O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij

Polona Tepina, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 48/2013Nedavna sodba v zadevi OVESSG proti Avstriji je pokazala, da se pravica do dostopa do informacij vse bolj širi tudi v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Tokrat se je ESČP, presenetljivo napredno, dotaknilo vprašanja proaktivne objave odločitev državnih organov na spletnih straneh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Ali papir strižemo ali režemo?

dr. Nataša Hribar, 12.12.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 48/2013Nedavno sem na nekem forumu prebirala razpravo o tem, ali papir s škarjami režemo ali strižemo. Nekaj dni pozneje sem bila na obisku pri prijateljici z Dolenjske, pa sem iz njenih ust slišala, da sta s hčerko prejšnji dan strigli papir. In tako je padla odločitev, da tudi z vami delim ugotovitve, kako je z uporabo teh dveh glagolov, in predvsem, ali papir strižemo ali režemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obdavčitev nepremičnin v Sloveniji - veljavna in prihodnja ureditev (2)

Andrej Grah Whatmough, 12.12.2013

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 48/2013V PP, št. 47/2013, sem pisal o veljavnem sistemu obdavčitve nepremičnin v Sloveniji s poudarkom na davkih, katerih predmet je posedovanje nepremičnine. Tokrat pa se osredotočam na novo ureditev, ki začne veljati 1. januarja 2014 z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr). Pri tem bom komentiral sprejeti ZDavNepr in ga hkrati primerjal s predlogom zakona iz leta 2010.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Iskalnik grobov na pokopališčih

Irena Vovk, 12.12.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Ali in pod katerimi pogoji bi lahko na računalniku oziroma informativnem monitorju ob vhodu na pokopališče s pomočjo aplikacije omogočili iskanje lokacije grobov pokojnikov (kot iskalni kriterij bi uporabili ime in priimek pokojnika ter letnico rojstva in smrti)? Ali se lahko zaradi preprečevanja kraj na pokopališču oziroma na grobovih (odnašanje sveč, cvetja in izkopavanje rastlin ipd.) na pokopališču namestijo videokamere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Evropa

Irena Vovk, 12.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Torek, 3. 12. Aids, malarija, tuberkuloza. EU bo za Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji za obdobje 2014-2016 namenila 370 milijonov evrov oziroma 40 milijonov evrov več od trenutnega obsega financiranja EU za obdobje 2011-2013. Globalni sklad je javno-zasebno partnerst
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013od 3. do 9. decembra Torek, 3. 12. Korupcija. Slovenija je v enem letu na lestvici indeksa zaznave korupcije v javnem sektorju zdrsnila za šest mest in se z oceno 57 od 100 možnih točk znašla na 43. mestu med 177 državami (lani je dobila oceno 61). Na prvo mesto držav, v katerih je najman
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP-F

dr. Nina Plavšak, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 48/2013insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)1 v novem oddelku 4.8 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 ureja posebna pravila za prisilno poravnavo nad veliko ali srednjo družbo. Z novelo ZFPPIPP-F so bila dopolnjena tudi nekatera splošna pravila o prisilni poravnavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Varnostno-obveščevalne službe na prepihu

Nataša Pirc Musar, 12.12.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 48/2013Po treh mesecih dela in treh zelo napornih in dolgih sestankih s predstavniki ZDA je ad hoc skupina, ki jo je ustanovil Svet EU z namenom preveriti navedbe iz razkritij Edwarda Snowdna, končala svoje delo. Že vnaprej smo vedeli, da gre za misijo iskanja oziroma preverjanja dejstev in da bo naloga izvedeti kaj več iz prve roke zelo težka. In tako je tudi bilo, zelo težko smo, razumljivo, karkoli o metodah dela izvlekli iz ameriških kolegov, bolj zgovorni so bili le pri zatrjevanjih, da za vse obstajajo pravne podlage. Poročilo je treba torej brati kot dokument, ki potrjuje vsaj nekaj od tega, kar o delovanju Nacionalne varnostne agencije (National Security Agency - NSA) beremo v medijih. Potrjuje namreč tisto, kar so Američani v tej fazi bili pripravljeni priznati, in seje dvom v tisto delovanje ZDA, o katerem niso želeli spregovoriti niti besede. Kot članica te delovne skupine sem se seveda osredotočila na varstvo osebnih podatkov, strokovnjaki s tega področja smo namreč delali skupaj s strokovnjaki za obveščevalno dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2013 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nogoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih za škodo h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti 13. 12. 2013 Zakon o ratifikaciji Konvencije Svet
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Stroški izvajanja ZVZD-1 so lahko tudi davčno nepriznani

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2013Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je začel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi vrsto zahtev glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, čemur naj bi sledile tudi smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki pa jih do danes še ni. Smernice naj ne bi odgovorile le na vprašanje, kako izvajati zakonsko določene naloge, temveč, kako tudi obravnavati stroške, ki v zvezi s tem nastajajo. Podjetniki se namreč pri izvajanju zakonskih določb srečujejo tudi z davčnimi dilemami, kot na primer z vprašanji, povezanimi z obdavčitvijo promocije zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Tišina, snemamo!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 12.12.2013

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 48/2013Že nekaj let je na sodiščih možnost snemanja obravnav oziroma narokov vseh vrst. Sprva so bili sodniki do te tehnične novote razmeroma zadržani, v zadnjem času pa ugotavljam, da se je to na žalost kar dobro uveljavilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Premoženjska razmerja med zakoncema

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013V času zakonske zveze povečana vrednost poslovnega deleža, ki ga je pridobil eden od zakoncev pred sklenitvijo zakonske zveze, spada v posebno premoženje tega zakonca. V sistemu zasebne lastnine spada namreč povečanje vrednosti kapitala v premoženje tistega, ki ima v lasti kapital, saj je temelj za prisvajanje lastninska pravica in ne delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika

Aleš Velkaverh, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 48/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno v zadevi I. B. proti Grčiji prvič obravnavalo primer diskriminacije zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, okuženemu z virusom HIV. Delodajalca so v ta skrajni ukrep prisilili drugi zaposleni, ki niso bili več pripravljeni delati v kolektivu z okuženim sodelavcem in so množično zahtevali njegovo odpustitev. Delodajalec je tako z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pravzaprav skušal zagotoviti, da podjetje nemoteno posluje. Vendar tudi to po presoji ESČP ni zadosten razlog za utemeljitev različnega obravnavanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Imamo delavca, ki ga ni bilo v službo od ponedeljka do četrtka. O odsotnosti nas ni obvestil. V petek je prišel brez pojasnila, prav tako ni prinesel bolniškega lista. ZDR-1 dopušča izredno odpoved le, če je delavec odstoten najmanj pet dni zaporedoma. • Ali lahko tega delavca kljub temu odpustimo in kako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Transformacija v pogodbo za nedoločen čas - neizrabljen letni dopust

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Decembra se mi izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dveh let. Ker mi je ostal dopust, mi je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17 dni. • Glede na to, da bom opravljala isto delo, ali to pomeni, da imam zdaj pravico do pogodbe za nedoločen čas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Argumentacija v pravu (tretja izdaja)

mag. Matija Žgur, 12.12.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 48/2013Argumentacija v pravu (GV Založba, Ljubljana 2013) in Teorija prava (GV Založba, Ljubljana 2011) akademika in profesorja s PF Univerze v Ljubljani dr. Marijana Pavčnika sta temeljno gradivo za univerzitetni študij pravoslovja. Zaradi osrednje vloge, ki jo imata, ju je treba vedno znova kritično naslavljati. Posebno ob priložnosti nove izdaje ene ali druge. Tokrat na pot spremljamo novo, tretjo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo Argumentacije v pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Neobstoječa oporoka - pretrganje zastaranja

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Kadar je torej očitek strank usmerjen v neobstoj oporoke, ne pridejo v poštev določila ZD o njenih vsebinskih ali oblikovnih pomanjkljivostih po 61., 63. oziroma 76. členu, pač pa lahko tisti, ki meni, da je zapustnikov dedič (bodisi po zakonu ali po starejši oporoki od tiste, katere veljavnost izpodbija), zahteva zapuščino kot dedič po določilih 141. člena ZD in v rokih, kot so navedeni v njem. Z uveljavljanjem neveljavnosti oporoke oziroma njenega neobstoja v zapuščinskem postopku pride do pretrganja zastaranja rokov iz ZD po 365. člen OZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Predlog ZViS-1 za grški scenarij

dr. Matej Avbelj, 12.12.2013

Višje in visoko šolstvo

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 48/2013Le redko se zgodi, da je kak predlog zakona tako prežet z določbami, ki so v nasprotju z Ustavo in pravom EU. Prav tako ni preveč pogosto, da predlagatelj sploh ne skriva, da namen predloga ni v izboljšavi zatečenih gospodarskih in socialnih razmer. Še bolj redko je, da predlogu zakona nasprotuje velika večina deležnikov, predlagatelj pa vztraja pri njegovem sprejemu po skrajšanem postopku in za vsako ceno. Vse to, in še več, velja za predlog novega Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.12.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2013Pregled slovenske zakonodaje Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med drugim spreminja način ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. Primarno se za ta namen uporabljajo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Konec samovolje bančnih upnikov?

Igor Vuksanović, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 48/2013Slovensko pravo dopušča izvršbo na podlagi izvršljivega notarskega zapisa kot izvršilnega naslova (2. točka drugega odstavka 17. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Prvi odstavek 20.a člena ZIZ vsebuje temeljno pravilo, da je notarski zapis izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla. Še natančnejši je 4. člen Zakona o notariatu (ZN), ki določa, da je notarski zapis, v katerem je določena obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, glede katere je dovoljena poravnava, izvršilni naslov, če zavezanec soglasje za njegovo neposredno izvršljivost izjavi v istem ali posebnem notarskem zapisu in če je terjatev zapadla. ZN nedvomno vsebuje številne varovalke, da ne bi prihajalo do tega, da se v obliki notarskega zapisa potrdi nedopustna vsebina, ali do tega, da je dvomljivo strankino razumevanje podpisanega dokumenta ali celo obstoj soglasja svobodnih in resnih volj. Kljub temu ni povsem sprejemljiva praksa slovenskih sodišč, ki so zakonsko podeljeno moč notarskega zapisa kot izvršilnega naslova tradicionalno krepila z bankam (kot tipičnim upnikom) zelo naklonjeno razlago.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb

mag. Igor Strnad, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 48/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med sredstvi zavarovanja ureja tudi predhodne odredbe (256. do 265. člen). Taka, sicer začasna in časovno omejena oblika zavarovanja denarnih terjatev daje upniku zelo kakovostno jamstvo oprave bodoče izvršbe in s tem poplačila. Z njo se opravi prvo izvršilno dejanje izvršbe, upnik pa lahko pridobi bodisi položaj zastavnega upnika na premičninah in pravicah, izplačilno prepoved v njegovo korist ali zavarovanje vrstnega reda s predznambo zastavne pravice na nepremičninah. Že zaradi teh pravnih učinkov je ta institut za upnike zelo privlačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih

dr. Miha Trampuž, 12.12.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 48/2013V praksi še vedno povzroča težave razlaga 112. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki pod določenimi pogoji predpisuje (izpodbojno) cesijo materialnih avtorskih pravic na računalniških programih, ustvarjenih po naročilu ali v okviru delovnega razmerja, na naročnika ali delodajalca. V tem prispevku obravnavam naročene programe (pravne posledice so sicer enake pri programih, ki jih ustvari delojemalec v delovnem razmerju) in z njimi povezano vprašanje, kakšen je objektivni in subjektivni obseg pri tej cessio legis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Večja zaščita otrok

Irena Vovk, 12.12.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač in generalni direktor policije Stanislav Veniger so 5. decembra podpisali dogovor o izvajanju nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Vsebina PP št.48/2013

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013stran 3 UVODNIK dr. Matej Avbelj Predlog ZViS-1 za grški scenarij stran 6 IZVRŠBA mag. Igor Strnad Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb stran 9 VARSTVO OSEBNI
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> December(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov