O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 20.11.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 41/20031. Pravilnik o obrazcih zemljiškoknjižnih predlogov. (Ur. l. RS, št. 109/03) - velja od 25. novembra; na podlagi četrtega odstavka 139. člena zakona o zemljiški knjigi; - objavljeni so naslednji obrazci: (1) za vknjižbo/predznambo pridobitve pravice, (2) za vpis zaznambe, (3) za izbris pravice ozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Michel Foicault

mag. Benjamin Flander, 20.11.2003

Pravoznanstvo

mag. Benjamin Flander, Pravna praksa, 41/2003ZAPISKI Med sodobnimi francoskimi intelektualci je Michel Foucault gotovo tisti, ki je najostreje in najbolj kontroverzno kritiziral razsvetljenstvo in njegovo zapuščino. Ost njegovega radikalno-postmodernega razmišljanja predstavlja težnja raziskati in odstreti »resnično« plat človeškega razuma,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Delo kot sankcija

Alenka Mežnar, 20.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mežnar, Pravna praksa, 41/2003Simbol totalitarizma ali moderne družbe? »Iz morja so morali zjutraj naravnost v kamnolom. Na krvaveča pleča so si naložili kamenje in se opotekajoč vlekli kot sence po spolzki poti v hrib. Ko so prinesli vse kamenje na vrh, se je kolesje obrnilo: zdaj so ga morali nositi z vrha v kotanjo. Huje k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Prepisano, ker ni preslišano ...

Irena Vovk, 20.11.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2003od 11. do 17. novembra Torek, 11. 11. Volitve v EP. Slovenija bo svojih sedem poslancev v Evropski parlament volila v nedeljo, 13. junija 2004, kandidati za položaje pa bodo skladno z nacionalno ureditvijo znani najkasneje 30 dni pred volitvami, kajti takrat morajo biti posredovani republiški ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Izpodbijanje skupščinskega sklepa o uporabi bilančnega dobička

Aleš Vahčič, 20.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Aleš Vahčič, Pravna praksa, 41/2003Zakon o gospodarskih družbah(*1) v 368. členu določa, da se sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko izpodbija, če je v nasprotju z zakonom ali statutom ali če je skupščina odločila, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 odstotkov osnovnega kapitala, če to po presoji dobrega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Vsebina »Pravna praksa« 041/2003

Avtor ni naveden, 20.11.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 41/20034 mag. Anjuta Bubnov Škoberne Pravni vidiki zdravstvene reforme 6 Nataša Belopavlovič Predlog novele ZPIZ – Odlog različnih prispevnih stopenj in uskladitve z zakoni 8 Anja Strojin Štampar, Aleš Vahčič Spodbijanje skupščinskega sklepa o uporabi bilančnega dobička 10 Irena Polak Remškar Prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Odlog različnih prispevnih stopenj in uskladitve z zakoni

Nataša Belopavlovič, 20.11.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 41/2003Predlog novele ZPIZ Vlada je 6. novembra 2003 obravnavala in sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Državni zbor RS naj bi zakon obravnaval po skrajšanem postopku, in če ne bo zapletov, lahko pričakujemo novelo ZPIZ še letos, veljati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pojem nevarne stvari v slovenski sodni praksi

Tomaž Mavri, 20.11.2003

Obligacije

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 41/2003Veliko je že bilo govora o pojmu nevarne stvari, tudi na straneh te revije, a včasih se zdi, da vendarle še premalo, posebej ob nekaterih nenavadnih tolmačenjih tako s strani sodnikov kot tudi drugih pravnikov. Pri pojmu nevarne stvari gre namreč za pravni standard, katerega vsebino mora določiti so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Ekonomska izguba kot vrsta škode

Drago Dular, 20.11.2003

Obligacije

Drago Dular, Pravna praksa, 41/2003Škoda je ena od predpostavk splošnega oziroma specialnega civilnega delikta in zato bistven pogoj odškodninske odgovornosti, ker se priznava, da je mogoče o omenjeni odgovornosti govoriti samo, če je škoda nastala oziroma je že prenehala, ali pa je podana napoved, da bo šele nastala. Glede na to je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

KAPRUN V SLOVENIJI?

mag. Igor Strnad, 20.11.2003

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 41/2003Denarni zahtevki za nepremoženjsko škodo posrednih oškodovancev v avstrijskem in slovenskem pravu V požaru, do katerega je prišlo 11. novembra 2000 med vožnjo vlaka, ki je na vrh Kitzsteinhorna (Kaprun v Avstriji) peljal snežne zabave in užitkov željne, je umrlo 155 ljudi iz sedmih različnih drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pravni vidiki zdravstvene reforme

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 20.11.2003

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 41/2003V Beli knjigi zdravstvene reforme so predlagane spremembe sistema na področju položaja zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju, pri ekonomski dostopnosti do zdravstvenih storitev, na področju financiranja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, predvsem bolnišnic, uveljavljanja kakovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

O lektoriranju kot (slovenskem) fenomenu - 3

mag. Tina Verovnik, 20.11.2003

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 41/2003Prejšnji kotiček sem zaključila z mislijo, da bi moralo lektoriranje v trenutni situaciji postati tudi ali predvsem izobraževanje piscev. Po mojih izkušnjah se takšen pristop zelo obrestuje – lektor ima priložnost, da pojasni svoje popravke in tako nima občutka, da je le »čistilec«, avtor pa bo v na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Knjižnica Pravne fakultete v Ljubljani

Sara Pernuš, 20.11.2003

Knjižničarstvo

Sara Pernuš, Pravna praksa, 41/2003Angela Schneider MEDIATION IM GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ (Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002) Obrtno pravo že od nekdaj stoji v središču interesov industrijskih držav po svetu. S konstantno rastjo prava varstva obrti se povečuje tudi možnost sporov, ki nastanejo ob kršitvi pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Koliko?

Avtor ni naveden, 20.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 41/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Tarifna št. 96a Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja 10.000 točk ali 170.000 tolarjev. Hramba denarja, stvari in vrednostnih papirjev Tarifna š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

»Ustrezna zaposlitev«

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 20.11.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 41/2003Ob pripravi nove podjetniške kolektivne pogodbe so v družbi obstali pred nekaterimi njim ne povsem jasnimi določbami zakona o delovnih razmerjih, zato vprašujejo: 1. Ali se pojem »ustrezna zaposlitev« (opredeljena v 90. členu) uporablja tudi v primerih iz 47. člena ZDR pri ponudbi nove pogodbe o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Delovni čas

Avtor ni naveden, 20.11.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 41/2003V d.o.o. imajo tri individualne pogodbe, v katerih je opredeljen gibljiv delovni čas. Za vse zaposlene velja 40-urni delovni teden. Direktor in komercialni vodja sta pogosto na službeni poti, popoldan in tudi med vikendom. * Katere ure predstavljajo (plačane) delovne ure in katere ure (plačane ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Elektronske javne objave

Sašo Matas, 20.11.2003

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Sašo Matas, Pravna praksa, 41/2003Tehnološka dejstva in pravna podstat elektronskih objav javnih naročil V strokovni javnosti, kot tudi v tej reviji, so se nekaterim postavila vprašanja glede utemeljenosti, upravičenosti in pravne varnosti elektronskega načina postopanja pri javnih naročilih. (*1) Ta članek ima na eni strani name...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pravo in davčni primež

Irena Polak-Remškar, 20.11.2003

Davki občanov in dohodnina

Irena Polak-Remškar, Pravna praksa, 41/2003V uvodniku PP, št. 29/2003, je bil objavljen prispevek dr. Mateja Lahovnika z naslovom Davčni primež in ekonomska logika. Vse zapisano je žal resnično in ni kaj dodati. K pisanju pa me je spodbudil tisti del prispevka, v katerem dr. Lahovnik opozarja, da naj bi novi zakon o dohodnini avtorski honora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Zavarovalstvo na Slovenskem

Irena Vovk, 20.11.2003

Zavarovalništvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2003Knjiga o zgodovini slovenskega zavarovalstva, ki jo je napisal zavarovalniški strokovnjak in kronist ter dolgoletni delavec v zavarovalski stroki Franca Škufca, nas popelje daleč nazaj v čas, ko se je zavarovalstvo začelo oblikovati. Branje knjige je prispevek k razumevanju sedanjih razmer v slovens...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Institucionalna arbitraža v Sloveniji

Sara Pernuš, 20.11.2003

Civilni sodni postopki

Sara Pernuš, Pravna praksa, 41/2003V okviru sklopa predavanj z naslovom “Slovenija in mednarodni gospodarskopravni izzivi” (www.icls-drustvo.netfirms.com), ki jih na ljubljanski pravni fakulteti organizira Društvo za mednarodno gospodarsko pravo, je 6. novembra o institucionalni arbitraži v Sloveniji predaval dr. Krešo Puharič, redni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Stečaj »blue chip«

dr. Katarina Zajc, 20.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 41/2003AIJA (International Association of Young Lawyers) – mednarodna organizacija mladih pravnikov je 7. in 8. novembra v Trstu pripravila mednarodno konferenco. Vodilna tema konference je bil stečaj »blue chip« gospodarskih družb, torej tistih družb, ki so najuspešnejše v določenem okolju, lahko pa tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Materialna statusna preoblikovanja

Peter Podgorelec, 20.11.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 41/2003Iz disertacij »Materialno statusno preoblikovanje – pravna razmerja med družbeniki in upniki pri materialnem statusnem preoblikovanju (združitev in delitev) kapitalskih družb ter korporacijsko - in obligacijskopravni instrumenti njihovega varstva« je naslov doktorske disertacije, ki jo je 5. nove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Pozitivna diskriminacija

dr. Marko Novak, 20.11.2003

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2003Pozitivna diskriminacija (positive discrimination) je v bistvu dobronamerna diskriminacija. Pomeni vključevanje določenih skupin v pluralistično demokracijo. Pri njej gre za privilegiranje določenih manjšinskih skupin, ki so bile tradicionalno zapostavljene oziroma ki so bile dolgo časa diskriminira...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Snovanje ustave BIH

Jernej Juren, 20.11.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2003Mednarodni forum ljubljanske pravne fakultete je 29. oktobra gostil prof. dr. Josepha Marka, pravnega politologa, strokovnjaka za etnične manjšine, ki je imel priložnost sodelovati pri sestavljanju prvih povojnih osnutkov ustav na področju bivše Jugoslavije. Ob koncu preteklega leta se mu je iztekel...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41

Leto objave

< Vsi
2003(24)
> November(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ KLM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov