O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Konferenca: Civilna družba in nevladne organizacije

dr. Verica Trstenjak, 12.9.2002

Ostalo

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 32/2002Civilna družba kot eden najpomembnejšihelementov demokratične družbe je predmet obravnav na številnih konferencah. Taka je bila mednarodna konferenca z naslovom Transforming Civil Society, Citizenship and Governance: The Third Sector in an Era of Global (Dis)Order, ki je bila v mesecu juliju v Cape ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Terminološki kotiček (3.del): (Jezikovna) spolna diskriminacija

dr. Marko Novak, 12.9.2002

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 32/2002Lastnost splošnih pravnih aktov je, danaslavljajo nedoločen krog oseb in pri tem tudi nedoločen spol. Tako npr. ustava, kot najvišji splošni pravni akt, pri tem uporablja naslednje besede: nihče (no one), vsakdo (everyone, anyone), kdor (any person), vsakomur (everyone), oseba (a person), oškodovane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

ZGD s komentarjem

mag. Dušan Jovanovič, 12.9.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 32/2002Nedolgo tega je v zbirki Nova slovenskazakonodaja izdala GV-Založba dolgo pričakovan in nujno potreben komentar zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo 12 avtorjev iz vrst priznanih pravnih stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Primer Joško Joras

Franc Stanonik, 12.9.2002

Prekrški

Franc Stanonik, Pravna praksa, 32/2002V 31. št. Pravne prakse je avtorica AlenkaLeskovic v rubriki Paragraf na 41. strani objavila prispevek z naslovom "Primer Joško Joras". V prispevku navaja glede določb, ki jih predlog zakona o prekrških (ZP-1) - prva obravnava določa za uklonilni zapor, med ostalim tudi naslednje: "Izjema, kda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Slovenščina v pravni praksi (98.del): Izrazi posebnega razmerja in spoštovanja

dr. Monika Kalin-Golob, 12.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 32/2002Nedavno je na moj elektronski naslovpriromalo še tretje vprašanje s podobno vsebino: kako pišemo v dopisih osebne in svojilne zaimke: z veliko ali malo začetnico; kako je treba po novem pravopisu pisati vi, vaš ipd.? Ker je omahovanja v praksi precej, si oglejmo, kako je s pisanjem velike začetnice ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 3. do 10. septembra

Irena Vovk, 12.9.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2002Sreda, 4. 9. Spremembe prevzemne zakonodaje. V organizaciji društva Manager je potekal posvet o prevzemih in odkupih podjetij. Ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin je namreč imenovala dve delovni skupini, ki preučujeta ustreznost normativne ureditve prevzemov in notranjih odkupov. Kot je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Evropski projekt: SDR

Matej Avbelj, 12.9.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 32/2002Evropski projekt: "Samozaupanje -Demokracija - Odgovornost" se je imenoval seminar, ki je potekal v Pragi med 23. julijem in 7. avgustom v organizaciji Katoliške univerze iz Leuvena in praške Karlove univerze. V želji po seznanitvi z evropskim pravom ter evropsko družbenopolitično situacijo sem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Koliko?

Avtor ni naveden, 12.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 32/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Prošnja za državljanstvo Tarifna št. 11 - Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo RS ali za prenehanje državljanstva RS ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu RS prenehalo državljanstvo zaradi odreka 2.000 točk ali 34.000 tolarjev....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Ali je možno dopolniti ponudbo na javni razpis? (2.del)

mag. Aleksij Mužina, 12.9.2002

Obligacije

mag. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 32/2002Gospodarske javne službe - koncesije V pp, št. 1-2/2002 smo v zvezi z vprašanjem, zapisanim v naslovu, ugotovili: razpoložljiva literatura se je v primerih postopkov podelitve koncesije oziroma javnih razpisov za podelitev koncesije sicer že pred časom izrekla proti možnosti dopolnjevanja ponudb, in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Kazenski postopek: Dopolnitev preiskave - izjema ali pravilo?

Iztok Drozdek, 12.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Iztok Drozdek, Pravna praksa, 32/2002V drugem odstavku 184. člena Zakona okazenskam postopku (ZKP) je med drugim opredeljena možnost dopolnitve preiskave s strani državnega tožilca, in sicer potem, ko mu po končani preiskavi preiskovalni sodnik pošlje spise.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Sekundarne politike in merila

Tomaž Vesel, 12.9.2002

Proračun

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 32/2002Izhodišče ureditve javnih naročil jezagotavljanje konkurence in varovanja zahtev po nediskriminaciji, proporcionalnosti in transparentnih postopkov. Sekundarne politike(*1) temu nujno ne sledijo. Teh politik vsaj načelno ni težko identificirati na ravni EU, saj so kot cilji EU določene in sprejete v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Jubilejna nagrada

Avtor ni naveden, 12.9.2002

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 32/2002Delavka, ki dela na področju dejavnostitrgovine, je leta 1994 prejela jubilejno nagrado za 20 let skupne delovne dobe. V letošnjem letu dopolni 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu. 1. Ali je delavka upravičena do nagrade za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu? 2. Ali bo čez 10 let...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Zavarovalni zastopnik nima licence - provizija

Renata Jakopanec-Levart, 12.9.2002

Obligacije, Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 32/2002Kakšen je položaj gospodarskih družb, kise ukvarjajo z zavarovalnim zastopanjem, a se niso uskladile z zahtevami zakona o zavarovalništvu? * Kako je v takšnih primerih s provizijami za že sklenjena zavarovanja? * Ali bi lahko zavarovalni zastopnik, ki ni pridobil dovoljenja za opravljanje poslov z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Negotova prihodnost mednarodnega zasebnega prava

mag. Špela Mežnar, 12.9.2002

Civilni kolizijski predpisi

mag. Špela Mežnar, Pravna praksa, 32/2002Haška akademija mednarodnega prava,ustanovljena leta 1923, je ena najbolj uglednih institucij s področja mednarodnega zasebnega in javnega prava. Povabilo Kuratorija Akademije (izvršnega organa te ustanove) k sodelovanju na tej prestižni poletni šoli velja med predavatelji za enega največjih priznan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Državljanstvo: "Izbrisani" prebivalci Slovenije

mag. Slobodan Rakočević, 12.9.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 32/2002Urejanje pravnega statusa državljanovdrugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji V zadnjem času je nekaj razprav in polemik sprožila pobuda Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije za presojo ustavnosti Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Volitve pripravljene - pa volivci?

mag. Jurij Toplak, 12.9.2002

Državni zbor in državni svet, Predsednik republike

mag. Jurij Toplak, Pravna praksa, 32/2002Še nekaj tednov nam je ostalo in ponovnose bo "zgodila demokracija". Podali se bomo namreč na volišča in izbirali tiste, ki bodo naslednjih nekaj let v našem imenu izvrševali oblast. Seveda si vsi želimo, da bi izmed različnih ponujenih opcij izbrali kar najboljšo, torej tisto, ki bo ustvarila razme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Tjaša Korbar, 12.9.2002

Obligacije, Civilni sodni postopki

Tjaša Korbar, Pravna praksa, 32/2002Novosti po uveljavitvi zakona o spremembahin dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu Spremembe in dopolnitve zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 67/2002 - ZOZP-A) so precej posegle v dosedanje besedilo Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. l. RS, št. 7...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Vsebina "Pravna praksa" 032/2002

Avtor ni naveden, 12.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 32/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (20): Enakost in pozitivna diskriminacija mag. Nataša Samec Spremembe Zpre s primerjalnopravnega vidika mag. Slobodan Rakočević "Izbrisani" prebivalci Slovenije Iztok Drozdek Dopolnitev preiskave - izjema ali pravilo Tomaž Vesel Javna naročila - Sekundarne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Enakost in pozitivna diskriminacija

dr. Ciril Ribičič, 12.9.2002

Človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 32/2002Ustavne teme (21) "Načelo socialne države je zavezujoče; ne gre za programsko določbo, ampak za določbo, ki zavezuje državo in njene državne organe." dr. Barbara Kresal, v: Komentar Ustave Republike Slovenije, FPDE, ur. L. Šturm, Ljubljana 2002, s. 94 Socialna država ima različne idejno-progra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

IZ TORKLE: Iz poletja v zimo ali kaj sem počel "spodaj pod" (2.del)

dr. Marko Pavliha, 12.9.2002

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 32/2002Prisrčen "g"day mate, how are ya" z južnepoloble, kjer je sicer prekrasno, a doma je "hudoooo" najlepše. Tisti, ki ne potuje (glagol "potovati" ne vključuje nakupovalnih izletov v Trst ali Trbiž) tega pač ne more vedeti, drugi pa gotovo razumejo, kako hrepeneče trpko čustvo je domotožje. Pokorno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 12.9.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 32/20021. Iz Ur. l. RS, št. 77/02Pravila Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije - veljajo od 6. maja; pravila so sprejeta v soglasju s 15. členom zakona o GZS in 11. členom statuta GZS za izvajanje nalog in javnih pooblastil, ki jih ima GZS po 1. členu statuta GZS, na področju delovanja pomorsko prome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Spremembe ZPre s primerjalnopravnega vidika

mag. Nataša Samec, 12.9.2002

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Nataša Samec, Pravna praksa, 32/2002Prevzemi kot naraven pojav konsolidacijelastništva so tudi pri nas v zadnjem času najbolj aktualna tema, ki buri duhove. Po petih letih uporabe zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre) je praksa že pokazala, kateri instituti so tisti, ki bi jih bilo treba spremeniti, dopolniti, da bi zagotovili čim ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
2002(22)
> September(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFG HIJ K L M N OP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov