O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Uspeh na Skilexu

Metod Žužek, 21.4.2006

Ostalo

Metod Žužek, Pravna praksa, 15-16/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Čakajoč obresti

Gregor Strehovec, 21.4.2006

Obresti in obrestna mera, Kultura in umetnost

Gregor Strehovec, Pravna praksa, 15-16/2006Stališča avtorja, izražena v tem prispevku, niso nujo tudi stališča SKB banke, d. d., Ljubljana. Neizvirno izvorno slovensko besedilo: Čakajoč Obresti Nastopata: Principal in Upajoči Prizorišče: Kjerkoli v dometu pravnega reda Republike Slovenije Čakajoč obresti Principal: Ali pridejo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Denarno nadomestilo za neizrabo minimalnega letnega dopusta

Jasmina Cigrovski, 21.4.2006

Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 15-16/2006Federatie Nederlandese Vakbeweging proti Nizozemski (C-124/05 z dne 6. 4. 2006) Spor glede razlage 7. člena Direktive Sveta 93/104/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa je sprožila nizozemska zveza sindikatov, saj je menila, da nacionalna zakonodaja, s katero so direktivo prenesli v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Kje sta primerni besedi absolutum in simonija?

mag. Nataša Logar, 21.4.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 15-16/2006Tudi v današnjem kotičku bom pisala o SSKJ. Ste se kdaj vprašali, zakaj se imenuje Slovar slovenskega knjižnega jezika, če pa so v njem tudi narečne, pogovorne, žargonske in še kako drugače zaznamovane besede? Odgovor je seveda naslednji: vse besedišče je v SSKJ normirano s stališča knjižnosti - zat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Investicijski skladi v Italiji

Boštjan Koritnik, 21.4.2006

Skladi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 15-16/2006Ustanavljanje in delovanje odprtih investicijskih skladov je bilo v Italiji pravno uokvirjeno in s tem dovoljeno šele z zakonom št. 77 z dne 23. marca 1983, nadzor pa je prevzela komisija za gospodarske družbe in borzo (CONSOB).1 Začetek v 80. letih je bilo sicer obdobje siceršnje zakonodajne neakti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Izpodbijanje sodbe Sodišča ES - omejevanje konkurence

Jasmina Cigrovski, 21.4.2006

Varstvo konkurence, cene, Cestni promet

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 15-16/2006General Motors BV proti Komisiji ES (C-551/03 P z dne 6. 4. 2006) Družba Opel Nederland BV, ki jo je ustanovil General Motors Nederland BV, je bila edina družba, ki je na Nizozemskem prodajala avtomobile znamke Opel. Za prodajo in servisiranje avtomobilov je sklenila približno 150 koncesijskih po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Praktikuma za kazensko materialno in mednarodno kazensko pravo

dr. Marko Bošnjak, 21.4.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 15-16/2006Pri založbi Uradni list sta letos izšla dva pomembna praktikuma s kazenskopravnega področja, in sicer za kazensko materialno pravo in za mednarodno kazensko pravo. Prvi je »nadgradnja« že obstoječega gradiva, drugi pa orje ledino pri šolski ponazoritvi izbranih praktičnih vprašanj mednarodnega kazen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Preludij demokracije

mag. Maja Brkan, 21.4.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Človekove pravice

mag. Maja Brkan, Pravna praksa, 15-16/2006Izšla je knjiga avtorjev mag. Polone Pičman Štefančič in mag. Andraža Terška Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja (zbirka Manet Pravne fakultete v Ljubljani, 2005, 296 strani). Uvodoma se kaže ustaviti pri tistem, kar najprej pritegne pozornost - naslovu. Zakaj pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Zbogom Poročevalec!

Alenka Leskovic, 21.4.2006

Državni zbor in državni svet, Javno obveščanje

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 15-16/2006Letošnji Veliki petek, 14. aprila 2006, je bil žalosten dan tudi za slovensko tiskano besedo. Državni zbor Republike Slovenije je izdal zadnjo številko Poročevalca na rotacijskem papirju ter s tem zaključil več kot tridesetletno obdobje pisnega seznanjanja javnosti z dogajanjem na Šubičevi 4 v Ljubl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Kdo naj odloča o svobodi govora v sodni dvorani?

Katarina Zidar, 21.4.2006

Človekove pravice

Katarina Zidar, Pravna praksa, 15-16/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in ne odražajo stališč institucije, v kateri je zaposlena. Kyprianou proti Cipru, št. 73797/01, 15. december 2005 Če je pokazatelj demokratičnosti neke države raven spoštovanja svobode izražanja, je mogoče temu prišteti tudi pomen, ki ga im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Valorizacija najnižje zavarovalne vsote

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15-16/2006Sodba II Ips 62172005 z dne 19. 1. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru Cp 2458/2002 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti P 257/95) ZS - 3. člen, ZOR - 200. člen, ZPP - 14. člen Odlok o najnižji zavarovalni vsoti, ki ne sledi hiperinflaciji, ne uresničuje namena zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Nadzor nad drugimi osebami

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ustavno sodišče, Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 15-16/2006Sklep US RS, št. U-I-185/05 z dne 2. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 171. člena Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99, 59/01, 55/03, 110/03 - ur. p. b., 42/04 in 104/04 - ur. p. b.) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Prostorski plan ni akt civilnega prava

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 15-16/2006Sklep US RS, št. U-I-255/04 z dne 2. 3. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen leta 1998 (Ur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega pisanja

mag. Andrej Ekart, 21.4.2006

Civilni sodni postopki

mag. Andrej Ekart, Pravna praksa, 15-16/2006C-443/03, Götz Leffler priti Berlin Chemie AG V primeru Leffler je Sodišče ES v postopku predhodnega odločanja dobilo vprašanje nizozemskega vrhovnega sodišča (Hoge Raad) glede razlage člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. 5. 2000 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Pridržanje

dr. Marko Novak, 21.4.2006

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2006Pridržanje je ukrep, s katerim lahko policisti izjemoma nekomu vzamejo prostost in ga pridržijo, če so podani razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter če je pridržanje potrebno zaradi ugotavljanja istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Vplačilo četrtine osnovnega vložka pred prijavo za vpis d.o.o v sodni register

mag. Alenka Ratnik, 21.4.2006

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Alenka Ratnik, Pravna praksa, 15-16/2006Čeprav se glede na relativno dolgo časovno veljavnost zakona o gospodarskih družbah (ZGD)1 in njegovo uporabo zdi, da problemov v zvezi z razmerjem med stvarnimi in denarnimi vložki družbenikov v osnovnem kapitalu družb z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ne bi smelo (več) biti, praksa govori prav nasp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo – o njeni penalni funkciji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 21.4.2006

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 15-16/2006Na letošnjih četrtih dnevih civilnega prava se je med drugim razpravljalo tudi o sodobnih trendih nepremoženjske škode. K prispevku me je spodbudil referat doc. dr. Špelce Mežnar o odškodnini kot kazni v primeru medijskih kršitev1 in (javni in nejavni) odzivi na mnenja, ki ga je v referatu predstavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Vsebina »Pravna praksa« 16/2006

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 15-16/20063 UVODNIK mag. Matevž Krivic Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi? 6 ODŠKODNINE dr. Vesna Bergant Rakočević Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - o njeni penalni funkciji 8 PREKRŠKI Želja Cilenšek Bončina Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi?

mag. Matevž Krivic, 21.4.2006

Sodišča

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 15-16/2006Najprej - kako sodnike plačevati? Kratek odgovor: dobro - sicer bo slabo za vse, za pravnost te pravne države pa še najslabše. Zakaj? O tem nekaj več kasneje. Pa če so ti sodniki slabi in leni, kot zatrjujejo vse številnejše "strokovne" ocene sodstva v pismih bralcev izpod peres tako ali drugače ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 15-16/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Banki Slovenije - ZBS-1A (Ur. l. RS, št. 39/06) - velja od 14. aprila; - člena 37 in 38 tega zakona se začneta uporabljati z dnem uvedbe evra kot valute RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Sodišča, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 15-16/2006Posvetovalni svet evropskih sodnikov (CCJE) O poštenem sojenju v razumnem roku in vlogi sodnika v postopkih upoštevanja alternativne metode reševanja sporov Posvetovalni svet evropskih sodnikov (angl. Consultative Council of European Judges) je neodvisno ekspertno telo, sestavljeno iz predstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Strokovni pregled udeleženca v prometu zaradi suma vožnje pod vplivom mamil

Želja Cilenšek-Bončina, 21.4.2006

Prekrški, Cestni promet

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 15-16/2006Vlada RS je na seji 22. marca obravnavala novelo zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1).1 To je že četrta sprememba zakona, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005. Vendar niti ta novela ne bo razrešila problematike, ki jo ureja 132. člen zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Preverjanje identitete na pošti

Andreja Mrak, 21.4.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Poštni promet in telekomunikacije

Andreja Mrak, Pravna praksa, 15-16/2006• Na kakšni pravni podlagi lahko poštna uslužbenka pri osebnem prevzemu pisma, ki se vrši na podlagi obvestila pošte o prispelem pismu, na katerem je določeno, da mora posameznik pismo osebno prevzeti, preverja identiteto posameznika in v ta namen od njega zahteva osebni dokument, brez katerega posa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Dogodki - Izjave

Avtor ni naveden, 21.4.2006

Ostalo

Dogodki - Izjave, Pravna praksa, 15-16/2006od 11. do 20. aprila Torek, 11. 4. Imenovanji na VS. Za predsednika Vrhovnega sodišča RS se imenuje Marko Šorli, vrhovni sodnik na tem sodišču, in sicer za dobo šestih let. Borivoj Rozman pa se imenuje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču RS (sklepa sta objavljena v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Določitev in izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 21.4.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15-16/2006Delavke imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, po kateri opravljajo delo v okviru 40-urnega delovnega tedna, vsak dan v dvoizmenskem delu, tako da bo med dvema delovnima tednoma najmanj 24 ur počitka, če ne na dan nedelje, pa kakšen drug dan v naslednjem tednu. Konkretni delovni čas delavke se dol...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15-16

Leto objave

< Vsi
2006(33)
> April(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐE FGHIJK L M N OP QR S Š TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov