O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Argumentacija v pravu (tretja izdaja)

mag. Matija Žgur, 12.12.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 48/2013Argumentacija v pravu (GV Založba, Ljubljana 2013) in Teorija prava (GV Založba, Ljubljana 2011) akademika in profesorja s PF Univerze v Ljubljani dr. Marijana Pavčnika sta temeljno gradivo za univerzitetni študij pravoslovja. Zaradi osrednje vloge, ki jo imata, ju je treba vedno znova kritično naslavljati. Posebno ob priložnosti nove izdaje ene ali druge. Tokrat na pot spremljamo novo, tretjo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo Argumentacije v pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb

mag. Igor Strnad, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 48/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med sredstvi zavarovanja ureja tudi predhodne odredbe (256. do 265. člen). Taka, sicer začasna in časovno omejena oblika zavarovanja denarnih terjatev daje upniku zelo kakovostno jamstvo oprave bodoče izvršbe in s tem poplačila. Z njo se opravi prvo izvršilno dejanje izvršbe, upnik pa lahko pridobi bodisi položaj zastavnega upnika na premičninah in pravicah, izplačilno prepoved v njegovo korist ali zavarovanje vrstnega reda s predznambo zastavne pravice na nepremičninah. Že zaradi teh pravnih učinkov je ta institut za upnike zelo privlačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Imamo delavca, ki ga ni bilo v službo od ponedeljka do četrtka. O odsotnosti nas ni obvestil. V petek je prišel brez pojasnila, prav tako ni prinesel bolniškega lista. ZDR-1 dopušča izredno odpoved le, če je delavec odstoten najmanj pet dni zaporedoma. • Ali lahko tega delavca kljub temu odpustimo in kako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika

Aleš Velkaverh, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 48/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno v zadevi I. B. proti Grčiji prvič obravnavalo primer diskriminacije zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, okuženemu z virusom HIV. Delodajalca so v ta skrajni ukrep prisilili drugi zaposleni, ki niso bili več pripravljeni delati v kolektivu z okuženim sodelavcem in so množično zahtevali njegovo odpustitev. Delodajalec je tako z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pravzaprav skušal zagotoviti, da podjetje nemoteno posluje. Vendar tudi to po presoji ESČP ni zadosten razlog za utemeljitev različnega obravnavanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Vrste postopkov pred sodišči

Nataša Skubic, 12.12.2013

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 48/2013V zadnjem terminološkem kotičku letos bom obravnavala posamezne vrste postopkov pred sodišči in s tem sklenila serijo treh kotičkov, v katerih sem se ukvarjala s pojmom (sodni) postopek oziroma njegovimi angleškimi ustreznicami. V prejšnjih dveh kotičkih sem poskušala najti razlike med angleškimi po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Transformacija v pogodbo za nedoločen čas - neizrabljen letni dopust

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Decembra se mi izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dveh let. Ker mi je ostal dopust, mi je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17 dni. • Glede na to, da bom opravljala isto delo, ali to pomeni, da imam zdaj pravico do pogodbe za nedoločen čas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.12.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2013Pregled slovenske zakonodaje Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med drugim spreminja način ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. Primarno se za ta namen uporabljajo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Tišina, snemamo!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 12.12.2013

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 48/2013Že nekaj let je na sodiščih možnost snemanja obravnav oziroma narokov vseh vrst. Sprva so bili sodniki do te tehnične novote razmeroma zadržani, v zadnjem času pa ugotavljam, da se je to na žalost kar dobro uveljavilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

razpisi

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Ur. l. RS, št. 96/13 1. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet; rok je 22. december. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Celju - Sodni svet; rok je 22. december. Ur. l. RS, št. 98/13 3. Direktor - Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP-F

dr. Nina Plavšak, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 48/2013insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)1 v novem oddelku 4.8 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 ureja posebna pravila za prisilno poravnavo nad veliko ali srednjo družbo. Z novelo ZFPPIPP-F so bila dopolnjena tudi nekatera splošna pravila o prisilni poravnavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nogoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih za škodo h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti 13. 12. 2013 Zakon o ratifikaciji Konvencije Svet
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Ali papir strižemo ali režemo?

dr. Nataša Hribar, 12.12.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 48/2013Nedavno sem na nekem forumu prebirala razpravo o tem, ali papir s škarjami režemo ali strižemo. Nekaj dni pozneje sem bila na obisku pri prijateljici z Dolenjske, pa sem iz njenih ust slišala, da sta s hčerko prejšnji dan strigli papir. In tako je padla odločitev, da tudi z vami delim ugotovitve, kako je z uporabo teh dveh glagolov, in predvsem, ali papir strižemo ali režemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Iskalnik grobov na pokopališčih

Irena Vovk, 12.12.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Ali in pod katerimi pogoji bi lahko na računalniku oziroma informativnem monitorju ob vhodu na pokopališče s pomočjo aplikacije omogočili iskanje lokacije grobov pokojnikov (kot iskalni kriterij bi uporabili ime in priimek pokojnika ter letnico rojstva in smrti)? Ali se lahko zaradi preprečevanja kraj na pokopališču oziroma na grobovih (odnašanje sveč, cvetja in izkopavanje rastlin ipd.) na pokopališču namestijo videokamere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Stroški izvajanja ZVZD-1 so lahko tudi davčno nepriznani

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2013Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je začel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi vrsto zahtev glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, čemur naj bi sledile tudi smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki pa jih do danes še ni. Smernice naj ne bi odgovorile le na vprašanje, kako izvajati zakonsko določene naloge, temveč, kako tudi obravnavati stroške, ki v zvezi s tem nastajajo. Podjetniki se namreč pri izvajanju zakonskih določb srečujejo tudi z davčnimi dilemami, kot na primer z vprašanji, povezanimi z obdavčitvijo promocije zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.12.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2013Napačna navedba tožene stranke Sodišče je zavrglo tožbo, ker je tožnik napačno navedel naslov in firmo delodajalca. Tožnik se je zoper sklep sodišča pravočasno pritožil iz razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in napačne uporabe materialneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Evropa

Irena Vovk, 12.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Torek, 3. 12. Aids, malarija, tuberkuloza. EU bo za Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji za obdobje 2014-2016 namenila 370 milijonov evrov oziroma 40 milijonov evrov več od trenutnega obsega financiranja EU za obdobje 2011-2013. Globalni sklad je javno-zasebno partnerst
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Premoženjska razmerja med zakoncema

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013V času zakonske zveze povečana vrednost poslovnega deleža, ki ga je pridobil eden od zakoncev pred sklenitvijo zakonske zveze, spada v posebno premoženje tega zakonca. V sistemu zasebne lastnine spada namreč povečanje vrednosti kapitala v premoženje tistega, ki ima v lasti kapital, saj je temelj za prisvajanje lastninska pravica in ne delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013od 3. do 9. decembra Torek, 3. 12. Korupcija. Slovenija je v enem letu na lestvici indeksa zaznave korupcije v javnem sektorju zdrsnila za šest mest in se z oceno 57 od 100 možnih točk znašla na 43. mestu med 177 državami (lani je dobila oceno 61). Na prvo mesto držav, v katerih je najman
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Predlog ZViS-1 za grški scenarij

dr. Matej Avbelj, 12.12.2013

Višje in visoko šolstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 48/2013Le redko se zgodi, da je kak predlog zakona tako prežet z določbami, ki so v nasprotju z Ustavo in pravom EU. Prav tako ni preveč pogosto, da predlagatelj sploh ne skriva, da namen predloga ni v izboljšavi zatečenih gospodarskih in socialnih razmer. Še bolj redko je, da predlogu zakona nasprotuje velika večina deležnikov, predlagatelj pa vztraja pri njegovem sprejemu po skrajšanem postopku in za vsako ceno. Vse to, in še več, velja za predlog novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Neobstoječa oporoka - pretrganje zastaranja

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Kadar je torej očitek strank usmerjen v neobstoj oporoke, ne pridejo v poštev določila ZD o njenih vsebinskih ali oblikovnih pomanjkljivostih po 61., 63. oziroma 76. členu, pač pa lahko tisti, ki meni, da je zapustnikov dedič (bodisi po zakonu ali po starejši oporoki od tiste, katere veljavnost izpodbija), zahteva zapuščino kot dedič po določilih 141. člena ZD in v rokih, kot so navedeni v njem. Z uveljavljanjem neveljavnosti oporoke oziroma njenega neobstoja v zapuščinskem postopku pride do pretrganja zastaranja rokov iz ZD po 365. člen OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pravica do pitne vode

dr. Vasilka Sancin, 12.12.2013

Človekove pravice

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 48/2013Brez vode ni življenja, ne človeka ne države. Človek brez dostopa do pitne vode praviloma ne bo preživel tedna dni, država pa za izpolnitev enega od konstitutivnih elementov svojega obstoja potrebuje naseljivo kopno ozemlje, kar je pogojeno z dostopom prebivalstva do pitne vode. Kljub temu je marsikje zagotavljanje te osnovne potrebe oteženo oziroma je voda težko dostopna vse večjemu številu ljudi. V sodelovanju med PF Univerze v Ljubljani in PF Univerze v Lizboni je 29. novembra 2013 v Lizboni potekala znanstvena delavnica, na kateri je tekla razprava o pravici do pitne vode. Pozornost je bila namenjena številnim izzivom pri pravnem urejanju na nacionalni in mednarodni ravni, tako pri konceptualizaciji pravice kot tudi njeni učinkoviti implementaciji v praksi, predstavljeni pa so bili tudi primeri domačih pravnih ureditev v Sloveniji in na Portugalskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (2)

Andrej Grah Whatmough, 12.12.2013

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2013V PP, št. 47/2013, sem pisal o veljavnem sistemu obdavčitve nepremičnin v Sloveniji s poudarkom na davkih, katerih predmet je posedovanje nepremičnine. Tokrat pa se osredotočam na novo ureditev, ki začne veljati 1. januarja 2014 z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Pri tem bom komentiral sprejeti ZDavNepr in ga hkrati primerjal s predlogom zakona iz leta 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij

Polona Tepina, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 48/2013Nedavna sodba v zadevi OVESSG proti Avstriji je pokazala, da se pravica do dostopa do informacij vse bolj širi tudi v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Tokrat se je ESČP, presenetljivo napredno, dotaknilo vprašanja proaktivne objave odločitev državnih organov na spletnih straneh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu EU

Zoran Skubic, 12.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 48/2013Dileme glede regulacije opravljanja lekarniške dejavnosti že dalj časa burijo duhove pravne teorije in prakse tako doma kot tudi drugod v EU. Nazadnje so nas na to problematiko neposredno opomnile nedavne poteze Lekarne Ljubljana, predvsem pa burnost odzivov nanje. To niti ne preseneča, saj gre pri lekarništvu za dejavnost par excellence, kjer nikoli in nikdar ne smejo v celoti prevladati tržne zakonitosti nad splošnim javnim interesom varovanja in ohranitve zdravja. To ni ostalo neopaženo niti v pravu EU, saj so v Direktivi o poklicnih kvalifikacijah določene izrecne izjeme od splošnih pravil tako glede dostopa do lekarniške dejavnosti in njenega opravljanja kot tudi glede geografske porazdelitve lekarn ter monopola nad izdajanjem zdravil. Slednje ostaja v veljavi tudi v primeru, ko je glede na nacionalno ureditev v izključni pristojnosti lekarn tudi prodaja zdravil, ki se sicer izdajajo na recept, vendar pa stroškov zanje ne plačuje zdravstvena blagajna, temveč v celoti kupec sam.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> December(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov