O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ZFPPod in ZGD - ločeno mnenje

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 40/20021. Člen 9, 2. točka prvega odstavka 25.člena, drugi odstavek 25. člena, drugi odstavek 29. člena, tretji odstavek 32. člena, 37. člen in 1. točka 39. člena, kolikor se nanaša na peti odstavek 580. člena ZGD (Ur. l., RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01), ZFPPod (Ur.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ARS: Iz regionalne konference o ARS

Romana Sladič, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Romana Sladič, Pravna praksa, 40/2002Igrana mediacija v gospodarskem sporu V okviru JV evropske regionalne konference o alternativnem reševanju sporov so 6. novembra 2002 v konferenčni dvorani hotela Union tuji gostje (moderator: Samuel Passow, vodja raziskovanja ADR Group iz Velike Britanije, mediator: odvetnica iz Velike Britanije Ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Odvetništvo: Prepoved reklamiranja odvetnikov

mag. Janez Tekavc, 14.11.2002

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 40/2002Pred nedavnim je slovensko - predvsemodvetniško - javnost precej vznemirilo, da je neko podjetje začelo intenzivno oglaševati svoje pravne storitve. Morda je ta dogodek primeren razlog, da se podrobneje posvetimo vprašanju o utemeljenosti ali neutemeljenosti prepovedi oglaševanja odvetniškega dela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Razveza in preživljanje zakonca po razvezi

mag. Suzana Kraljić, 14.11.2002

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 40/2002V začetku oktobra je v Regensburgu(Nemčija) potekalo že 6. posvetovanje evropskega družinskega prava (6. Symposium für Europäisches Familienrecht), ki je bil posvečen razvezi zakonske zveze ter preživljanju zakonca po razvezi. Na posvetu so sodelovali referenti iz Nemčije, Avstrije, Švice, Turčije, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Policija: Policijska pooblastila - je res za vse kriv zakon?

mag. Bećir Kečanović, 14.11.2002

Obligacije

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 40/2002Odmevni dogodki, povezanih s postopki našepolicije, so med drugim spodbudili razprave o njihovih vzrokih. Nekateri pravijo, da je krivda v Zakonu o policiji in ne pri policistih na terenu. Kar zadeva odgovornost slednjih, so takšne ocene večinoma pravilne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

US RS, obravnavano na seji 7. novembra 2002:

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 40/20021. U-I-268/99: tretji odstavek tarifneštevilke 3 taksne tarife zakona o sodnih taksah (Ur. l. SRS, št. 1/90 in naslednji). 2. U-I-247/99: peti odstavek 4. a člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe "Varovanje javnih parkir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 40/2002Delavec ima 9 mesec delovne dobe, od tega1 mesec v družbi, ki postavlja vprašanje, je bil 8 mesecev zaposlen kot samostojni podjetnik. Glede na to, da je pravica do regresa vezana na pravico do izrabe letnega dopusta, ki jo je delavec pridobil po 6 mesecih nepretrganega dela, tj. že pri prejšnjem de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

ZIZ-A: Sestavine predloga za izvršbo in pridobivanje podatkov o dolžnikovih računih

Matjaž Jan, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 40/2002Prvi odzivi na novosti, uveljavljene vnoveli zakona o izvršbi in zavarovanju, so bili že zabeleženi tudi na straneh Pravne prakse. Glede na to, da sta bila kar dva prispevka(*1) kritična do nove ureditve pridobivanja podatkov o dolžnikovih računih pri bankah, hranilnicah in drugih organizacijah, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Delovna razmerja: Pridržna (retencijska) pravica v delovnem razmerju

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 14.11.2002

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 40/2002Delavec je v razmerju do delodajalcašibkejša stranka in kljub skrbi zakonodajalca, da bi to dejansko neenakost odpravil z varovalnimi določbami na različnih področjih delovnega prava, se pogosto zgodi, da delavec plačila za delo oziroma drugih prejemkov iz delovnega razmerja ne prejema redno oziroma...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Koliko?

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 40/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja dovoljenja za vnos orožja tujcu Tarifna št. 17 Za izdajo dovoljenja: * za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) bivanja v RS * tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Upokojitev: odločba ZPIZ, akt delodajalca, pritožba ...

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 40/2002Kdaj se delavec lahko dejansko upokoji?Ali družba čaka na odločbo s strani ZPIZ, ali se lahko delavec upokoji na osnovi podatkov, ki jih ima za določenega delavca? Ali je odločba ZPIZ dokončna, ali je možna nanjo pritožba? Pridobitev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Uresničevanje lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov (2.del)

mag. Miloš Senčur, 14.11.2002

Lokalna samouprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 40/2002V prejšnjem prispevku (glej pp, št. 39/02)z istim naslovom so bile predstavljene normativne novosti, ki se tičejo uresničevanja lokalnih interesov v postopku sprejemanja zakonov smo se omejili na prikaz sprememb v temeljnem predpisu, ki ureja področje lokalne samouprave, tj. Zakon o lokalni samoupra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (III.del)

Kavčič Boštjan, Repanšek Jaka, Sladič Romana, Vovk Irena, 14.11.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002S povzetkom teoretične razprave in štirihsekcij zaključujemo zapisovanje dogajanj na letošnjih portoroških pravniških dnevih. TEORETIČNA RAZPRAVA Družinska in civilnopravna razmerja Teoretična razprava "Družinska in civilnopravna razmerja", ki je tudi letos nadaljevala z že utečeno tradicijo p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Čemu kopičenje nadzornih mehanizmov?

Irena Vovk, 14.11.2002

Ustavno sodišče, Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002Slovensko sodniško društvo Ob javni predstavitvi mnenj o predlaganih ustavnih spremembah glede sodstva, ki je bila 28. oktobra v državnem zboru, so predvsem predstavniki civilnodružbenih gibanj izražali nezadovoljstvo z delovanjem sodišč in sodnikov in ob tem poudarjali potrebo po povečanem nadzoru ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Volitve 2002

Alenka Leskovic, 14.11.2002

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 40/2002Prvi krog volitev 2002 je mimo in obštevilnih kandidatih, ki so želeli postati predsednik - predsednica republike, župan - županja ali svetnik najvišjega organa lokalne skupnosti ter ponekod morebiti pomemben mož - ženska v četrtni ali krajevni skupnosti, lahko ugotovimo, da se do oblasti na državni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Vsebina "Pravna praksa" 040/2002

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 40/2002Irena VovkSlovensko sodniško društvo - Čemu kopičenje nadzornih mehanizmov? Dnevi slovenskih pravnikov (III) Teoretična razprava: Družinska in civilnopravna razmerja - 2. sekcija: Jezik in pravo - 6. sekcija: Vpliv SPZ na druga področja civilnega prava - 7. sekcija: Kazenskopravo in prekrški -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Čas je za strategijo

Aleš Zalar, 14.11.2002

Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2002Decembra 2000 je bil v uvodniku PP znaslovom "Tožiti ali ne tožiti?" napovedan začetek sodnemu postopku pridružene mediacije kot eksperimentalnega programa Okrožnega sodišča v Ljubljani. Dve leti kasneje je Slovenija predstavila svoje izkušnje z mediacijo najprej na skupni konferenci Evropske komisi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 5. do 11. novembra

Irena Vovk, 14.11.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40/2002Torek, 5. 11. Prvi osnutek evropske ustave. Najbolj je konvencijo razburkal predlog oz. ideja o ukinitvi sistema rotirajočega predsedovanja EU in uvedbi stalnega predsednika ministrskega sveta, kjer so sicer zastopane vse države članice. Sicer pa naj bi imela evropska ustava dva temeljna dela. S ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 40/20021. Tarifa o taksah in nadomestilih -Tarifa-1. (Ur. l. RS, št. 89/02) - velja od 6. novembra - na podlagi 261. člena zakona o zavarovalništvu izdaja Agencija za zavarovalni nadzor - vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev (vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Državni zbor RS - še zakonodajni organ z dnem pristopa k EU?

mag. Primož Vehar, 14.11.2002

Državni zbor in državni svet

mag. Primož Vehar, Pravna praksa, 40/2002Postalo je že splošno znano, da ima EUprecej težav glede demokratičnosti in odgovornosti ter da ni prave povezave med njenimi institucijami in državljani držav članic, kar se poleg odzivov v strokovni in drugi literaturi jasno kaže tudi v obliki nizke udeležbe na volitvah v Evropski parlament, števi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

OZN: Nad mučenje z novim protokolom

Dean Zagorac, 14.11.2002

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 40/2002Po več kot desetih letih priprav jeGeneralna skupščina Združenih narodov (oziroma njen tretji odbor) 7. novembra letos sprejela Fakultativni protokol h Konvenciji ZN proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanju (v nadaljevanju: protokol).
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Strokovno pisanje in osebni stil (2.del)

dr. Monika Kalin-Golob, 14.11.2002

Kultura in umetnost

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 40/2002Vpliv tujega vzorca strokovnega pisanja, okaterem smo pisali prejšnjič, lahko ocenjujemo z dveh vidikov oz. negativno in pozitivno. Na eni strani v slovenska strokovna besedila avtomatično prehajajo angleške prvine, ki so nepotrebne. To so bodisi čisto običajni bodisi strokovni izrazi (termini). Prv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Pravni interes

dr. Marko Novak, 14.11.2002

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 40/2002Obstoj pravnega interesa je na splošnopogoj za začetek pravnih postopkov. V različnih postopkovnikih je zahteva po izpolnjevanju pravnega interesa določena sicer implicitno: odločajoči organ namreč po predhodnem preizkusu obravnava naprej le tiste vloge, ki se sklicujejo na neko pravico, dobrino, in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Novi učbenik: Upravnopravne notranje zadeve

dr. Rafael Cijan, 14.11.2002

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Rafael Cijan, Pravna praksa, 40/2002Na Visoki upravni šoli v Ljubljani so preddnevi izdali učbenik "Upravnopravne notranje zadeve" avtorja mag. Slavka Debelaka in mag. Slobodana Rakočevi}a. Učbenik vsebuje osem poglavij, in sicer: Uvod, Razmerja med državno upravo in posamezniki, Državljanstvo, Migracije, Tujsko in begunsko pravo, ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40

Leto objave

< Vsi
2002(24)
> November(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČDĐEFG HIJ K L MN OPQR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov