O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti

Nina Židanik, 14.3.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nina Židanik, Pravna praksa, 10/2013V Pravni praksi je bilo v preteklem letu objavljenih že več prispevkov, ki obravnavajo problematiko kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, predvsem z vprašanji, katere izjave pomenijo sovražni govor ter ali jih je treba kazenskopravno sankcionirati ali jih opredeliti zgolj kot prekršek. Danes, ko je splet kar preplavljen s komentarji, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje proti vladajoči politični eliti, pa je treba odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je objekt pravnega varstva obravnavanega kaznivega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Plačilo zakončevega dolga

Varanelli Luigi, Otoničar Špela, 14.3.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Špela Otoničar, Pravna praksa, 10/2013Upnik je zoper dolžnico vložil predlog za izvršbo, na podlagi katerega je bil izdan sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Predmet sklepa je terjatev, ki se nanaša na stroške upravnika in obratovalne stroške. Dolžnica je zoper sklep pravočasno vložila ugovor, s katerim je del terjatev pripoznala, preostalemu pa ugovarjala zaradi zastaranja in delne izpolnitve. Po vložitvi ugovora je dolžničin zakonec (lastnica stanovanja je dolžnica, v njem pa živita skupaj z zakoncem) na račun odvetniške družbe upnika pomotoma nakazal celoten znesek po sklepu o izvršbi, ker je bil prepričan, da plačuje svoj dolg zoper svojega upnika. Takoj po plačilu je sicer na banki zahteval preklic nakazila, vendar mu ga niso odobrili, zato se je obrnil na omenjeno odvetniško pisarno, a so mu pojasnili, da denarja ne nameravajo vrniti. • Ali lahko torej plačnik (zakonec dolžnika) zahteva vračilo plačanega zneska?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Skupna oporoka in fidejkomisarična substitucija ponovno v ZD?

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 14.3.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 10/2013Zakon o dedovanju (ZD) instituta skupne oporoke in fidejkomisarične substitucije ne pozna. Poznamo sicer vrsto pogodb, ki jih stranke lahko sklenejo, vendar v praksi kljub temu občutimo pomanjkanje institutov, s katerimi bi lahko zapustnik razpolagal za časa življenja, učinki pa bi nastopili po njegovi smrti tako, da bi bilo razpolaganje dokončno. Zakonodajalec je razmerja za primer smrti uredil po svojih najboljših močeh, vendar ni upošteval pogostih življenjskih primerov. Osredotočila se bom na vprašanje, ali bi bilo smiselno skupno oporoko in fidejkomisarično substitucijo, glede na njune značilnosti, vnovič uvesti v naš pravni sistem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Volitve, večina, demokracija

mag. Matija Žgur, 14.3.2013

Človekove pravice

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 10/2013Vladavina večine ni demokracija, volja večine pa ni volja ljudstva - tudi ta pa je zgolj fiktivna. Ali drugače: pravilo večine ni temeljno pravilo demokratičnih volitev. Ideologija večinske demokracije, ki navdihuje večinske volilne sisteme, zato povzroča neke vrste izvoljeno tiranijo večine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Posredovanje posnetka videonadzora zavarovalnici

Irena Vovk, 14.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013Zavarovalnica, ki obravnava škodni zahtevek svoje stranke za povrnitev škode, ki naj bi bila posledica kraje osebnega vozila v neposredni bližini bančne poslovalnice, zahteva, da ji omenjena poslovalnica posreduje kopijo posnetkov videonadzorne kamere, ki je nameščena na zunanjem delu poslovalnice in nadzoruje službeni vhod. Pri svoji zahtevi se zavarovalnica sklicuje na 154. člen Zakona o zavarovalništvu (ZZavar). V bančni poslovalnici pa menijo, da zavarovalnica do posnetkov ni upravičena, saj v 154. členu ZZavar nikjer ni navedeno, da lahko zavarovalnica pridobi osebne podatke v obliki videoposnetka nadzorne kamere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Izvenproračunsko financiranje filmske produkcije

Avtor ni naveden, 14.3.2013

PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Odločba, št. U-I-52/11, 14. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 18/13) Prvi odstavek 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ni v neskladju z Ustavo. Svoboda izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave zahteva od držav
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Prevedba osnovne plače ter njena uvrstitev v plačni razred

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Odločba, št. U-I-128/11, 14. februar 2013 (Ur. l. RS, št. 20/13) Člen 49a Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Ustavo. Avtentična razlaga po svoji vsebini razlaga 49.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ne spreminja ozirom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 14.3.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 10/2013Pregled slovenske zakonodaje Zakon o delovnih razmerjih Reforma trga dela, ki jo prinaša novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), naj bi zagotovila večjo fleksibilnost pri zaposlovanju in zmanjšanje kršitev delovne zakonodaje, saj med drugim: - omogoča, da delavec v primeru, ko prispevki z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Novi Zakon o delovnih razmerjih - korak bližje k prožni varnosti?

Igor Knez, 14.3.2013

Delovna razmerja

Igor Knez, Pravna praksa, 10/2013Vsakih nekaj let se socialni partnerji združijo za istim omizjem z namenom prilagoditi stopnjo varnosti zaposlitve poslovnim procesom zaradi vse hitreje razvijajočega se in spreminjajočega se poslovnega okolja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil sprejet v Državnem zboru 5. marca 2013 po več kot petmesečnih pogajanjih s socialnimi partnerji. V primerjavi s prejšnjo spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A) so bila tokratna pogajanja bistveno krajša, kar pa ne odraža teže dogovorjenih oziroma usklajenih sprememb. V nadaljevanju si poglejmo samo nekatere najpomembnejše rešitve, saj so ukrepi preobširni, da bi lahko predstavili in strokovno obrazložili vse.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Povračilo stroškov zdravljenja v tujini

Avtor ni naveden, 14.3.2013

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Sklep VIII Ips 295/2011, 4. december 2012 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Psp 182/2011) Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) - 46. in 49. člen Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - 52. in 56. člen ZZVZZ - 23. člen Pravila obveznega zdravstvene
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Obrazložitev za nesprejem ustavne pritožbe v obravnavo

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Sklep, št. U-I-60/11, Up-349/11, 14. februar 2013 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču se zavrne. Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1423/2010 z dne 9. novembra 2
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Uporaba diktafona pri pouku

Irena Vovk, 14.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je v postopku usmeritve osnovnošolca v okviru prilagoditev predlagala tudi uporabo diktafona pri pouku. Šolski svetovalni delavec pa sprašuje, ali je uporaba diktafona za snemanje pouka (razlaga nove snovi, ustno ocenjevanje učencev in ostala komunikacija na oddelku) sploh dovoljena. Ali bi tako snemanje pomenilo kršenje varstva osebnih podatkov drugih učencev in učitelja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Letno poročilo v času recesije z obsežnejšimi razkritji

mag. Mojca Kunšek, 14.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 10/2013Letno poročilo je temeljni dokument vsake gospodarske družbe in naj bi odsevalo realni položaj poslovnega subjekta. Glede na to, da časi poslovanju podjetij niso naklonjeni in da se marsikatero podjetje ubada z različnimi težavami, pa je toliko bolj pomembno, da podjetje v letnem poročilu predstavi,
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba (EU) št. 174/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (UL L 63) - veljati
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Vsebina PP št.10/2013

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan Družba je bolna, pozdravimo jo! stran 6 SODSTVO Janč Ljubimski Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi? stran 9 PRAVO EU dr. Maja Brkan Post
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Postopki proti Sloveniji pred Sodiščem EU in slovenska notranjepolitična kriza

dr. Maja Brkan, 14.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 10/2013Trenutne politične razmere v Sloveniji verjetno še najbolje opiše beseda "nestabilnost". Neodvisno od politične opcije, ki je bila, ki je trenutno ali ki bo v prihodnosti na oblasti, neodvisno od ambicij katerekoli politične struje za rešitev politične krize in neodvisno od njenih prizadevanj za nemoten prevzem tekočih poslov različnih resorjev, je ne le v zadnjih mesecih,temveč v zadnjem letu slovenska politična situacija tako krhka, da lahko vpliva na uspešno možnost Slovenije braniti se v postopkih proti njej pred Sodiščem EU. Lahko se namreč zgodi, da bo v tekočih postopkih pred tem Sodiščem obsojena na visoke denarne kazni. Na nestabilnost političnih razmer se država članica namreč ne more sklicevati pred Sodiščem EU, če ni izpolnila katere od svojih obveznosti na podlagi prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Kam je usmerjena sodnikova vest v lastni zadevi?

Janč Ljubimski, 14.3.2013

Sodišča

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 10/2013Krčenje (finančnih) sredstev tudi v sodstvu najrajši slikamo v družbi kriznih pridevnikov negativnega pomena, ki jih najbolj boleče čutijo na svoji koži šibkejši, praviloma mlajši, a pri tem pozabljamo, da ima vsako življenjsko dogajanje dva nasprotujoča si obraza, ki šele tvorita celoto izrazne mimike. V prispevku se bom zazrl skozi oči tistega, ki je usmerjen v priložnost, spoznanje, enakost, naravni tok življenja, ravnotežje in pomiritev navidezno nasprotujočih si interesov. Svetle sile bo upodobilo univerzalno, ki se mu bodo v napeti sodniški zgodbi postavila po robu posameznikova čustva, ob njih pa želje in hrepenenja, skratka, vrhunska igralska zasedba partikularnih interesov. Vas zanima razplet?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 53. seji (7. marec 2013): - Memorandum med Vlado RS in Vlado Republike Hrvaške glede problematike LB na Hrvaškem; - Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Pravica do sukcesivne posvojitve že posvojenega otroka istospolnega partnerja

mag. Judita Dolžan, 14.3.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 10/2013Z najnovejšo odločitvijo Ustavnega sodišča ZR Nemčije je bil storjen še en pomemben korak k izenačitvi obravnave istospolnih partnerskih skupnosti z drugimi življenjskimi skupnostmi. Do zdaj sta bili registriranim istospolnim partnerjem v ZRN na voljo enostranska posvojitev in posvojitev partnerjevega biološkega otroka. V skladu z veljavno zakonodajo in splošnim stališčem v literaturi istospolnemu partnerju ni dopuščeno posvojiti otroka, ki ga je drugi istospolni partner že (poprej) enostransko posvojil (t. i. zaporedna posvojitev, nem. Sukzessivadoption). Nasprotno pa je zakoncu dovoljena posvojitev otroka, ki ga je drugi zakonec posvojil že pred sklenitvijo njune zakonske zveze.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Enakost med spoloma

Irena Vovk, 14.3.2013

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2013"Za napredek pri enakosti med spoloma bi morala zlasti država temeljito spremeniti svoj odnos do preprečevanja diskriminacije žensk," je v sporočilu za javnost ob svetovnem dnevu žensk zapisal zagovornik načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

DDV: zakon, pravilnik, komentar, pojasnila, praktični primeri

dr. Jernej Podlipnik, 14.3.2013

Kultura in umetnost

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 10/2013Začetek koledarskega leta praviloma prinaša uveljavitev sprememb davčne zakonodaje in letošnji ni bil pri tem nobena izjema. Od temeljnih davkov so bile spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki so začele veljati letos, še najmanj revolucionarne, vendar pa je treba upoštevati, da davčno obdobje pri davku na dodano vrednost (DDV) praviloma traja mesec dni, zato je časa za prilagoditve manj, kot to velja denimo za letne davke. Priročniki, ki izidejo takoj po novem letu, so zato pri uporabnikih običajno toplo sprejeti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Majhen in mali

dr. Nataša Hribar, 14.3.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 10/2013Imamo malo delo, imamo mala in srednje velika podjetja, imamo male delničarje, a naše plače so majhne. Bi znali razložiti, zakaj enkrat uporabimo pridevnik mali, drugič pa majhen? Tokrat bom govorila o določni in nedoločni obliki pridevnika oziroma o razlikah med lastnostnimi in vrstnimi pridevniki. Preden se lotim razlage, poskusite sestaviti vprašanja, na katera bi kot odgovore dobili zgoraj naštete besedne zveze. Uporabite vprašalnici kakšen in kateri (na primer Kakšno/Katero delo? - Malo delo.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Razsojeno

Toni Tovornik, 14.3.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2013Posebno pravno varstvo pred odpovedjo Tožnik, ki je bil predsednik sindikata, je vložil tožbo zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri toženi stranki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Med apostoli in zombiji

Hinko Jenull, 14.3.2013

Ostalo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 10/2013Odstop papeža Benedikta XVI. je dejanje, ki po pomenu in učinkih večkratno presega čas in razmere, v katerih je bilo storjeno. Razumljivo je, da tak zgodovinski dogodek ne more biti neposredno primerljiv z nobeno drugo spremembo na oblasti, celo v najvplivnejših državah sveta. Razmere in razlogi, zaradi katerih je papež odšel, se oblikujejo v vrednostnem sistemu, ki je daleč od običajne politike. Po drugi strani pa gre tudi pri tej odločitvi, čeprav ima svetovne razsežnosti, le za izbiro posameznika. Za človeški premislek ob soočenju z mejami lastne moči. Za tehtanje oblastnega položaja s koristjo, ki jo umik lahko prinese za skupnost. Za sestop z vrha, ki odpira pot spremembam. Za osebno dejanje s simbolnim sporočilom, ki sega v prihodnost, hkrati pa ni brez pomena za današnji čas in tukajšnje razmere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Priča v priporu MKS ne sodi v pristojnost Nizozemske

Matej Cerar, 14.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 10/2013Prvi primer sojenja Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) v razvpitem primeru zoper kongovskega vojnega zločinca Thomasa Lubango je, zahvaljujoč eni od obrambnih prič, doprinesel tudi k sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Kljub njegovi (oziroma odvetnikovi) domiselnosti pa mu pot iz Haaga v Strasbourg ostaja zaprta. Nizozemska za svoje gostoljubje ne bo dolžna prevzeti odgovornosti za osebe v pristojnosti MKS.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> Marec(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K L MNO P QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov