O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Požar v bolnišnici in smrt privezanega pacienta

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Zadeva št. 3.4-12/2011 z dne 17. junija 2011 Varuh je obravnaval okoliščine požara, ki se je zgodil v Splošni bolnišnici Izola (SB Izola) v februarju 2011 in za posledicami katerega je umrl pacient. V zvezi z dogodkom je opravil poizvedbo v SB Izola, Ministrstvo za zdravje pa je opozoril na od
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Luksuz praznih stanovanj

mag. Sandi Kodrič, 15.12.2011

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 48/2011 Nedavno je javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zgradil novo sosesko Polje II s 183 stanovanji za neprofitni najem. Največ stanovanj v povprečju meri 50 kvadratnih metrov, najemnina zanje pa se giblje med 190 in 230 evri mesečno. Po podatkih iz osnutka novega nacionalnega stanovanjs
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Luka Vavken, 15.12.2011

Civilni sodni postopki

Luka Vavken, Pravna praksa, 48/2011 Ena glavnih nalog, ki se upravičeno pričakuje od organov pregona in sodišča, je sporočilo storilcem kaznivih dejanj, da se kriminalna dejavnost ne splača. Restitucija premoženjskega stanja, kakršno je bilo pred storitvijo kaznivega dejanja, je neposredni pogoj za pravično sodbo. V ta namen Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP

Kavšek Nuša, Bele Vid, 15.12.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 48/2011 Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J) sta bili v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) uvrščeni določbi 219.a in 223.a člena. Določbi sta bili sprejeti kot odziv na odločbo Ustavnega sodišča Up-106/05 z dne 2. oktobra 200
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 15.12.2011

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2011Pregled slovenske zakonodaje Vrednotenje izobraževanja Dne 17. decembra se bo začel uporabljati Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), ki spreminja dosedanjo ureditev sistema priznavanja in vrednotenja izobraževanja. Z zakonom se sle
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDavP-2 sledi spremembam že veljavnega ZUPJS in uvaja nove obrazce

mag. Mojca Kunšek, 15.12.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2011Ministrstvo za finance je konec oktobra na svojih spletnih straneh objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju predlog pravilnika), na katere je bilo možno do sredine novembra podati predloge in pripombe. Ker pa predlog pravilnika p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.12.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2011Predujem za izvedensko mnenje Tožnik je zoper delodajalca podal zahtevek za plačilo stroškov v zvezi z delom in prikrajšanji pri plači. Sodišče je zahtevku tožnika s sodbo ugodilo, s sklepom pa določilo, da mora delodajalec povrniti tudi stroške za zastopanje in izvedenca ter takso.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Pravica do odpravnine

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Odločba US RS, št. U-I-210/10 z dne 1. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 100/01) Peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil v neskladju z Ustavo. Delavci na področju kulture, ki jim je bila odpovedana pogodba o zapos
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Še o ureditvi poravnavanja v ZDT-1

mag. Evelin Pristavec Tratar, 15.12.2011

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Evelin Pristavec-Tratar, Pravna praksa, 48/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, pri kateri je avtorica zaposlena. V Pravni praksi smo lahko prebrali prispevek mag. Jožefa Kovača Ureditev poravnavanja v ZDT-1. V njem je avtor predstavil nekaj kritičnih misli ob posameznih rešitv
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Reforma nujnega dedovanja - kaj se lahko naučimo iz primerjalnopravnega pogleda

Aljoša Markovič, 15.12.2011

Dedovanje

Aljoša Markovič, Pravna praksa, 48/2011 Institut nujnega dedovanja posega v zapustnikovo pravico, da prosto razpolaga s svojim premoženjem tako za primer smrti kot tudi med živimi. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-96/92 z dne 9. decembra 1993 sicer ugotovilo, da ureditev nujnega dedovanja ne krši 33. člena Ustave, kar pa ne pomen
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Volilni odbori med Ustavo in zakonom

Luka Rejc, 15.12.2011

Pravoznanstvo

Luka Rejc, Pravna praksa, 48/2011Prispevek izraža osebna stališča avtorja, in ne nujno tudi stališč ustanove, pri kateri je zaposlen. Predčasne volitve v Državni zbor 2011 so za nami. Ustavno sodišče je že leta 2007 ugotovilo, da člani (občinskih) volil
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Špijonaža 2.0

dr. Aleš Završnik, 15.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 48/2011Ovajanje za honorar v obliki državnih programov v Južni Koreji je znano že od politične cepitve polotoka na dve državi, danes pa je postalo industrija: ovaduhi prežijo za plenom in ga snemajo z video napravami, nato pa dokaze o kršitvah posredu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Obrazec za personalizacijo - nogometna tekma

Irena Vovk, 15.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2011Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2730, 12. oktober 2011 Posameznik je moral pri nakupu vstopnice za ogled nogometne tekme izpolniti obrazec za personalizacijo (osebno ime, državljanstvo in stalno ali začasno prebivališče). Ali je tako pridobivanje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Statusno preoblikovanje in delovanje sveta delavcev

dr. Darja Senčur Peček, 15.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2011• Ali statusna sprememba (preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo) kakorkoli vpliva na delovanje sveta delavcev v družbi (število zaposlenih je nespremenjeno)? Iz teorije statusnega prava izhaja, da gre pri spremembi pravnoorgan
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Dve izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu - učinkovanje odpovedi

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba VIII Ips 202/2010, 4. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 504/2010) ZDR - 8. alineja prvega odstavka 111. člena ZJU - tretji odstavek 24. člena Dokončnost in izvršljivost (izredne) odpovedi, ki v obravnavani zadevi časovno sovpada z vročitvijo odločbe K
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Kršitev predkupne pravice solastnika nepremičnine - odprava kršitve med pravdo - uveljavljanje predkupnih upravičenj

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba in sklep II Ips 858/2008, 1. september 2011 (v zvezi z odločbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 4079/2007) SPZ - 66. člen OZ - 512. člen Ker mora predkupni upravičenec izkazati kršitev predkupne pravice, s tem pa tudi učinkovitost (veljavnost in obstoj) prodaje in prenosa lastninske pravic
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

20 let samostojnosti

Irena Vovk, 15.12.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2011(www.dvajset.si) in (www.twenty.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: Multimedijska podpora: na Facebooku, videoigre, video, različne e-publikacije itd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Potrošniško plodovita jesen

dr. Verica Trstenjak, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 48/2011Stališča, izražena v tem prispevku, so osebna stališča avtorice, in ne stališča Sodišča EU. V grški in rimski mitologiji je varstvo trgovcev pripadalo bogovoma Hermesu in Merkurju. Tako je bilo za dobrobit trgovcev z mitološkega vidika kar najbolje poskrbljeno. Za njihov antipod, potrošnika, pa na
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Vsebina PP št.48/2011

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011stran 3 UVODNIK dr. Verica Trstenjak Potrošniško plodovita jesen stran 6 GOSPODARSKO PRAVO mag. Boštjan Rejc Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPIPP je treba takoj ustaviti stran 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 162. seji (8. december 2011): - Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012; - Uredba o zelenem javnem naročanju; - Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012 - 2015; - Načrt za izvajanje ukrepo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011j je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11) veljati začne 18. decembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1H (Ur. l. RS, št. 85/11) - vel
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Nadaljevanje postopkov zoper družbenike izbrisanih družb po ZFPPIPP je treba takoj ustaviti

mag. Boštjan Rejc, 15.12.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Boštjan Rejc, Pravna praksa, 48/2011 Začasno zadržanje Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-37/11 z dne 1. decembra 2011 po nepotrebnem povzroča podaljšanje stanja (agoni
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Slovo doktrine "too big to fail"

Peter Merc, 15.12.2011

Banke, zavodi

Peter Merc, Pravna praksa, 48/2011 Reševanje bank v težavah z različnimi shemami državnih pomoči je bilo med zadnjo finančno krizo kljub ogromnim stroškom nujno in neizbežno. Zato se bolj kot vprašanje smiselnosti in učinkovitosti takega načina reševanja že ves čas postavlja vprašanje, katere banke rešiti pred padcem in katere
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2011(42)
> December(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov