O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Starostna pokojnina - obvezno zavarovanje v drugi članici EU - načelo izenačevanja dejstev

Avtor ni naveden, 25.8.2011

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Evropske skupnosti - 3. člen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Povračilo stroškov prehrane med delom - izplačilo v denarju

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Če delodajalec zagotovi delavcem ustrezno prehrano med delom, ni dolžan zagotoviti povračila še v denarju: niti v celoti niti samo deloma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Kmalu spremembe pri obveznem pobotu

Mojca Kunšek, 25.8.2011

Obligacije

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 32/2011Čeprav Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) velja šele štiri mesece, je zaradi številnih pripomb zbornic Ministrstvo za finance pripravilo predlog sprememb ZPreZP, katerega obravnavo lahko pričakujemo že v naslednjih tednih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Razsojeno

Toni Tovornik, 25.8.2011

Obligacije, Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 32/2011Tožnik je vložil odškodninski zahtevek zoper toženo stranko iz naslova premoženjske škode, povzročene z neustrezno hrambo njegovega osebnega avtomobila, ki je bil zasežen v kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Učinkovitost sodnega varstva pred ESČP

Nana Weber, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 32/2011Čeprav je koncept varstva človekovih pravic na strasbourškem sodišču s svojo izjemnostjo in unikatnostjo dosegel status najbolj dovršenega mednarodnega oziroma naddržavnega sistema varstva pravic, se zadnje čase zaradi daljših postopkov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) postavlja vse več vprašanj o njegovi učinkovitosti. Vprašanje, kako učinkoviteje in hitreje zavarovati kršeno človekovo pravico pred ESČP, je kljub pomanjkljivostim njegovega nadzora napačno. Evropska konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah (EKČP) je najmanjši skupni imenovalec varstva človekovih pravic v Evropi in je zgolj pisna posledica tega, da človekove pravice pripadajo vsakomur že zaradi dejstva, da je človek, in ne morejo biti nič drugega kot izraz njegovega dostojanstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Odločba o prekršku - odvzem predmetov - pravica do pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Lastnik odvzetih predmetov zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ po hitrem postopku, lahko vloži zahtevo za sodno varstvo, s katero lahko izpodbija odločbo o stranski sankciji odvzema predmetov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Posredovanje dokumentacije odvetniku

Irena Vovk, 25.8.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Center za socialno delo je od odvetnika prejel pisno zaprosilo za posredovanje podatkov iz uradne evidence, in sicer, da na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) posreduje kopije odločb, saj jih odvetnik potrebuje za vložitev tožbe. Ali center za socialno delo sme posredovati zahtevane podatke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Ponižujoče ravnanje zaradi nepotrebnih varnostnih ukrepov med zdravstvenim pregledom zapornika

Andreja Tratnik, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 32/2011Varnostni ukrepi zoper osebe, ki jim je odvzeta prostost, so običajni. Vendar pa tudi ti ne smejo biti prekomerni. Popolna vklenitev zapornika in prisotnost zaporniških čuvajev tudi med delikatnimi (z vidika varovanja zasebnosti) zdravstvenimi posegi sta lahko povsem nepotrebni, če ni utemeljenih dejavnikov tveganja za njegov pobeg ali za samopoškodovanje oziroma napada na druge osebe. Ali lahko pomenijo tudi kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki prepoveduje mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje? O tem je kratko in jedrnato odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v zadevi Duval proti Franciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Odgovornost Združenega kraljestva za kršitve EKČP v Iraku

Katarina Vatovec, 25.8.2011

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 32/2011Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je nedavno razglasil sodbi, ki ju gre nedvomno označiti za mejnika v razvoju (mednarodnega) prava človekovih pravic. Soglasno je odločil, da iraški civilisti, ki so v različnih okoliščinah med izvajanjem varnostnih nalog britanskih oboroženih sil na jugovzhodu Iraka od maja 2003 do julija 2004 izgubili življenje ali bili pridržani, sodijo v pristojnost Združenega kraljestva. Ta država pogodbenica EKČP jim je bila zato dolžna zagotavljati konvencijske pravice. Taka odločitev je bila verjetno za mnoge, tudi aktivne zagovornike človekovih pravic, presenetljiva, upoštevajoč preteklo sodno prakso ESČP. Ker sodbi obravnavata (in bolj ali manj prepričljivo odgovarjata na) nekaj pomembnih vprašanj mednarodnega prava, sta bili že kmalu po razglasitvi deležni izjemne pozornosti. Strokovni komentarji, poglobljene razprave in kritike pa bodo nedvomno še sledili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Obdelovanje podatkov o poslovnih plačilnih karticah

Irena Vovk, 25.8.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2011Ali lahko delodajalec vodi evidenco fotokopij poslovnih kartic in osebnih številk (PIN-kod), ki jih uporabljajo zaposleni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 25.8.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 32/2011Pregled slovenske zakonodaje Nov davek Od 1. avgusta se uporablja novi Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB), v skladu s katerim morajo zavezanci (banke in njihove podružnice v Sloveniji) plačati davek po stopnji 0,1 odstotka od osnove - bilančne v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Državne pomoči podjetjem

Boštjan Ferk, 25.8.2011

Kultura in umetnost

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 32/2011Že nekajkrat sem zasledil mnenje, da so pravila o (ne)združljivosti državnih pomoči z notranjim trgom verjetno najpogosteje kršena pravila Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). O pomembnosti področja pričajo tudi številna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi, in veliko zadev pred Evropsko komisijo in Sodiščem EU. Ne smemo pa pozabiti tudi na korenit miselni premik na tem področju, ki je posledica gospodarske krize. Prav zato je knjiga dr. Aleša Ferčiča Državne pomoči podjetjem (Uradni list Republike Slovenije, 2011, 405 strani) pomemben korak naprej k poznavanju teorije in prakse na področju državnih pomoči v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Varstvo pred odpovedjo v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca

Nataša Belopavlovič, 25.8.2011

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 32/2011Do novembra 2011 bom še na dopustu za nego in varstvo otroka (rodila sem decembra 2010). Od delodajalca sem po pošti prejela "Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov" s 15-dnevnim odpovednim rokom. Na odpovedi ni nobenega datuma. Poslovni razlog je ta, da je družba v stečajnem postopku. Pred dvema tednoma sem govorila s predstavnikom kadrovske službe, ki mi je zagotovil, da me po zakonu ne smejo odpustiti, dokler sem na porodniškem dopustu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Stroški postopka po novem Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Aleksij Mužina, 25.8.2011

PRORAČUN

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 32/2011Pred dvanajstimi leti sem predstavitev Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) pospremil z uvodno opombo, da bi ga bilo ustrezneje poimenovati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Novi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) ima prav tak naslov, žal pa (če odštejemo njegovo poimenovanje in malenkostne poskuse ureditve nekaterih neurejenih pravnih institutov) njegova vsebina ne odseva tega, kar bi strokovna javnost, naročniki in ponudniki od zakona, ki je dejansko nastajal ves čas veljavnosti svojega predhodnika, pričakovali. Tukaj ne morem ponavljati vseh sistemskim dilem, kot je denimo neurejeno vprašanje sodnega varstva zoper odločitev Državne revizijske komisije in za ureditev katerega tudi kljub nesporni strokovni podpori očitno ni politične volje, zato sem se v tem prispevku odločil prikaz zamejiti na dileme, ki so se mi takoj ob uveljavitvi ZPVPJN pojavile ob vprašanju stroškov (pred)revizijskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

V šolah tudi o homoseksualnosti

Nana Weber, 25.8.2011

Človekove pravice, Splošno o vzgoji in izobraževanju

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 32/2011Danes, ko se večina razprav v zvezi z Družinskim zakonikom (DZak) vrti okrog možnosti istospolnih partnerjev, da skleneta zakonsko zvezo in skupaj posvojita otroka, bi lahko šola veliko več pripomogla k pozitivnemu odnosu mladih do istospolne usmerjenosti oziroma krepitvi strpnosti. Ljudje po navadi čutimo odpor do tistega, česar ne poznano, zato bi morala imeti izobraževanja večjo težo. Realnost temu žal ne sledi povsem. Amnesty International Slovenije in društvo Legebitra sta bila novembra lani obtožena izvajanja homoseksualnega aktivizma v osnovnih in srednjih šolah ter prepričevanja šolarjev, naj pri sebi iščejo homoseksualne vzgibe. Taka izobraževanja so daleč od spornega, saj so v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, določenimi z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Pomanjkljivo varstvo pred utopitvami pri izvajanju športnih dejavnosti

Suša Tanja, Lević Peter, 25.8.2011

Šport in organizacije

Tanja Suša, Peter Lević, Pravna praksa, 32/2011Praksa dela inšpekcijskih služb je predvsem v zadnjih dveh letih pokazala, da prihaja do primerov, ko na kopališčih ni poskrbljeno za zadostno varstvo pred utopitvami. Problemi, ki izhajajo iz veljavne ureditve, se kažejo v vprašanjih primerne usposobljenosti vaditeljev oziroma učiteljev plavanja, ki izvajajo programe plavanja po učnem načrtu, predpisanih zahtevah glede opreme in sredstev ter v vprašanju obratovalnega časa kopališč. Še zlasti pa je pereča problematika zagotavljanja varnosti otrok v smislu obvezne prisotnosti reševalca iz vode med izvajanjem učenja plavanja v okviru šolske ali zunajšolske dejavnosti. Tako se v praksi dogaja, da ob izvajanju plavalnih tečajev v okviru učnega načrta obveznega pouka športne vzgoje ob otrocih ni prisotnih reševalcev iz vode, saj je v predpisih s področja varstva pred utopitvami ta obveznost pomanjkljivo opredeljena. Pomanjkljivo urejena zakonodaja, ki določa obvezno prisotnost reševalca iz vode le v času obratovanja kopališč, dopušča upravljavcem oziroma lastnikom kopališč izogibanje obveznosti, da zagotovijo navzočnost predpisanega števila reševalcev iz vode. Dejstvo je, da bi reševalci iz vode morali biti prisotni ves čas obratovanja kopališč, vendar pojem obratovalnega časa na kopališčih v zakonodaji ni natančno opredeljen. Ti problemi v praksi izhajajo predvsem iz sprejetih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki pomanjkljivo urejajo področje varstva pred utopitvami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Še o arbitražni klavzuli v gospodarski pogodbi

Darja Centrih, 25.8.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Centrih, Pravna praksa, 32/2011Arbitražni sporazum je največkrat vključen v gospodarsko pogodbo kot arbitražna klavzula, vendar se pogodbeni stranki pogosto ne zavedata, da je to pravzaprav samostojen dogovor med njima, ki je neodvisen od veljavnosti pogodbe. Kot je v eni od prejšnjih številk Pravne prakse že poudaril Marko Ketler v prispevku Arbitražna klavzula v gospodarski pogodbi, je, da bi se izognili zavlačevanju postopka in povišanju stroškov v zvezi z njim, zelo pomembno ustrezno oblikovanje arbitražne klavzule. Pri tem pa se večkrat pozablja na to, da je z vidika veljavnosti arbitražnega dogovora zelo pomembno, da se priznava avtonomija arbitražne klavzule v odnosu do glavne pogodbe. Ta daje odgovor na dve temeljni vprašanji, in sicer: ali je treba arbitražni sporazum presojati po istem pravu kot glavno pogodbo ter ali arbitražna klavzula deli pravno usodo glavne pogodbe. Povedano drugače, ali neveljavnost glavne pogodbe vpliva na veljavnost arbitražne klavzule.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti - nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011ZDR - 35. člen, prvi odstavek 110. člena in 2. alinea prvega odstavka 111. člena Samovoljno ravnanje, ki neposredno privede ali bi lahko privedlo do povzročitve škode, in pri katerem delavec vztraja kljub očitno tehtnemu opozorilu (sodelavca), ima vse elemente naklepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Odvzem premoženja nezakonitega izvora - obid kavtel poštenega postopka?

Anže Erbežnik, 25.8.2011

Kazenski postopek

dr. Anže Erbežnik, Pravna praksa, 32/2011V Pravni praksi je bil nedavno prikazan predlog zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) z dne 30. junija 2011, ki predvideva poseben postopek za odvzem, ki ni vezan na potek kazenskega postopka in njegove kavtele, ter uvaja obrnjeno dokazno breme glede posameznikovega premoženja do pet let nazaj. Menim, da je predlog in ves koncept, na katerem sloni, ustavno vprašljiv. Hkrati pomeni trend obida kavtel kazenskega postopka z umetno preklasifikacijo v nekazenski postopek. Kot tak bo predlog zakona v primeru sprejetja zahteval presojo Ustavnega sodišča v smislu začrtanja ustavnih mej parlamentarni večinski volji. Poglejmo si glavne problematične točke predloga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011- v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije pri najemu stavbe za Nacionalni preiskovalni urad (Jože Jerovšek); - v zvezi z ureditvijo zborničnega sistema (Franco Juri); - v zvezi s prirejanjem razpisov za zaposlitev v javni upravi (Miro Petek); - v zvezi z p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Tri leta potem

Matjaž Ambrož, 25.8.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 32/2011Kmalu bodo minila tri leta, odkar je začel veljati KZ-1. Trenutno je v postopku njegova prva obsežnejša novela, imenovana KZ-1B, katere cilj je "nujna poprava neskladnosti, napak in nedoslednosti v veljavnem zakonskem besedilu". Za obsežnejšo preureditev zakonika se predlagatelj (Ministrstvo za pravosodje) ni odločil, ker je ocenil, da bi bila zanjo potrebna "tehten kritični premislek ter daljši čas uporabe v praksi". Tako želi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Vlada RS

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Sklepa, ki ju je Vlada RS sprejela na dopisni seji (16. avgust 2011) - javni natečaj za postavitev spomenika vsem žrtvam vojn; - odgovor na Obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Razpisi

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. 2. Štipendije
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

ne preslišite

Avtor ni naveden, 25.8.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 32/2011rsl 1, 17.05, petek, 26. avgust 2011 Internet in otroci Varnostni gumb - internet, varen za mlade uporabnike - je pobuda, ki se nanaša na vse vrste internetnih zlorab in naj bi šla v evropski parlament. V akciji, ki poteka v šestnajstih državah sveta, sodeluje tudi slovensko uredništvo re
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
2011(40)
> Avgust(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F G H IJK L M NOPQRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov