O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Strogo spoštovanje zahteve po obstoju pravnega interesa

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 48/2007Sklep US RS, št. U-I-173/05 z dne 15. novembra 2007, še neobjavljen v Ur. l. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Ravnanje javnega uslužbenca, ki pomeni konflikt interesov

Jure Škrbec, 13.12.2007

Uprava

Jure Škrbec, Pravna praksa, 48/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 108, 21. november 2007 Ravnanje javnega uslužbenca, ki poleg svoje zaposlitve opravlja dejavnost direktorja zasebnega poslovnega subjekta, s katerim poslovno sodelujejo organi državne uprave s področja dejavnosti organa, v katerem je zaposle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Načelo zakonitosti - informacije javnega značaja

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Upravni spor

, Pravna praksa, 48/2007Vrhovno sodišče Sodba I Up 14/2006, 17. oktober 2007 (v zvezi s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije U 1574/2005) ZUP - 252. člen ZSPJS - šesti odstavek 38. člena URS - 38. in 39. člena Tožena stranka ni imela nobene podlage, da bi v ponovljenem pritožbenem postopku po odpravi svoje odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Pridobivanje poslovnih deležev povezanih družb

mag. Peter Podgorelec, 13.12.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 48/2007Vprašanja & odgovori Družba A, d.o.o., je večinski lastnik (51-odstotni delež) družbe B, d.d., torej je družba B njena odvisna družba. Družba A je v skladu z veljavnim ZGD-1 pridobila osemodstotni lastni delež, družba B pa je v družbi A pridobila štiriodstotni delež.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Posredovanje bančnih izpiskov

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1048/2007, 29. november 2007 Ali lahko Center za socialno delo (CSD) v postopku dodeljevanja denarne socialne pomoči od vlagatelja zahteva bančne izpiske o stanju in prometu v zadnjih treh mesecih? Izhajajoč iz tretjega odstavka 23. člena Zakona o socialnem v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nenujni reševalni prevozi

Irena Vovk, 13.12.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1029/2007/2, 30. november 2007 Javni zdravstveni zavod, ki izvaja reševalne prevoze, mora zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljati tudi kopijo obrazca Nalog za prevoz za nenujne reševalne prevoze, iz katerega so razvidni osebni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Pravo je več kot pravo

dr. Marko Pavliha, 13.12.2007

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 48/2007dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS Tako je dr. Šime Ivanjko naslovil svojo najnovejšo knjigo, zbirko aforizmov, rekov in maksim, s čimer navdušeno soglašam. Naj še mene malo zanese: kogar onkraj pravniškega se nič ne prime, potem odveč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 13.12.2007

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2007DODATI K RUBRIKI, KI JE NA LAGERJU Matthias Koenig in Poul de Gouchteneire (ur.) Democracy and Human Rights in Multicultural Societies (Ashgate, 2007, 326 strani) S soglasnim sprejetjem Deklaracije o kulturni raznolikosti leta 2001 so države članice Unesca sprejele nova etična pravila za sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Obranjena pravica novinarjev do zaščite svojega vira

Kristina Božič, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kristina Božič, Pravna praksa, 48/2007ESČP absolventka PF Univerze v Ljubljani Tillack proti Belgiji, št. zadeve 20477/05, 27. november 2007 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zaradi protipravnega ravnanja obsodilo belgijske oblasti in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Oba sta prekomerno posegla v pravico d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 48/2007Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Svet Evropske unije in Evropski svet

Nataša Skubic, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 48/2007V prejšnjem kotičku smo se podrobneje ukvarjali s Svetom Evropske unije, z eno od institucij, določenih v 7. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki izvajajo naloge, zaupane Skupnosti. Svet Evropske unije je osrednji organ odločanja v Evropski uniji, ki ima pristojnosti na področju vseh...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Ombudsman za prihodnje generacije

Jernej Rovšek, 13.12.2007

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnik, namestnik varuha človekovih pravic Članek je nastal na temelju prispevka za posvet Okolje in človekove pravice, ki je bila 13. novembra 2007 v Državnem zbora RS. Ena številnih klasifikacij človekove pravice razvršča po t. i. generacijah. Glede na vlogo države pri njihovem u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Rejniška pogodba ter razmerja in odnosi po sklenitvi pogodbe

Vida Berglez, 13.12.2007

Zakonska zveza in družinska razmerja

Vida Berglez, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. organizator dela, rejnica Slovenija je posebna glede ureditve rejništva, saj v večini drugih evropskih držav rejništva ne ureja družinska zakonodaja. 1 Drugače kot drugje imamo pri nas tudi poseben Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD),2 ki specialno in drugače kot v drugih i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Premislek o EU ob dnevu človekovih pravic

Blaž Kovač, 13.12.2007

Varstvo človekovih pravic

Blaž Kovač, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnik, vodja projektov na Sloveniji, Amnesty International Slovenije "Največja težava človekovih pravic v Evropi danes je samozadovoljstvo." (Thomas Hammarberg, Komisar Sveta Evrope za človekove pravice) Letošnji svetovni dan človekovih pravic (10. december), ki obeležuje 59. ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 48/2007 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič - ZZPrič-B (Ur. l. RS, št. 110/07) - velja od 18. decembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih - ZG-B (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Opredelitev kraja dela

mag. Nataša Belopavlovič, 13.12.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2007 V pogodbi o zaposlitvi je treba zapisati kraj opravljanja dela. • Kako naj delodajalec v pogodbi o zaposlitvi opredeli kraj dela, če posluje v več poslovnih enotah na različnih lokacijah in opravlja tudi delo na terenu (pomoč družini na domu)? Pomembno je, da se v primerih povečanja dela oz.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1

Polona Mozetič, 13.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Polona Mozetič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Osnutek predloga novega Kazenskega zakonika (KZ-1)1 prinaša novo ureditev terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj.2 Najpomembnejši mednarodni dokument, ki zavezuje Republiko Slovenijo, da in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Zvezde na sodišču

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 13.12.2007

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 48/2007dr. pravnih znanosti, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani Z odzivi na pisanje mojih ad hoc zapiskov imam različne, včasih zelo zanimive izkušnje. Ko sem na primer razmišljala o tem, kako inflacija zaposlovanja sodnikov pomeni devalvacijo sodniške službe, mi je neka sodniška kolegica očit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 13.12.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2007 Zakon o delovnih razmerjih1 v 163. členu določa izrabo letnega dopusta. V prvem odstavku tega člena je izrecno določeno, da lahko delavec letni dopust izrabi v več delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Imamo primer uslužbenca, ki je v leto 2007 prenesel še kar nekaj dni dopusta z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nekatere posledice ustanovitve evropskega javnega tožilca

Primož Gorkič, 13.12.2007

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Gorkič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na PF Univerze v Ljubljani Besedilo Lizbonske pogodbe1 v primerjavi z nesrečno Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE) glede pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ne prinaša posebnih vsebinskih novosti. Okrepitev sodelovanja v kazenskih zadevah ostaja ena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Lastno upravljanje v osebnem stečaju?

mag. Miha Šlamberger, 13.12.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 48/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Predlog Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPZIPP) je v drugem branju. V Državnem zboru naj bi bil sprejet še letos, uporabljati pa se bo začel 1. oktobra 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Nekončna ločila: podpičje in dvopičje

mag. Tina Verovnik, 13.12.2007

Ostalo

mag. Tine Verovnik, Pravna praksa, 48/2007Ob vseh težavah, ki se v pisanju pojavljajo v zvezi z rabo vejice, se zdi, da so druga nekončna ločila povsem neproblematična. Pa so res? Večinoma že, a se tudi pri njih teorija in praksa kdaj razhajata. V tem in naslednjem kotičku bom zato ob zgledih preverjala, koliko pisci (zavedno ali nezavedno)...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Vsebina PP št.48/2007

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 48/2007stran 3 UVODNIK dr. Nina Plavšak Novela zakona o prevzemih stran 6 STEČAJNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Lastno upravljanje v osebnem stečaju? stran 8 NASILJE V DRUŽINI dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

V davčnem primežu

mag. Mojca Kunšek, 13.12.2007

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2007 S ciljem, da vam približamo in olajšamo pot skozi zakonodajne paragrafe, vam v prilogi, ki izhaja v vsaki drugi številki Pravne prakse, pripravljamo komentar aktualne davčne teme in zanimive razsodbe ter zanimivosti iz slovenskega in evropskega pravnega Kunšek, Jasmina Cigrovski in Toni Tovornik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Aktualno v sistemu IUS - INFO

Jasmina Cigrovski, 13.12.2007

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2007 Vpogled v zakonodajo Dne 28. novembra je začela veljati novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR),1 ki naj bi prispevala k večji prožnosti delovnih razmerij, omogočila lažje in hitrejše zaposlovanje in prispevala k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, po drugi strani pa naj bi se ohran...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2007(40)
> December(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF G HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov