O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- veljati začne 11. decembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - ZVNDN-B (Ur. l. R
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Reforma podiplomskega izobraževanja pravnikov - nov poskus

Hinko Jenull, 9.12.2010

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Hinko Jenull, Pravna praksa, 48/2010Težave na področju sodniškega pripravništva in pravniškega državnega izpita niso nove, izvajanje zakona spremljajo praktično ves čas od začetka njegove uporabe v letu 1995. Rešitve, oblikovane v sklopu sistemske reorganizacije pravosodja nove države, so se hitro pokazale kot pomanjkljive. Podobne pomanjkljivosti veljajo za delovanje sodstva nasploh: večletne čakalne dobe za uresničitev pravice do pripravništva, preobremenjenost sodišč in mentorjev, ki skrbijo za izobraževanje, nezadovoljstvo uporabnikov in utrujenost izvajalcev izobraževalnih nalog. Zakonodajalec je stanje večkrat poskušal popraviti s spremembami in dopolnitvami, ki so zagotovile zgolj kratkoročne učinke, celovito prenovo pa je vedno znova odlagal na boljše čase.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Vsebina PP št.48/2010

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010 ma
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 9.12.2010

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010Tax Policy, Women and the Law - UK and Comparative Perspectives Večina izbir med možnostmi, ki jih v življenju sprejemajo ženske, pa najsi gre za odločitev, ali se bodo zaposlile daleč od doma, imele otroke, se poročile
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Upravno-procesne dileme o rabi ZUP

Erik Kerševan, 9.12.2010

Kultura in umetnost

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado RS in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (MSASER); - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D) - prv
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Kdo je manjšina?

Natali Gak, 9.12.2010

Varstvo človekovih pravic

Natali Gak, Pravna praksa, 48/2010"Tudi turist je manjšina," je na svojem predavanju o pravicah manjšin z vidika mednarodnega prava človekovih pravic 29. novembra na PF Univerze v Ljubljani poudaril profesor z Univerze Murdoch v Avstraliji Fernand De Varennes.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

O prislovih

Nataša Hribar, 9.12.2010

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 48/2010Tokrat bom v jezikovnem kotičku obravnavala prislove, predvsem njihove oblike, ko jih stopnjujemo. Pri tem namreč v vsakdanji rabi pogosto opazimo dvojne oblike, kar dokazujejo tudi spodnji primeri iz različnih pravnih besedil. Preden se lotite prebiranja razlage, kaj o primerniških in presežniških
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Institut zastaranja v novem sojenju zaradi uporabe izrednega pravnega sredstva - tožilski vidik

Andrej Ferlinc, 9.12.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Severovzhodna narečja

Vera Samardžija, 9.12.2010

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 48/2010Zadnje decembrsko srečanje Pravniškega društva Maribor, ki je bilo 2. decembra na PF Univerze v Mariboru, je bilo v svojem strokovnem delu tokrat narečno obarvano. S svojim obiskom nas je namreč počastila akademikinja Zinka Zorko, sicer univerzitetna profesorica za zgodovino in dialektologijo slovenskega jezika. Osrednja tema njenega predavanja so bila narečja s severovzhoda Slovenije, ki zajemajo koroško, štajersko in panonsko narečno skupino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

35 let Osimskega sporazuma

Natali Gak, 9.12.2010

ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

Natali Gak, Pravna praksa, 48/2010"Osimski sporazumi so uspešen poskus napora za boljši jutri," je poudaril predsednik Slovenije dr. Danilo Türk na Znanstvenem posvetu ob 35. obletnici podpisa Osimskega sporazuma, ki so ga organizirali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Društvo za mednarodno pravo za Slovenijo, Oddelek za zgodovino FF Univerze v Ljubljani in Zveza zgodovinskih društev 6. decembra 2010 v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Kazenskopravna znanost in obvladovanje kaznivih dejanj brez poškodbene posledice

Damjan Korošec, 9.12.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

GRECO - Skupina držav proti korupciji

Vita Habjan, 9.12.2010

Uprava

Vita Habjan, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Ustanovitev občin Ankaran in Mirna

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je v neskladju z Ustavo. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje točke tega izreka odpraviti v roku dveh mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Obvladovanje tveganj je ena od osnovnih nalog vodstvenih in nadzornih organov

Mojca Kunšek, 9.12.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 48/2010Obvladovanje tveganj ni le zahteva predpisov, saj je v razmerah, ki se nenehno spreminjajo in ko težko načrtujemo ter navajamo načrtovane podatke, obvladovanje tveganj nujno in ga je treba vključiti tako v letno poročilo kot tudi v poslovni načrt.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov v osebni mapi učenca

Irena Vovk, 9.12.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010Svetovalna delavka na osnovni šoli navaja, da so starši na podlagi 13. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/04) preklicali soglasje, ki se nanaša na zbiranje osebnih podatkov v procesu svetovanja oziroma nudenja pomoči za njihovega otroka. Koliko časa se hranijo osebne mape učencev, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 9.12.2010

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 48/2010Dne 11. decembra bo začel veljati Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki ga je Državni zbor sprejel s preglasovanjem veta Državnega sveta. Zakon naj bi izboljšal življenje invalidov ter njihovo vključevanje v družbo,
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Razsojeno

Toni Tovornik, 9.12.2010

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 48/2010Referentka je v celoti zavrnila vpis v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe o odstopu terjatve in pogodbe o prenosu hipoteke in vrstnega reda. Predlagatelj zavrnjenega vpisa je zoper ta sklep vložil ugovor, ki mu je prvostopenjsko sodišče ugodilo in izdalo sklep, ki po predlagateljevem mnenju ne ustreza pogodbenemu dogovoru, zato se je pritožil tudi proti temu sklepu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010Radio Slovenija, rsl 1, 9. december ob 11.15 Dvom v Mednarodni denarni sklad Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka sta svoja posojila vedno pogojevala s strogimi "neoliberalnimi" reformami v državah. Letos se je sklad finančno okrepil, Irci pa se ga zelo bojijo. Zakaj? Radio Slovenija, rsl1,
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 9.12.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 48/2010Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic.Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Bush v. Gore odločilo o zmagovalcu predsedniških volitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Otrokove pravice

Irena Vovk, 9.12.2010

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010www.pravice-otrok.si, www.otrokove-pravice.si slovenščina samostojno spletišče dobravideogalerija, varuh na Facebooku, različne informacijske zloženke itd. splošni e-naslov, profil na Face
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Odškodninska odgovornost države - izbrisani - zastaranje odškodninske terjatve

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/20103kol, sivo Vrhovno sodišče RS Sodba II Ips 315/2010, 21. oktober 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 386/2009) URS - 26. člen ZOR - prvi odstavek 360. člena, 376 Sodišče druge stopnje je ocenilo, da je tožnik že v letu 1995 izvedel za protipravnost ravnanja tožene stranke, sodišče
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

globus

Dean Zagorac, 9.12.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 48/2010ZDA: predlog novih pravil regulacije interneta 1. 12. - Ameriški nacionalni telekomunikacijski regulator Zvezna komisija za komunikacije je objavila predlog novih pravil za zagotavljanje odprtosti na internetu. Pravila naj bi od ponudnikov internetnih priključkov zahtevala večjo transparentnost (to
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Prometna podoknica onemogoča uživanje doma

Andreja Tratnik, 9.12.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 48/2010Predstavljajte si, da živite v hiši, ki leži poleg neke dokaj nepomembne ceste. Denimo nekje na Madžarskem, v kraju Alsónémedi. Potem pa neko zasebno cestno podjetje v bližini zgradi cesto in njeno uporabo mastno zaračuna. Vozniki, še zlasti tisti, ki vozijo težke tovornjake, se plačilu visoke cestnine izogibajo tako, da se preusmerijo prav na tisto lokalno cesto, ki vodi mimo vaše hiše. Kakovost vašega življenja se zaradi hrupa, onesnaženosti zraka in smradu znatno poslabša. Lokalne oblasti se sicer trudijo izboljšati razmere in promet preusmeriti na druge ceste, vendar očitno ne dovolj. Sodišča odločajo počasi, ko pa končno odločijo, to ni v vaš prid. Kaj storiti? Vzeti vse skupaj kot neizbežno plačilo davka na življenje v današnji vse bolj motorizirani in pretočni družbi? Ali pa se morda splača pravico iskati še na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP)?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2010(42)
> December(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJ K L MNOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov