O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Pojasnilo glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, po Zakonu o dohodnin

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2)1 so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju pojasnjujemo le davčno obravnavo obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Partnerski dialog v zdravstvu

Jaka Slokan, 11.3.2010

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Jaka Slokan, Pravna praksa, 10/2010Predvidevam, da malo bralcev Pravne prakse ve, kako se v Sloveniji delijo sredstva v zdravstvu - vsako leto se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Lekarniška zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije,1 Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje), Skupn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Umetna inteligenca v pravu

Koritnik Boštjan, Grah Whatmough Andrej, 11.3.2010

Pravoznanstvo

Andrej Grah-Whatmough, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 10/2010V naslednjih nekaj odstavkih sva avtorja najprej orisala velik gospodarski pomen (uspeh) interneta, najuspešnejši produkt na njem (spletni1 iskalnik Google) in razlog za tak uspeh ter prizadevanja na področju umetne inteligence za (več kot le) nadgradnjo tovrstnih iskalnikov. Vprašanje bralca PP, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Uveljavljanje in priznavanje odbitka davka, plačanega v tujini ter oprostitve v skladu z novelo ZDavP-2B

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B),1 ki je začel veljati 30. decembra 2009, določa novosti tudi glede uveljavljanja in priznavanja odbitka davka, plačanega v tujini, ter oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe:
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Stroški pridobitve bančne garancije in DDV

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010• Družba B je v svojem imenu in za svoj račun sklenila z banko pogodbo o izdaji garancije. V pogodbi je navedeno, da je bančna garancija namenjena zavarovanju plačila v korist družbe A (družba A prodaja blago družbi B). Banka je za izdajo bančne garancije družbi B izdala račun brez obračunanega DDV,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo - ZDTon-A

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A)1 je začel veljati 31. oktobra 2009. Kot je navedeno že v pojasnilu DURS, št. 4200-21/2009-1 z dne 13. februarja 2009, se je Slovenija že v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo o odobritvi sheme državne pomoči2 po Zakonu o davku na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Vsebina PP št.10/2010

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Še o ZDZdr kot zakonu iz 376. člena KZ-1

mag. Aleksander Karakaš, 11.3.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 10/2010K pisanju me je spodbudil prispevek dr. Zlatka Dežmana, objavljen v prilogi Pravne prakse, št. 46/2009.1 V njem se avtor ob življenjsko pretresljivem primeru,2 ki je zahteval učinkovit in nedvoumen kazenskopravni odziv, sprašuje, ali je Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)3 tisti zakon, v katerega naj b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Še o vročanju odvetnikom in korektnosti

dr. Aleš Galič, 11.3.2010

Civilni sodni postopki

dr. Aleš Galič, Pravna praksa, 10/2010Ko sem za Pravno prakso (št. 5/2010) napisal prispevek o vročanju odvetnikom in pravnim osebam, sem pričakoval in upal, da bo prispevek spodbudil strokovno razpravo o tej nedvomno pomembni problematiki. Odzval se je kolega mag. Janez Tekavc (PP, št. 9/2010). Vendar pa njegovega pisanja ne morem štet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Življenjske skupnosti v Sloveniji in tujini

mag. Bojana Zadravec, 11.3.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Bojana Zadravec, Pravna praksa, 10/2010Predlog Družinskega zakonika (DZ)1 je končno našel pot v Državni zbor. Predpis prinaša številne pozitivne novosti, med katere zagotovo sodi izenačitev pravic raznospolnih in istospolnih parov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Vročanje in druge pospešitve po ZPP

Irena Polak-Remškar, 11.3.2010

Civilni sodni postopki

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 10/2010V prejšnji številki PP je bil objavljen prispevek mag. Janeza Tekavca v zvezi z vročanjem sodnih pisanj odvetnikom1 kot odmev na prispevek dr. Aleša Galiča, objavljen v PP, št. 5/2010.2 S stališči mag. Tekavca se v celoti strinjam in zato želim tudi sama izraziti nestrinjanje s tem, da bi bilo treba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Resnični podatki pri registraciji za spletno socialno omrežje

Irena Vovk, 11.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2010Posameznik se je na spletnem socialnem omrežju registriral z lažnimi podatki, zato ga je upravljavec omrežja pozval, naj posreduje prave podatke; k temu pa ga poziva tudi oseba, ki prek spletnega omrežja ponuja svoje storitve, ki pa jih posameznik ne uporablja. Kaj naj stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Ustavno sodišče RS - kaj je onkraj meja pravne države?

Blaž Kovač, 11.3.2010

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 10/2010Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-267/09 z dne 11. februarja 20101 v postopku za presojo ustavnosti pravnih pravil 39. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)2 ugotovilo, da ta niso v neskladju z Ustavo. Vsebinsko gre za določbe o volitvah romskega svetnika, ki jih je izpodbijala Občina Grosuplje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Pogoji za postopen prehod na minimalno plačo

mag. Nataša Belopavlovič, 11.3.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2010• Ali je v primeru sporazuma, sklenjenega med sindikati in delodajalcem, o postopnem prehodu na določeno višino minimalne plače po novem Zakonu o minimalni plači delodajalcem prepovedano odpuščanje delavcev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost - obstoj prekrška

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Kazenski postopek, Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Če je obsojenka (za krivo kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost) policijo klicala zaradi vozila, parkiranega na njeni dovozni poti, kar bi lahko pomenilo, da je z ravnanjem osebe, ki je vozilo parkirala na dovozno pot, izpolnjen zakonski dejanski stan prekrška po 13. točki 47. člen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Določitev plačnih razredov in nazivov

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Plače v negospodarstvu

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,1 drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja2 in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive3 niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Pravica do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Točka 1 drugega odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov1 ni v neskladju z Ustavo. Ustavna pritožba zoper odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 06031-2/2009-1 z dne 9. julija 2009 v zvezi z odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. N-NP-VPS-49/08-ook-(607) z dne 8....
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Kontrola bolniškega staleža

mag. Nataša Belopavlovič, 11.3.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 10/2010• Ali je res, da je edina pristojna za kontrolo bolniškega staleža zaposlenih v podjetju detektivska organizacija? • Če je to res, kateri predpis to predpisuje oziroma kateri predpis preprečuje, da to opravlja ustrezna služba podjetja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Novela Zakona o igrah na srečo prinesla poskusne spremembe?

Dženeta Cizelj, 11.3.2010

GOSTINSTVO IN TURIZEM

Dženeta Cizelj, Pravna praksa, 10/2010Dne 27. februarja letos je začela veljati še ena novela Zakona o igrah na srečo1 (ZIS-C),2 s katero se je začelo t. i. prehodno obdobje pravne ureditve iger na srečo v Sloveniji. Vlada kot predlagatelj je namreč že za letos napovedala predlog novega zakona, ki naj bi bil zasnovan na strategiji iger ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Prva od suhih krav

dr. Aleš Završnik, 11.3.2010

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 10/2010Knjigo profesorja kazenskega prava dr. Boštjana M. Zupančiča (Cankarjeva založba, Ljubljana 2009, 278 strani), na čigar predavanja sem hodil na PF Univerze v Ljubljani, kjer smo srepo gledali v tla, medtem ko je "skeniral" naše blede obraze in iskal nekoga, ki naj predstavi odločbo kakšnega primera ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2010(48)
> Marec(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK L M NOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov