O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Pripravljenost na delo doma

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/1999V podjetju, za katerega velja Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo, so uvedli pripravljenost na delo doma. Podjetje sprašuje, kakšna je višina plačila delavcu za čas pripravljenosti na delo doma in kakšno je plačilo delavcu za čas interv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Ustavno sodišče RS: Gospodarske javne službe - holding

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 32/1999Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevama župana MO Ljubljana in Vlade RS na seji 16. septembra 1999 odločilo o Odloku o gospodarskih javnih službah MO Ljubljana. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi za, proti pa je glasoval Franc Testen, ki je dal odklon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/1999Delavka je naslovila na podjetje prošnjo za povrnitev potnih stroškov za prevoz na delo in iz dela, ker se je med trajanjem delovnega razmerja poročila in preselila iz kraja prejšnjega stalnega prebivališča, kjer je sedež podjetja, v drug kraj, oddaljen od sedeža podjetja skoraj 100 km. Na delo se z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Društvo pravnikov Obale in Krasa: Novosti v stvarnopravni ureditvi na Hrvaškem

Bogomir Horvat, 11.11.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 32/1999V okrivu Društva pravnikov Obale in Krasa smo na Okrožnem sodišču v Kopru 6. oktobra organizirali predavanje predstojnika civilne katedre zagrebške Pravne fakultete prof. dr. Nikole Gavelle o novostih stvarnopravne ureditve na Hrvaškem. V zanimivem predavanju je profesor orisal proces reintegr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Slovenščina v pravni praksi (VI.del): Prvi odzivi: "v izogib posledicam" in "vsled tega"

dr. Monika Kalin-Golob, 11.11.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 32/1999Vesela sem, da so kotički v Pravni praksi vzbudili radovednost in prve odzive. Zato današnji kotiček namenjam bralki pravnici, ki sprašuje, kaj je narobe z zvezama "v izogib posledicam" in "vsled tega", ki sem ju v prvem kotičku označila za neustrezni s stališča slovenskega knjižnega jezika in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice

Andraž Zidar, 11.11.1999

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 32/1999Republika Slovenija je postala država pogodbenica Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (nadalje Konvencije) leta 1994.(*1) To je osebam pod jurisdikcijo Republike Slovenije omogočilo da so se lahko za varstvo svojih pravic, ob upoštevanju določenih pogojev(*2), obrnili nepos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

6. Evropski kongres za delovno pravo in socialno varnost

mag. Barbara Kresal, 11.11.1999

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 32/1999Od 13. do 17. septembra 1999 je v Varšavi potekal 6. Evropski kongres za delovno pravo in socialno varnost. Pripravljene so bile tri teme, in sicer z naslovi "Socialni dialog, gospodarska soodvisnost in delovno pravo", "Zaposlitev in samozaposlitev", "Reforme sistemov socialne varnosti v Evropi" ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Odločbe in sklepi ustavnega sodišča

Irena Vovk, 11.11.1999

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/1999Pred kratkim je Ustavno sodišče izdalo 1. knjigo VIII. letnika zbirke odločb in sklepov US za leto 1999, s katero nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo enajst knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema prvi del knjige za leto 1999 ustavnosodno presojo od 1. januarja do 31. maja....
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 11.11.1999

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 32/1999V zbirki Nova slovenska zakonodaja je v Založbi Gospodarskega vestnika izšel komentar: Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju ZZZPB), neuradno prečiščeno besedilo s komentarjem in podzakonskimi akti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Sodstvo: Ustanovitev novih specializiranih sodišč

Mirko Kostanjevec, 11.11.1999

Sodišča

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 32/1999Podpora za hitrejše reševanje zadev in odpravljanje zaostankov na rednih sodiščih Po izjavah pravosodnega ministra Tomaža Marušiča se je stanje glede ažurnega reševanja zadev in odpravljanja zaostankov na rednih sodiščih začelo izboljševati. Vendar, po mojem mnenju, vsi dosedaj sprejeti ukrepi, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Mangart v znamenju "O."

mag. Janez Toplišek, 11.11.1999

Ostalo

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 32/1999Kljub nekaterim pripetljajem smo se pravniki živi in zdravi vrnili z jesenskega (septembrskega) vzpona na Mangart (2679 m). Na pot nas je povabila, tako kot že nekaj let doslej, Zveza društev za gospodarsko pravo. Štajerci so se pripeljali z dvema majhnima avtobusoma, ki sta z lahkoto zmogla premaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Delovna razmerja: Časovni iztek kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti

Metka Penko-Natlačen, 11.11.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 32/1999Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93) in Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89, 42/90 in Ur. l. RS, št. 4/91) določata okvire za določitev časovne veljavnosti kolektivnih pogodb in navajata, da lahko stranki kolektivne pogodbe sam...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Vsebina "Pravna praksa" 448/1999

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 32/1999Srečanja pravnikov Dnevi slovenskih pravnikov 1999 (II) Metka Penko Natlačen Časovni itek kolektivnih pogodb gospodarskih dejavnosti Meta Štoka Debevec Zajamčene plače po ZFPP (in po ZZOD) Janez Tekavc Nenavadna ureditev "pristojbine" po zakonu o RTVS Sebastjan Kerčmar Stroški davčnega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Smrt pravne osebe

Alenka Leskovic, 11.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 32/1999Brez večjega odmeva v javnosti je zadnje dni oktobra začel veljati zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. S tem je Mitja Deinsinger uresničil svoje zamisli iz začetka devetdesetih let, ko je nastajala nova kazenska zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 11.11.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/199927. oktobra - 8. novembra Sreda, 27. 10. Novela poslovnika DZ. Po burni razpravi novela parlamentarnega poslovnika ni dobila zahtevane podpore vsaj dveh tretjin poslancev. Od 70 prijavljenih je novelo podprlo le 42 poslancev (šest premalo), proti pa jih je bilo 23. Največ hude krvi je v DZ spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Potrošniško pravo - nastaja nova pravna panoga?

dr. Marko Ilešič, 11.11.1999

Trgovina

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 32/1999Že pred leti sem zapisal,(*1) da danes ni treba več nikogar prepričevati, da je treba potrošnika posebej pravno zaščititi. Kar je bilo nekoč le v zavesti maloštevilnih zanesenjakov, ki so poudarjali potrebo po posebnem varstvu, je danes splošno sprejeto: namreč spoznanje, da je človeku potrebno zago...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Otrok kot potrošnik in njegovo varstvo v zvezi s (TV) reklamo

mag. Vesna Bergant-Rakočević, 11.11.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Varstvo konkurence, cene

mag. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 32/1999Na splošno obstajata glede reklame dve nasprotujoči si stališči: njeni zagovorniki poudarjajo predvsem njen ekonomski vpliv in menijo, da spodbuja obstoj množičnega trga, konkurenčnost, dobro obveščenost potrošnika, sponzoriranje športa ter da je odraz svobode tiska in govora. Po mnenju nasprotnikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Potrošniški krediti

Sonja Ilovar, 11.11.1999

Trgovina

Sonja Ilovar, Pravna praksa, 32/1999Tako kot v vseh sodobnih državah je tudi pri nas bančno poslovanje urejeno s posebnimi pravili. Gre za t.i. pravila varnega in skrbnega poslovanja bank, katerih spoštovanje zagotavlja poseben bančni nadzor. Vendar pa se ta regulativa in nadzor ne nanašata na razmerje med banko in komitentom, ki osta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Prodaja od vrat do vrat

Martina Šetinc-Tekavc, 11.11.1999

Obligacije

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/1999"Potrošniška družba" je izraz, ki ga je pogosto slišati. Po eni strani fraza pomeni, da smo ljudje vedno bolj zaverovani v materialne dobrine, ki nam na prvi pogled prinašajo veliko zadovoljstva, po drugi strani pa pomeni obvezo za ponudnike blaga in storitev, saj smo potrošniki tudi vse bolj zahtev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Dnevi slovenskih pravnikov 1999 (II.del)

Ilešič Tomaž, Strojin Gregor, Vovk Irena, 11.11.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/1999Portorož, 14. do 16. oktobra S prikazom dela štirih sekcij in oblikovanih stališč oziroma mnenj do obravnavanih pravnih vprašanj dopolnjujemo v prejšnji številki objavljeni zapis o dogajanjih na letošnjem portoroškem pravniškem srečanju. Referenti so bili temeljiti, vzeli so si dovolj časa... - j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Članstvo v nadzornem svetu

mag. Saša Prelič, 11.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 32/1999Član nadzornega sveta delniške družbe (družba A), ki ima v 100 % "lasti" več družb z omejeno odgovornostjo, je hkrati tudi direktor neke gospodarske družbe (družba B). Družba B ima z eno izmed od družbe A odvisnih družb z omejeno odgovornostjo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju in ima v najem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Študijski dopust za izobraževanje v lastnem interesu

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Poklicno izobraževanje, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/1999Delavka je za nedoločen čas zaposlena na enem izmed ministrstev, na delovnem mestu z zahtevano srednjo izobrazbo. V lanskem letu je pričela z izobraževanjem ob delu na eni izmed visokih strokovnih šol Univerze v Ljubljani. Ker je delodajalec že vnaprej zavzel stališče, da študij ob delu podpira le v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Participativni management in delavsko soupravljanje

mag. Mato Gostiša, 11.11.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 32/1999Živimo v času hitrega prehoda iz industrijske družbe v družbo znanja. Znanje vse bolj postaja glavni produkcijski tvorec, človeški kapital glavna konkurenčna prednost podjetij, ljudje v poslovnem procesu pa ne več poslovni strošek, ampak najpomembnejši poslovni vir. Temu v razvitem svetu seveda sled...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Določitev osnovne plače v javnem zavodu

Avtor ni naveden, 11.11.1999

Zavodi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/1999Delavec je bil zaposlen v državni upravi kot svetovalec glavnega republiškega inšpektorja. Razporejen je bil v plačilni razred s količnikom 5,30. V tem letu se je delavec zaposlil v javnem raziskovalnem zavodu nacionalnega pomena. Določen mu je bil količnik za določitev osnovne plače v višini 5,0...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Davki: Stroški davčnega postopka, uvedenega po uradni dolžnosti

Sebastjan Kerčmar, 11.11.1999

Davki občanov in dohodnina

Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 32/1999Davčni organ uvede po uradni dolžnosti postopek inšpekcijskega nadzora v gospodarski družbi, pri katerem ugotovi domnevne nepravilnosti. Gospodarska družba zaradi nestrinjanja z izstavljenim zapisnikom angažira finančnega in pravnega strokovnjaka, ki podata pripombe na zapisnik in nato tudi pritožbo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
1999(27)
> November(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I JK L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov