O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Socialni spor - prekoračitev tožbenega zahtevka pred sodiščem druge stopnje

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Če je dajatveni zahtevek določno opredeljen po višini, sodišče v socialnem sporu nima pravne podlage, da bi tožeči stranki prisodilo kaj več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Obojestranska volja za odlog upokojitve

mag. Sandi Kodrič, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 10/2017Iz časov dodiplomskega študija na ljubljanski univerzi pred tridesetimi leti mi je ostal v spominu neki ostareli profesor. S težko roko je komajda pisal na tablo, predaval je počasi, jezik se mu je zatikal, skratka, mučile so ga starostne tegobe. In vendar je bil predstojnik katedre in nosilec predmeta, katerega vsebina je bila, kot smo študenti kmalu ugotovili, dokaj zastarela. Njegov "mladi" asistent je bil star že več kot štirideset let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Evropa

Patricij Maček, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017 Torek, 7. 3. Ženske v Evropi. Evropska komisija je pred mednarodnim dnevom žena izrazila podporo pravicam žensk v Evropi in drugod po svetu. Devet komisark in komisarjev je v skupni izjavi poudarilo, da Evropska unija (EU) podpira ženske v Evropi in po svetu vse od zače
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Med pravno stroko in pravno znanostjo

dr. Janja Hojnik, 16.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 10/2017Nedavno sem se udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, kjer smo udeleženci iz dvanajstih evropskih držav razpravljali o vprašanjih vrednotenja pravne znanosti. Osnovna ugotovitev, ki je bila hkrati razlog za posvet, je bila ta, da so merila vrednotenja v Evropi zelo različna, kot so tudi okoliščine, v katerih se pravna znanost razvija. V državah, kot sta Nemčija in Švica, je virov (javnih in zasebnih), ki finančno podpirajo pravno znanost, veliko. V večini držav, mednje sodi tudi Slovenija, pa so ti viri zelo omejeni in raziskovalci so vse bolj prisiljeni iskati denar v konkurenčni tekmi na evropskih razpisih. Pri tem postane ključno vprašanje, katero delo je sploh znanstveno in kako ovrednotiti, katero je dobro, boljše in vrhunsko. Od teh ocen niso odvisni le projekti, temveč tudi zaposlovanje, napredovanje in ohranitev službe posameznikov, v nekaterih primerih tudi obstoj institucij. Od teh ocen je odvisno, kaj pravniki na fakultetah raziskujemo in pišemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 7. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017. 8. marec - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o dohodnini, - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem delodajalcu

Toni Tovornik, 16.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Delavec, ki je bil pri sedanjem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas, pri drugem delodajalcu pa osem ur na teden, je bil v daljšem bolniškem staležu. Ali lahko delodajalec zaradi uveljavljanja refundacije zahteva od delavca podatke o plači pri drugem delodajalcu, da bi računovodstvo pravilno obračunalo plačo in posredovalo pravilno vsoto na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Okrogli trikotnik kazenskega procesa

mag. Milan Vajda, 16.3.2017

Kazenski postopek

mag. Milan Vajda, Pravna praksa, 10/2017V kazenskem procesu nastopa pred očmi sodnika vrteči se trikotnik treh najpomembnejših udeležencev, in sicer: obdolženca, tožilca in zagovornika. Gre dejansko za dinamičen proces, v katerem imajo omenjeni udeleženci zakonsko določene vloge in položaje, torej so njihova razmerja zakonsko uokvirjena. V praksi pa lahko pride tudi do primerov, ko je treba po "naravi stvari" ali na podlagi "pravnega občutka" vsebinsko dopolniti in izoblikovati kazenski proces, da ne postane t. i. okrogla zgodba ali neka nova sodniško-odvetniško-tožilska anekdota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Od 7. do 13. marca

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017 Torek, 7. 3. Delovni sestanek. Namestnika varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in Ivan Šelih sta se udeležila delovnega sestanka na direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice Ministrstva za pravosodja. Pogovor se je v večjem delu nanašal na načrtovane sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Koncesijska razmerja v lekarniški dejavnosti po ZLD-1

Iztok Starc, 16.3.2017

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 10/2017V petek, 27. januarja 2017, je začel veljati novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki kot prvi sistemski zakon s področja zdravstvene dejavnosti na novo in celovito ureja podeljevanje koncesij zasebnim lekarniškim izvajalcem. Glede na dosedanjo ureditev predstavlja novi zakon korak naprej pri urejanju položaja zasebnih izvajalcev lekarniške dejavnosti, vendar ne v celoti v pozitivno smer. Za razumevanje razsežnosti in specifičnosti ureditve koncesijskih razmerij v lekarniški dejavnosti pa si je treba najprej ogledati dosedanjo (ne)urejenost tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Hitreje do pravice

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017"Sodstvo ima v družbi posebno funkcijo. Kot garant pravičnosti, temeljne vrednote v pravni državi, tako Evropsko sodišče za človekove pravice, mora sodstvo uživati zaupanje javnosti, če naj bo uspešno pri izvrševanju svojih dolžnosti," je leta 2014 na Dnevih slovenskega sodstva poudaril tedanji predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Temu je sledilo Ministrstvo za pravosodje, ki je pripravilo posebno spletno stran Hitreje do pravice, katere namen je ljudem predstaviti pozitivne spremembe v delovanju pravosodja in že sprejete ter predlagane zakonske novele za povečanje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

S pomočjo Varuha do hitrejše obravnave zadeve

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče ponovno odločalo o predlogu za obnovo denacionalizacijskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP

Zoran Skubic, 16.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 10/2017Plačilna nedisciplina v Sloveniji ni pojav iz (zgolj) zadnje gospodarske krize, ampak je včasih iz bolj, včasih pa iz precej manj upravičenih razlogov prisotna najmanj od osamosvojitve. Slovenska država se je s to anomalijo spopadala z vrsto ukrepov, eden pomembnih je bil tudi sprejem Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) leta 1999. Ta je namesto bolj drastičnega ukrepa uvedbe stečajnega postopka po uradni dolžnosti, ki smo ga takrat v slovenskem pravu že poznali, uvedel nov institut izbrisa (neaktivnih) podjetij iz sodnega registra brez likvidacije. Posledica tega je bila oživitev (polne) premoženjske odgovornosti aktivnih družbenikov tovrstnih družb za vse njihove dolgove. Ta ukrep je bil že ob sprejetju deležen vrste kritik, čeprav sta se zanj zavzemali tako obrtna kot tudi gospodarska zbornica. Sledila je vrsta sodnih postopkov in končno še preizkus pred sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Odpoved noseči delavki

Miha Šercer, 16.3.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 10/2017Ob izvedbi reorganizacije smo ugotovili, da je med presežnimi zaposlenimi tudi sodelavka, ki je noseča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije

dr. Andraž Zidar, 16.3.2017

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 10/2017V mednarodnopravnih strokovnih krogih se vedno bolj uveljavlja koncept globalnega zdravstvenega prava, ki se ukvarja z naraščajočimi zdravstvenimi problemi, povezanimi s procesom globalizacije. Ta članek se osredotoča na ukrepe mednarodnih organizacij za reševanje svetovnih zdravstvenih vprašanj. Iz krajšega pregleda je razvidno, da so njihovi ukrepi razdrobljeni in ne morejo učinkovito urejati vseh perečih zdravstvenih vprašanj. Kot rešitev se ponuja globalno zdravstveno pravo, ki s svojo enovito konceptualno zasnovo lahko pripomore k boljši povezanosti prava, procesov in institucij na področju zagotavljanja zdravja za ljudi po vsem svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 16. marec 1848 - Marčna revolucija tudi v Ljubljani Marčna revolucija se je hitro širila po vsej habsburški monarhiji in 16. marca so tudi v Ljubljani prebivalci mesta in okolice, del drobne buržoazije in študentje, pripravili revolucionarne manifestacije. Napadli ter unič
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pokojninska doba - dodana doba - posebna doba

Avtor ni naveden, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017ZPIZ-1 ne daje možnost uveljavljanja dodane dobe za istega otroka obema staršema. Lahko pa si dobo skrbi za otroka v prvem letu starša porazdelita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku

mag. Luka Vavken, 16.3.2017

Prekrški

mag. Luka Vavken, Pravna praksa, 10/2017Zakonske določbe je glede na njihov odnos do Ustave mogoče v grobem razdeliti v tri skupine. V prvo, daleč največjo skupino sodijo tiste, ki jih lahko neposredno uporabljamo brez bojazni, da bi ob tem prišli v nasprotje z Ustavo, saj je že zakonodajalec ob njihovem nastanku imel pred očmi, da mora biti njihova vsebina prežeta z duhom Ustave. V drugo, k sreči najmanj številno skupino sodijo tiste zakonske določbe, ki so v neposrednem nasprotju z Ustavo. Te določbe so zrele za presojo Ustavnega sodišča. Obstaja še tretja skupina abstraktnih pravnih norm, ki sicer niso v neposrednem nasprotju z Ustavo, so pa hkrati pomensko nepopolne do te mere, da se do njihovega pravega pomena ne moremo dokopati drugače, kot da hkrati v eni roki držimo zakon, v drugi pa Ustavo ter potujemo s pogledom sem in tja. V tem primeru govorimo o ustavnoskladni razlagi zakonskih določb. Ena izmed takšnih je določba o prekluziji iz drugega odstavka 55. člena Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 125. redni seji (8. marec 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank, - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustano
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 16.3.2017

Kmetijstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 10/2017Oblikovanje nove kmetijske politike in določitev razvojnih smeri kmetijstva kot gospodarske panoge pomembno vplivata na naše življenje jutri. Določitev dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog prepustimo stroki, strokovnjakom pa bo verjetno treba prilagoditi tudi pravni red in oblikovati zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito uresničevanje ciljev in nalog. Možnost za uveljavljanje posebne ureditve, s katero se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kmetijske politike, izhaja iz drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki izrecno poudarja, da se varstvo kmetijskih zemljišč uredi z zakonom. Če to določbo povežemo s splošno določbo 67. člena Ustave RS, ki opredeljuje, da zakon določa pogoje za pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, lahko sklenemo, da je določitev posebnih omejitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in regulacija pravnih poslov, s katerimi se pridobi lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih, utemeljena in znotraj meja ustavno dopustnega posega v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico. Seveda pa je pri določanju teh omejitev treba upoštevati splošna merila, ki veljajo za omejevanje temeljnih človekovih pravic, predvsem pa test sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Javni poziv predsedniku vlade

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Skupina nevladnih organizacij, ki delujemo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, z zaskrbljenostjo spremljamo medijska poročila v zvezi s pogoji delovanja Zagovornika načela enakosti - samostojnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo. Vlado Republike Slovenije javno pozivamo, da Zagovorniku nemudoma zagotovi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Državno odvetništvo

Toni Tovornik, 16.3.2017

Uprava

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017V Pravobranilskem društvu, v katerem se zavedajo nujnosti sprememb področnega zakona, so se odzvali na določene navedbe ministra za pravosodje in opozarjajo na problematičnost nekaterih rešitev v predlogu novega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati pa se začne 13. aprila. 2. Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmoglji
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Velika in mala začetnica pri imenih blagovnih znamk

dr. Nataša Hribar, 16.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 10/2017V preteklem kotičku sem se dotaknila rabe velike in male začetnice pri poimenovanjih, ki jih je prinesel razvoj novih tehnologij. Kot se je izkazalo, je meja med poimenovanji, ki jih v določenih kontekstih lahko prenesemo med generična (omenila sem Word/word in Excel/excel) in jih torej lahko zapisujemo z malo začetnico, ter tistimi, ki jim take generičnosti ne moremo pripisati in jih moramo torej pisati z veliko, saj gre za lastna imena (npr. Facebook, Twitter), zelo tanka; marsikdaj je zato za uporabnike - sama se prav tako štejem mednje - težka odločitev, kako taka poimenovanja zapisovati. Še posebej, ker se je v preteklosti za mnoga imena te vrste, tudi npr. za Facebook, v rabi že uveljavila tudi mala začetnica (nekatere medijske hiše so se npr. odločile za malo začetnico).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Posebna ureditev mora biti prilagojena naravi pravice do pokojnine

Avtor ni naveden, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06 - UPB4) je bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pravni napovednik

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017Pravni napovednik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov