O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Razpisi

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 Ur. l. RS, št. 12/15 1. Vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS - predvidena razporeditev na upravno pravno področje - Vrhovno sodišče RS; rok je 16. marec. Ur. l. RS, št. 16/15 2. Ravnatelj - Vrtec Kurirček Logatec; rok je 16. marec. 3. Dir
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Pravna vprašanja univerzalnega temeljnega dohodka

dr. Renata Mihalič, 12.3.2015

Delovna razmerja

dr. Renata Mihalič, Pravna praksa, 10/2015Strokovno srečanje Društva za delovno pravo in socialno varnost 8. decembra 2014 je bilo namenjeno razpravi o pravnih vprašanjih univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), kritični presoji učinkov morebitne uvedbe UTD ter oblikovanju predlogov za prakso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kakovost, odličnost, raznovrstnost in dostopnost slovenskega visokega šolstva

Žiga Rejc, 12.3.2015

Višje in visoko šolstvo

Žiga Rejc, Pravna praksa, 10/2015Delovna skupina strokovnjakov, ki jo je novembra lani ministrica za izobraževanje, znanost in šport imenovala z nalogo pripraviti izhodišča novega Zakona o visokem šolstvu, je pred nekaj dnevi objavila predlog koncepta zakona. V njem je že takoj na prvi strani izrecno pojasnjeno, da ta izhaja iz Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020, ki v 2. točki kot štiri temeljne cilje slovenskega visokošolskega prostora v letu 2020 poudarja kakovost in odličnost, raznovrstnost in dostopnost. Poglejmo si pobliže izhodišča koncepta glede na te štiri deklarirane cilje v zvezi s prihodnjim razvojem našega visokega šolstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Slovenski dan na Sodišču EU: mar ga zmoremo podaljšati v prihodnost?

dr. Marko Pavliha, 12.3.2015

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/2015Sodnik dr. Marko Ilešič je nekoč romantično zapisal, da so "naključje, logično dogajanje ali božja volja pripeljali do tega, da so se v treh (pred)božičnih dneh v treh evropskih državah zgodili nastopi, ki so nas Slovence ponovno navdali s ponosom in utrdili v nas zavest, da pomenimo mnogo več, kot včasih sami o sebi mislimo ..." Decembra 2009 je namreč Sodišče EU prvič razsodilo o predhodnem vprašanju slovenskega sodišča, naš nogometni reprezentant Valter Birsa je na tekmi med svojim klubom Auxerre in Marseillom v duhu fair play dosegel preklic rdečega kartona za nasprotnika, na Dunaju pa je priznana argentinsko-slovenska mezzosopranistka Bernarda Fink v slovenščini veličastno zapela kanček Svete noči.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Podjetniško premoženje zakoncev

dr. Nana Weber, 12.3.2015

Kultura in umetnost

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 10/2015Slovenska zakonodaja pojma podjetniško premoženje zakoncev ne opredeljuje. Tudi pravna teorija se do zdaj s pravno problematiko podjetniškega premoženja zakoncev ni poglobljeno ukvarjala. Prav zato je delo dr. Gregorja Dugarja Podjetniško premoženje zakoncev (IUS SOFTWARE, GV Založba, Ljubljana 2014, 276 strani) s svojimi teoretičnimi izhodišči, kritičnostjo do sedanjih (tudi tujih) in prihodnjih zakonodajnih rešitev ter iskanjem pravnih možnosti in praktičnih rešitev obvezno branje za zakonodajno in sodno vejo oblasti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Mednarodna zaščita dezerterjev po pravu EU

Zoran Skubic, 12.3.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 10/2015Zakonitost vojaškega posredovanja koalicijskih sil pod vodstvom Združenih držav Amerike v Iraku je od vsega začetka predmet razprav mednarodnih pravnikov in visoke politike. Koncept pravične vojne je že v primerih "običajnih" sovražnosti pogosto contradictio in adiecto. Pri še tako skrbno načrtovanih vojaških operacijah namreč lahko pride do kršitev humanitarnega prava. Če temu dodamo še vprašljivo legitimnost in dvomljivo legalnost samega vojaškega posega, pa lahko upravičeni dvomi in ugovor vesti sodelujoče vojake privedejo do dezerterstva. (Občutljivo) vprašanje pa je, pod katerimi pogoji lahko države članice takim dezerterjem podelijo azilno zaščito, sploh če gre za ameriške državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče se razveljavi. Do drugačne ureditve meje morfološke enote 10/1 poteka meja tako, kot je potekala do uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 51/09).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 25. redni seji (5. marec 2015): - predlog Strategije upravljanja kapitalskih naložb države s prilogama Strategija slovenskega bančnega sektorja in Strategija za sektor zavarovalništva; - nabor ukrepov za učinkovitejše delovanje DUTB ter ustr
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Mednarodni cestni prevoz stvari - izguba tovora zaradi tatvine - skrbnost prevoznika

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Skrbnost prevoznika, je pravni standard, ki ga sodišče napolni v vsakem primeru posebej. Prevoznik je lahko oproščen odgovornosti za dogodek, ki ga s skrajno, glede na okoliščine konkretnega primera, potrebno in pokazano skrbnostjo ter z vsemi razumnimi in stroki primernimi ukrepi ni mogel odvrniti, niti ni mogel preprečiti njegovih posledic. Kakšna skrbnost je potrebna za izognitev tatvinam, je v pri vrsti odvisno od verjetnosti, da bo do tatvine prišlo. Standardu skrajne skrbnosti ne ustreza, da prevoznik o oviri na vhodu v parkirišče za raztovor blaga ni obvestil pošiljatelja in ga zaprosil za ustrezna navodila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) (Ur. l. RS, št. 14/15) - veljati začne 15. marca. 2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Davčne blagajne

Irena Vovk, 12.3.2015

Poravnava davkov in prispevkov

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Do 20. marca bo v javni obravnavi osnutek zakona o potrjevanju računov, ki pomeni nadgradnjo veljavnega sistema za izdajo računov z uporabo programske opreme. V osnutku zakona, ki so ga pripravili na Ministrstvu za finance, je zapisano, da bo potrjevanje računov obvezno za vse račune, izdane od vključno 1. oktobra 2015.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Trajanje in podaljšanje pripora v postopku za izročitev

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Zagovornik pripornika je Varuha seznanil z vlogo, ki jo je 24. februarja 2014 naslovil na Zavod za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, v kateri je Zavod opozoril, da je pripornik od 23. februarja 2014 od 5.36 ure naprej v priporu nezakonito, ker mu pripor, ki naj bi mu bil sicer s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23. januarja 2014 odrejen za en mesec, ni bil podaljšan. Od Zavoda je zahteval, naj pripor nemudoma odpravi in ga izpusti na prostost. Priporniku je bil pripor odrejen zaradi pripornega razloga po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP, v zvezi s 524. in 525. členom Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - gre za postopek izročitve obdolženca ZDA - od 23. januarja 2014.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Odločitve Ustavnega sodišča in sodišč

Irena Vovk, 12.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015Ustavno sodišče RS je pred kratim objavilo mobilno aplikacijo za iskanje po odločitvah sodišča in v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem RS tudi za iskanje po sodni praksi drugih sodišč, https://www.sodnapraksa.si ; na voljo tudi prek brezplačne mobilne aplikacije za Google Android in Apple iOS. Vse odločitve so tako obdelane z dodatnimi podatki, s katerimi je lažje najti želeno odločitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Ponižujoče ravnanje po nezakonitem odvzemu tkiva

Klavdija Štarkel, 12.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 10/2015Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je že drugič ugotovilo, da je Latvija z nezakonitim odvzemom tkiva umrlemu kršila pravico njegovega svojca do spoštovanja zasebnega življenja iz 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Se je pa tokrat prvič izreklo o kršitvi prepovedi ponižujočega ravnanja iz 3. člena EKČP ob trpljenju pritožnice, ki je v okoliščinah nezakonitega odvzema tkiv preseglo pričakovane duševne bolečine po smrti zakonca. V luči nikoli zadoščenih potreb po darovanih organih pa (ne?) preseneča razširjenost nezakonitih odvzemov organov in tkiv umrlim v Latviji v tem obdobju znotraj sporazuma, ki ga je odobrila država.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kako obdavčiti neobdavčljivo (ali plačilo dohodnine od študentske Prešernove nagrade)

Aleš Žiher, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Aleš Žiher, Pravna praksa, 10/2015Univerza v Ljubljani vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze podeljuje študentsko Prešernovo nagrado. Nagrajenci poleg diplome z gravirano Prešernovo podobo prejmejo tudi denarno nagrado, ki jo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Pravilnik) določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. Pri tem se postavlja vprašanje, ali gre za dohodek, ki je obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Somalijski pirati po pravico v Strasbourg

Lena Šutanovac, 12.3.2015

Varstvo človekovih pravic

Lena Šutanovac, Pravna praksa, 10/2015Francoske oblasti so leta 2008 v dveh akcijah reševanja talcev odvzele prostost devetim somalijskim državljanom. Skupini Somalcev sta v obeh primerih nasilno vdrli na francoski ladji, zasegli vse premoženje in posadkama odvzeli prostost. Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS) v 101. členu tako ravnanje opredeljuje kot piratstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Uklonilni zapor - kako naprej?

Zinka Strašek, 12.3.2015

Prekrški, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Zinka Strašek, Pravna praksa, 10/2015Ustavno sodišče je na svoji seji 11. decembra 2014 v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Varuha človekovih pravic, odločilo, da se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena in sedmi odstavek 19. člena (kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora) ter 202.b člen Zakona o prekrških (ZP-1) razveljavijo. Hkrati je odločilo, da se vsi postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do dneva objave te odločbe še niso bili končani, ustavijo. V primerih, ko je bil postopek odločanja o uklonilnem zaporu do tega dne končan, pa se uklonilni zapor ne izvrši oziroma se njegovo izvrševanje ustavi. S tem je Ustavno sodišče korenito poseglo v ta institut. Kot novost ga je uzakonil ZP-1, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2005, dotedanja zakonodaja na področju prekrškovnega prava pa ga še ni poznala. V strokovnih krogih je bila odločitev v zvezi z izterjavo glavne sankcije, tj. globe, težko pričakovana že več kot dve leti. Poglejmo si pravne dileme in vprašanja, ki se v praksi pojavljajo v zvezi s sprejeto odločitvijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Neplačana odsotnost z dela zaradi študija

dr. Nana Weber, 12.3.2015

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 10/2015Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, se je na svojo željo vpisal na študij MBA, ki bo v letu 2015 trajal 17 tednov v štirih delih. Direktor se je z odločitvijo delavca strinjal, nato pa so iz kadrovske službe sporočili, da Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela brez nadomestila do največ 30 delovnih dni v koledarskem letu. Zato je delodajalec delavcu ponudil "prostovoljno odpoved", v vmesnem času bi z njim sklepal pogodbe o zaposlitvi za določen čas, po končanem študiju pa bi se sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Fotografije kot avtorsko delo

mag. Eneja Drobež, 12.3.2015

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 10/2015V PP sem prebral članek Avtorsko delo kot evropski standard. Imam težave s Tržnim inšpektoratom, ki mojih fotografij ne šteje za avtorsko delo. Pri tem pojasnjuje, da so fotografije v skladu s 5. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) avtorsko delo le, če so individualne duhovne stvaritve fotografa, izpolnjene morajo biti predpostavke glede individualnosti, duhovnosti, stvaritve in izraženosti. Moje fotografije po njihovi razlagi teh pogojev ne izpolnjujejo, ker naj bi bile samo avtorskopravno nevarovane mehanske preslikave posameznih predmetov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja - primerno orodje za preprečevanje spolnih zlorab otrok?

Nika Skvarča, 12.3.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nika Skvarča, Pravna praksa, 10/2015Pred dvema letoma smo lahko v dnevnem časopisju prebrali novico o poskusu zvijačnega zapeljevanja. Nekega dne se je devetletna deklica potožila babici, da jo v spletni klepetalnici nadleguje neki fant. Gospa se je takoj podvizala k računalniku, se pod psevdonimom vnukinje prijavila v spletno klepetalnico in namesto nje nadaljevala načeti pogovor. Kaj kmalu se je tudi sama prepričala v resničnost otrokovih trditev. Opolzke ponudbe sogovornika so jo prepričale, da je pograbila telefon in podala prijavo policiji zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja zvijačnega zapeljevanja. Zgodba je pozneje dobila veliko večje razsežnosti, vendar je tukaj pomembno le to, da iz domnevnega, prvega primera zvijačnega zapeljevanja ni bilo nič. To pa je povsem pričakovano, saj se pravzaprav nič ni zgodilo. Vsaj ne dovolj za sprožitev kazenskopravnega varstva. Nagovarjanju otroka k spolnemu ravnanju in k osebnemu srečanju bi morala namreč slediti tudi storilčeva konkretna dejanja za uresničitev srečanja. Taka je namreč dikcija novega kaznivega dejanja, ki ga je slovenski zakonodajalec poimenoval Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene. Njen namen je predvsem preprečiti ali odvrniti fizični stik med otrokom in odraslim. Vendar - ali je taka inkriminacija lahko kos tako zahtevni nalogi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim

Neža Kompare, 12.3.2015

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Neža Kompare, Pravna praksa, 10/2015V zadnjem času se vse več staršev ne strinja več s sistemom preventivnega obveznega cepljenja otrok proti nalezljivim boleznim, kot ga poznamo v Sloveniji. Zahtevajo lastno in informirano odločanje. Prostovoljno cepljenje otrok je že uzakonjeno v številnih evropskih in tudi neevropskih državah. Ministrstvo za zdravje čaka nedvomno težka odločitev, saj absolutnega zmagovalca v razpravi med zagovorniki kolektivne imunosti prebivalstva, zagotovljene z obveznim cepljenjem, in zagovorniki pravice staršev do svobodnega odločanja o cepljenju otrok ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Qui caret argento, frustra utitur argumento. Qui dare scit, non qui dicere, rhetor erit.

Janez Kranjc, 12.3.2015

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/2015Avtor reka je angleški epigramatik John Owen (Ioannes Audoenus - okrog 1564 do okrog 1622). Pod naslovom Novo govorništvo (Rhetorica nova) ga je objavil v prvi knjigi svoje zbirke epigramov. V slovenskem prevodu bi se glasil: Zaman argumentira, kdor mošnje ne odpira. Govornik je ta, kdor podkupiti, ne kdor govoriti zna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Od 3. do 9. marca

Irena Vovk, 12.3.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2015 Torek, 3. 3. TEŠ 6.Državni zbor je brez glasu proti potrdil sestavo preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6). Predsednik komisije je postal Matjaž Hanžek (ZL), č
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Začasno in občasno delo dijakov in študentov po 1. februarju 2015

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015Državni zbor je 16. decembra 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (t. i. študentskega dela). ZUJF-C je začel veljati 30. decembra 2014 in se je začel uporabljati s 1. februarjem 2015. Začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti (ZZZPB) mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.3.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2015 5. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. 6. marec - predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu; - predlog zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb; - predlog zakona o spremembah Zakona o gozdovih; - pr
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2015(41)
> Marec(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGH IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov