O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Poslovna uspešnost – del plače, ki se upošteva za odmero odpravnine

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004V zvezi z osnovo za izračun odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi bralca zanima, kaj sodi v pojem plače. V podjetniški kolektivni pogodbi (PKP) ima delodajalec določeno, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in delovne uspešnosti delavca. Eden od mesečnih dodatkov je tudi dodatek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Obseg delovnih obveznosti delavca -- norma

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delodajalec je, ne da bi kogarkoli obvestil, dvignil norme delavcem v proizvodnji. Splošnega akta, ki bi to področje obravnaval, delodajalec ni izdal. * Kakšen je postopek za zviševanje delovnih norm? Delodajalec kar večkrat zvišuje norme; ker pa jih delavci dosegajo, jim delodajalec za zneske nedo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Izhodišča in pomembnejše opredelitev

Metka Penko-Natlačen, 20.5.2004

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 15-16/2004Prenova SKPgd Pri vsebinski pripravi je delovna skupina upoštevala osnovne delodajalske usmeritve iz oktobra 2002, po katerih SKPgd opredeli na enoten način tiste delovnopravne standarde, katerih vsebina in obseg nista odvisna od pogojev in specifičnosti poslovanja posameznih gospodarskih dejavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nemožnost pravočasne dobave predmeta javnega naročila

Marko Žvipelj, 20.5.2004

Proračun

Marko Žvipelj, Pravna praksa, 15-16/2004Državna revizijska komisija je v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila odločala o vprašanju, ali bo izbrani ponudnik, glede na navedbo vlagatelja, da se je proizvodnja predmeta javnega naročila -- specialno vozilo -- premaknila za 10 tednov, vozilo lahko dobavil pravočasno, skladno z za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Obsežna novela ZUP

Maja Lukan-Lapornik, 20.5.2004

Upravni postopek in upravne takse

Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 15-16/2004O reformi javne uprave v slovenskem pravnem prostoru je bilo že mnogo povedanega in napisanega. Zaradi pridruževanja k EU smo spremenili zakonodajo oziroma bolje rečeno smo jo posodobili, saj je v končni fazi cilj vsake moderne države v izboljšanju njene javne uprave, tako da se zagotovi večja strok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Korenine segajo v prejšnje tisočletje

Sabina Žakelj, 20.5.2004

Varstvo konkurence, cene, Trgovina

Sabina Žakelj, Pravna praksa, 15-16/2004Regulacija oglaševanja (I) Slovenija se zaradi vstopa v EU že nekaj časa spogleduje z zakonodajami drugih evropskih držav tudi na področju oglaševanja. Trilogija člankov se bo v naslednjih treh tednih osredotočila na zakonodajo o oglaševanju v Sloveniji in drugih evropskih državah. Uvodni del raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Res ni dovolj "krpanja"?

Primož Baucon, 20.5.2004

Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 15-16/2004Ob ZKP--F Že šesta novela zakona o kazenskem postopku (ZKP-F) je objavljena v Uradnem listu RS, št. 43/04, veljati pa začne 23. maja 2004. Zakonodajalec je kot razlog za sprejem tokratne novele (sprejete po nujnem postopku) navedel zlasti potrebo po uskladitvi zakona s pravnim redom Evropske u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Uvesti nov tip postopka

Avtor ni naveden, 20.5.2004

Uprava

, Pravna praksa, 15-16/2004Zaradi vsega navedenega menim, da je v RS potrebno uvesti nov tip kazenskega postopka, in sicer akuzatorni kazenski postopek (upoštevaje vse pozitivne izkušnje in pridobitve anglo-ameriškega(*1) kazenskega postopka). Temu nujno sledi uvedba načela kontradiktornosti, pojmovanega v širšem smislu, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Prispevek k učinkovitejši izvršbi?

Matjaž Jan, 20.5.2004

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 15-16/2004Novela zakona o plačilnem prometu Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 37/04, v nadaljevanju: novela) je začel veljati 16. aprila 2004. Tako je usklajen Zakon o plačilnem prometu (Ur. l. RS, št. 30/02, v nadaljevanju: ZPlaP): * z direktivo 97/5/ES o čez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Posebni skupni deli v etažni lastnini

dr. Matjaž Tratnik, 20.5.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 15-16/2004Dejansko stanje: V stavbi se v I., II. etaži in v mansardi nahajajo poslovni prostori štirih etažnih lastnikov. Vsi poslovni prostori, ki se nahajajo v II. etaži in v mansardi, pripadajo enemu samemu etažnemu lastniku. Ta tudi edini uporablja stopnišče med I. in II. etažo ter stopnišče med II. et...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Dvomljiva ureditev policijskega pridržanja

mag. Bećir Kečanović, 20.5.2004

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15-16/2004Naslov je povzet po oceni iz letošnjega Poročilu varuha človekovih pravic, po kateri je ureditev policijskega prijetja in pridržanja po 44. členu ZPol-B dvomljiva tudi s stališča varstva osebne svobode po 19. členu ustave. S tem se je v določeni meri mogoče strinjati, argumenti, na katerih ocena tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Pravo in literatura

Jernej Juren, 20.5.2004

Kultura in umetnost

Jernej Juren, Pravna praksa, 15-16/2004Richard A. Posner (avtor knjige Pravo in literatura, Cankarjeva založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana, 2003, 512 strani) je ameriška institucija. Pravnik, ekonomist, mednarodno povpraševan predavatelj, avtor številnih in raznovrstnih knjig, kontroverzni sodnik prizivnega zveznega sodišča ter še ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Nacionalni in mednarodni terorizem v Španiji

Jernej Juren, 20.5.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jernej Juren, Pravna praksa, 15-16/2004V okviru mednarodnega foruma ljubljanske pravne fakultete je 19. aprila predavala prof. dr. Edurne Uriarte, strokovnjakinja za terorizem. V državi, ki ima izkušnje z nacionalnim in internacionalnim terorizmom, je prof. Uriarte je ena izmed vodilnih strokovnjakov na akademskem in na praktičnem področ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Odsotnost delavca z dela več dni zaporedoma

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delavca ni na delo več dni zaporedoma (izostane brez poprejšnjega dogovora s predpostavljenim) in ne sporoči razloga za odsotnost. * Ali se to šteje za enostransko odpoved pogodbe o zaposlitvi in kakšni so možni ukrepi in postopki v takem primeru? Delodajalca skrbi, da postopka izredne odpovedi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Povratni svojilni zaimek svoj (1)

mag. Tina Verovnik, 20.5.2004

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 15-16/2004V jezikovnih prispevkih v PP ste lahko že večkrat prebrali, da je v naravi jezika, da se spreminja. Spremembe so več vrst, v grobem pa jih lahko razdelimo na tiste, ki zadevajo vsakokratni nabor jezikovnih sredstev, tj. besedišče, in tiste, ki zadevajo sistemske, slovnične lastnosti jezika na vseh j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Šestintrideset mesecev (1. del)

Sebastijan Pregelj, 20.5.2004

Ostalo

Sebastijan Pregelj, Pravna praksa, 15-16/2004Minilo je kar nekaj časa, odkar sem vam, draga mati, pisala zadnjikrat. Upam, da ste zdravi, da se dobro počutite in da je vse v redu. Za veliko noč nisem mogla priti, ker so me v Ljubljani zadržale obveznosti, zagotovo pa se zglasim za prvomajske praznike. Zdaj, ko imam redno zaposlitev, je z de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Padec s konja

Tomaž Pavčnik, 20.5.2004

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15-16/2004Z obrobja postave Sodni primer, ko je jezdec, pravzaprav je bila jahačica, omahnila s konja ter želela odškodnino za vse, kar se ji je pripetilo, me je pred dobrim letom navedel k razmišljanju o nevarni stvari in nevarni dejavnosti (Pravnik, št. 1-3/2003). Bodel sem se s teoretično razlago pojma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Delavec z zdravstvenimi težavami in odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.5.2004

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 15-16/2004Delodajalec je v okviru svojih obveznosti iz delovnega razmerja dolžan delavcem zagotavljati varne delovne razmere (43. člen Zakona o delovnih razmerjih, Ur. l. RS, št. 42/02, v nadaljevanju: ZDR), hkrati pa ima delavec pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Prepisano, ker ni preslišano ... od 21. aprila do 17. maja

Irena Vovk, 20.5.2004

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2004Četrtek, 22. 4. Nova predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča. Ministrica za pravosodje Zdenka Cerar je za novo predsednico Okrajnega sodišča v Ljubljani imenovala Vesno Pavlič Pivk, sodnico na kazenskem oddelku tega sodišča. Okrajno sodišče je do 21. aprila vodil Marjan Pogačnik, podpredsedni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Upniki v sodnih postopkih

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 20.5.2004

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 15-16/2004Februarja letos je pri založbi Aletheia izšla knjiga »Upniki v sodnih postopkih« avtorice Dide Volk. Avtorica je izkušena sodnica (s področja izvršbe in gospodarskih sporov), ki natančno pozna postopke, v katerih lahko upniki realizirajo svoje denarne terjatve, svoje bogato znanje in poznavanje sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Eno prvo in dve drugi mesti

Saša Sodja, 20.5.2004

Ostalo

Saša Sodja, Pravna praksa, 15-16/2004V Rigi je od 30. aprila do 3. maja potekalo tekmovanje iz poznavanja prava Evropske unije -- Central and East European Moot Court Competition. Študentje Pravne fakultete v Ljubljani smo se prebili do velikega finala, kjer smo sicer morali priznati premoč ekipi univerze iz Varšave in se zadovoljiti z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Mučenja v Iraku -- do kod sega odgovornost?

Dean Zagorac, 20.5.2004

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15-16/2004Pred slabim mesecem je svet obkrožila fotografija Iračana z vrečo na glavi, odročenimi rokami in s pripetimi žicami na ude, ki stoji na majhnem zaboju. Kmalu je sledila še cela serija enako grozljivih fotografij iz zapora pod ameriško oblastjo Abu Ghraib blizu Bagdada, iz katerih je razvidno mučenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

4. Mednarodno tekmovanje iz azilnega prava

Meira Hot, 20.5.2004

Tujci

Meira Hot, Pravna praksa, 15-16/2004Od 1. do 4. aprila je v Ljubljani potekalo 4. mednarodno tekmovanje iz azilnega prava (Fourth Annual International Asylum Law Moot Court Competition), ki ga je organiziral LARC (Legal Assistance through Refugee Clinics) v sodelovanju z ljubljansko pravno fakulteto v Ljubljani, STAR, ELSO in Slovensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Civilna odgovornost za zdravila

Jurij Kutnjak, 20.5.2004

Obligacije, Zdravila

Jurij Kutnjak, Pravna praksa, 15-16/2004Zdravila zaradi svojih lastnosti, namena uporabe in delovanja na najpomembnejše dobrine posameznika štejemo za izdelke posebne vrste. Tako kot pri vseh izdelkih lahko tudi uporaba zdravil pripelje do nastanka škodnega dogodka in odškodninske odgovornosti. Na aprilskem srečanju Društva pravnikov Mari...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄15-16

Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu RS v EU

Irena Vovk, 20.5.2004

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2004Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z inštituti za primerjalno pravo, javno upravo in delo pri ljubljanski PF, s Pravno fakulteto v Mariboru ter Delegacijo Evropske komisije v Ljubljani od 21. do 23. aprila v Portorožu pripravila mednarodno konferenco Slovensko pravo in gospodarstvo ob vst...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

< Vsi
2004(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGH IJ K L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov