O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Čistopisi vseh veljavnih zakonov

Anton Tomažič, 1.6.1995

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 10/1995Pravni in poslovni informacijski sistem IUS-INFO, katerega sta pripravili družbi Gospodarski vestnik in IUS SOFTWARE je vsebinsko tako bogat, da se lahko primerja z vsemi tujimi tovrstnimi bankami podatkov, po obliki in uporabniško prijaznem načinu iskanja informacij pa je gotovo v samem vrhu in pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Problem nevarne stvari v pravu

dr. Konrad Plauštajner, 1.6.1995

Obligacije

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 10/1995TEMELJI IZVENPOGODBENE CIVILNE ODGOVORNOSTI Paleta izvenpogodbene civilnopravne odškodninske odgovornosti je razpeta med dva pola: 1. odgovornosti na temelju krivde (subjektivni kriterij odgovornosti) in 2. odgovornosti na temelju t.i. vzročnosti (objektivna odgovornost). Po prevladujoče...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 10/1995Št. 27 - 19. 5. 1995 Državni zbor objavlja vendarle sprejeti zakon o igrah na srečo. Predsednik republike je ob 50. obletnici zmage nad fašizmom podelil odlikovanja častni znak svobode RS več tujim državljanom, ki so med II. vojno bivali pri nas, Vlada RS pa je s posebnimi sklepoma odmerila iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Društvo za zavarovalno pravo

Renata Jakopanec, 1.6.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Zavarovalništvo

Renata Jakopanec, Pravna praksa, 10/1995Na Dnevih slovenskega zavarovalništva 1995 je bilo ustanovljeno strokovno združenje, namenjeno združevanju pravnikov in drugih strokovnih delavcev, ki imajo poseben interes za zavarovalno pravo: Društvo za zavarovalno pravo. Pobuda za ustanovitev društva je nastala v okviru Slovenskega zavarovaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu s komentarjem

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 1.6.1995

Zavarovalništvo

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 10/1995Temeljno načelo sodobnih pravnih sistemov odškodninskega prava - neminem laedere - prepoveduje povzročanje škode. Zato je treba škodo, ki nastane s posegom v pravno zavarovane dobrine pravnega subjekta, povrniti. Povrnitev škode lahko zahtevamo le od osebe, ki ji je moč pripisati odgovornost. Neneh...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Izredna skupščina zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 10/1995V četrtek, 25. maja, se je v Ljubljanski sodni stavbi zbralo nekaj več kot polovica predstavnikov društev pravnikov, članic Zveze društev pravnikov Slovenije, in se na izrednem zasedanju posvetilo zgolj organizacijskim vprašanjem: sprejemu novih pravil, izvolitvi nekaj novih članov izvršilnega odbor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 10/1995Št. 28 - 26. 5. 1995 Spremembe oziroma dopolnitve dveh zakonov - carinskega zakona in zakona o matičnih knjigah objavlja Državni zbor ob treh aktih, ki zadevajo personalne zadeve, namreč sestavo delegacije DZ v Severnoatlantski skupščini, spremembo sklepa o osebnih in drugih prejemkih poslancev ter ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Ocena odloka AVNOJ - državni tožilec kot predlagatelj

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

, Pravna praksa, 10/1995Zahteva za oceno ustavnosti odloka o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih, o veljavnosti odločb, izdanih v tej dobi, o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije po sovražniku, se zavrže. Državni tožilec n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

3. srečanje slovenskih tožilcev

Silvij Šinkovec, 1.6.1995

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Silvij Šinkovec, Pravna praksa, 10/1995Pod Kaninom,v prečudovitem, okolju Soče in planin, v Bovcu smo se 12. in 13. maja 1995 srečali slovenski tožilci na svojem tretjem, sedaj že tradicionalnem občnem zboru Društva državnih tožilcev Slovenije. Dopoldansko delovno srečanje je imelo naslov: "Državni tožilec in človekove pravice". Razprave...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Harmonizacija mednarodnega davščinskega prava (XIV)

dr. Franc Pernek, 1.6.1995

Davek na dodano vrednost in trošarine

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 10/1995V tem sestavku nameravamo podati kratek prikaz davka na dodano vrednost (VAT) na cene v nekaterih evropskih državah. Razpoložljivi podatki temeljijo na znanstvenih raziskavah in proučevanjih. Kakor smo že navedli, so temeljni razlogi za uvedbo davka na dodano vrednost predvsem velik finančni učinek,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Ustavitev postopka za preizkus pobude

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 10/1995Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude, če pobudnik v roku, ki ga določi sodišče, v zvezi s svojo nerazumljivo in nepopolno vlogo ne da ustreznih oziroma zahtevanih podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka. Sklep US RS, št. U-l-321 /94 z dne 20. 4. 1995 Ustavno sodišče ustavi postope...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Pravica do zasebnosti - napis na nagrobnem spomeniku

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 10/1995Določba 2. odst. 6. člena pravilnika o merilih in oblikovanju cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti občine Žalec, se odpravi. V nasprotju z ustavno pravico do zasebnosti je pokopališki red, če omejuje zasebnost pri obliko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Pravni interes za vložitev pobude

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 10/1995Odgovornost direktorice za zakonitost dela zavoda ne utemeljuje njenega pravnega interesa za vložitev pobude za oceno zakonitosti določb ustanovitvenega akta in statuta zavoda, ki urejajo pogoje za imenovanje direktorja zavoda. Sklep US RS, št. U-l-182/94 z dne 13. 4. 1995 Niti zatrjevano dejs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Ustavna pritožba - pogoji za vložitev

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 10/1995Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, dokler v konkretni zadevi v upravnem sporu ni odločeno, saj tedaj ni mogoče šteti, da je pritožnica izčrpala vsa pravna sredstva. Sklep US RS, št. Up-106/94 z dne 4. 4.1995 Ustavna pravica do pravnega sredstva ne zagotavlja več od pritožbe ali drugega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Videti in zares doživeti Lizbono

Janka Šolinc, 1.6.1995

Ostalo

Janka Šolinc, Pravna praksa, 10/1995V dneh od 27. do 28. aprila 1995 sem se skupaj z vrhovnim državnim tožilcem Silvijem Šinkovcem udeležila seminarja v Lizboni, ki ga je organiziral Svet Evrope v sodelovanju s Centro de Estudos Judiciarios. Začelo se je slabo, saj sem bila dve uri po prihodu v Lizbono žrtev roparskega napada. Med obč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Odločba o stanovanjskem posojilu

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 10/1995Zoper odločbo pristojnega organa o dodelitvi stanovanjskega posojila je sodno varstvo zagotovljeno v upravnem sporu. Sklep US RS, št. U-l-45/94 z dne 20. 4. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Vratarska služba - delo na praznični dan

Marta Klampfer, 1.6.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 10/1995Ali je možno in kako vključiti v terminski plan vratarsko službo, ki deluje nepretrgoma, da bi bili tudi vratarji - varnostniki upravičeni do nadomestila OD za praznike in ne le do dodatka za delo na dan državnega praznika? Večina izmed njih mora delati prav na praznični dan, medtem ko ostali delavc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Stroški za službeno potovanje v tujino

Marta Klampfer, 1.6.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 10/1995Delavec je bil na podlagi naloga napoten na službeno potovanje v tujino. Potoval je z letalom, zato mu je bila obračunana dnevnica za tujino za čas od ure odhoda letala iz države do ure prihoda letala v državo. Za potovanje do letališča je prvi dan porabil od sedeža podjetja do letališča in tretji d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Interne kvalifikacije

Marta Klampfer, 1.6.1995

Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 10/1995Ali je po pozitivni zakonodaji in kolektivnem dogovarjanju še dopustno ugotavljanje in dodeljevanje interne kvalifikacije? Po 6. členu zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,14/90, 5/91 in 71 /93) se za vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe za določeno vrsto poklica, ki je določena kot poseben pog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Ocena akta občinskega izvršnega sveta

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 10/1995Ustavno sodišče ni pristojno za oceno akta izvršnega sveta občine v okviru njegovega gospodarjenja s premoženjem občine, ker ni predpis oziroma splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-l-9/95 z dne 13. 4. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Denacionalizacija - status zavezancev

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 10/19951. Določbe 22., 33. 4. odstavka 42., 47., 48., 51. in 72. člena zakona o denacionalizaciji niso v nasprotju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Lastnina na prostorih bivših temeljnih sodiščih

Avtor ni naveden, 1.6.1995

Sodišča, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 10/1995Člen 128. zakona o sodiščih ni v neskladju z ustavo. Zakonodajalec je pristojen preoblikovati družbeno lastnino v javno in druge oblike lastnine. Ker je sodstvo po novi družbeni ureditvi v celoti stvar države, je razumljivo in ne nasprotuje ustavi, da so poslovni prostori, ki so bili družbena las...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
1995(22)
> Junij(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGHIJ K LMNOP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov