O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Obsežna novela ZUP

Maja Lukan-Lapornik, 20.5.2004

Upravni postopek in upravne takse

Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 15-16/2004O reformi javne uprave v slovenskem pravnem prostoru je bilo že mnogo povedanega in napisanega. Zaradi pridruževanja k EU smo spremenili zakonodajo oziroma bolje rečeno smo jo posodobili, saj je v končni fazi cilj vsake moderne države v izboljšanju njene javne uprave, tako da se zagotovi večja strok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Posebni skupni deli v etažni lastnini

dr. Matjaž Tratnik, 20.5.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 15-16/2004Dejansko stanje: V stavbi se v I., II. etaži in v mansardi nahajajo poslovni prostori štirih etažnih lastnikov. Vsi poslovni prostori, ki se nahajajo v II. etaži in v mansardi, pripadajo enemu samemu etažnemu lastniku. Ta tudi edini uporablja stopnišče med I. in II. etažo ter stopnišče med II. et...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nemožnost pravočasne dobave predmeta javnega naročila

Marko Žvipelj, 20.5.2004

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 15-16/2004Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila odločala o vprašanju, ali bo izbrani ponudnik, glede na navedbo vlagatelja, da se je proizvodnja predmeta javnega naročila -- specialno vozilo -- premaknila za 10 tednov, vozilo lahko dobavil pravočasno, skladno z za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Delavec z zdravstvenimi težavami in odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delodajalec je v okviru svojih obveznosti iz delovnega razmerja dolžan delavcem zagotavljati varne delovne razmere (43. člen Zakona o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 42/02, v nadaljevanju: ZDR), hkrati pa ima delavec pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Odsotnost delavca z dela več dni zaporedoma

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delavca ni na delo več dni zaporedoma (izostane brez poprejšnjega dogovora s predpostavljenim) in ne sporoči razloga za odsotnost. * Ali se to šteje za enostransko odpoved pogodbe o zaposlitvi in kakšni so možni ukrepi in postopki v takem primeru? Delodajalca skrbi, da postopka izredne odpovedi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Izhodišča in pomembnejše opredelitev

Metka Penko-Natlačen, 20.5.2004

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 15-16/2004Prenova SKPgd Pri vsebinski pripravi je delovna skupina upoštevala osnovne delodajalske usmeritve iz oktobra 2002, po katerih SKPgd opredeli na enoten način tiste delovnopravne standarde, katerih vsebina in obseg nista odvisna od pogojev in specifičnosti poslovanja posameznih gospodarskih dejavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

EU: priporočilo ali direktiva o ARS

mag. Valerija Jelen-Kosi, 20.5.2004

Civilni sodni postopki

mag. Valerija Jelen-Kosi, Pravna praksa, 15-16/2004Tudi v institucijah EU so spoznali, da je ARS (alternativno reševanje sporov) eden izmed možnih načinov reševanja konfliktnih medosebnih občečloveških in tudi poslovnih odnosov. Evropska komisija je že v letih 1998(*1) in 2001(*2) sprejela dve priporočili za izvensodno reševanje potrošniških sporov....
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Zemljiško pismo

dr. Renato Vrenčur, 20.5.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 15-16/2004Zaradi ureditve zemljiškega dolga v našem novem stvarnem pravu bo za prakso nujno potrebno, da se v čim večji meri seznani s pravno naravo zemljiškega pisma. Po eni strani zemljiško pismo olajšuje prenosnost v njej inkorporirane stvarne pravice, po drugi strani pa prinaša številne nevarnosti, kateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Civilna odgovornost za zdravila

Jurij Kutnjak, 20.5.2004

Obligacije, Zdravila

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 15-16/2004Zdravila zaradi svojih lastnosti, namena uporabe in delovanja na najpomembnejše dobrine posameznika štejemo za izdelke posebne vrste. Tako kot pri vseh izdelkih lahko tudi uporaba zdravil pripelje do nastanka škodnega dogodka in odškodninske odgovornosti. Na aprilskem srečanju Društva pravnikov Mari...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Listina socialnih pravic

Gašper Adamič, 20.5.2004

Socialno varstvo in zavarovanje

Gašper Adamič, Pravna praksa, 15-16/2004Študenti Pravne fakultete v Ljubljani znova na študijskem obisku Svetu Evrope V okviru predmeta "delovno pravo" smo se študentje PF v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Polonce Končar pripravljali na mednarodno tekmovanje Pierre Laroque. Ker je mednarodno preverjanje znanja iz Evropske socialne lis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Prispevek k učinkovitejši izvršbi?

Matjaž Jan, 20.5.2004

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 15-16/2004Novela zakona o plačilnem prometu Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 37/04, v nadaljevanju: novela) je začel veljati 16. aprila 2004. Tako je usklajen Zakon o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 30/02, v nadaljevanju: ZPlaP): * z direktivo 97/5/ES o čez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila

dr. Renato Vrenčur, 20.5.2004

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 15-16/2004Komentar sklepa višjega sodišča V neki pravdni zadevi je neko sodišče, ko je odločalo o pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje, v obrazložitvi sklepa, opr. št. II Cp 1537/2003 z dne 25. 2. 2004, zapisalo: »Sodišče prve stopnje je pravilno zavrnilo ugovor tožencev, da je dne 11. 5. 1983 skle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

4. Mednarodno tekmovanje iz azilnega prava

Meira Hot, 20.5.2004

Tujci

Meira Hot, Pravna praksa, 15-16/2004Od 1. do 4. aprila je v Ljubljani potekalo 4. mednarodno tekmovanje iz azilnega prava (Fourth Annual International Asylum Law Moot Court Competition), ki ga je organiziral LARC (Legal Assistance through Refugee Clinics) v sodelovanju z ljubljansko pravno fakulteto v Ljubljani, STAR, ELSO in Slovensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu RS v EU

Irena Vovk, 20.5.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2004Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z inštituti za primerjalno pravo, javno upravo in delo pri ljubljanski PF, s Pravno fakulteto v Mariboru ter Delegacijo Evropske komisije v Ljubljani od 21. do 23. aprila v Portorožu pripravila mednarodno konferenco Slovensko pravo in gospodarstvo ob vst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Zakonske zamudne obresti

Vladimir Balažic, 20.5.2004

Obligacije

Vladimir Balažic, Pravna praksa, 15-16/2004Obligacijski zakonik v 376. členu določa, kdaj prenehajo teči zakonite zamudne obresti. * Ali te obresti prenehajo teči, ko vsota zapadlih in neplačanih obresti doseže glavnico tudi v primeru, kadar se npr. sodni postopek vleče na sodišču - neodvisno od volje tožnika -- že več let? Zakon pač dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Pogojna obsodba

dr. Marko Novak, 20.5.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2004Pogojno obsodbo kot institut materialnega kazenskega prava urejajo v slovenskem pravu členi 50 -- 55 Kazenskega zakonika (KZ), členi 56 -- 60 tega istega akta pa govorijo o pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Vsebina »Pravna praksa« 015/2004

Avtor ni naveden, 20.5.2004

Ostalo

, Pravna praksa, 15-16/20044 Marijan Bobič Pismo moji ministrici 5 Nina Radulovič Nezdružljivost opravljanja javne funkcije z drugimi in pridobitno dejavnostjo 7 Evelin Pristavec Tratar Sodniški pomočniki -- drugi steber tretje veje oblasti 9 mag. Valerija Jelen Kosi EU: priporočila ali direktiva o ARS 10 mag. Beć...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Mučenja v Iraku -- do kod sega odgovornost?

Dean Zagorac, 20.5.2004

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15-16/2004Pred slabim mesecem je svet obkrožila fotografija Iračana z vrečo na glavi, odročenimi rokami in s pripetimi žicami na ude, ki stoji na majhnem zaboju. Kmalu je sledila še cela serija enako grozljivih fotografij iz zapora pod ameriško oblastjo Abu Ghraib blizu Bagdada, iz katerih je razvidno mučenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Prenova SKPgd -- ponudba delodajalcev

Metka Penko-Natlačen, 20.5.2004

Obligacije

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 15-16/2004Delodajalske organizacije Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti so 25. julija 2003 poslale nacionalnim sindikalnim konfederacijam in dosedanjim skleniteljicam splošne kolektivne pogodbe za gospodarske ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

RTV Prispevek -- prednost pred terjatvami drugih upnikov

Dida Volk, 20.5.2004

Obligacije

Dida Volk, Pravna praksa, 15-16/2004Ali ima prisilna izterjava dolga iz osebnih prejemkov iz naslova neplačanega RTV prispevka res prednost pred terjatvami drugih upnikov, tudi tistih, ki so že prej (pogodbeno ali s prisilno izvršbo) pridobili zastavno pravico? Vprašanje se nanaša na znano "konkurenco" davčnega in izvršilnega posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Obseg delovnih obveznosti delavca -- norma

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delodajalec je, ne da bi kogarkoli obvestil, dvignil norme delavcem v proizvodnji. Splošnega akta, ki bi to področje obravnaval, delodajalec ni izdal. * Kakšen je postopek za zviševanje delovnih norm? Delodajalec kar večkrat zvišuje norme; ker pa jih delavci dosegajo, jim delodajalec za zneske nedo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Sodniški pomočniki -- uvedba drugega stebra tretje veje oblasti

Evelin Pristavec-Tratar, 20.5.2004

Sodišča

Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 15-16/2004Ob predlogu novele zakona o sodiščih Namen prispevka je kratka predstavitev predlagane novele zakona o sodiščih (v nadaljevanju: ZS-D), s štirimi ključnimi poudarki -- določitvi podatkov za objavo na sodni deski, uvedbi sodniških pomočnikov, okrepitvi instituta nadzorstvene pritožbe ter instituci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Šestintrideset mesecev (1. del)

Sebastijan Pregelj, 20.5.2004

Ostalo

Sebastijan Pregelj, Pravna praksa, 15-16/2004Minilo je kar nekaj časa, odkar sem vam, draga mati, pisala zadnjikrat. Upam, da ste zdravi, da se dobro počutite in da je vse v redu. Za veliko noč nisem mogla priti, ker so me v Ljubljani zadržale obveznosti, zagotovo pa se zglasim za prvomajske praznike. Zdaj, ko imam redno zaposlitev, je z de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Padec s konja

Tomaž Pavčnik, 20.5.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15-16/2004Z obrobja postave Sodni primer, ko je jezdec, pravzaprav je bila jahačica, omahnila s konja ter želela odškodnino za vse, kar se ji je pripetilo, me je pred dobrim letom navedel k razmišljanju o nevarni stvari in nevarni dejavnosti (Pravnik, št. 1-3/2003). Bodel sem se s teoretično razlago pojma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nezdružljivost opravljanja javne funkcije z drugimi in pridobitno dejavnostjo

Nina Radulovič, 20.5.2004

Uprava

Nina Radulovič, Pravna praksa, 15-16/2004Zakon o preprečevanju korupcije Konec prvega letošnjega meseca je pričel veljati Zakon o preprečevanju korupcije (ZKPor -- Ur. l. RS, št. 2/04) in z njim nova ureditev področja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije z drugimi funkcijami in s pridobitno dejavnostjo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

< Vsi
2004(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJ K L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov