O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 48/20061. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur. l. RS, št. 127/06) - velja od 15. novembra, uporablja pa se najkasneje od 1. 2007 dalje, razen glede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Distribucija vozil

Jasmina Cigrovski, 14.12.2006

NAČELA KONKURENCE

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2006A. Brünsteiner GmbH in Autohaus Hilgert GmbH proti Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (združeni zadevi C-377/05 in C-376/05 z dne 30. 11. 2006) Tožeči stranki sta leta 1996 z BMW sklenili pogodbo o distribuciji motornih vozil, ki jih ta proizvaja. Septembra 2002 je BMW odpovedala vse pogodbe o dist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Tiha družba kot legalna oblika obida zakona?

Nataša Barlič, 14.12.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Nataša Barlič, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnica, pravna služba Ministrstva za finance RS Določba 41. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 določa, da družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno odgovornostjo in člani uprave, upravnega od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Revizija in vrednost spornega predmeta

Tomaž Mavri, 14.12.2006

Civilni sodni postopki

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, odvetniški kandidat v Laškem Pred kratkim sem naletel na sklep vrhovnega sodišča o zavrženju revizije, ki je vseboval zelo zanimivo, a po mojem mnenju sporno pravno stališče. Splošno znano sicer je, da je v premoženjskih sporih revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Minimalna nagrada po odvetniški tarifi

Jasmina Cigrovski, 14.12.2006

NAČELA KONKURENCE

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2006F. Cipolla proti R.Portolese in S. Macrino, C. Capodarte proti R. Meloniju (združeni zadevi C-94/04 in C-202/04 z dne 5. 12. 2006) Nacionalni svet poklicnih združenj odvetnikov, ustanovljen v okviru Ministrstva za pravosodje RS, vsaki dve leti sprejme merila za določitev nagrad, ki se morajo izpl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Odstranitev bloga na podlagi odločbe sodišča

Nina Zidar-Klemenčič, 14.12.2006

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nina Zidar-Klemenčič, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnica, spec. odvetnica Minuli teden je med aktivnimi uporabniki storitev interneta, kot so blogi in spletni forumi, pa tudi v širši javnosti, močno odjeknila izdaja začasne odredbe, s katero je sodišče enemu od večjih ponudnikov internetnih storitev (internet service provider - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Kaznovan s popustom

Mitja Podpečan, 14.12.2006

Prekrški

Mitja Podpečan, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, sodniški pripravnik pri Višjem sodišču v Celju S spremembami zakona o prekrških (ZP-1)1 je zakonodajalec v postopkovno ureditev obravnavanja prekrškarjev sprejel nekatere pomembne novosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Imenovanje direktorja javnega zavoda

mag. Nataša Belopavlovič, 14.12.2006

Zavodi, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2006Direktorja socialnovarstvenega zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo in po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. * Po katerem zakonu izdaja soglasje minister in ali velja v postopku izdaje soglasja molk organa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Prerazporeditev noseče delavke

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 48/2006Iz ocene tveganja za delovno mesto ne izhaja nevarnost za zdravje noseče delavke ali za zdravje otroka (drugi odstavek 189. člena ZDR). • Ali mora delodajalec noseči delavki vseeno zagotoviti opravljanje dela na drugem delovnem mestu, če delavka zatrjuje, da nevarnost na njenem delovnem mestu pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Nadomestilo zaradi manjše plače po prejšnjih predpisih

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 48/2006Delavka je od leta 1993 invalidka II. kategorije invalidnosti zaradi posledic bolezni s pravico do zaposlitve na njenem delu s polovičnim delovnim časom. Opravljala je delo referentke v računovodskem sektorju, ovrednoteno s količnikom 2,50. S 1. 1. 2003 so vsi zaposleni podpisali nove pogodbe o zapo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic

Aleš Butala, 14.12.2006

Človekove pravice

Aleš Butala, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, namestnik varuha človekovih pravic Drugemu varuhu človekovih pravic se izteka mandat. Poziv predsednika republike je zbral kar 30 možnih kandidatov za novega varuha ali varuhinjo človekovih pravic. Dva sta pozneje svojo prijavo umaknila, kljub temu pa je število možnih kan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Z začasno odredbo sodišča umaknjen blog

mag. Benjamin Lesjak, 14.12.2006

Obligacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik, mag. znanosti s področja analize in načrtovanja informacijskih sistemov, asistent na PF Univerze v Mariboru Blogi, nekateri jim pravijo spletni dnevniki, so elektronski medij, ki se neverjetno hitro širi.1 V Sloveniji so osebni blogi dobro razviti2 in med avtorji je kar n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Nedopustno opredeljevanje prednostnih kategorij

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 48/2006Sklep US RS; št. U-I-94/05 z dne 26. 10. 2006 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena in prvega odstavka 6. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006 Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetju al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Še nekaj misli o noveli ZIZ-E

Frančiška Fišer, 14.12.2006

Civilni sodni postopki

Frančiška Fišer, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnica okrajna sodnica, dodeljena na Ministrstvo za pravosodje RS Mnenja avtorice v tem prispevku ne kažejo nujno stališč Ministrstva za pravosodje RS in sodišča. Z nekaterimi ugotovitvami Biljane Erdelič, ki jih je podala v prispevku Predlagane spremembe ZIZ niso dovolj, v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Razpisi

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 48/2006Ur. l. RS, št. 128/06 1. Sodni referent za področje izvršbe II - Okrajno sodišče v Trbovljah; rok je 16. december. 2. Pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov) - Okrajno sodišče v Mariboru; rok je 16. december.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Leto 2007 bo za slovenska sodišča prelomno

Rado Brezovar, 14.12.2006

Sodišča, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Rado Brezovar, Pravna praksa, 48/2006univ. dipl. pravnik direktor Centra za informatiko Vrhovnega sodišča RS V letu 2007 je pred Vrhovnim sodiščem nov izziv: uvedba elektronskega poslovanja za stranke v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine kot ena izmed prednosti projekta prenove izvršilnega postopka. Zaostanki v izvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

O reformi ustavnega sodišča

dr. Marko Pavliha, 14.12.2006

Ustavno sodišče

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, podpredsednik državnega zbora Na spletnih straneh ministrstva za pravosodje se je nedavno pojavil osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustavnem sodišču, ki je nedvomno namenjen reševanju preobremenjenosti Ustavnega sodišča RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Vsebina ‘Pravna Praksa’ 48/2006

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 48/2006stran 3 UVODNIK Rado Brezovar stran 6 USTAVNO SODIŠČE dr. Marko Pavliha O reformi ustavnega sodišča stran 9 IZVRŠBA - ODMEVI Frančiška Fišer Še nekaj misli o noveli ZIZ-E stran 11 REVIZIJA Tomaž Mavri Revizija in vrednost spornega predmeta stran 13 GOSPODARSKO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 48/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 100. seji (7. december 2006): – Program stabilnosti za obdobje 2006–2009 – ta opredeljuje ukrepe ekonomskih politik v obdobju do leta 2009 ob upoštevanju zadnjih napovedi makroekonomskih agregatov UMAR, ki so bili hkrati podlaga za sprejem proračunov za leti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 48/200615. 12., 9.30 Davčni obračun in letno poročilo Izobraževalno središče Miklošič; (www.ismiklosic.si). 15. 12., 10.00 Predstavitev knjige Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami Vodnik bo staršem otrok s posebnimi potrebami olajšal pot do uveljavitve pravic, ki jim jih družba zagotavlja, z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

15 let interneta v RS

Boštjan Koritnik, 14.12.2006

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 48/2006Pretekli mesec je minilo 15 let od prve internetne povezave v Sloveniji. Inštitut Jožef Stefan jo je vzpostavil z nizozemskim nacionalnim inštitutom za fiziko in matematiko kot eno od 200 takratnih internetnih točk. Danes je Slovenija po podatkih Eurostata na povprečju EU glede števila uporabniko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

dr. Grega Strban, 14.12.2006

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

DDV od storitev trženja investicijskih skladov

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo MF, št. 432-32/2006, 6. 11. 2006 Na vprašanje v zvezi z davkom na dodano vrednost od storitev trženja in prodaje investicijskih kuponov in delnic investicijskih skladov, ki jih družbe za upravljanje prenesejo na tretje osebe, Ministrstvo za finance odgovarja: Zakon o davku na dodano ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 48/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-802/2006, 15. 9. 2006 I. Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil o polnem odbitku za obresti iz 132. člena ZDoh-1.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2006(44)
> December(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJK L M N OP QR S ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov