O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Pravni mislec ali tehnik

dr. Šime Ivanjko, 30.9.2004

Višje in visoko šolstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 32/2004Novi pristopi k pravniškemu poklicu V zvezi z organiziranjem študija prava na temeljih Bolonjske deklaracije se vedno znova odpirajo številna, predvsem vsebinska, ne pa toliko organizacijska vprašanja, ki se običajno ukvarjajo in povezujejo z modeli, za katere je značilen čas študija: - Model 3-...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja – opcija ali denarna terjatev?

Aleš Vahčič, 30.9.2004

Obligacije

Aleš Vahčič, Pravna praksa, 32/2004Zakon o plačilnem prometu je na novo definiral pojem "kritje fizične oziroma pravne osebe" kot vsoto pozitivnega stanja in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na transakcijskem računu (TRR), in gotovinski polog, ki ga nalogodajalec zagotovi izvajalcu plačilnega prometa kot kritje za izvršitev n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

O priporu po 2. odstavku 307. člena ZKP

dr. Zlatko Dežman, 30.9.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 32/2004Odločitev sodišča, da odredi pripor zoper obtoženko po 2. odst. 307. člena ZKP, čeprav je bila ta pred tem v isti kazenski zadevi v priporu že dve leti, je v strokovni javnosti vzpodbudila razpravo, ali je takšna odločitev sodišča pravilna, ker lahko traja pripor po vloženi obtožnici na podlagi dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Vodenje in obvladovanje gospodarskih družb v Estoniji, na Finskem, v Italiji,

dr. Katarina Zajc, 30.9.2004

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 32/2004Za navedene države je značilno, da so v zadnjih letih začele spreminjati zakonodajo na področju vodenja in obvladovanja družb ter da so različna združenja, med njimi tudi borze, sprejela pravila in priporočila glede vodenja in obvladovanja družb. Te spremembe so predvsem odziv na nedavne škandale (n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Poslanski mandat, poslanska imuniteta in omejitev pasivne volilne pravice

mag. Sebastian Nerad, 30.9.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 32/2004Značilnost letošnjih državnozborskih volitev je sorazmerno veliko število kandidatov, zoper katere teče predkazenski oziroma kazenski postopek ali pa so celo že bili pravnomočno obsojeni. Ureditev sistema kandidiranja je pač takšna, da lahko na volitvah tekmuje in je izvoljen vsakdo. V Sloveniji pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 30.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 32/20041. Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. (Ur. l. RS, št. 103/04) - velja od 24. septembra; - če predlagatelj zahteve za vpis podatkov v register plača nadomestilo za opravo vpisa v register pri notarju, mora nadom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Evropski kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje*

dr. Konrad Plauštajner, 30.9.2004

Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 32/2004Evropski kodeks ravnanja in vedenja za mediatorje vsebuje vrsto načel, ki se jim lahko posamezni mediatorji podredijo prostovoljno in na lastno odgovornost. Namenjen je vsem vrstam mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Organizacije, ki nudijo mediacijske storitve, se lahko prav tako obvež...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Uporaba in komercialno izkoriščanje olimpijskih simbolov

mag. Tone Jagodic, 30.9.2004

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2004Olimpijske igre v Atenah so za nami. Glede na številne medije, ki so jih spremljali v različnih oblikah in glede na povečano gledanost (poslušanost, branost), ki se izkazuje po svetu, je morda zanimivo z zornega kota opazovalca s pravnim ozadjem ugotavljati nekatere okoliščine, ki prihajajo v današn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Odločbe in sklepi

Avtor ni naveden, 30.9.2004

Ustavno sodišče

I. V., Pravna praksa, 32/2004Pri založbi Nova revija je ravnokar izšla prva knjiga trinajstega letnika zbirke Odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2004, ki nadaljuje zbirko, v kateri je doslej izšlo enaindvajset knjig. Ustavno sodišče izdaja zbirko polletno. Tako zajema prvi del XIII. letnika zbirke za leto 2004 ustav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Pravne posledice postavitve zidu na okupiranem palestinskem ozemlju

mag. Miša Zgonec-Rožej, 30.9.2004

Človekove pravice

mag. Miša Zgonec-Rožej, Pravna praksa, 32/2004Meddržavno sodišče v Haagu je 9. junija 2004 razglasilo svetovalno mnenje o pravnih posledicah postavitve zidu na okupiranem palestinskem ozemlju (OPO).(*1) Izrael je namreč leta 2002 začel graditi varnostno ograjo in jo v večjem delu postavil na OPO. Glavni smoter varnostne ograje je zaščititi I...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

XI. Dnevi slovenske uprave

Dean Zagorac, 30.9.2004

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 32/2004Dnevi slovenske uprave, ki so bili letos že enajsti in so potekali od 23. in 25. septembra v Portorožu, so bili prežeti z vprašanji, ki se porajajo ob uporabi prava Evropskih skupnosti in njegovem vplivu na slovensko upravo. Letos je Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, ki je organizirala sreča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Srečanji sodnikov evropskih delovnih sodišč

dr. Janez Novak, 30.9.2004

Sodišča

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 32/2004Na Vrhovnem sodišču Madžarske v Budimpešti je bilo 8. in 9. septembra že XII. Srečanje sodnikov evropskih delovnih sodišč (Meeting of European Labour Court Judges -- MELCJ), 10. in 11. septembra pa 8. letni kolokvij Evropskega združenja sodnikov delovnih sodišč (European Association of Labour Court ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Zakonca -- skupaj z dela in na delo -- povračilo potnih stroškov

Avtor ni naveden, 30.9.2004

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 32/2004Zakonca sta zaposlena v istem podjetju in tudi delata v isti izmeni. Na delo se vedno vozita skupaj z enim vozilom. * Ali mora podjetje vsakemu posebej plačevati stroške prevoza na delo in z dela? Pravica do povračila stroškov v zvezi z delom je pravica iz delovnega razmerja, ki temelji na zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Organiziranje in reprezentativnost sindikata pri delodajalcu

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 30.9.2004

Delovna razmerja, Sindikati

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 32/2004V družbi z več kot 40 zaposlenimi je le en delavec član sindikata. * Kdaj se šteje, da je sindikat v družbi organiziran in koliko članov naj bi imel, da je reprezentativen in je lahko stranka podjetniške kolektivne pogodbe? * Ali je družba kot delodajalka dolžna zagotavljati materialne pogoje za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Pospešeni pravdni postopek

Irena Vovk, 30.9.2004

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2004Eksperimentalni projekt Okrožnega sodišča v Ljubljani Na tiskovni konferenci ljubljanskega okrožnega sodišča 24. septembra so Aleš Zalar, mag. Nina Betetto in Nan R. Shuker predstavili zaključke in priporočila projekta "Pospešeni pravdni postopek -- analiza učinkovitosti pravdnega postopka". Na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Evropski kodeks za mediatorje in ravnanja za mediatorje

dr. Konrad Plauštajner, 30.9.2004

Civilni sodni postopki

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 32/2004Alternativno reševanje sporov (Alternative dispute resolution -- ARD), in z njim (tudi pri nas že uveljavljena) mediacija, dobiva iz znanih razlogov v Evropski skupnosti vedno večji pomen. Čeprav je jasno, da v demokraciji vse znane oblike alternativnega reševanja sporov ne morejo nadomestiti ali ce...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Plehkost strankarske borbe

Tomaž Pavčnik, 30.9.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 32/2004Z obrobja postave Kot otrok sem spoznaval, da obstajajo, tako kot sem to poznal iz pravljic, kjer nastopajo vezirji in sultani, kralji in carji, tudi v svetu okrog mene predsedniki in podpredsedniki, drugi, tretji, četrti najpomembnejši ljudje v državi. Umevno se mi je zdelo, da so ti mogočneži n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Predlogi, stopnjevanje prislovov in pooblastilo

mag. Aleksandra Belšak, 30.9.2004

Obligacije

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 32/2004Pravniški jezik je kot vsak drugi strokovni jezik podvržen splošnim slovničnim napakam, pa tudi terminološkim zadregam ali morda napačnim ustaljenim besednim zvezam, ki jih je mogoče popraviti le z dovolj pogostimi omembami ter z razumljivimi zgledi. Predlog s/z je pogosto napačno rabljen. Najpog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Vsebina »Pravna praksa« 032/2004

Avtor ni naveden, 30.9.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 32/20046 dr. Šime Ivanjko Novi pristopi k pravniškemu poklicu -- Pravni mislec ali tehnik 8 mag. Sebastian Nerad Poslanski mandat, poslanska imuniteta in omejitev pasivne volilne pravice 9 dr. Zlatko Dežman O priporu po 307/2. členu KP 10 Aleš Vahčič Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja -- opc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Potemkinove vasi fiduciarnih poslov

mag. Luigi Varanelli, 30.9.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 32/2004Komentar odločbe VS II Ips 427/2003 z dne 26. 8. 2004 Vrhovno sodišče je izdalo odločbo II Ips 427/2003, s katero je prvič celovito, jasno in temeljito obravnavalo vprašanje meja veljavnosti prenosa lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni posel). Ne pomnim, da bi v trinajstletni zgodovini na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Prepisano, ker ni preslišano ... od 21. do 27. septembra

Irena Vovk, 30.9.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 32/2004Torek, 21. 9. Notarji o svojem delu. Na tiskovni konferenci je predsednica Notarske zbornice Erika Braniselj predstavila novosti novele zakona o notariatu in projekt prenosa pristojnosti vodenja zapuščinskih postopkov na notarje, kar naj bi pripomoglo k zmanjšanju števila nerešenih sodnih zadev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Nordijski sistem industrijskih razmerij

Luka Tičar, 30.9.2004

Sindikati, Pravoznanstvo

Luka Tičar, Pravna praksa, 32/2004Društvo za delovno pravo in socialno varnost V okviru uradnega obiska predstavnikov Sekretariata socialne listine in članov odbora za socialne pravice iz Strasbourga je bilo 16. septembra na ljubljanski PF strokovno srečanje članov Društva za delovno pravo in socialno varnost, na katerem je prof....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti -- s pojasnili (3.)

Andraž Žvan, 30.9.2004

Sodišča

Andraž Žvan, Pravna praksa, 32/2004Posebno poglavje v knjigi Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti je namenjeno predstavitvi primerov, ki ponazarjajo sistem varstva pravic v ES. Čeprav je varstvo pravic in zagotavljanje spoštovanja pravnega reda ES dolžnost vseh institucij ES, ima pri zagotavljanju pravnega varstva ter razlagi in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Spremembe na trgu vrednostnih papirjev

Boštjan Kavčič, 30.9.2004

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 32/2004Države članice EU so leta 1999 v Lizboni sprejele odločitev o izoblikovanju skupnega in enotnega trga kapitala ter finančnih storitev na področju ES do leta 2005, z namenom, da bi gospodarstvo ES do leta 2010 postalo najkonkurenčnejše na svetu. Ne glede na nedavno sprejeto in že veljavno novelo ZTVP...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Anglosaško pravo

dr. Marko Novak, 30.9.2004

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 32/2004Pridevnik "anglosaški (-a, -o)" je gotovo že dolgo navzoč v slovenskem besedju. Tako je že udomačen, da ga najdemo tudi v Slovenskem pravopisu (pri tem naj mimogrede dodam, da je v pravopisu raba anglosaksonski označena s črno piko: torej prepovedana). Ni pa nujno, da je vedno povsem jasno, kaj s te...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 32

Leto objave

< Vsi
2004(27)
> September(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI J K LMN OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov