O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 16.3.2017

Kmetijstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 10/2017Oblikovanje nove kmetijske politike in določitev razvojnih smeri kmetijstva kot gospodarske panoge pomembno vplivata na naše življenje jutri. Določitev dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog prepustimo stroki, strokovnjakom pa bo verjetno treba prilagoditi tudi pravni red in oblikovati zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito uresničevanje ciljev in nalog. Možnost za uveljavljanje posebne ureditve, s katero se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kmetijske politike, izhaja iz drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki izrecno poudarja, da se varstvo kmetijskih zemljišč uredi z zakonom. Če to določbo povežemo s splošno določbo 67. člena Ustave RS, ki opredeljuje, da zakon določa pogoje za pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, lahko sklenemo, da je določitev posebnih omejitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in regulacija pravnih poslov, s katerimi se pridobi lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih, utemeljena in znotraj meja ustavno dopustnega posega v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico. Seveda pa je pri določanju teh omejitev treba upoštevati splošna merila, ki veljajo za omejevanje temeljnih človekovih pravic, predvsem pa test sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Državno odvetništvo

Toni Tovornik, 16.3.2017

Uprava

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017V Pravobranilskem društvu, v katerem se zavedajo nujnosti sprememb področnega zakona, so se odzvali na določene navedbe ministra za pravosodje in opozarjajo na problematičnost nekaterih rešitev v predlogu novega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Odpoved noseči delavki

Miha Šercer, 16.3.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 10/2017Ob izvedbi reorganizacije smo ugotovili, da je med presežnimi zaposlenimi tudi sodelavka, ki je noseča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A) (Ur. l. RS, št. 10/17) - velja od 14. marca, uporabljati pa se začne 13. aprila. 2. Uredba o spremembah Uredbe o pristaniških zmoglji
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Javni poziv predsedniku vlade

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Skupina nevladnih organizacij, ki delujemo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, z zaskrbljenostjo spremljamo medijska poročila v zvezi s pogoji delovanja Zagovornika načela enakosti - samostojnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo. Vlado Republike Slovenije javno pozivamo, da Zagovorniku nemudoma zagotovi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Med pravno stroko in pravno znanostjo

dr. Janja Hojnik, 16.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 10/2017Nedavno sem se udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, kjer smo udeleženci iz dvanajstih evropskih držav razpravljali o vprašanjih vrednotenja pravne znanosti. Osnovna ugotovitev, ki je bila hkrati razlog za posvet, je bila ta, da so merila vrednotenja v Evropi zelo različna, kot so tudi okoliščine, v katerih se pravna znanost razvija. V državah, kot sta Nemčija in Švica, je virov (javnih in zasebnih), ki finančno podpirajo pravno znanost, veliko. V večini držav, mednje sodi tudi Slovenija, pa so ti viri zelo omejeni in raziskovalci so vse bolj prisiljeni iskati denar v konkurenčni tekmi na evropskih razpisih. Pri tem postane ključno vprašanje, katero delo je sploh znanstveno in kako ovrednotiti, katero je dobro, boljše in vrhunsko. Od teh ocen niso odvisni le projekti, temveč tudi zaposlovanje, napredovanje in ohranitev službe posameznikov, v nekaterih primerih tudi obstoj institucij. Od teh ocen je odvisno, kaj pravniki na fakultetah raziskujemo in pišemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem delodajalcu

Toni Tovornik, 16.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Delavec, ki je bil pri sedanjem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas, pri drugem delodajalcu pa osem ur na teden, je bil v daljšem bolniškem staležu. Ali lahko delodajalec zaradi uveljavljanja refundacije zahteva od delavca podatke o plači pri drugem delodajalcu, da bi računovodstvo pravilno obračunalo plačo in posredovalo pravilno vsoto na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 7. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017. 8. marec - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o dohodnini, - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Socialni spor - prekoračitev tožbenega zahtevka pred sodiščem druge stopnje

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Če je dajatveni zahtevek določno opredeljen po višini, sodišče v socialnem sporu nima pravne podlage, da bi tožeči stranki prisodilo kaj več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Globalno zdravstveno pravo in mednarodne organizacije

dr. Andraž Zidar, 16.3.2017

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Andraž Zidar, Pravna praksa, 10/2017V mednarodnopravnih strokovnih krogih se vedno bolj uveljavlja koncept globalnega zdravstvenega prava, ki se ukvarja z naraščajočimi zdravstvenimi problemi, povezanimi s procesom globalizacije. Ta članek se osredotoča na ukrepe mednarodnih organizacij za reševanje svetovnih zdravstvenih vprašanj. Iz krajšega pregleda je razvidno, da so njihovi ukrepi razdrobljeni in ne morejo učinkovito urejati vseh perečih zdravstvenih vprašanj. Kot rešitev se ponuja globalno zdravstveno pravo, ki s svojo enovito konceptualno zasnovo lahko pripomore k boljši povezanosti prava, procesov in institucij na področju zagotavljanja zdravja za ljudi po vsem svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 125. redni seji (8. marec 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank, - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustano
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

S pomočjo Varuha do hitrejše obravnave zadeve

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Pobudnik se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja Okrajnega sodišča v Mariboru v nepravdni zadevi opr. št. N 44/2016, v kateri je sodišče ponovno odločalo o predlogu za obnovo denacionalizacijskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Okrogli trikotnik kazenskega procesa

mag. Milan Vajda, 16.3.2017

Kazenski postopek

mag. Milan Vajda, Pravna praksa, 10/2017V kazenskem procesu nastopa pred očmi sodnika vrteči se trikotnik treh najpomembnejših udeležencev, in sicer: obdolženca, tožilca in zagovornika. Gre dejansko za dinamičen proces, v katerem imajo omenjeni udeleženci zakonsko določene vloge in položaje, torej so njihova razmerja zakonsko uokvirjena. V praksi pa lahko pride tudi do primerov, ko je treba po "naravi stvari" ali na podlagi "pravnega občutka" vsebinsko dopolniti in izoblikovati kazenski proces, da ne postane t. i. okrogla zgodba ali neka nova sodniško-odvetniško-tožilska anekdota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku

mag. Luka Vavken, 16.3.2017

Prekrški

mag. Luka Vavken, Pravna praksa, 10/2017Zakonske določbe je glede na njihov odnos do Ustave mogoče v grobem razdeliti v tri skupine. V prvo, daleč največjo skupino sodijo tiste, ki jih lahko neposredno uporabljamo brez bojazni, da bi ob tem prišli v nasprotje z Ustavo, saj je že zakonodajalec ob njihovem nastanku imel pred očmi, da mora biti njihova vsebina prežeta z duhom Ustave. V drugo, k sreči najmanj številno skupino sodijo tiste zakonske določbe, ki so v neposrednem nasprotju z Ustavo. Te določbe so zrele za presojo Ustavnega sodišča. Obstaja še tretja skupina abstraktnih pravnih norm, ki sicer niso v neposrednem nasprotju z Ustavo, so pa hkrati pomensko nepopolne do te mere, da se do njihovega pravega pomena ne moremo dokopati drugače, kot da hkrati v eni roki držimo zakon, v drugi pa Ustavo ter potujemo s pogledom sem in tja. V tem primeru govorimo o ustavnoskladni razlagi zakonskih določb. Ena izmed takšnih je določba o prekluziji iz drugega odstavka 55. člena Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 16. marec 1848 - Marčna revolucija tudi v Ljubljani Marčna revolucija se je hitro širila po vsej habsburški monarhiji in 16. marca so tudi v Ljubljani prebivalci mesta in okolice, del drobne buržoazije in študentje, pripravili revolucionarne manifestacije. Napadli ter unič
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pokojninska doba - dodana doba - posebna doba

Avtor ni naveden, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017ZPIZ-1 ne daje možnost uveljavljanja dodane dobe za istega otroka obema staršema. Lahko pa si dobo skrbi za otroka v prvem letu starša porazdelita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Vlada RS Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih oseb

Alenka Antloga, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 10/2017 Sodišče Evropske unije (SEU) je odločilo, da Portugalska ni izpolnila obveznosti iz 21., 45. in 49. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter 28. in 31. člena Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, ko je sprejela in ohranila v veljavi določbo točke a devetega odstavka 10. člena Zakonika o davku od dohodkov fizičnih oseb (CIRS), v skladu s katero mora davčni zavezanec, ki zamenja deleže in prenese svoje prebivališče v tujino ter mu preneha status rezidenta na Portugalskem, nerealizirani kapitalski dobiček (tj. znesek, ki v skladu z osmim odstavkom 10. člena CIRS ni bil obdavčen ob zamenjavi deležev) vključiti v davčno osnovo za zadnje davčno obdobje, v katerem je še imel status davčnega zavezanca rezidenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vsebina PP št.10/2017

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/20173 UVODNIK dr. Miha Juhart Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči 6 DELOVNO PRAVO - ODMEV mag. Nina Scortegagna Kavčnik Še o mnenju komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu 7-10 JAVNE SLUŽBE Iztok Starc
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pravni napovednik

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Ob drugem prenosu preživi le vsako sedmo družinsko podjetje

Kaja Batagelj, 16.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kaja Batagelj, Pravna praksa, 10/2017"Bistvo je, da se bolj kot staršem ali predhodnikom dokažeš sam sebi," je na okrogli mizi "Generacijska priložnost - prenos lastništva v družinskem podjetju", ki je potekala v organizaciji združenja Slovenian Business Club 16. februarja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, dejal zamejski podjetnik in soustanovitelj podjetja Primo Aroma Fabrizio Polojaz. Dogodek je privabil več kot 150 udeležencev vseh generacij, ki so očitno zaznali pomen te teme in pomanjkanje odgovorov na nekatera ključna vprašanja. "Naša država je stara 25 let in toliko so stara tudi naša podjetja. Ustanavljali smo jih z nekim zanosom, strastjo. Nikoli nismo razmišljali, da puščamo neko sled. Ta sled so tudi naši otroci," je na začetku pojasnil predsednik združenja Marjan Batagelj in dodal, "če oni teh podjetij ne želijo prevzeti, je to priložnost za nekoga drugega."
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Velika in mala začetnica pri imenih blagovnih znamk

dr. Nataša Hribar, 16.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 10/2017V preteklem kotičku sem se dotaknila rabe velike in male začetnice pri poimenovanjih, ki jih je prinesel razvoj novih tehnologij. Kot se je izkazalo, je meja med poimenovanji, ki jih v določenih kontekstih lahko prenesemo med generična (omenila sem Word/word in Excel/excel) in jih torej lahko zapisujemo z malo začetnico, ter tistimi, ki jim take generičnosti ne moremo pripisati in jih moramo torej pisati z veliko, saj gre za lastna imena (npr. Facebook, Twitter), zelo tanka; marsikdaj je zato za uporabnike - sama se prav tako štejem mednje - težka odločitev, kako taka poimenovanja zapisovati. Še posebej, ker se je v preteklosti za mnoga imena te vrste, tudi npr. za Facebook, v rabi že uveljavila tudi mala začetnica (nekatere medijske hiše so se npr. odločile za malo začetnico).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Razpisi

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 Ur. l. RS, št. 11/17 1. Direktor - Zdravstveni dom Idrija; rok je 25. marec. 2. Direktor - Zdravstveni dom Celje; rok je 18. marec. Ur. l. RS, št. 12/17 3. Okrožni sodnik na Delovnem sodišču v Mariboru - Vrhovno sodišče Republike Slov
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne evazije in davčnih prekrškov

Primož Baucon, 16.3.2017

Kazenski postopek, Poravnava davkov in prispevkov

Primož Baucon, Pravna praksa, 10/2017Za učinkovito, pravočasno in kakovostno delovanje ter razvoj države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma uresničevanje njihovih funkcij oziroma nalog je treba zagotoviti potrebna materialna sredstva v proračunu (državnem in samoupravnih lokalnih skupnosti) prek ustreznega davčnega sistema kot skupka vseh možnih davčnih oblik (davkov, taks, dotacij, subvencij in nadomestil). Za zadovoljevanje fiskalnih interesov in nemoteno delovanje javnega sektorja je tako treba zagotoviti zakonito in pravočasno izpolnjevanje oziroma plačevanje davčnih obveznosti (davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev). Zaradi možnosti izogibanja (v celoti ali deloma) ali nepravočasnega izvrševanja (kršitve) davčnih obveznosti (kar je treba razlikovati od zakonite davčne evazije) vse države določajo sistem različnih davčnih deliktov ter predpisujejo različne sankcije zanje. Pri tem predstavljajo davčna kazniva dejanja najtežje vrste davčnih deliktov, pri čemer pripada osrednje mesto kaznivemu dejanju davčne zatajitve.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov