O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Transformacija v pogodbo za nedoločen čas - neizrabljen letni dopust

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Decembra se mi izteče pogodba o zaposlitvi za določen čas dveh let. Ker mi je ostal dopust, mi je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17 dni. • Glede na to, da bom opravljala isto delo, ali to pomeni, da imam zdaj pravico do pogodbe za nedoločen čas?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.12.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2013Napačna navedba tožene stranke Sodišče je zavrglo tožbo, ker je tožnik napačno navedel naslov in firmo delodajalca. Tožnik se je zoper sklep sodišča pravočasno pritožil iz razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in napačne uporabe materialneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.12.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2013Pregled slovenske zakonodaje Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med drugim spreminja način ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. Primarno se za ta namen uporabljajo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Luksemburška kronika
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Neupravičena odsotnost z dela za manj kot pet dni

dr. Nana Weber, 12.12.2013

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 48/2013Imamo delavca, ki ga ni bilo v službo od ponedeljka do četrtka. O odsotnosti nas ni obvestil. V petek je prišel brez pojasnila, prav tako ni prinesel bolniškega lista. ZDR-1 dopušča izredno odpoved le, če je delavec odstoten najmanj pet dni zaporedoma. • Ali lahko tega delavca kljub temu odpustimo in kako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Argumentacija v pravu (tretja izdaja)

mag. Matija Žgur, 12.12.2013

Kultura in umetnost

mag. Matija Žgur, Pravna praksa, 48/2013Argumentacija v pravu (GV Založba, Ljubljana 2013) in Teorija prava (GV Založba, Ljubljana 2011) akademika in profesorja s PF Univerze v Ljubljani dr. Marijana Pavčnika sta temeljno gradivo za univerzitetni študij pravoslovja. Zaradi osrednje vloge, ki jo imata, ju je treba vedno znova kritično naslavljati. Posebno ob priložnosti nove izdaje ene ali druge. Tokrat na pot spremljamo novo, tretjo, spremenjeno in dopolnjeno izdajo Argumentacije v pravu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Nova arbitražna pravila stalne arbitraže pri GZS

Matjaž Verbič, 12.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matjaž Verbič, Pravna praksa, 48/2013Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je novembra 2013 predstavila nova pravila arbitražnega postopka, imenovana Ljubljanska arbitražna pravila, ki bodo začela veljati 1. januarja 2014 in se bodo uporabljala za vse postopke, ki so se začeli na ta dan ali po tem datumu. Poglejmo si, kaj prinašajo novega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o evidenci volilne pravice - ZEVP-2 (Ur. l. RS, št. 98/13) - veljati začne 14. decembra, uporabljati pa se začne devet mesecev po njegovi uveljavitvi (tj. 14. septembra), razen določb 6., 7. in 8. člena
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pritiski kolektiva ne upravičujejo diskriminacije posameznika

Aleš Velkaverh, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 48/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je nedavno v zadevi I. B. proti Grčiji prvič obravnavalo primer diskriminacije zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, okuženemu z virusom HIV. Delodajalca so v ta skrajni ukrep prisilili drugi zaposleni, ki niso bili več pripravljeni delati v kolektivu z okuženim sodelavcem in so množično zahtevali njegovo odpustitev. Delodajalec je tako z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pravzaprav skušal zagotoviti, da podjetje nemoteno posluje. Vendar tudi to po presoji ESČP ni zadosten razlog za utemeljitev različnega obravnavanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Konec samovolje bančnih upnikov?

Igor Vuksanović, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 48/2013Slovensko pravo dopušča izvršbo na podlagi izvršljivega notarskega zapisa kot izvršilnega naslova (2. točka drugega odstavka 17. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Prvi odstavek 20.a člena ZIZ vsebuje temeljno pravilo, da je notarski zapis izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev, ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla. Še natančnejši je 4. člen Zakona o notariatu (ZN), ki določa, da je notarski zapis, v katerem je določena obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, glede katere je dovoljena poravnava, izvršilni naslov, če zavezanec soglasje za njegovo neposredno izvršljivost izjavi v istem ali posebnem notarskem zapisu in če je terjatev zapadla. ZN nedvomno vsebuje številne varovalke, da ne bi prihajalo do tega, da se v obliki notarskega zapisa potrdi nedopustna vsebina, ali do tega, da je dvomljivo strankino razumevanje podpisanega dokumenta ali celo obstoj soglasja svobodnih in resnih volj. Kljub temu ni povsem sprejemljiva praksa slovenskih sodišč, ki so zakonsko podeljeno moč notarskega zapisa kot izvršilnega naslova tradicionalno krepila z bankam (kot tipičnim upnikom) zelo naklonjeno razlago.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb

mag. Igor Strnad, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 48/2013Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) med sredstvi zavarovanja ureja tudi predhodne odredbe (256. do 265. člen). Taka, sicer začasna in časovno omejena oblika zavarovanja denarnih terjatev daje upniku zelo kakovostno jamstvo oprave bodoče izvršbe in s tem poplačila. Z njo se opravi prvo izvršilno dejanje izvršbe, upnik pa lahko pridobi bodisi položaj zastavnega upnika na premičninah in pravicah, izplačilno prepoved v njegovo korist ali zavarovanje vrstnega reda s predznambo zastavne pravice na nepremičninah. Že zaradi teh pravnih učinkov je ta institut za upnike zelo privlačen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Stroški izvajanja ZVZD-1 so lahko tudi davčno nepriznani

mag. Mojca Kunšek, 12.12.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2013Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je začel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi vrsto zahtev glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu, čemur naj bi sledile tudi smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, ki pa jih do danes še ni. Smernice naj ne bi odgovorile le na vprašanje, kako izvajati zakonsko določene naloge, temveč, kako tudi obravnavati stroške, ki v zvezi s tem nastajajo. Podjetniki se namreč pri izvajanju zakonskih določb srečujejo tudi z davčnimi dilemami, kot na primer z vprašanji, povezanimi z obdavčitvijo promocije zdravja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Pravica do pitne vode

dr. Vasilka Sancin, 12.12.2013

Človekove pravice

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 48/2013Brez vode ni življenja, ne človeka ne države. Človek brez dostopa do pitne vode praviloma ne bo preživel tedna dni, država pa za izpolnitev enega od konstitutivnih elementov svojega obstoja potrebuje naseljivo kopno ozemlje, kar je pogojeno z dostopom prebivalstva do pitne vode. Kljub temu je marsikje zagotavljanje te osnovne potrebe oteženo oziroma je voda težko dostopna vse večjemu številu ljudi. V sodelovanju med PF Univerze v Ljubljani in PF Univerze v Lizboni je 29. novembra 2013 v Lizboni potekala znanstvena delavnica, na kateri je tekla razprava o pravici do pitne vode. Pozornost je bila namenjena številnim izzivom pri pravnem urejanju na nacionalni in mednarodni ravni, tako pri konceptualizaciji pravice kot tudi njeni učinkoviti implementaciji v praksi, predstavljeni pa so bili tudi primeri domačih pravnih ureditev v Sloveniji in na Portugalskem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Vrste postopkov pred sodišči

Nataša Skubic, 12.12.2013

Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 48/2013V zadnjem terminološkem kotičku letos bom obravnavala posamezne vrste postopkov pred sodišči in s tem sklenila serijo treh kotičkov, v katerih sem se ukvarjala s pojmom (sodni) postopek oziroma njegovimi angleškimi ustreznicami. V prejšnjih dveh kotičkih sem poskušala najti razlike med angleškimi po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Hrane ne mečite stran

Irena Vovk, 12.12.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013(http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm), (http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/docs/tips_stop_food_waste_sl.pdf) Jezik: vsi uradni jeziki EU Tip: del spletne strani generalnega direktorata za zdravje in potrošnike Vzdrževanost: dobra Multimedij
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Lekarniška dejavnost in temeljna svoboda ustanavljanja po pravu EU

Zoran Skubic, 12.12.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 48/2013Dileme glede regulacije opravljanja lekarniške dejavnosti že dalj časa burijo duhove pravne teorije in prakse tako doma kot tudi drugod v EU. Nazadnje so nas na to problematiko neposredno opomnile nedavne poteze Lekarne Ljubljana, predvsem pa burnost odzivov nanje. To niti ne preseneča, saj gre pri lekarništvu za dejavnost par excellence, kjer nikoli in nikdar ne smejo v celoti prevladati tržne zakonitosti nad splošnim javnim interesom varovanja in ohranitve zdravja. To ni ostalo neopaženo niti v pravu EU, saj so v Direktivi o poklicnih kvalifikacijah določene izrecne izjeme od splošnih pravil tako glede dostopa do lekarniške dejavnosti in njenega opravljanja kot tudi glede geografske porazdelitve lekarn ter monopola nad izdajanjem zdravil. Slednje ostaja v veljavi tudi v primeru, ko je glede na nacionalno ureditev v izključni pristojnosti lekarn tudi prodaja zdravil, ki se sicer izdajajo na recept, vendar pa stroškov zanje ne plačuje zdravstvena blagajna, temveč v celoti kupec sam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

razpisi

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013Ur. l. RS, št. 96/13 1. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet; rok je 22. december. 2. Predsednik Okrožnega sodišča v Celju - Sodni svet; rok je 22. december. Ur. l. RS, št. 98/13 3. Direktor - Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Varnostno-obveščevalne službe na prepihu

Nataša Pirc Musar, 12.12.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 48/2013Po treh mesecih dela in treh zelo napornih in dolgih sestankih s predstavniki ZDA je ad hoc skupina, ki jo je ustanovil Svet EU z namenom preveriti navedbe iz razkritij Edwarda Snowdna, končala svoje delo. Že vnaprej smo vedeli, da gre za misijo iskanja oziroma preverjanja dejstev in da bo naloga izvedeti kaj več iz prve roke zelo težka. In tako je tudi bilo, zelo težko smo, razumljivo, karkoli o metodah dela izvlekli iz ameriških kolegov, bolj zgovorni so bili le pri zatrjevanjih, da za vse obstajajo pravne podlage. Poročilo je treba torej brati kot dokument, ki potrjuje vsaj nekaj od tega, kar o delovanju Nacionalne varnostne agencije (National Security Agency - NSA) beremo v medijih. Potrjuje namreč tisto, kar so Američani v tej fazi bili pripravljeni priznati, in seje dvom v tisto delovanje ZDA, o katerem niso želeli spregovoriti niti besede. Kot članica te delovne skupine sem se seveda osredotočila na varstvo osebnih podatkov, strokovnjaki s tega področja smo namreč delali skupaj s strokovnjaki za obveščevalno dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Dopolnjena ureditev prisilne poravnave z novelo ZFPPIPP-F

dr. Nina Plavšak, 12.12.2013

Civilni sodni postopki

dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 48/2013insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)1 v novem oddelku 4.8 Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)2 ureja posebna pravila za prisilno poravnavo nad veliko ali srednjo družbo. Z novelo ZFPPIPP-F so bila dopolnjena tudi nekatera splošna pravila o prisilni poravnavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Še ena prelomna odločitev o dostopu do informacij

Polona Tepina, 12.12.2013

Varstvo človekovih pravic

Polona Tepina, Pravna praksa, 48/2013Nedavna sodba v zadevi OVESSG proti Avstriji je pokazala, da se pravica do dostopa do informacij vse bolj širi tudi v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Tokrat se je ESČP, presenetljivo napredno, dotaknilo vprašanja proaktivne objave odločitev državnih organov na spletnih straneh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih

dr. Miha Trampuž, 12.12.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 48/2013V praksi še vedno povzroča težave razlaga 112. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki pod določenimi pogoji predpisuje (izpodbojno) cesijo materialnih avtorskih pravic na računalniških programih, ustvarjenih po naročilu ali v okviru delovnega razmerja, na naročnika ali delodajalca. V tem prispevku obravnavam naročene programe (pravne posledice so sicer enake pri programih, ki jih ustvari delojemalec v delovnem razmerju) in z njimi povezano vprašanje, kakšen je objektivni in subjektivni obseg pri tej cessio legis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.12.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Rhona Schuz The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis (Hart Publishing Oxford, 2013, 530 strani) Mednarodne ugrabitve otrok so ena najbolj čustveno nabitih in fascinantnih področij družinskega prava in prakse. Haaška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugr
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Vsebina PP št.48/2013

Avtor ni naveden, 12.12.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2013stran 3 UVODNIK dr. Matej Avbelj Predlog ZViS-1 za grški scenarij stran 6 IZVRŠBA mag. Igor Strnad Sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, in izdaja predhodnih odredb stran 9 VARSTVO OSEBNI
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Večja zaščita otrok

Irena Vovk, 12.12.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2013Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač in generalni direktor policije Stanislav Veniger so 5. decembra podpisali dogovor o izvajanju nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Končno malo "reklame"

Matej Tomažin, 12.12.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 48/2013Ko punca želi najti oziroma ujeti pravega ženina, je izziv predvsem, kako pritegniti njegovo pozornost. Kajti če bo večino časa čakala doma, da se jo bo spomnil in morebiti potrkal na vrata, bo verjetno edino trkanje, ki ga bo slišala, poštarjevo. In podobno je pri prodaji podjetij. Zato lahko ob nedavnih predstavitvah v tujini premierki in finančnemu ministru samo čestitamo in rečemo: končno.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2013(38)
> December(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov