O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Srbija in Kosovo znova za pogajalsko mizo

Sancin Vasilka, Kastelec Ana, 21.4.2011

Organizacija Združenih narodov

dr. Vasilka Sancin, Ana Kastelec, Pravna praksa, 15-16/2011Po treh letih samostojnega Kosova lahko ugotovimo, da so ocene nekaterih, da je situacija na Kosovu kaotična, pretirane. Ustavno predvidena zgradba države deluje, lanskoletne decembrske parlamentarne volitve so potekale gladko in delež udeležbe kosovskih Srbov na njih je bil najvišji po letu 2001. Generalni sekretar Organizacije združenih narodov je v svojem rednem poročilu Varnostnemu svetu o aktivnostih Misije začasne uprave Združenih narodov na Kosovu (UNMIK) z dne 28. januarja 2011 označil varnostne razmere na Kosovu kot razmeroma mirne, vendar ne povsem stabilne. Čeprav incidenti niso tako pogosti kot pred nekaj leti, je primerov umorov, strelskih obračunov in dejanj organiziranega kriminala še vedno veliko, problematična pa so tudi dejanja srbskih skrajnežev na severu Kosova. Res je tudi, da je Kosovo v marsičem še vedno odvisno od mednarodne podpore. Svet EU pa je kot glavne izzive za Kosovo za začetek pridružitvenega procesa poudaril vladavino prava, javne upravne reforme, boj proti organiziranemu kriminalu, korupcijo, pranje denarja, migracije, azil, zagotavljanje svobode izražanja, zaščito in integracijo Srbov in drugih manjšin ter tudi spodbujanje dialoga in spravo med skupnostmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Nezvestoba javnemu poklicu

Miro Cerar, 21.4.2011

Pravoznanstvo

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 15-16/2011Vsi smo že slišali ali morda širili tezo, da je (naj)bolje, da v visoko politiko vstopajo predvsem materialno bogati ljudje, ki se tam kot taki ne bodo ukvarjali z vprašanjem osebnega bogatenja, ampak se bodo predano posvetili svojemu javnemu poslanstvu, to je delu v korist ljudstva. Nasprotno naj bi za "reveže", ki se nenadoma povzpnejo v politične vrhove, veljalo, da se bodo tam vsaj prvih nekaj let ukvarjali predvsem s tem, kako priti do čim več denarja ali drugih materialnih dobrin oziroma ugodnosti, ter zanemarili svoj politični poklic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo

Andrej Ferlinc, 21.4.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 15-16/2011Gospodarska kriza je dodobra razgalila vse anomalije, ki trajajo že nekaj časa in povzročajo, da v veliko gospodarskih družbah niso plačevali prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Šele posamezni stečajni postopki so pogosto razkrili, da gospodarske družbe za svoje delavce niso plačevale obveznih socialnih prispevkov in drugih dajatev. Neplačevanje plač in prispevkov pa še vedno ogroža socialno in zdravstveno varnost veliko zaposlenih delavcev. Kot je bilo pogosto v preteklosti, so tudi v tem težavnem položaju pričakovanja javnosti večinoma usmerjena k represivnim organom, in ne k aktivnemu vzpostavljanju gospodarskih in družbenih razmer, s katerimi bi na ravni države izboljšali zatečene razmere. To pa ne pomeni, da ni treba uporabiti vseh sredstev, kadar zlorabe delodajalcev na področju delovne in zdravstvene varnosti ne pomenijo tudi kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Pravica do izjave v postopku - obravnavanje odgovora na pravno sredstvo

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Ker je sodišče druge stopnje o pritožbi nasprotnega udeleženca odločilo pred dnem vložitve predlagateljevega odgovora na pritožbo, je s teme predlagatelja prikrajšalo za pravico do izjave v postopku in storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Bodoča in nova škoda - škoda, zajeta v zunajsodni poravnavi

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Nova škoda je tista škoda, ki izvira iz škodnega dogodka, v zvezi s katerim je bila že prisojena oziroma dogovorjena odškodnina, pa v času sojenja oziroma sklenitve (zunaj)sodne poravnave ni bilo gotovo, ali bo nastala, in če bo, kakšen bo njen obseg.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neizvolitve v naziv - zagovor delavca

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Neizvolitev visokošolskega učitelja v ustrezen naziv je utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji prvega odstavka 88. člena ZDR. Kadar stranki v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi na razlog odpovedi ne moreta več vplivati, zagovor ne more imeti smisla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Posredovanje zapisnika o notranjem strokovnem nadzoru varuha bolnikovih pravic

Irena Vovk, 21.4.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Ali se varuh bolnikovih pravic lahko seznani oziroma pridobi kopijo zapisnika (poročila itd.) o izrednem notranjem strokovnem nadzoru v javnem zdravstvenem zavodu? Varuh bolnikovih pravic namreč rešuje pritožbo, ki jo je vložil svojec pacienta, ki je umrl v javnem zdravstvenem zavodu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - ZLPLS-C (Ur. l. RS, št. 26/11) - veljati začne 23. aprila. 2. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov - ZPKŽP (Ur. l. R
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Vsebina PP št.16/2011

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011stran 3 UVODNIK dr. Miro Cerar Nezvestoba javnemu poklicu stran 6 KAZENSKO PRAVO mag. Andrej Ferlinc Neplačevanje prispevkov in kazensko pravo stran 10 DRUŽINSKO PRAVO mag. Ana Vodičar
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Ni le sodna rešitev spora prava rešitev

Metka Penko-Natlačen, 21.4.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 15-16/2011Pred dvema letoma je na pobudo socialnih partnerjev in Ekonomsko-socialnega sveta Ministrstvo za javno upravo objavilo razpis za projekte o pospeševanju socialnega dialoga. Projekt naj bi privabil socialne partnerje, da bi vsak na svoj način in s sodelovanjem z drugimi prispevali k utrditvi skrhanega socialnega dialoga. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo prijavili projekt o alternativnem reševanju delovnih sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne

Irena Vovk, 21.4.2011

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011"Vladavina prava in stabilnost institucij sta v času, v katerem živimo, zelo pomembni. Lahko rečem, da je Ustavno sodišče v preteklem letu delovalo dobro in uspešno. Nekoliko smo sicer razočarani, ker predlagana sprememba Ustave, ki bi privedla do nadaljnje razbremenitve Ustavnega sodišča glede odločanja o manj pomembnih zadevah, v Državnem zboru ni dobila ustrezne politične podpore," je 13. aprila na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi poročila o delu Ustavnega sodišča (US) v letu 2010, dejal predsednik sodišča dr. Ernest Petrič. Tako lahko tudi na podlagi podatkov o delu v letu 2010 ugotovimo, da problem ostaja
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Sodna prepoved nadaljevanja kršitev znamke Skupnosti praviloma učinkuje v vsej EU

Katarina Vatovec, 21.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 15-16/2011Prepoved nadaljevanja dejanj, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila blagovna znamka Skupnosti, ki jo izreče sodišče za znamke Skupnosti, in prisilni ukrepi, s katerimi se zagotavlja upoštevanje te prepovedi, praviloma učinkujejo na celotnem območju EU. To odločitev je sprejel veliki senat luksemburškega Sodišča, ko se je prek predloga za sprejetje predhodne odločbe srečal s sporom med dvema družbama zaradi kršitve znamke Skupnosti WEBSHIPPING.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Investicije v raziskave in razvoj

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011V zvezi z uveljavljanjem davčne olajšave za raziskave in razvoj davčni zavezanec sprašuje, kakšno dokumentacijo je treba priložiti davčnemu obračunu? Ali so oblike prilog predpisane oziroma ali zadostuje, če ima podjetje elaborat oblikovan po lastni oblikovni meri?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Kazenska obsodba zaradi blokade ceste v znak protesta v neskladju z ustavo

Maja Smrkolj, 21.4.2011

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 15-16/2011Zbor treh sodnikov prvega senata nemškega Zveznega ustavnega sodišča (Bundesverfassungsgericht) je odločil, da je kazenska obsodba zaradi blokade ceste s sedenjem v znak protesta na podlagi določil o prisiljenju poseg v pritožnikovo svobodo zbiranja iz prvega odstavka 8. člena nemške ustave (Grundgesetz). Ni pa kot neskladne z ustavo in prepovedjo uporabe analogije zavrnil tudi prakse Zveznega vrhovnega sodišča (Bundesgerichtshof), da se kot kazniva na podlagi določbe o prisiljenju iz § 240 nemškega kazenskega zakonika obravnavajo dejanska stanja, pri katerih ni storilec tisti, ki uporabi oziroma zagrozi s silo, temveč do uresničitve dejanskega stanja prisile pride šele prek storilčevega vplivanja na drugo osebo (t. i. Zweite-Reihe-Rechtsprechung - sodna praksa druge vrste).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 21.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Za ustrezen položaj slovenske manjšine

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Pravni forum za manjšine pri Zvezi društev pravnikov Slovenije je na drugi seji 12. aprila 2011 v Ljubljani sprejel ob obravnavi osnutka Ustavnega zakona Republike Avstrije za pravno ureditev narodnih skupnosti v Avstriji naslednje ugotovitve, stališča in predloge:
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Dve mesti opravljanja dela - davčna obravnava povračila stroškov prevoza

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/2011Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi navedeni dve mesti opravljanja dela, ki pa sta si krajevno oddaljeni, tako da mora na relaciji od enega do drugega delovnega mesta, kadar v istem delovnem dnevu dela opravlja na obeh delovnih mestih, uporabiti bodisi javno prevozno sredstvo bodisi osebno vozilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 21.4.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 15-16/201126. april 121 - Mark Avrelij V Španiji se je rodil rimski cesar in filozof Mark Avrelij. Od leta 161 je vladal skupaj z Lucijem, po njegovi smrti leta 169 pa je vladal sam. 1994 - Konec apartheida V Južnoafriški republiki so bile prve demokratične volitve, na katerih so lahko vol
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Snemanje glavne obravnave in kaos informacij

Tomaž Pavčnik, 21.4.2011

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 15-16/2011Do tehnoloških novosti sem očitno prirojeno skeptičen. Stežka sem se poslovil od vinilnih plošč. Tudi zaradi prasketanja, ki je tišino napolnjevalo s pričakovanjem. Precej lažje sem se privadil osebnemu računalniku, a bil hkrati dolgo zadržan do spleta. Ne brez razloga. Še najbolj pa sem se upiral mobilnim telefonom. Ga sicer uporabljam (osnovnega, kupljenega na bencinski črpalki), a menim, da bi bilo življenje brez te iznajdbe boljše. Potem sovražim nakupovalna središča, v katerih se ljudje pomikajo po tekočih stopnicah in kjer je nasploh vse eno samo avtomatizirano gibanje; tekoči trakovi, tekoči računi, glasovi iz zvočnikov, piskanje
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

dogodki - izjave

Irena Vovk, 21.4.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011od 12. do 18. aprila Torek, 12. 4. Referendum o delu na črno. Poslanci so na izredni seji določili, da bo referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga zahtevata SDS in SNS, potekal 5. junija. Minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik pa je po
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

globus

Dean Zagorac, 21.4.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 15-16/201114. 4. - V prvem četrtletju letošnjega leta je bilo rekordno število napadov pomorskih piratov, v najnovejšem poročilu opozarja Mednarodna gospodarska zbornica. Do konca marca je bilo tako po vsem svetu 142 napadov na ladje, zajetih je bilo 18 plovil in ugrabljenih 344 članov posadke, 15 plovil so pirati zajeli vzhodno od Somalije. Več na (www.icc-ccs.org/news/441-
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Evropa

Irena Vovk, 21.4.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Torek, 12. 4. Evropski nalog za prijetje. Iz poročila o uporabi evropskega naloga za prijetje med drugim izhaja, da lahko države članice EU delovanje sicer že uspešnega sistema še izboljšajo. Med letoma 2005 in 2009 so države članice EU izdale 54.689 evropskih nalogov za prijetje, na podlag
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Socialno podjetništvo za drugačne dividende

Sandi Kodrič, 21.4.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 15-16/2011V zadnjih dvanajstih mesecih je brezposelnost v Sloveniji krepko zrasla. Marca letos je statistika zabeležila 114.000 brezposelnih, lani ob istem času pa 99.000. Glede na letošnje dogajanje v gospodarstvu kaže, da se bomo morali sprijazniti z visoko brezposelnostjo tudi v prihodnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Predlog ZIDSP

Irena Vovk, 21.4.2011

Upravni postopek in upravne takse

Irena Vovk, Pravna praksa, 15-16/2011Temeljni cilj predloga zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP) je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve, ki so jih v dvajsetih letih zaznali ustanovitelji, izvajalci in uporabniki storitev socialne države. "Novi ZIDSP bo nadomestil Zakon o zavodih iz leta 1991, njegova vsebina pa je bistveno širša od dosedanje ureditve," je povedala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs. Posamezni sistemi se bodo morali zakonu prilagoditi najpozneje v treh letih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄15-16

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 21.4.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15-16/201115. april - predlog sklepa o problematiki nepoplačila podizvajalcev pri gradnji posameznih odsekov avtocest v RS; - poročilo o Skupnem poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2009. 14. april - predlog zakona o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2013-2016 (ZRPBK13
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

< Vsi
2011(53)
> April(53)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEF G H IJK LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov