O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Prenehanje delovnega dovoljenja - prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 29.5.1997

Zaposlovanje in brezposelnost

Taja Plešnik, Pravna praksa, 10/1997Delavcu, tujemu državljanu, ki je opravljal delo na podlagi delovnega dovoljenja, je v podjetju prenehalo delovno razmerje z dnem poteka delovnega dovoljenja. Delovno dovoljenje je prenehalo s potekom časa, za katerega je bilo izdano, t. j. po enem letu. Zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Status samohranilke - samohranilca

Taja Plešnik, 29.5.1997

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 10/1997Kako razložiti status samohranilke-samohranilca v naslednjih primerih; 1) Ali je to mati otroka, ki je zahtevala preživnino za otroka, pa je ni dobila? 2) Ali je to vsaka mati, ki živi sama z otrokom, ne glede na to, ali prejema preživnino ali ne? 3) Ali je to lahko tudi oče, ki sam preživl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Podaljšani letni dopust za invalida

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo določa, da ima delavec pravico do povečanja letnega dopusta dva dni zaradi najmanj 60 odstotne telesne okvare. Ali ima to pravico le delavec, ki izkazuje telesno okvaro z ustrezno listino zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali tudi delavec, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997V podjetju s področja tekstilne industrije velja praksa, da se prizna delavcu pravica do odsotnosti z dela do 7 delovnih dni na leto tako, da se v določeno število dni odsotnosti vštevajo tudi dnevi, ko delavec zaradi razporeditve delovnega časa ali praznika že tako ne bi bil dolžan delati. Ali je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Direktor in prokurist družbe - državljanstvo

Damjan Belič, 29.5.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 10/1997V družbi bi želeli, da je direktor družbe slovenski državljan, dva prokurista pa bi bila oba tujca. Ali je to mogoče? Vprašanje se očitno nanaša na 5. odstavek 246. člena ZGD, ki določa da mora biti direktor ali prokurist gospodarske družbe državljan Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Vrnitev na delo po zaključku bolniškega staleža

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997Delavka je bila dalj časa odsotna iz zdravstvenih razlogov. Ko ji je bil bolniški stalež zaključen,, je ugovarjala na zdravniško komisijo II. stopnje, ki pa je odločitev komisije I. stopnje potrdila. Delavka se kljub temu na delo ni vrnila, po 80-tih urah odsotnosti pa je sporočila, naj se ji odsotn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Izkazani pravni interes - prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 10/1997Zgolj s tem, da je pooblaščenec stranke, odvetnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb (KZ in ZKP), ki neposredno posegajo v pravice njegove stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Denacionalizacija - spor o pristojnosti med upravnim organom in sodiščem

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 10/1997Čeprav je v zemljiški knjigi kot podlaga za prehod nepremičnin v družbeno lastnino navedena odločba o arondaciji, je za odločanje o vrnitvi teh nepremičnin v postopku denacionalizacije pristojno sodišče, ker je bila dejanska podlaga za prenos nepremičnin kupoprodajna pogodba glede teh nepremičnin, o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Komunalne dejavnosti - obvezna uporaba

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 10/1997Pobuda za presojo občinskega odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov, ki zatrjuje, da v nasprotju s 14. členom ustave določba, po kateri morajo uporabniki občasnega odvoza odpadkov plačevati 70 odstotkov cene rednega odvoza odpadkov, je očitno neutemeljena. Odlok o obveznem odstranjevanju odpad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Nadzorstvena pritožba - maček v žaklju?

Nevenka Šorli, 29.5.1997

Civilni sodni postopki

Nevenka Šorli, Pravna praksa, 10/1997"Davkoplačevalci se vse bolj zavedajo in terjajo: pravni sistem mora ponuditi jamstva za ustavno zagotovljene kategorije ne samo na normativni, temveč tudi na izvedbeni ravni.", je zapisal v uvodniku predzadnje številke pp mag. Janko Arah. Citirani ugotovitvi ni dovolj zgolj pritrditi. Brez stalnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Odpravnina ob upokojitvi

Taja Plešnik, 29.5.1997

Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 10/1997Delavka se namerava upokojiti. V skladu s 100. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ji pripada odpravnina v višini ene povprečne neto plače za vsakih pet let dopolnjene delovne dobe. Ali zavod lahko tako izračunano odpravnino zmanjša za znesek dohodnine? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Zakon o javnih naročilih

Alenka Modrej, 29.5.1997

Proračun

Alenka Modrej, Pravna praksa, 10/1997Zakon o javnih naročilih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 24/97, zavezuje k obveznim postopkom oddaje javnih naročil bistveno širši krog naročnikov kot dosedaj veljavni predpis. Zakon predpisuje več možnih načinov oddaje javnih naročil. Raven odgovornosti naročnikov in njegovih odgovornih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Stanovanjska najemna pogodba v denacionaliziranih stavbah

mag. Jože Požun, 29.5.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 10/1997Pogosto so predmet denacionalizacijskih postopkov stanovanjske zgradbe. Tudi za takšne nepremičnine velja splošna določba 18. člena zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), da se zgradbe vrnejo v naravi, če niso podane ovire, ki jih predvideva zakon. Denacionalizacijskemu upravičencu je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Invalidi - novo vrednotenje delovnih mest

Taja Plešnik, 29.5.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 10/1997V podjetju so zaposleni trije invalidi III. kategorije invalidnosti. Dva invalida delata s polovičnim delovnim časom, tretji pa opravlja dela s polnim delovnim časom. Vsi trije delavci opravljajo v glavnem dela, ki so jih opravljali tudi prej, vendar brez težjih opravil. V podjetju tem delavcem niso...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Povrnitev stroškov za usposabljanje

Taja Plešnik, 29.5.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 10/1997Podjetje je z delavcem sklenilo pogodbo o usposabljanju, s katero se je zavezalo, da bo delavcu omogočilo opravljanje sodniškega pripravništva, delavec pa se je zavezal, da bo izpolnil vse obveznosti, ki izhajajo iz programa pripravništva in opravil pravniški državni izpit. Obenem se je zavezal, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Kazenskopravno varstvo ladje

Martin Ramor, 29.5.1997

Pomorski in rečni promet

Martin Ramor, Pravna praksa, 10/1997Prof. dr. Berislav Pavišić, dekan Pravne fakultete v Rijeki in poznavalec pomorskega kazenskega prava, je 6. maja predaval o temi "Kazenskopravno varstvo ladje" na Pravni fakulteti v Ljubljani. V kratkem predavanju je prikazal nekaj osnov in bistvenih vprašanj, ki zadevajo pomorsko kazensko pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Večjo pozornost malim družbam

dr. Šime Ivanjko, 29.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 10/1997Slovensko gospodarstvo, ker je pač majhno, ni sposobno ustvarjati velikih gospodarskih sistemov. Nekdaj edina želja slovenskega človeka po lastni hiši in zelenici, se je spremenila v željo po lastnem podjetju oziroma družbi, v kateri si bo poskušal zagotoviti svojo eksistenco. Veliko je podobnosti m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Kaj delajo...

Miloš Likar, 29.5.1997

Državni zbor in državni svet

Miloš Likar, Pravna praksa, 10/1997Polonca Dobrajc, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije: "Moja izobrazba - pravna fakulteta s pravosodnim izpitom - me v teh tranzicijskih časih kar "obremenjuje". Dosti razmišljam, toda kljub temu marsičesa ne doumem. Tako na primer ne morem razumeti nekaterih profesorjev, ki so me uči...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Organ upravljanja v gospodarski družbi

Metod Žužek, 29.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Metod Žužek, Pravna praksa, 10/1997Kdo je lahko organ upravljanja v gospodarski družbi ? Ob dejstvu, da veljavna delovnopravna zakona in sicer Zakon o delovnih razmerjih /Ur. l. RS št. 14/90, 5/91, 71/93/ ter Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja /Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Pravniško društvo Ljubljana: Seznanitev z delovnim predlogom ZDR

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1997Majsko strokovno-družabno srečanje so člani ljubljanskega pravniškega društva namenili seznanitvi z delovnim predlogom novega ZDR - torej zakona, ki bo na novo uredil individualna delovna razmerja. Strokovno zasnovo zakona je predstavil dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Otrokove pravice, šolska pravila in nasilje v šoli

Jaka Repanšek, 29.5.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 10/1997Knjiga je rezultat raziskovalnega projekta, ki ga je izvajal Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pod vodstvom prof.dr. Alenke Šelih. Knjiga je izšla ob lanskoletnem Tednu otroka ob Mednarodnem dnevu otrokovih pravic. Knjiga je razdeljena na štiri obsežnejše dele, katerih av...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Ločeni mnenji k odločbi U-I-40/96

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Proračun

, Pravna praksa, 10/1997Pritrdilno ločeno mnenje sodnika mag. Matevža Krivica Z odločbo se strinjam - razen z 10. točko obrazložitve (in s prvim stavkom 11. točke, ki iz 10. točke izhaja). Točka 10 bi se po mojem mnenju morala glasiti nekako takole: "10. Proračun je po svoji naravi svojevrsten državni (parlamentarni)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Dopustnost omejevanja prenosljivosti delnic zunaj kroga imetnikov...

dr. Vladimir Višner, 29.5.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Vladimir Višner, Pravna praksa, 10/1997...in pravne možnosti sklepanja delničarskih sporazumov 1. UVODNE OPREDELITVE Člani uprave delniške družbe imajo skupaj z drugimi vodilnimi delavci družbe okrog 15 odstotni paket delnic družbe. Vse delnice te družbe so imenske in uvrščene v kotacijo na borzi. V zvezi s tem se postavlja vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Primerjave: Odgovornost za napake proizvodov v pravu ZDA

Drago Čepar ml., 29.5.1997

Obligacije, Trgovina

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 10/1997Odgovornost za napake proizvodov (product liability) označuje civilno odgovornost razvijalcev, izdelovalcev in distributerjev proizvodov, za škodo, ki jo ti proizvodi povzročijo drugim. Ta odgovornost izhaja iz medsebojno se prekrivajočih, dopolnjujočih in konkurirajočih pravil, ki imajo svoj temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Skupina delavcev in skupinski interes po 46. členu ZDSS

mag. Bojan Kukec, 29.5.1997

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 10/1997Udeleženci delovnopravne sekcije na Dnevih slovenskih pravnikov "96 so na predlog avtorja oblikovali (med osmimi) tudi svoj peti sklep, stališče oziroma smernico, ki se v prvem delu glasi: "Za poenotenje sodne prakse, naj se sprejme načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
1997(34)
> Maj(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFGHI JK L M NOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov