O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Statistika: Povečani: pripad, rešene zadeve, zaostanek

Irena Vovk, 29.3.2001

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2001Višje delovno in socialno sodišče v letu 2000 V dvanajstih mesecih preteklega leta je Višje delovno in socialno sodišče (VDSS) v Ljubljani prejelo v reševanje 2.498 novih sodnih zadev (k tej številki moramo seveda prišteti še 2.679 zadev iz preteklih let), kar je za 18 odstotkov več kot leto popr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Slovensko sodniško društvo sporoča

Irena Vovk, 29.3.2001

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2001O ustavnih spremembah, o noveli zakona o sodniški službi, o proračunu V ljubljanski sodni palači je predsednik Slovenskega sodniškega društva Aleš Zalar na tiskovni konferenci, ki je bila 21. marca, predstavil stališča in sklepe izvršilnega odbora društva o nekaterih aktualnih vprašanjih s področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Statistika: Nadzorstvene pritožbe v letu 2000

Irena Vovk, 29.3.2001

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2001Popravek in dopolnitev V PP, št. 7 (8. marec, stran 11) je bil objavljen prispevek z naslovom "Nadzorstvene pritožbe", v katerem je bilo med drugim zapisano: "Največ obravnavanih nadzorstvenih pritožb se je lani nanašalo na delo Višjega sodišča v Ljubljani, in sicer kar 129 vlog (v tej številk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Posameznikova pravica do ustanavljanja in pogoji za vstop in bivanje v državah članicah - 1

Barbara Rous-Svete, 29.3.2001

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Barbara Rous-Svete, Pravna praksa, 10/2001Evropski sporazumi v praksi ( IV.) V prejšnjem prispevku smo obravnavali neposredni učinek določb prava skupnosti oziroma relevantne določbe o pravici do ustanavljanja iz ESP. Ne glede na dejstvo, da bi določbi o pravici do ustanavljanja iz ESP lahko glede na dosedanjo prakso ES priznali neposred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Mladi pravniki: Evropa v vrhu v Nici in izzivi v 21. stoletju

Nina Gruden, 29.3.2001

Ostalo

Nina Gruden, Pravna praksa, 10/2001V. mednarodni Bled Forum Evropsko združenje mladih pravnikov Slovenije (SYLA) je v sodelovanju z Slovenskim sodniškim društvom od 15. do 17. februarja na Bledu pripravilo že peti mednarodni forum - tokrat objavljamo drugi dela zapisa. Njegova ekscelenca John-Christer Ahlander, veleposlanik kra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Pripravništvo in porodniški dopust

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/2001Kako je s porodniškim dopustom v času pripravništva in kako je s plačo v tem času? Kako je s plačo v tem času in kako je s trajanjem pripravništva v primeru prekinitve zaradi porodniškega dopusta? Pripravništvo je delovnopravni institut, ki daje pravico in dolžnost vsakemu, ki začne prvič opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Trajno presežne delavke - nosečnice in prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2001Zaradi nujnih operativnih razlogov pri delodajalcu je postalo delo nekaj delavk trajno nepotrebno. V postopku so že bili izdani sklepi o prenehanju delovnega razmerja, ki so dokončni. Trajno presežnim delavkam preneha delovno razmerje v skladu s 36.e členom zakona o delovnih razmerjih po preteku šes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Razporeditev delavca po 55. letu starosti

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2001Delodajalec je ob reorganizaciji družbe razporedil delavca v dogovoru z delavcem na drugo enakovredno delovno mesto. Ob zaključku reorganizacije pa je delodajalec zopet razporedil delavca na drugo delovno mesto, tokrat brez dogovora z delavcem. Pri razporeditvi je bil delavcu znižan količnik zahtevn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Prispevki k sodobnemu evropskemu ustavnemu pravu

dr. Ivan Kristan, 29.3.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 10/2001Nemška fondacija za mednarodno pravno sodelovanje (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit) in Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo sta organizirala ob koncu februarja v Budimpešti mednarodni akademski kolokvij na temo "Prispevki držav osrednje in vzhodne Evrope k sodobnemu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Pravice člana sveta delavcev

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 10/2001Primer: Delavec je dne 15. 12. 2000 prejel sklep o razporeditvi na drugo delovno mesto, ki je uvrščeno v nižji plačilni razred kot delovno mesto, na katerega je bil razporejen pred tem. Razlog za razporeditev na drugo delovno mesto je bila reorganizacija in nujna potreba delovnega procesa v sklad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Delovna razmerja: Direktor - konkurenčna klavzula

dr. Drago Mežnar, 29.3.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 10/2001Na podlagi določil individualne pogodbe o zaposlitvi sta bila nadzorni svet in direktor dogovorjena, da direktor, če mu preneha delovno razmerje po njegovi volji ali krivdi, v roku enega leta po prenehanju delovnega razmerja brez soglasja nadzornega sveta ne sme ustanavljati podjetja ali začeti opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

2. Odvetniška šola

Jaka Repanšek, 29.3.2001

Odvetništvo in notariat

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 10/2001Sončni Portorož je 23. in 24. marca v prostorih Avditorija gostil 2. Odvetniško šolo, ki sta jo pripravili Odvetniška zbornica Slovenije in Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje. Uvodni referat je podala prof.dr. Dragica Wedam Lukić, ki je prisotnim spregovorila o ustavni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

Bogomir Horvat, 29.3.2001

Obligacije

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 10/2001Založba GV je nedavno ponudila izdala novo izdajo priročnika Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - pregled sodne prakse. Priročnik je namenjen predstavitvi razmerij med odškodninami za nepremoženjsko škodo, oblikovanih v odškodninskih primerih, ki jih je obravnaval civilni oddelek Vrhovnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Medicina in pravo

mag. Viktor Planinšec, 29.3.2001

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 10/2001Deset mariborskih srečanj *primum bonum facere - neminem laedere* V pohodu skozi čas je osveščujoči se človek nekoč pričel mirno in "po pravici" reševati medsebojna nasprotja in s tem ustvarjati pogoje za sožitje med ljudmi. Pravo. Enako je človek pomagal človeku v telesnih in duševnih teg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Iz torkle: "Partili smo..." - s pomorskim zakonikom

dr. Marko Pavliha, 29.3.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 10/2001Kdo bi si mislil, da se bo vendarle zgodilo, čeprav šele v tretjem tisočletju! Po vseh gromozanskih tresljajih se je namreč pripetilo, da je namesto miši na dan pokukal pravni brontozaver, ali kot bi dejali pomorci, končno smo izpluli - "pártili smo". Prejšnji petek, 23. sušca je naš parlament sprej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Zapiski: Koliko avtoritete ustavnega sodstva (II.del)

Andraž Teršek, 29.3.2001

Ustavno sodišče

Andraž Teršek, Pravna praksa, 10/2001Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Prepisano, ker ni preslišano...: od 15. do 26. marca

Irena Vovk, 29.3.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2001Četrtek, 15. 3. Policija v letu 2000. Slovenska policija je lani obravnavala 67.617 kaznivih dejanj (skoraj 6.000 več kot leto poprej), s katerimi so storilci povzročilo za 29 milijard tolarjev škode. Najbolj se je povečalo število premoženjskih deliktov, predvsem drobnih tatvin, zatajitev, golju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 10/20011. Iz Ur. l. RS, št. 18/01 Zakon o dopolnitvi zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSV-A) - veljati bo začel 29. marca; - doda se nov 4.a člen: Upravičencu, ki je pridobil pravico do pokojnine pri nosilcu obvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Vsebina "Pravna praksa" 010/2001

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 10/2001dr. Ivan Kristan Sprememba ustave zaradi vključitve v EU? -Klavzula o prenosu pristojnosti Andraž Teršek Koliko avtoritete ustavnega sodstva (II.) Dagmar Komar Jadek Neenakopravni člani nadzornega sveta - Določbe zakona o zavarovalništvu v presoji ustavnosti dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Ustava: Sprememba ustave zaradi vključitve v EU?

dr. Ivan Kristan, 29.3.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 10/2001Klavzula o prenosu pristojnosti Že nekajkrat je bilo zastavljeno in komentirano vprašanje, ali in kako je potrebno spremeniti ustavo Republike Slovenije zaradi vključitve v EU. V tej zvezi si lahko si zastavimo tri vprašanja: * Prvo, ali 8. člen ustave zadostuje, da se zagotovi neposredna vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Slovenščina v pravni praksi (46.del): Imena gospodarskih družb (1)

dr. Monika Kalin-Golob, 29.3.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 10/2001Kar lep kupček vprašanj bralcev se je že nabral, zato je najbolje, da začnem kar pridno odgovarjati. Vprašanje, ki je vsebinsko najbolj povezano s tematiko zadnjih prispevkov, se nanaša na pravilno navajanje imen gospodarskih družb. Bralko zanima predvsem vejica pred označbo, za kakšno družbo gre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Pesmi - slike - misli

Avtor ni naveden, 29.3.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 10/2001"moj svet je svet duha ne svet obupa in ne svet gorja je le svet želja in svet kot cvet kot večni cvet" (Sandro Pečenko) Človek svoja mnenja, videnje, občutke in predstave skuša svojemu bližnjemu posredovati na najrazličnejše načine: z besedo, pa tudi s sliko. Ni tako redko, da se ljudje ob svoje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Zavarovalstvo: Neenakopravni člani nadzornega sveta

Dagmar Komar-Jadek, 29.3.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Zavarovalništvo

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 10/2001Določba zakona o zavarovalništvu v presoji ustavnosti V skladu z novim zakonom o zavarovalnicah (v nadaljnjem besedilu: Zzav) so se morale zavarovalnice v pretežnem delu uskladiti z novimi zahtevami do 3. marca 2001.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Odškodninska odgovornost zakonodajalca zaradi sprejetih zakonov

mag. Jorg Sladič, 29.3.2001

Obligacije

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 10/2001Kontinentalni pravni sistemi in tudi pravni sistem RS (26. člen ustave) izhajajo iz načela, da mora država kot oseba javnega prava, odgovarjati za škodo, ki je nastala v zvezi z opravljanjem služba ali kakšne druge dejavnosti državnega organa. Drugače povedano država odgovarja za škodo, ki izvira iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄10

Izključitev etažnega lastnika

dr. Matjaž Tratnik, 29.3.2001

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 10/2001Etažna lastnina je pravni institut, ki temelji na načeloma nerazdružljivi solastniški skupnosti, ki traja dalj časa in v kateri imajo solastniki močan ekonomski in socialni interes. Značilno za večino skupnosti etažnih lastnikov je tudi, da med njimi praviloma ni družinskih ali socialnih povezav. Iz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2001(25)
> Marec(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov