O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (III.del)

Jaka Repanšek, 16.11.2000

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 32/20004. sekcija Ustavno sodstvo dr. Marijan Pavčnik Ustavno sodstvo odpira niz občutljivih in pomembnih vprašanj. V tem kratkem orisu se, razumljivo, lahko omejim samo na dve, tri iztočnice. Začnem naj z naravo tako imenovanega pravniškega prava in z vlogo, ki jo imamo ali pa bi vsaj morali imeti mi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Obveznostna razmerja: Zakonita zastavna pravica borznoposredniške družbe

Snežana Harnik, 16.11.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 32/2000Pričujoči članek je napisan na predpostavki, da se vsi posli izvršuje prek organiziranega trga. Za posle na neorganiziranem trgu lahko veljajo drugačne zakonitosti. Borzno posredniška družba (v nadaljevanju: BPD) sklepa posel s stranko, komitentom na podlagi pravil komisijske pogodbe skladno dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Nova stavba, nov zagon, novi izzivi

dr. Marko Ilešič, 16.11.2000

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 32/2000Ljubljanska Pravna fakulteta se je končno preselila v nove prostore Ponedeljek, 13.novembra 2000, bo, če že ne z zlatimi, pa vsekakor z velikimi črkami zapisan v zgodovino pravniškega izobraževanja v Sloveniji. Po dobrih osmih desetletjih sožitja, morda v zadnjih letih bolj životarjenja, v nekdan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Lepo je biti "milionotar"

Hinko Jenull, 16.11.2000

Odvetništvo in notariat

Hinko Jenull, Pravna praksa, 32/2000V prispevku "Za narodov ali za notarski blagor" (PP, št. 27/2000, str. 5) sem razčlenil argumente, ki jih je kolega notar Jože Dernovšek ("Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo", PP, št. 24-25/2000, str. 5) objavil zoper predloge Odvetniške zbornice Slovenije za spremembo slovenskega not...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Svetovna trgovina in varstvo človekovih pravic

Miša Zgonec-Rožej, 16.11.2000

Človekove pravice

Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 32/2000Mednarodni inštitut za človekove pravice v Strasbourgu, ki ga je leta 1969 ustanovil René Cassin, je v juliju organiziral že tradicionalni 31. študijski seminar o človekovih pravicah. Potekal je približno mesec dni na Pravni fakulteti v Strasbourgu. Poleg uvodnih in osnovnih predavanj, ki so name...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Slovenščina v pravni praksi (35.del): Strokovno izrazje - enoumnost, sistemskost

dr. Monika Kalin-Golob, 16.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 32/2000Kadar jezikoslovci sodelujemo pri tvorbi strokovnega izrazja katere izmed slovenskih strok, je najtežja naloga prepričati strokovnjake, da morajo za en pojem, ki ga potrebujejo za strokovno ubesedovanje sveta stroke, imeti le en strokovni izraz. Zaplete se že pri rabi zveze strokovni izraz. Števi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Iz magistrskih nalog: Prevzemi podjetij in varovanje konkurence

Jurij Žurej, 16.11.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jurij Žurej, Pravna praksa, 32/2000V zadnjem času, ali bolje rečeno, v zadnjih nekaj letih smo pogosto priča najrazličnejšim dogajanjem v svetu, ki so za vedno spremenila podobo našega razmišljanja in čutenja. Vse skupaj je povezano s tako imenovanim pojavom globalizacije. Pojem, ki zavzema vse, a je hkrati tako porozen, da ga ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Pravo in film: Mediji in predsedniške volitve v ZDA

Andrej Kristan, 16.11.2000

Predsednik republike, Javno obveščanje

Andrej Kristan, Pravna praksa, 32/2000Branik interesov ljudstva ali njegov najhujši sovražnik? V torek, 24. oktobra 2000, je Akademsko društvo pravnik (ADP) na Pravni fakulteti v Ljubljani organiziralo večerno druženje v okviru dogajanja Pravo in film. Osrednja tema diskusije - uvodno jo je vzpodbudil film Pasji dnevi (Wag the Dog) -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Pravno svetovanje - monopol(i)?

Primož Šporar, 16.11.2000

Sodišča

Primož Šporar, Pravna praksa, 32/2000Po dolgih letih suše (ki je popolnoma osušila ustavno pravico socialno ogroženih do sodnega varstva) se v zadnjih mesecih na področju pravnega svetovanja in brezplačne pravne pomoči stvari vendarle premikajo. Predstavljen je bil novi vladni predlog zakona o brezplačni pravni pomoči, predstavljene so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Pojmovnik računovodstva, financ in revizije

dr. Majda Kokotec-Novak, 16.11.2000

Računovodstvo, Revizija

dr. Majda Kokotec-Novak, Pravna praksa, 32/2000V okviru bogate izdajateljske dejavnosti Slovenskega inštituta za revizijo je v mesecu juliju 2000 izšlo obsežno delo Pojmovnik računovodstva, financ in revizije, katerega avtor je prof. dr. Ivan Turk. Prof. dr. Ivan Turk je vrhunski strokovnjak na področju računovodstva in revizije v Sloveniji, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Vsebina "Pravna praksa" 032/2000

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 32/2000Miša Zgonec Rožej 50. obletnica EKČP Dnevi slovenskih pravnikov 2000 (III) O delu 1. in 4. sekcije - Drobci iz referatov "... in plesali so dolgo v noč!" Jožica Bauman Gašperin Uporaba ZUP v postopkih pred organi vzgojno-izobraževalnih zavodov Snežana Harnik Zakonita zastavna pravica borzno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Iz torkle: Bruselj premilo o nEUmnostih na Kranjskem

dr. Marko Pavliha, 16.11.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 32/2000EUndo et redEUndo. Pred dobrim tednom, 8. listopada, je Komisija Evropske unije objavila 99 strani dolgo redno poročilo o napredku Slovenije pri vključevanju v EU (2000 Regular Report from the Commission on Slovenia"s progress Towards Accession) in razširitveno strategijo (Enlargement Strategy Paper...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Jubilej: 50. obletnica EKČP

Miša Zgonec-Rožej, 16.11.2000

Človekove pravice

Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 32/2000Evropska konvencija o človekovih pravicah je nedavno praznovala petdeseto obletnico svojega obstoja. Podpisana v okviru Sveta Evrope 4. novembra leta 1950 v Rimu, je začela veljati 3. septembra leta 1953. Ščiti pravice okoli 800 milijonov ljudi iz 41 evropskih držav. Vsakomur, ki se nahaja na območj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Nova ureditev kmetijske politike v zakonu o kmetijstvu

dr. Franci Avsec, 16.11.2000

Kmetijstvo

dr. Franci Avsec, Pravna praksa, 32/2000Skupna kmetijska politika je ena najstarejših skupnih politik Evropske skupnosti. Po pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisani v Rimu 25. marca 1957, skupni trg obsega tudi kmetijstvo in trgovino s kmetijskimi proizvodi, delovanje in razvoj skupnega trga s kmetijskimi proizvodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 32/20001. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Ur. l. RS, št. 102/00) - veljati bo začel 18. novembra; do sedaj veljavni pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Ur. l. SRS, št. 3/97) pa preneha veljati; - določbe tega pravilnika se uporabljajo za obsojence, obsojene na mladoletniški zapor, osebe, kazno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Prepisano, ker ni preslišano...: od 7. do 14. novembra

Irena Vovk, 16.11.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2000Torek, 7. 11. Slovenija na poti v EU. Evropska komisija je skupaj s poročili o kandidatkah sprejela tudi širitveno strategijo, po kateri bi se pristopna pogajanja z najbolj pripravljenimi kandidatkami za članstvo v EU lahko končala v letu 2002, nove članice pa bi se v unijo vključevale po izteku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Upravni postopek: Uporaba ZUP v postopkih pred organi vzgojno-izobraževalnih zavodov

Jožica Bauman-Gašperin, 16.11.2000

Upravni postopek in upravne takse, Splošno o vzgoji in izobraževanju

Jožica Bauman-Gašperin, Pravna praksa, 32/2000Pragmatičnost na področju šolstva in zgolj upoštevanje pedagoških načel brez ustrezne pravne varnosti vedno ne zadošča Da je očitno potrebno strokovno izpostaviti vprašanje smiselne uporabe novega zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP(*1) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, je pokazalo, do seda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Nadomestilo za ločeno življenje

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/2000V družbi je že nekaj let zaposlena tujka z delovnim dovoljenjem. V tem letu je kot pogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi postavila zahtevek po izplačilu nadomestila za ločeno življenje. Utemeljuje ga s tem, da se je spomladi poročila in ima družino oziroma moža v Italiji, od koder prihaja. Sklicuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Udeležba javnih zavodov v gospodarskih družbah in predkupna pravica pri prodaji poslovnega deleža

Peter Podgorelec, 16.11.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 32/20001. Pridobitev in prodaja deleža v d. o. o. Ali in pod kakšnimi pogoji lahko javni zavod pridobi poslovni delež v d. o. o., in na kakšen način in pod kakšnimi pogoji ga lahko proda, in ali mora biti prodaja javna? Zakon o zavodih (ZZ) zavodom na splošno ne prepoveduje, da bi ustanavljali ali pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Odškodnine: Upravičenci za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Stanislava Rozenstein-Žnidar, 16.11.2000

Skladi, Obligacije

Stanislava Rozenstein-Žnidar, Pravna praksa, 32/2000Pobudo za ta članek mi je dal mag. Matevž Krivic s člankom "Če v zakonu (pomotoma) piše belo namesto črno ...", ki je bil objavljen v pp, št. 29-30/2000. Zakaj? Zato, ker je v Poročevalcu št. 50 z dne 22. julija 2000 objavljeno besedilo predloga Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Predčasna upokojitev in letni dopust

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 32/2000Delavca, invalida III. kategorije invalidnosti izpolnita pogoje za predčasno upokojitev - prvi dne 31. 12. 2000 in drugi dne 3. 1. 2001. Oba želita koristiti letni dopust za leto 2001, tako da bi se upokojila po izkoriščenem dopustu. Ali je to možno in kaj v tem primeru z regresom za letni dopust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Uporaba kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 32/2000V skladu z novo sprejetimi zadružnimi pravili lahko delavci v obrtni zadrugi uresničujejo svoje pravice in obveznosti v skladu s kolektivno pogodbo za obrt. Po dosedanjih starih pravilih so lahko svoje pravice uresničevali po kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva. * Na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Ustavno sodišče RS: Volitve v Državni zbor - sprememba ustave

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 32/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 20., 90., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92 in 60/95) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Ustavno sodišče RS: MNZ - kontrolna funkcija parlamenta

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 32/2000Prva alinea prvega odstavka 7a. člena Odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (Ur. l. RS, št. 5/97 in 29/97) se v delu, ki se glasi: "in kriminalistična služba v Ministrstvu za notranje zadeve", razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄32

Prenehanje delovnega razmerja - odpovedni rok

Avtor ni naveden, 16.11.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 32/2000Delavec želi takojšnje prenehanje delovnega razmerja, delodajalec pa mu tega zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra in zaradi postopka izbire novega delavca ne more omogočiti, temveč le prenehanje po poteku odpovednega roka. Kaj lahko delodajalec stori, če delavec ne spoštuje izdane odločbe in po iz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
2000(25)
> November(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H I J K LMN OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov