O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Uporaba panožne kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/2000Družba se ukvarja pretežno z dejavnostjo trgovine, v dveh barih pa nudi tudi gostinske storitve in zaposluje 4 natakarice. Glede na obseg trgovinske dejavnosti uporabljajo KP dejavnosti trgovine Slovenije. Delovna inšpekcija pa je ob pregledu izdala odločbo, s katero družbi nalaga uporabo kolektivno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Uveljavljanje pravice do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2000Delavec je bil prvič razvrščen v III. kategorijo invalidnosti v letu 1989 in mu je bila priznana pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo od 26. 1. 1989 dalje. Čeprav je podjetje delavcu zagotovilo ustrezno delo, na katerem je tudi prejemal nižji osebni dohodek delavec, formalno-pravno na drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Upokojitev pri znižani starosti

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 10/2000Voznik avtobusa, ki se mu šteje zavarovalna doba s povečanjem (po stopnji 12/15) bo januarja 2001 dopolnil 40 let zavarovalne dobe, od katere gre 5 let na račun štetja zavarovalne dobe s povečanjem. V tem mesecu bo dopolnil tudi 53 let starosti. Ali se lahko v januarju 2001 upokoji ali mora čakat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Možnost upokojitve po posebnih in splošnih predpisih

Jože Kuhelj, 13.4.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 10/2000Zavarovanka, rojena 15. septembra 1954, mati dveh otrok, je zaposlena v državni upravi (policija). Do 31. decembra 1999 je dopolnila 32 let 1 mesec in 27 dni pokojninske dobe, v katero so šteta tudi dokupljena leta študija v trajanju 4 leta 4 mesece in 19 dni ter 6 let zavarovalne dobe, pridobljene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Statistika: Državna tožilstva v RS v letu 1999

Irena Vovk, 13.4.2000

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2000Akcija "odprave zaostankov" je obrodila sadove Državni tožilci so lani rešili skoraj za polovico več zadev kot leto poprej - leto 1999 so zaključili z nerešenimi ovadbami zoper 9.927 oseb (začetek leta so namreč pričakali z nerešenimi ovadbami zoper 16.867 polnoletnih oseb). "Lani smo se državni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Obravnavanje mnenj in predlogov sindikata pred sprejemom odločitev delodajalca

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Delovna razmerja, Sindikati

, Pravna praksa, 10/2000Delodajalec je sprejel splošni akt, v katerem je med drugim uredil tudi različne oblike motivacije zaposlenih, ki jih je poimenoval pospešeno napredovanje, nagrade na podlagi ocene ustvarjenega dosežka, letni bonus za uspešnost in podobno, ki v bistvu predstavljajo napredovanje, nagrade za inovativn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2000Delavec, za katerega velja KP za kmetijstvo in živilsko industrijo, ima javni prevoz od doma Murske Sobote, nato pa iz Murske Sobote do Radencev, kjer dela, ki je časovno ugoden. Ima pa tudi javni prevoz od doma do Radencev, ki pa je časovno neugoden, zato se vozi z lastnim vozilom. * Ali pripadajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Pisana in nepisana pravila parlamentarnega sistema (I.del)

mag. Matevž Krivic, 13.4.2000

Državni zbor in državni svet

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 10/2000Ob člankih dr. Francija Grada in Mirka Bandlja v prejšnji številki Na posvetovanju Društva za ustavno pravo 30. marca, posvečenem gornjim vprašanjem, sem rekel, da je (bil) takratni prispevek g. Bandlja edini strokovno poglobljeni in argumentirani pisni prispevek k razpravi, čeprav se z mnogimi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Regres za letni dopust delavca, ki se upokoji v začetku leta

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 10/2000Delavki je 15. januarja 2000 prenehalo delovno razmerje, ker je s tem dnem postala odločba o ugotovitvi I. kategorije invalidnosti in priznanju pravice do invalidske pokojnine pravnomočna. Delavka je bila do prenehanja delovnega razmerja v bolniškem staležu in zato tudi ni izkoristila letnega dopust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Izobraževanje in dnevnica

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/2000V osnovni šoli je delovni čas od 7.00 ure do 13.00 ure. Delavka ima izobraževanje v popoldanskem času in sicer od 13.30 ure do 20.00 ure. * Ali ji pripada zmanjšana dnevnica? Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 52/94) določa v 104. členu dnevnice nasle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Ustavno sodišče RS: Državno premoženje - uslužbenski certifikati

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 10/2000Drugi odstavek 9. člena, drugi in četrti odstavek 11. člena ter 2. točka osmega odstavka 28. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 50/99) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Statistika: Višje delovno in socialno sodišče v letu 1999

Irena Vovk, 13.4.2000

Sodišča, Delovna razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2000Zbrani podatki kažejo, da Višjemu delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani lani ni uspelo bistveno zmanjšati števila nerešenih zadev. Z vseh sodišč prve stopnje in njihovih oddelkov se je v letu 1999 na pritožbenem sodišču nakopičilo 4.769 zadev. Rešili pa so jih 43 odstotkov. Na zadnji dan stare...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Pravdni postopek: 34 stečajnih upraviteljev z licenco

Irena Vovk, 13.4.2000

Civilni sodni postopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2000Na podlagi dobro opravljenega izpita je minister za pravosodje 22 stečajnim upraviteljem že podpisal licence za opravljanje dela. Tisti, ki so padli - teh je bilo od 40 kar 18 - pa lahko še enkrat ponavljajo izpit. Uspešno opravljen izpit je pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje dela. V p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Upravni spor, pravno sredstvo zoper odločitve Računskega sodišča?

Aleksij Mužina, 13.4.2000

Upravni spor, Računsko sodišče

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 10/2000Pred časom je Ustavno sodišče Republike Slovenije, ob obravnavi ustavne pritožbe zoper odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Up-42/2000 z dne 16. 2. 2000) odprlo zelo pomembno vprašanje, ki je (bilo) po našem mnenju v pozitivni ureditvi zapostavljeno. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Pravdni postopek: Pooblastilo v pravdnem postopku in postopku izvršbe

Jože Ilc, 13.4.2000

Civilni sodni postopki

Jože Ilc, Pravna praksa, 10/2000Tožeča stranka je uspela v pravdi in sodišče je ugodilo tožbenemu zahtevku ter toženi stranki naložilo določeno izpolnitev. Ker toženec ni izpolnil obveznosti, je tožeča stranka vložila predlog na izvršbo. Predlog na izvršbo je vložil isti odvetnik, ki je zastopal tožečo stranko v pravdnem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija)

mag. Aleksander Čičerov, 13.4.2000

Zračni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 10/2000Pooblaščeni predstavniki 52 držav članic Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljevanju ICAO)(*1) podpisali novo mednarodno konvencijo, ki se nanaša na mednarodni letalski transport. To je bil dogodek brez primere v zgodovini ICAO zaradi tega, ker se je s sprejemom Montrealske konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Zračni promet

, Pravna praksa, 10/2000Neuradni prevod DRŽAVE POGODBENICE TE KONVENCIJE SO OB PRIZNANJU pomembnega prispevka Konvencije o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, podpisane 12. oktobra 1929 v Varšavi, v nadaljnjem besedilu Varšavska konvencija, in drugih dokumentov, ki se nanjo nanaš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

80 let Pravne fakultete v Ljubljani

dr. Janez Kranjc, 13.4.2000

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/2000Leto 2000 je za pravni študij na Slovenskem pomembno v dveh pogledih. V tem letu obhajamo osemdeset let nepretrganega delovanja Pravne fakultete v Ljubljani in hkrati se bo v tem letu Pravna fakultete kot zadnja med fakultetami ljubljanske univerze preselila v lastne, dovolj velike prostore. Pomen o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Presoja ustavnosti in njen razvoj v modernem svetu

mag. Miro Cerar, 13.4.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 10/2000"The Constitutional Review and Its Development in the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis)" (Published by "Hayagitak", Yerevan - Ljubljana, 1999) mag. Miro Cerar Predstavljamo skupno delo dr. Gagik-a Harutyunyana, predsednika Ustavnega sodišča Republike Armenije in dr. Arneta Mavč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Meje (samo)omejevanja države ali kakor nam drago

dr. Matjaž Jager, 13.4.2000

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 10/2000Meta analizo kazenskega procesa običajno - oziroma kot bi dejal profesor Bogomir Sajovic: "šolsko" - zastavimo kot iskanje pravega razmerja med učinkovitostjo postopka in obsegom varovanja človekovih pravic (predvsem obdolženca). V luči takšnega "tehtanja" je predavanje o samoomejevanju države oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Slovenščina v pravni praksi (19.del): Jezikovna kakovost sodnih odločb - arhaizmi, nenavadnosti

dr. Monika Kalin-Golob, 13.4.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 10/2000Preden sem se lotila razčlembe sodnih odločb, sem seveda prebrala strokovno literaturo, v kateri so najrazličnejši avtorji resno ali bolj površno razmišljali o pravnem jeziku. Vsem so skupne tri ugotovitve, za katere sem menila, da jih v sodobnih sodnih odločbah, napisanih leta 1999, ne bo mogoče na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Prepisano, ker ni preslišano...: 29. marca - 10. aprila

Irena Vovk, 13.4.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2000Sreda, 29. 3. Kriminala vedno več. Generalni direktor policije Andrej Podvršič je javnosti predstavil analizo dogodkov v minulem letu. Beležijo 13-odstotno rast kriminalitete, povzročena škoda pa naj bi znašala skoraj 20 milijard tolarjev. Nekoliko manj uspešni pa so bili pri preiskovanju kazn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Šola za sodnike

Irena Vovk, 13.4.2000

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2000(Iz pogovora z Alenko Jelenc Puklavec, predsednico programskega sveta Centra za izobraževanje v pravosodju Že desetletja je izobraževanje sodnikov v pristojnosti Evidenčnega oddelka Vrhovnega sodišče RS. V tem času so sodniki nabirali znanje na različnih tečajih, seminarjih, posvetih itd. V letu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Vsebina "Pravna praksa" 010/2000

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 10/2000Borut Bohte Mednarodnopravna razlaga sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju s Hrvaško mag. Saša Prelič Prijava za udeležbo delničarja na skupščini - Predpostavka za izvrševanje glasovalne pravie Jože Ilc Pooblastilo v pravdnem postopku in postopku izvršbe I.V. 34 stečajnih upravitel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Ustavno sodišče RS: Uslužbenski certifikati - pokojninska osnova

Avtor ni naveden, 13.4.2000

Ustavno sodišče, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 10/2000Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Ur. l. RS, št. 40/93) se zavrne. Uslužbenski certifikat ni potrdilo o premalo izplačani plači, ki bi dajal podlago za denarni zahtevek delavca.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2000(28)
> April(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG HI J K LM NOP QRSŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov