O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado RS in Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (MSASER); - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D) - prv
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

GRECO - Skupina držav proti korupciji

Vita Habjan, 9.12.2010

Uprava

Vita Habjan, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

EU na poti k EKČP - nov rekord ali nov zaplet?

Maja Brkan, 9.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Varstvo človekovih pravic

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 48/2010Na svetovni dan človekovih pravic, 10. decembra, ki je bil kot tak razglašen, ker je bila na ta dan leta 1948 v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic, lahko potegnemo vzporednico tudi glede vloge človekovih pravic v Evropski uniji (EU). Danes v Evropi sicer ni zgodovinski čas v tem smislu, da bi se politične, ekonomske ali socialne pravice šele uveljavljale, temveč je zgodovinski čas z vidika tega, da se EU pripravlja na pristop k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Ta pristop bo imel vpliv na treh ravneh: vpliv na konvencijo, vpliv na EU in vpliv na njene državljane.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Še o sodnem varstvu sprejemnika ponudbe pri prodaji kmetijskih zemljišč

Janč Ljubimski, 9.12.2010

Kmetijska zemljišča, Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Dolžnost glede izbrisa hipotek

Matjaž Tratnik, 9.12.2010

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 48/2010Investitor je zgradil večstanovanjsko stavbo. Posamezna stanovanja je kot solastniške deleže na nepremičnini prodal na trgu. Svoje terjatve na plačilo (delov) kupnine pa je zavaroval s hipoteko. Zatem je v skladu s 110. členom Stvarnopravnega zakonika (SPZ) vložil predlog za preoblikovanje solastnine v etažno lastnino v nepravdnem postopku. V istem postopku je predlagal tudi izbris hipotek, pri katerih so bile zavarovane terjatve že poplačane. Ni pa hkrati predložil tudi ustreznih izbrisnih pobotnic z zemljiškoknjižnim (izbrisnim) dovolilom. Nepravdni postopek se vleče že več let, a hipotekarni upnik zavrača izdajo izbrisnih pobotnic posameznim imetnikom solastniških deležev ("lastnikom stanovanj"), ker meni, da je svojo dolžnost glede izbrisa hipotek izpolnil že s tem, da je predlagal izbris hkrati s predlogom za sodno vzpostavitev etažne lastnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Odškodninska odgovornost države - izbrisani - zastaranje odškodninske terjatve

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/20103kol, sivo Vrhovno sodišče RS Sodba II Ips 315/2010, 21. oktober 2010 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Cp 386/2009) URS - 26. člen ZOR - prvi odstavek 360. člena, 376 Sodišče druge stopnje je ocenilo, da je tožnik že v letu 1995 izvedel za protipravnost ravnanja tožene stranke, sodišče
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- veljati začne 11. decembra. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - ZVNDN-B (Ur. l. R
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja

Darja Senčur-Peček, 9.12.2010

Delovna razmerja

dr. Darja Senčur-Peček, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

dogodki - izjave

Irena Vovk, 9.12.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010od 30. novembra do 6. decembra Parlamentarni odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je podprl novelo Zakona o matičnem registru, katere bistveni namen je ta, da se vnovič omogoči vpis smrti za osebe, ki so življenje izgubile ob koncu druge
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010Radio Slovenija, rsl 1, 9. december ob 11.15 Dvom v Mednarodni denarni sklad Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka sta svoja posojila vedno pogojevala s strogimi "neoliberalnimi" reformami v državah. Letos se je sklad finančno okrepil, Irci pa se ga zelo bojijo. Zakaj? Radio Slovenija, rsl1,
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Otrokove pravice

Irena Vovk, 9.12.2010

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010www.pravice-otrok.si, www.otrokove-pravice.si slovenščina samostojno spletišče dobravideogalerija, varuh na Facebooku, različne informacijske zloženke itd. splošni e-naslov, profil na Face
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

globus

Dean Zagorac, 9.12.2010

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 48/2010ZDA: predlog novih pravil regulacije interneta 1. 12. - Ameriški nacionalni telekomunikacijski regulator Zvezna komisija za komunikacije je objavila predlog novih pravil za zagotavljanje odprtosti na internetu. Pravila naj bi od ponudnikov internetnih priključkov zahtevala večjo transparentnost (to
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 9.12.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 48/2010Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic.Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Bush v. Gore odločilo o zmagovalcu predsedniških volitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- Notarska zbornica Slovenije; rok je 13. december. - MP; rok je 13. december. - Občina Kobarid
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Pravni napovednik

Irena Vovk, 9.12.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Evropa

Irena Vovk, 9.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 48/2010Z novim institucionalnim okvirom oziroma Lizbonsko pogodbo so se povečala pričakovanja glede zmožnosti odziva EU na svetovne izzive. Ti obsegajo naložbe v dolgoročno varnost in blaginjo partnerskih držav, podporo po humanitarnih nesrečah in globalna vpra
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Ko vrani razkoljejo lobanjo

Tomaž Pavčnik, 9.12.2010

Ostalo

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 48/2010Česa iščeš, vran, sem vprašal. Pod skorjo svoje lobanje ne skrivam nobenih ptic. Vse. Vse ptice. Vse bomo pobili, je rekel. In zbal sem se, da mi bo neko noč skoz temne sanje razklal lobanjo in da bo iskal z blaznim kljunom, če se v g
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Kdo je manjšina?

Natali Gak, 9.12.2010

Varstvo človekovih pravic

Natali Gak, Pravna praksa, 48/2010"Tudi turist je manjšina," je na svojem predavanju o pravicah manjšin z vidika mednarodnega prava človekovih pravic 29. novembra na PF Univerze v Ljubljani poudaril profesor z Univerze Murdoch v Avstraliji Fernand De Varennes.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.12.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2010- predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah; - predloga zakona o spremembah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu;
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Moribus antiquis res stat Romana virisque

Janez Kranjc, 9.12.2010

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 48/2010S to mislijo, ki je vzeta iz Enijeve pesnitve Annales (500 V) in bi se po naše glasila "Rimska država stoji na starih običajih in možeh starega kova", začenja Cicero peto knjigo svojega spisa o državi (De re publica 5, 1, 1), v kateri poveličuje vrline in ljudi, ki so omogočili nastanek ter obstoj rimske republike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila "finančnih karambolov"

Sandi Kodrič, 9.12.2010

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Prodaja časopisa z možnostjo nagrade (še) ne pomeni nepoštene poslovne prakse

Katarina Vatovec, 9.12.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 48/2010"Splača se sodelovati: zadenite večerjo z zmagovalcem velikega izbora nogometašev". Takšno nagradno igro si je zamislil avstrijski dnevni časopis Österreich. Nekateri bralci časopisa bi si verjetno želeli take nagrade. Zamislimo pa si lahko nemalo športnih zanesenjakov, ki bi se za nakup časnika odločili tudi ali prav zato, ker poteka nagradna igra za izbor nogometaša leta z upanjem na pridobitev glavne nagrade. Ali gre v takem primeru za nepošteno poslovno prakso, ki jo prepoveduje Direktiva 2005/29/ES?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Severovzhodna narečja

Vera Samardžija, 9.12.2010

Ostalo

Vera Samardžija, Pravna praksa, 48/2010Zadnje decembrsko srečanje Pravniškega društva Maribor, ki je bilo 2. decembra na PF Univerze v Mariboru, je bilo v svojem strokovnem delu tokrat narečno obarvano. S svojim obiskom nas je namreč počastila akademikinja Zinka Zorko, sicer univerzitetna profesorica za zgodovino in dialektologijo slovenskega jezika. Osrednja tema njenega predavanja so bila narečja s severovzhoda Slovenije, ki zajemajo koroško, štajersko in panonsko narečno skupino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄48

Upravno-procesne dileme o rabi ZUP

Erik Kerševan, 9.12.2010

Kultura in umetnost

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 48/2010Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 48

Leto objave

< Vsi
2010(42)
> December(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJ K L MNOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov