira naročila za nakup takega nakita. Ker je dec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Humanitarna intervencija v mednarodnem pravu

Boštjan Koritnik, 16.3.2006

Človekove pravice

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 10/2006V okviru Mednarodnega foruma ljubljanske pravne fakultete ja o humanitarni intervenciji v mednarodnem pravu predavala prof. dr. Ingrid Detter Frankopan, ki jo je dr. Janez Kranjc predstavil kot pravo Evropejko. Ne le zato, ker govori tekoče več evropskih jezikov, temveč tudi zato, ker je (bila) član...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Davek na dediščino – prost pretok kapitala

Jasmina Cigrovski, 16.3.2006

Druge davščine in olajšave, Plačilni promet

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2006dediči M. E. A. van Hilten-van der Heijden proti Inspecteur van de Belastingdienst (C-513/03, 23. 2. 2006) Nizozemska državljanka, gospa van Hilten-van der Heijden, je umrla 22. novembra 1997. Od leta 1988 je imela stalno prebivališče na Nizozemskem, pozneje v Belgiji in od leta 1991 v Švici. Ded...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Subsidiarna zaščita, EU in mednarodno pravo človekovih pravic

Urška Vrbnjak, 16.3.2006

Človekove pravice, Tujci

Urška Vrbnjak, Pravna praksa, 10/2006V začetku februarja je v Berlinu na temo azila potekal seminar z naslovom Subsidiarna zaščita, Evropska unija in mednarodno pravo človekovih pravic, ki ga je pripraivla Evropska mreža pravnikov za azil (European Legal Network on Asylum, ELENA). Seminarja se je udeležilo več kot 130 udeležencev iz dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Vsebina »Pravna praksa« 10/2006

Avtor ni naveden, 16.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 10/2006stran 3 UVODNIK dr. Dragan Petrovec Hvalnica norosti stran 6 PREKRŠKI dr. Katja Filipčič Varstvo javnega reda in miru stran 8 ZEMLJIŠKA KNJIGA dr. Matjaž Tratnik Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine stran 10 PRISILNA PORAVNAVA dr. Luigi Varanelli Izigravanje določb o rokih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 16.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 10/20061. Zakon o osebnem imenu – ZOI-1 (Ur. l. RS, št. 20/06) – velja od 11. marca; 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-C (Ur. l. RS, št. 17/06) – velja od 4. marca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

ESČP: soglasje obeh partnerjev za in vitro oploditev

Dean Zagorac, 16.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 10/20067. 3. – Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadevi Evansova proti Združenemu kraljestvu (opravilna št. 6339/05) odločilo, da ženska nima pravice zahtevati vsaditve prej oplojenega in zmrznjenega zarodka v svojo maternico brez predhodnega soglasja partnerja, s katerim je bil zarodek spočet. Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Notarski fiduciarni posli

dr. Renato Vrenčur, 16.3.2006

Odvetništvo in notariat, Obligacije

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 10/2006Nedavno je pri GV Založbi izšla monografija Notarski fiduciarni posli avtorice mag. Alenke Ratnik. Knjiga obsega teoretične in praktične vidike notarskih fiduciarnih poslov, ki si v zadnjem času vse bolj utirajo pot tudi pri nas. Avtorica, ki izhaja iz notarskih vrst, je predstavila številne praktič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Tekmovanje iz prava EU

Marko Krajnc, 16.3.2006

Višje in visoko šolstvo, Študenti

Marko Krajnc, Pravna praksa, 10/2006V zadnjem tednu februarja smo se študenti Pravne fakultete v Mariboru udeležili regionalnega finala tekmovanja iz prava Evropske skupnosti v Bratislavi – European Moot Court Competition. Regionalna tekmovanja so letos potekala na štirih lokacijah, in sicer v Ljubljani, Bostonu, Dublinu in Bratislavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 16.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Torek, 7. 3. Kandidatka za generalno pravobranilko Sodišča ES. Ob koncu 14. rednega zasedanja državnega zbora so poslanci za kandidatko za generalno pravobranilko Sodišča ES v Luksemburgu na tajnem glasovanju med tremi kandidati izvolili dr. Verico Trstenjak, sodnico Sodišča prve stopnje v Luksembu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 64. seji (9. marec 2006):

Avtor ni naveden, 16.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 10/2006– predlog zakona spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu – spremembe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; – spremembe zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu; – predlog zakona o sladkovodnem ribištvu; – potrdila je članstvo RS v mednarodni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Hvalnica norosti

dr. Dragan Petrovec, 16.3.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 10/2006Ponavljam se. Pa mislim, da ne gre drugače. Pomemben del Slovenije je zajela norost, ki ni izvirno naša, saj nas vodi v stanje, ki je v Zahodni Evropi povsem domače. Vešala škripljejo. Tokrat jih ne postavljajo le eksotični marginalci in priložnostni specialisti za kaznovanje Jelinčičevega kroga z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Daljši dopust za nočne delavce

mag. Nataša Belopavlovič, 16.3.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2006Veljavna kolektivna pogodba grafične dejavnosti v 25. členu opredeljuje kriterije za pripadajoči letni dopust. Za delavce z nočnim delom predvideva dva oziroma tri dni dopusta. * Ali je pravilno, da navedene kriterije povežemo s 150. členom ZDR, ki določa pravice delavcev, ki delajo ponoči, v odv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Nagrada za prisotnost

Avtor ni naveden, 16.3.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2006* Ali delodajalec lahko zaposlenim, ki niso odsotni zaradi bolniške, po določenih kriterijih izplača določen znesek nagrade, oziroma če jo izplača, ali lahko zaposleni, ki je bil odsoten z dela zaradi bolniške, od delodajalca tudi zahteva takšno »stimulacijo«, ker naj ne bi bil odsoten namenoma, tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Določanje dolžine letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 16.3.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2006* Ali je delodajalec upravičen, da črta pri odmeri letnega dopusta delovne pogoje in zahtevnost dela po kolektivni pogodbi za trgovinsko dejavnost? Podlaga za črtanje delovnih pogojev in zahtevnost dela naj bi bila podjetniška kolektivna pogodba, katere pa mi nimamV zvezi z dolžino letnega dopusta v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Alternativno reševanje sporov

Irena Vovk, 16.3.2006

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se izvaja postopek mediacije že od leta 2001; sodišče jo je strankam najprej ponudilo v pravdnih sporih, leta 2002 v družinskih, maja 2003 pa še v gospodarskih sporih. Stranke, ki so v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani (tožba je že bila vložena) imajo torej ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Reforma izvršilnih postopkov

Irena Vovk, 16.3.2006

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2006Na Vrhovnem sodišču RS so predstavili t. i. twinning projekte za zmanjševanje sodnih zaostankov na področju izvršbe. Projekt, ki poteka v sodelovanju z nemškim partnerjem in tujimi strokovnjaki, se je 1. 2. 2006 pridružil projektu vrhovnega sodišča za prenovo informacijskega sistema za spremljanje p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Izboljšanje prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Andraž Rangus, 16.3.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Andraž Rangus, Pravna praksa, 10/2006Evropska komisija je Svetu EU predložila v obravnavo predlog direktive o izboljšanju prenosljivosti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki naj bi pripomogel k izboljšanju mobilnosti delavcev znotraj E Evropska komisija je oktobra 2005 Svetu v obravnavo predložila predlog direktive o izbo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2006(34)
> Marec(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHI JK L MN OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov