O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Za novo ureditev zbornic

Irena Vovk, 25.8.2011

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Predsednik poslanske skupine Zares Franco Juri v obliki poslanske pobude Vladi predlaga, naj v luči nedoslednosti zakonodajne ureditve zborničnega sistema v Sloveniji čim prej pristopi k oblikovanju posebnega zakona, s katerim bi uredila vprašanje ustanovitve zbornic, njihovo organizacijo in prenehanje, njihova javna pooblastila ter obliko članstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Jezikovna šola Berlitz - Berlitzeva ali Berličeva?

Nataša Hribar, 25.8.2011

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 32/2011Poletje je čas oddiha. Takega ali drugačnega. Nekateri si privoščijo avanturistično potovanje, drugi poležavanje na plaži in kakšno dobro knjigo, spet tretji se odločijo, da možganov ni dobro dati čisto "na off", zato združijo prijetno s koristnim in obiščejo kakšno jezikovno šolo. Prav slednje pa je spodbuda za današnji kotiček, ki sicer nima prav dosti s poletnimi počitnicami, ima pa z jezikovno šolo. Pravzaprav z imenom jezikovne šole, dobro znane tudi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Odločba o prekršku - odvzem predmetov - pravica do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Lastnik odvzetih predmetov zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, lahko vloži zahtevo za sodno varstvo, s katero lahko izpodbija odločbo o stranski sankciji odvzema predmetov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Starostna pokojnina - obvezno zavarovanje v drugi članici EU - načelo izenačevanja dejstev

Avtor ni naveden, 25.8.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Evropske skupnosti - 3. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Povračilo stroškov prehrane med delom - izplačilo v denarju

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Če delodajalec zagotovi delavcem ustrezno prehrano med delom, ni dolžan zagotoviti povračila še v denarju: niti v celoti niti samo deloma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 25.8.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 32/2011Pregled slovenske zakonodaje Nov davek Od 1. avgusta se uporablja novi Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB), v skladu s katerim morajo zavezanci (banke in njihove podružnice v Sloveniji) plačati davek po stopnji 0,1 odstotka od osnove - bilančne v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 25.8.2011

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Aaron Schwabach Fan Fiction and Copyright - Outsider Works and Intellectual Property Protection (Ashgate, 2011, 184 strani) Dokler bodo obstajali oboževalci, bodo obstajala t. i. besedila fan fiction, ki nastajajo izpod peres oboževalcev nekega filma, knjige, stripa, risane seri
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Kmalu spremembe pri obveznem pobotu

Mojca Kunšek, 25.8.2011

Obligacije

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 32/2011Čeprav Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) velja šele štiri mesece, je zaradi številnih pripomb zbornic Ministrstvo za finance pripravilo predlog sprememb ZPreZP, katerega obravnavo lahko pričakujemo že v naslednjih tednih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Državne pomoči podjetjem

Boštjan Ferk, 25.8.2011

Kultura in umetnost

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 32/2011Že nekajkrat sem zasledil mnenje, da so pravila o (ne)združljivosti državnih pomoči z notranjim trgom verjetno najpogosteje kršena pravila Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). O pomembnosti področja pričajo tudi številna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi, in veliko zadev pred Evropsko komisijo in Sodiščem EU. Ne smemo pa pozabiti tudi na korenit miselni premik na tem področju, ki je posledica gospodarske krize. Prav zato je knjiga dr. Aleša Ferčiča Državne pomoči podjetjem (Uradni list Republike Slovenije, 2011, 405 strani) pomemben korak naprej k poznavanju teorije in prakse na področju državnih pomoči v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov med zdravstvenim pregledom zapornika

Andreja Tratnik, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 32/2011Varnostni ukrepi zoper osebe, ki jim je odvzeta prostost, so običajni. Vendar pa tudi ti ne smejo biti prekomerni. Popolna vklenitev zapornika in prisotnost zaporniških čuvajev tudi med delikatnimi (z vidika varovanja zasebnosti) zdravstvenimi posegi sta lahko povsem nepotrebni, če ni utemeljenih dejavnikov tveganja za njegov pobeg ali za samopoškodovanje oziroma napada na druge osebe. Ali lahko pomenijo tudi kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki prepoveduje mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje? O tem je kratko in jedrnato odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Duval proti Franciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Razsojeno

Toni Tovornik, 25.8.2011

Obligacije, Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 32/2011Tožnik je vložil odškodninski zahtevek zoper toženo stranko iz naslova premoženjske škode, povzročene z neustrezno hrambo njegovega osebnega avtomobila, ki je bil zasežen v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Obdelovanje podatkov o poslovnih plačilnih karticah

Irena Vovk, 25.8.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Ali lahko delodajalec vodi evidenco fotokopij poslovnih kartic in osebnih številk (PIN-kod), ki jih uporabljajo zaposleni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Posredovanje dokumentacije odvetniku

Irena Vovk, 25.8.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Center za socialno delo je od odvetnika prejel pisno zaprosilo za posredovanje podatkov iz uradne evidence, in sicer, da na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) posreduje kopije odločb, saj jih odvetnik potrebuje za vložitev tožbe. Ali center za socialno delo sme posredovati zahtevane podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku

Katarina Vatovec, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 32/2011Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je nedavno razglasil sodbi, ki ju gre nedvomno označiti za mejnika v razvoju (mednarodnega) prava človekovih pravic. Soglasno je odločil, da iraški civilisti, ki so v različnih okoliščinah med izvajanjem varnostnih nalog britanskih oboroženih sil na jugovzhodu Iraka od maja 2003 do julija 2004 izgubili življenje ali bili pridržani, sodijo v pristojnost Združenega kraljestva. Ta država pogodbenica EKČP jim je bila zato dolžna zagotavljati konvencijske pravice. Taka odločitev je bila verjetno za mnoge, tudi aktivne zagovornike človekovih pravic, presenetljiva, upoštevajoč preteklo sodno prakso ESČP. Ker sodbi obravnavata (in bolj ali manj prepričljivo odgovarjata na) nekaj pomembnih vprašanj mednarodnega prava, sta bili že kmalu po razglasitvi deležni izjemne pozornosti. Strokovni komentarji, poglobljene razprave in kritike pa bodo nedvomno še sledili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP

Nana Weber, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 32/2011Čeprav je koncept varstva človekovih pravic na strasbourškem sodišču s svojo izjemnostjo in unikatnostjo dosegel status najbolj dovršenega mednarodnega oziroma naddržavnega sistema varstva pravic, se zadnje čase zaradi daljših postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) postavlja vse več vprašanj o njegovi učinkovitosti. Vprašanje, kako učinkoviteje in hitreje zavarovati kršeno človekovo pravico pred ESČP, je kljub pomanjkljivostim njegovega nadzora napačno. Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) je najmanjši skupni imenovalec varstva človekovih pravic v Evropi in je zgolj pisna posledica tega, da človekove pravice pripadajo vsakomur že zaradi dejstva, da je človek, in ne morejo biti nič drugega kot izraz njegovega dostojanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava

Miha Trampuž, 25.8.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 32/2011Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1) glede njegovega 148. člena, ki obravnava kršitev materialnih avtorskih pravic (predlog KZ-1B), je v javnosti sprožil številne odmeve in razmeroma živahno razpravo. To je treba pozdraviti, saj takih razprav in soočenj mnenj ni nikoli preveč, še zlasti na tako pomembnem in vsestransko občutljivem področju, kot je kaznovalno pravo. Prav tako nič ne moti, da so mnenja v javni razpravi, zlasti v medijih, do novele odklonilna. Zmoti pa predvsem troje. Prvič, dosedanje razprave obravnavajo številna vprašanja kazenskega, avtorskega prava in še katerega drugega področja, zelo malo ali skoraj nič pa bistva zadeve, tj. ali so predlagatelji spremembe v KZ-1 z njo sploh dosegli svoj namen ali pa so, nasprotno, vanj vnesli resno strokovno napako s pomembnimi posledicami za Slovenijo. Drugič, da je stanje, ki ga želi vzpostaviti predlog KZ-1B, obstajalo brez težav v letih 2004-2008 in se v tem obdobju nihče ni oglašal ali protestiral. Sedanja novela namreč ne prinaša nič novega. In tretjič, sprejetje omenjene napake v KZ-1 se je zgodilo, za razliko od današnjih postopkov, z dopolnilom v sklepni fazi sprejemanja zakona, brez ustrezne strokovne analize in brez vsakršne ocene njenih posledic. Toliko bolj je zato najbrž treba prisluhniti argumentom za sedanje spremembe, ki to napako odpravljajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga - ZPNB-C (Ur. l. RS, št. 97/10) - veljati začne 1. septembra 2011. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah -
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Vsebina PP št.32/2011

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011stran 3 UVODNIK dr. Matjaž Ambrož Tri leta potem stran 6 KAZENSKO PRAVO dr. Miha Trampuž Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava Odvzem premoženja nezakonitega izvora - obid kavtel poštenega postopka? stran 12
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011- v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije pri najemu stavbe za Nacionalni preiskovalni urad (Jože Jerovšek); - v zvezi z ureditvijo zborničnega sistema (Franco Juri); - v zvezi s prirejanjem razpisov za zaposlitev v javni upravi (Miro Petek); - v zvezi z p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na dopisni seji (16. avgust 2011) - javni natečaj za postavitev spomenika vsem žrtvam vojn; - odgovor na Obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Utilitatis causa amicitia est quaesita

Janez Kranjc, 25.8.2011

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 32/2011Navedek izvira od Epikura, navaja pa ga Cicero v svojem delu De finibus bonorum et malorum (2, 84). Po naše bi se glasil "Prijateljstvo je pridobljeno zaradi koristi". Cicero ga omenja, ko piše o različnih pogledih na prijateljstvo. V svojem delu, zasnovanem v obliki dialoga z različnimi osebami, razpravlja o najpomembnejših tokovih grške filozofije. Predstavnik epikurejcev v tem pogovoru je politik in filozof Lucius Manlius Torquatus. Z njim med drugim govori o tem, ali mora prijateljstvo temeljiti na čustvenem odnosu (latinski izraz amicitia - prijateljstvo, naj bi izhajal iz glagola amare - ljubiti) ali na koristih, ki jih prinaša.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Globus

Dean Zagorac, 25.8.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 32/2011Novi postopki proti Applu in Googlu zaradi kršitev zasebnosti 17. 8. - Več kot 26.000 južnokorejskih uporabnikov Applovega iPhona je vložilo skupinsko odškodninsko tožbo proti temu računalniškemu velikanu. Očitajo mu zbiranje in shranjevanje podatkov o njihovih lokacijah brez njihove privo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Ločevanje zrnja od plev v nepremičninski statistiki

Sandi Kodrič, 25.8.2011

Ostalo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 32/2011Časopisni naslovi, ki povzemajo statistične podatke, včasih mejijo na črni humor. "Povprečna plača v Prekmurju poskočila." Zveni kot lepa novica, toda do tega skoka je leta 2009 prišlo le zato, ker je ob stečaju Mure izginilo več kot dva tisoč delovnih mest in skoraj toliko nizkih plač. Kljub pretežno nespremenjenim preostalim plačam v prekmurski regiji je zato statistika zaznala povišanje povprečja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 25.8.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011od 16. do 23. avgusta Torek, 16. 8. Nedovoljeni prehodi meje. Število nedovoljenih prehodov slovenske državne meje se je v letošnjem prvem polletju povečalo za več kot 15 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največ jih je bilo iz Afganistana zaradi zaostrenih varnostnih razmer, s
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJK L M NOPQRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov