O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

10 let našega časopisa

dr. Šime Ivanjko, 28.5.1992

Ostalo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 10/19923. junija 1992 bo minilo natanko 10 let, ko so slovenski pravniki dobili v roko časopis z označbo PP. Tega dne je bila uresničena ideja, ki se je porodila v septembru 1981 ob pripravah na Dneve slovenskih pravnikov v Portorožu. Še danes se spomnim razgovora z našim stanovskim kolegom Petrom Jurno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Rimsko pravo in evropska pravna znanost

dr. Janez Kranjc, 28.5.1992

Višje in visoko šolstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/1992Čeprav odpiranje v mednarodni prostor na področju prava morda ni tako živahno in intenzivno kot na drugih področjih, nam je v zadnjem času uspelo povabiti iz tujine nekaj prvovrstnih pravnih strokovnjakov. V to vrsto mednarodnih izmenjav nedvomno sodi tudi obisk profesorja Herberta Hausmaningerja na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Obligacije

, Pravna praksa, 10/1992Četrti odstavek 177. člena ZOR določa konkurenco med objektivno in krivdno odgovornostjo, pri čemer velja dolžnost poravnati škodo v razmerju s svojo krivdo le v notranjem razmerju med dvema odškodninsko odgovornima subjektoma.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Nova ustavna ureditev Slovenije

dr. Janez Šinkovec, 28.5.1992

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 10/1992V sorazmerno kratkem času po sprejemu ustave Republike Slovenije so Pravna fakulteta v Ljubljani, Društvo za ustavno pravo Slovenije in ČZ Uradni list RS uspeli pritegniti številne avtorje, da so pripravili in izdali zbornik razprav o novi ustavni ureditvi Slovenije. V zborniku sodeluje 25 avtorjev,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 10/1992Št. 23 (15. 5. 1992) Edini skupščinski akt je tokrat odlok, ki določa prispevno stopnjo za ožji obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (za zavarovance in delodajalce enako - 12,38 %). Med odločitvami vlade RS omenimo odlok, ki določa, za katere kmetijske pridelke in živila j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 10/1992Št. 24 (22. 5. 1992) Med tokratnimi skupščinskimi akti je najprej objavljen zakon, ki ureja podeljevanje častnega znaka svobode Republike Slovenije, nadalje spremembe in dopolnitve zakona o "slovenskem cestnem križu", akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je depozitar vlada ZDA...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Nemo duobus utatur officiis

dr. Janez Kranjc, 28.5.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/1992Pred seboj imamo eno od tistih pravnih pravil, pri katerih ne poznamo ne avtorja ne časa nastanka. Verjetno je, da je pričujoča formulacija srednjeveška, čeprav je misel nedvomno rimska. Rimska republikanska ustava je skušala s porazdelitvijo javnih funkcij med različne magistrate preprečiti pono...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Obligacijska razmerja

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Obligacije

, Pravna praksa, 10/1992Zalaganje obveznosti, ki izvira iz zakonite preživninske obveznosti do skupnega otroka, nima značaja čiste denarne obveznosti in se zato ta vrednost presoja po času, ko je opredeljena kot čista denarna terjatev, to je ob odločanju sodišča prve stopnje, ne pa po času, ko so bili ti izdatki uporabljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Odvod - odvoz in čiščenje odpadnih voda

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Gospodarske javne službe (komunala), Varstvo okolja

, Pravna praksa, 10/1992Občinska skupščina je z zakonom pooblaščena, da lahko s svojim odlokom predpiše obvezno uporabo in obvezno plačilo posameznih komunalnih storitev in proizvodov za celotno območje občine ali njegov del. Določbe občinskega odloka o obveznem praznenju greznic tudi uporabnikom, ki niso priključeni na ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Sklep občinske skupščine

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 10/1992Ustavno sodišče ni pristojno za oceno sklepa občinske skupščine kot konkretne odločitve o razpolaganju s premoženjem občine. Sklep US RS št. U-I-22/92 z dne 2. 4. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakon o dedovanju

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Dedovanje

, Pravna praksa, 10/1992Drugače kot pri lastninski tožbi, kjer je med strankama spor o lastninski pravici (lahko tudi pokojne osebe) glede določene stvari, je pravna podlaga zahtevka iz dediščinske tožbe (141. člen ZD) dedna pravica.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Odškodninska razmerja

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Obligacije

, Pravna praksa, 10/1992Prekomerno (v smislu predpisanih normativov) izločanje svinca iz lošča lončene gospodinjske posode, ko je v njej hrana, je napaka stvari v smislu člena 179.1 ZOR. Za škodo, ki zaradi te napake nastane uporabniku take posode, odgovarja tisti, ki je posodo izdelal in jo dal v promet, po načelu vzročno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakon o obligacijskih razmerjih

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Obligacije

, Pravna praksa, 10/1992Prepoved obrestovanja zapadlih zamudnih obresti (člen 279.1 ZOR) se ne nanaša na obračunavanje zamudnih obresti po konformni metodi (člen 1.2 zakona o obrestni meri zamudnih obresti). Zakon o obrestni meri zamudnih obresti je v tem obsegu predpisal izjemo od te načelne prepovedi, ki je v 1. odstavku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 10/1992Kadar se je več tožencev pritožilo zoper sodbo in je glede enega izmed njih že pred vložitvijo pritožbe potekel pritožbeni rok (člen 348.1 ZPP), vprašanje pravočasnosti njegove pritožbe ni le procesno vprašanje, ampak tudi materialnopravno vprašanje, za kakšno sosporništvo pri tožencih gre (člen 202...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakon o pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 10/1992Ni dovoljena revizija zoper sklep o odvzemu roditeljske pravice (člen 34 ZNP, člen 116 ZZZDR). (Sklep Vrhovnega sodišča R Slovenije, opr št. II Ips 503/91 z dne 26. 9. 1991, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 764/91 z dne 30. 5. 1991 ter sklepom Temeljnega sodišča v Nove...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Uporaba stanovanja v solastnini

Jožko Casar, 28.5.1992

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jožko Casar, Pravna praksa, 10/1992Po uveljavitvi novega stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) z dne 11. 10. 1891 je glede na prejšnji zakon o stanovanjskih razmerjih nastala pravna praznina glede tega, kako naj bivša zakonca po razvezi njune zakonske zveze uporabljata stanovanje, če ga imata v solastnini, ker sta ga prid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Kloniranje avtorjev v časopisu Obrtnik

Avtor ni naveden, 28.5.1992

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 10/1992Kloniranje pomeni ustvarjanje istovetnih dvojnikov živih bitij. Uredništvo časopisa Obrtnik, ki ga izdaja Obrtna zbornica Slovenije, bo verjetno patentiralo novo metodo kloniranja avtorjev pravnih tekstov, pri čemer dvojnik nima tistih lastnosti, ki mu ne ugajajo. Za zdaj je ta postopek še poslovna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Sklep o izdaji menične golice

Jožko Žiberna, 28.5.1992

Menica in ček

Jožko Žiberna, Pravna praksa, 10/1992V Uradnem listu RS (št. 20/92) je bil objavljen "Sklep o izdaji enotne menične golice", ki je začel veljati z dnevom objave, to je 24. aprila 1992. Sklep je na podlagi drugega odstavka 79. člena zakona o prometnem davku (Uradni list Republike Slovenije, št. 4/92) izdal Svet Banke Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakonite zamudne obresti - po novem zakonu

Jože Dernovšek, 28.5.1992

Obresti in obrestna mera

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 10/1992Z 28. 3. 1992 je končno pričel veljati zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 14/92, ki ga je Skupščina RS sprejela 18. 3. 1992. S tem zakonom je Skupščina RS ustrezno naredila problematiko "zakonitih zamudnih obresti", ki pripadajo upnikom na podlagi 1. odst. 288. člena zakona o obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Javni pravobranilec in denacionalizacijski postopek

mag. Jože Gregorič, 28.5.1992

Denacionalizacija in lastninjenje, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Jože Gregorič, Pravna praksa, 10/1992Zakon o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91) v 4. odst. 60. čl. določa, da v primerih, če se zahtevek glasi na premoženje, s katerim razpolagajo družbenopolitične skupnosti, zastopa interese zavezane stranke pristojno javno pravobranilstvo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakon o zadrugah: sporni 72. člen

Ferdo Blaznik, 28.5.1992

Zadruge

Ferdo Blaznik, Pravna praksa, 10/1992Nekaj predpisov, sprejetih v novejšem času, je takih, ki ne vlivajo vere v to, da bi Republika Slovenija res kmalu postala evropska država tudi v smislu kvalitete predpisov, od katerih sta v veliki meri odvisna dejanska pravna varnost in svoboščine državljanov. Nekaterih tradicionalnih načel, ki jih...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
1992(21)
> Maj(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HI JK LMNOPQRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov