O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Vpliv evropske delniške družbe na nacionalne ureditve delavske participacije

Janja Bedrač, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Pravna praksa, 48/2005Pravila delavskega soupravljanja so se – tako kot tudi pravo družb – na prostoru Evropske unije (EU) dolgo časa razvijala precej izolirano in v skladu z nacionalno pravno tradicijo. V zadnjih letih pa sta pod vplivom pravnega reda EU ti dve področji pod intenzivnim pritiskom globalizacije (v prvi vr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Procesnopravne določbe ZP-1 (5) – stroški postopka o prekršku ter redna in izredna pravna sredstva

Suzana Gril, 15.12.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 48/2005V svojih dosedanjih prispevkih na straneh PP o zakonu o prekrških (Ur. l. RS št. 7/03 in drugi – ZP-1) sem pisala o postopku o prekrških pred prekrškovnim organom in pred okrajnim sodiščem vse do izdaje sodbe. V tem prispevku se bom najprej dotaknila vprašanja stroškov postopka, nato pa še postopka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sodelovanje delavcev pri delitvi dobička – iluzija ali realna nujnost?

dr. Drago Mežnar, 15.12.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2005Udeležba zaposlenih v dobičku družbe se uvršča v širši okvir participacije delavcev, ki poleg finančne participacije delavcev (financial participation, Arbeitnehmer vermögensbeteiligung) obsega predvsem participacijo delavcev pri odločanju, ki je pri nas urejena z zakonu o sodelovanju delavcev pri u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Zmaga ekipe ljubljanske PF

Beti Hohler, 15.12.2005

Ostalo

Beti Hohler, Pravna praksa, 48/2005V Budimpešti je med 14. in 19. novembrom 2005 potekalo moot court tekmovanje 2nd Friedrich Born IHL Competition iz mednarodnega humanitarnega prava. Udeležila se ga je tudi ekipa študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je na tekmovanju zmagala. Ekipo pravne fakultete so sestavljali Jane...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Nova davčna zakonodaja

mag. Andrej Šircelj, 15.12.2005

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Andrej Šircelj, Pravna praksa, 48/2005Davčni zavezanci bodo 1. januarja 2006 začeli uporabljati spremenjene in dopolnjene zakone s področja davkov, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona davku na dodano vrednost – ZDDV-F, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače – ZDIP-D, zakon o spremembah in dopol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Uvod v pravno pisanje

Nina Novak, 15.12.2005

Kultura in umetnost

Nina Novak, Pravna praksa, 48/2005Ko sem iz predstavitve v PP št. 41 prvič izvedela, da je izšel priročnik Uvod v pravno pisanje Marka Novaka, sem se tega zelo razveselila, saj že nekaj let proučujem slovenska pravniška besedila in iz stikov s pravniki vem, s kakšnimi težavami se srečujejo pri pisanju besedil. Čeprav je vzpodbudno ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sosporništvo

dr. Marko Novak, 15.12.2005

Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 48/2005Sosporništvo kot institut pravdnega postopka pomeni sodelovanje več oseb v pravdi bodisi na strani tožnika (aktivno sosporništvo) ali na strani toženca (pasivno sosporništvo). Pogoj za takšno sodelovanje v pravdi je seveda neka pomembna medsebojna zveza med takšnimi osebami, ki jo v našem primeru do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Mediacije v JV Evropi

mag. Bojan Kukec, 15.12.2005

Civilni sodni postopki

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 48/2005Ob koncu oktobra sem se kot predstavnik Slovenije v Sarajevu udeležil posveta o mreži mediacij in razvoju mediacije v Jugovzhodni Evropi (Networking Workshop – Developing a Forum for Mediation in South Eastern Evrope), ki ga je organiziral CSS Project fot Integrative Mediation, s podporo fundacije K...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Besedni red: kje so naj, že, bi, mi, se ...?

mag. Nataša Logar, 15.12.2005

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 48/2005Danes je na vrsti še zadnji premislek o stalnem besednem redu v slovenščini, in sicer se bomo dotaknili zaporedja naslonk v naslonskem nizu in mesta naslonk v stavku. Začnimo z opredelitvijo termina naslonka. Naslonkam drugače pravimo tudi nenaglašene besede ali breznaglasnice, izraz naslonka pa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Študijski obisk na Sodišču ES – več, kot le prijetna izkušnja

dr. Rajko Knez, 15.12.2005

Sodišča

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 48/2005Odkar sem pred leti prvič na kratko obiskal Sodišče Evropskih skupnosti, sem si želel podrobneje spoznati delovanje te institucije in prisostvovati razpravam. Nedavno sem imel priložnost štirinajst dni preživeti na sodišču v vsakodnevnem utripu življenja te institucije. Obstajajo velike razlike med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Več prednosti v združenem organu

Sonja Bien, 15.12.2005

Javno obveščanje

Sonja Bien, Pravna praksa, 48/2005Dostop do informacij javnega značaja kot posebno pravno področje, ki je v dveh letih od uveljavitve ZDIJZ1 v RS doživelo velik razvoj, tudi v drugih primerljivih pravnih ureditvah nenehno doživlja spremembe. V državah, ki tako kot RS delujejo v smeri preglednosti in odprtosti, spremembe na zakonodaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Sorazmerni čas malice

mag. Nataša Belopavlovič, 15.12.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2005Delavec v državni upravi dela 4 ure dnevno, ker je invalidsko upokojen. • Ali ima pravico delati od 7. do 10.45 ure, torej bi zaključil 15 minut pred iztekom štirih ur, zadnjih 15 minut bi namreč koristil sorazmerni del malice? Delodajalec meni, da drugi odstavek 154. člena ZDR pravi, da delavcu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 15.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 48/20051. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 109/05) – velja od 7. decembra, uporablja pa se za objave od 1. januarja 2006 dalje; – določa pogoje ter način objavljanja aktov v elektronski in tiskani izdaji Uradnega lista RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 15.12.2005

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2005Delavki je umrl mož, ki je bil invalidsko upokojen. Ali ji na podlagi 51. člena SKPgd pripada solidarnostna pomoč? Delodajalec meni, da ji solidarnostna pomoč ne pripada, saj je bil mož invalidsko upokojen in se šteje, da ni bil vzdrževan družinski član. Solidarnostna pomoč sodi med osebne prejemke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni

mag. Irena Žagar, 15.12.2005

Delovna razmerja

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 48/2005Ustavni pravici do socialne varnosti in do zdravstvenega varstva se uresničujeta tudi po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/04-UPB1 in 76/05 – ZZVZZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

od 6. do 12. decembra

Boštjan Koritnik, 15.12.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 48/2005Torek, 6. 12. O ZGD januarja. Člani odbora DZ za gospodarstvo so soglasno sklenili, da bo odbor predlog zakona o gospodarskih družbah obravnaval po javni predstavitvi mnenj med 24. in 27. januarjem 2006, tako da bo predlog lahko sprejet na februarski seji DZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Globus

Boštjan Koritnik, 15.12.2005

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 48/2005»Tudi ZDA so zavezane k spoštovanju prava« Ameriška državna sekretarka Condoleezza Rice je v okviru evropske turneje obiskala Nemčijo, kjer se je sestala z nemškim zunanjim ministrom Frankom-Walterjem Steinmeierjem in novo nemško kanclerko Angelo Merkel. Po srečanju je v zvezi z zapori CIA-e poveda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Pravica do obrambe v postopku o prekrških

mag. Peter Prodanovič, 15.12.2005

Prekrški

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 48/2005Po nekaterih določilih zakona o prekrških in zakona o kazenskem postopku bi moral zagovornik braniti še samega sebe, mar ne? Zakon o prekrških (ZP)1 in tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP)2 določata pogoje, ki morajo biti podani, da se lahko začne, vodi in konča postopek o prekršku oziroma kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo?

Matej Avbelj, 15.12.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Avbelj, Pravna praksa, 48/2005Potem ko je evropski ustavni projekt dobil odločno nezaupnico s strani francoskega in nizozemskega ljudstva, je zanimanje za Pogodbo o ustavi za Evropo (PUE), tako se vsaj zdi, popolnoma zamrlo. Evropski ustavni navdušenci se nekako še vedno nismo pobrali od nezavidljivega in nepričakovanega udarca,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Moja zgodba

Alenka Leskovic, 15.12.2005

Poravnava davkov in prispevkov, Stavbe in stavbna zemljišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 48/2005Ker je konec leta čas za obračune, ga bom tokrat naredila z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance, Davčno upravo Republike Slovenije, Davčnim uradom Ljubljana in njegovo Davčno izpostavo Ljubljana. Veseli december so mi zagrenili do skrajnih meja, saj me rubijo za več kot povprečno slovensko ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Kult žrtve

Metoda Crnkovič, 15.12.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Ostalo

Metoda Crnkovič, Pravna praksa, 48/2005Kakšno izbiro ima žrtev ali nekdo drug v njenem imenu, je izredno občutljivo psihološko in moralno vprašanje, o katerem zelo kritično v knjigi Kult žrtve razmišlja dr. Dragan Petrovec. Avtor v knjigi, ki ima 100 strani in je letos izšla v zbirki Pravne prakse, poziva k višji ravni moralnega presojan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Naše deklice z vžigalicami

Sara Pernuš, 15.12.2005

Ostalo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 48/2005Za Miklavža je v rdeči predavalnici ljubljanske Pravne fakultete Vlasta Nussdorfer, višja državna tožilka in generalna sekretarka društva Beli obroč, predstavila knjigo Naše deklice z vžigalicami – knjigo s pravljičnim naslovom, zgodbe v njej pa so vse prej kot pravljične. Usode naših deklic z vžiga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Vsebina »Pravna Praksa« 48/2005

Avtor ni naveden, 15.12.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 48/20053 UVODNIK Matej Avbelj Zakaj Evropa (še vedno) potrebuje ustavo? 6 DAVČNO PRAVO mag. Andrej Šircelj Nova davčna zakonodaja 9 PREKRŠKI Suzana Gril Procesnopravne določbe ZP-1 (5) – stroški postopka o prekršku ter redna in izredna pravna sredstva 14 PREKRŠKI mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄48

Dostop do splava

Metka Naglič, 15.12.2005

Človekove pravice

Metka Naglič, Pravna praksa, 48/2005Odrekati ženski dostop do zakonsko dovoljenega splava krši njene najbolj temeljne pravice. Tako je novembra odločil Odbor ZN za človekove pravice v primeru K. L. v. Peru. Gre za prvi primer, ko je neko mednarodno telo s področja varovanja človekovih pravic državo razglasilo za odgovorno, ker ni posk...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2005(24)
> December(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJK L M N OP QRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov