O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Lukenda proti Sloveniji

Matija Longar, 27.10.2005

Človekove pravice

Matija Longar, Pravna praksa, 41/2005Franjo Lukenda (F. L.) se je 6. januarja 1994 poškodoval pri delu v rudniku lignita in je postal invalid. Na Okrajnem sodišču v Celju je 30. decembra 1998 sprožil postopek proti zavarovalnici, kjer je imel njegov delodajalec sklenjeno nezgodno zavarovanje, in zahteval zvišanje izplačila zavarovalnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Dnevi slovenskih pravnikov 2005 (1.) - uvod

Avtor ni naveden, 27.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 41/2005Tradicionalna srečanja pravnikov (od leta 1980 dalje vsako leto v Portorožu) so preživela že marsikaj – kar nekaj obletnic, pa tudi nekaj prelomnic: NOB, socializem, osamosvojitev Slovenije leta 1991, vključevanje v Evropsko unijo, polnopravno članstvo v EU … Med 13. in 15. oktobrom 2005 so se torej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Stališča 6. sekcije Kazensko pravo Evropske unije

dr. Damjan Korošec, 27.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 41/2005Kazenskopravna sekcija letošnjih Dnevov slovenskih pravnikov je bila posvečena Evropski uniji in njenemu poseganju v kazensko pravo. Vključevala je šest referatov (Status kazenskega prava v pravnem redu EU, Kazenskopravno varstvo finančnih interesov EU, Kazenskopravni akti EU, namenjeni preprečevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Odmera in izraba letnega dopusta v primeru bolniškega staleža

mag. Nataša Belopavlovič, 27.10.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 41/2005Delavka je bila v bolniškem staležu od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005; za leto 2005 ima odmerjenega 35 dni dopusta. Koliko dni dopusta ji pripada za leto 2005? Uvodoma moram pojasniti, da pravice do letnega dopusta ne gre enačiti z izrabo letnega dopusta. Delavec lahko v nekem koledarskem letu pridobi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Izvršljivost notarskega zapisa

mag. Nataša Belopavlovič, 27.10.2005

Odvetništvo in notariat, Civilni sodni postopki

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 41/2005Zanima me, kako je z izvršljivostjo notarskega zapisa oz. ali je notarski zapis lahko izvršilni naslov, na podlagi katerega sodišče dovoli izvršbo. Izvršilne naslove, na podlagi katerih sodišče dovoli izvršbo, določa 17. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 40/04 – UPB-1 – ZIZ).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Etažna lastnina

dr. Marko Novak, 27.10.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2005Etažna lastnina ni posebnost naše pravne ureditve, čeprav je njen delež pri nas v primerjavi z drugimi državami precejšen, kar je nedvomno posledica minule privatizacije. Podobno je tudi v drugih nekdanjih komunističnih državah, kjer je prišlo do obsežne privatizacije družbene oziroma državne lastni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Učinkovito sodno varstvo pravice brez nepotrebnega odlašanja Zakon o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00) je v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu RS. Bistveni sestavni del prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih

Avtor ni naveden, 27.10.2005

Uprava

, Pravna praksa, 41/2005Delodajalec je dolžan delavcem povrniti stroške prevoza na delo v skladu z uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih. V uredbi je meja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča zaposlenega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Soglasje lastnikov parcel

Milan Železnik, 27.10.2005

Delovna razmerja

Milan Železnik, Pravna praksa, 41/2005Kdo, kako in na kakšni podlagi občina določi kolesarske ali jahalne poti? Če jih določi po poljskih poteh, ki so namenjene le dostopu do posamezne njive, ali potrebuje soglasje lastnikov parcel, po kateri gre taka pot? Občina lahko določi kolesarske poti le po javnih cestah ali javnih poteh za ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Tiskovno sporočilo: odločba US RS, št. U-I-65/05 z dne 29. 9. 2005

dr. Janez Čebulj, 27.10.2005

Ustavno sodišče

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 41/2005Na podlagi drugega odstavka 73. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) izdaja Ustavno sodišče tiskovno sporočilo. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-65/05 odločilo o ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Ur. l. RS, št. 50/97, 65/97 – popr. in 70/00 – ZUS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Uvod v pravno pisanje (Samo Bardutzky)

dr. Marko Novak, 27.10.2005

Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 41/2005Priročnik Uvod v pravno pisanje izpod peresa dr. Marka Novaka, 190 strani, 8.900 tolarjev, GV Izobraževanje, 2005 Kako sprejme pravnik kritiko laika, potem ko je ta prebral njegov tekst? Kako se odzove na pripombo, da je tekst nerazumljiv, »latovščina«, da so povedi predolge, da nekaj besed zveni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Dobesedno navajanje in povzemanje

mag. Tina Verovnik, 27.10.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 41/2005Mag. Nataša Logar je v svojih zadnjih prispevkih pisala o nekaterih zadregah in značilnostih strokovnega pisanja. Ker je tema široka in vedno znova aktualna, se ji z veseljem pridružujem. V tem prispevku bom obravnavala nekaj značilnosti dobesednega navajanja iz virov (zlasti glede rabe ločil in zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Po čem bo sojenje v razumnem roku?

Hinko Jenull, 27.10.2005

Obligacije

Hinko Jenull, Pravna praksa, 41/2005Sodni zaostanki niso le blagovna znamka naše pravne države, postali so neločljiva bit sodnega sistema, njihova odprava pa njegova naloga s trajnim mandatom. Namesto, da bi se ukvarjali z razvojem pravne znanosti, razširjanjem pravic in svoboščin in preprečevanjem zlorab, že desetletje iščemo poti za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Pravniško društveno življenje v Evropi

dr. Marko Ilešič, 27.10.2005

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 41/2005Ob vse večji institucionalizaciji razvoja prava včasih preradi pozabljamo na že tradicionalno povezovanje pravnikov v nevladnih organizacijah, ki v marsičem pomembno vplivajo na razumevanje in razlago pravnih pravil, pogosto pa tudi na njihov nastanek. Med takimi »zasebnimi« ustvarjalci pravil naj p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Kje so mladi pravniki?

Vitko Roš, 27.10.2005

Ostalo

Vitko Roš, Pravna praksa, 41/2005Po zelo deževnem avgustu smo v septembru spet dočakali lepše vreme. Neuničljiva Branka, predsednica Pravniškega društva Ljubljana, nam je ponovno – v najlepšem vremenu organizirala tradicionalno plovbo z barko po Ljubljanici od Livade, z obratom pod Pravno fakulteto, pa proti Podpeči in spet nazaj d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Leta 2010 brez zaostankov

Irena Vovk, 27.10.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2005Minister za pravosodje dr. Lovro Šturm je 19. oktobra obiskal Okrajno sodišče v Ljubljani. S predsednico sodišča Vesno Pavlič Pivk sta se pogovarjala o težavah sodišča, med katere sodijo odprava sodnih zaostankov, prostorska in kadrovska problematika, reševanje prekrškovnih zadev in denacionalizacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

od 11. do 24. oktobra

Irena Vovk, 27.10.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41/2005Četrtek, 13. 10. Predlog zakona o osebnem imenu. Vlada je pripravila predlog zakona o osebnem imenu za obravnavo v DZ po rednem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Velika Britanija: boj za ohranitev neodvisnosti sodnikov

Dean Zagorac, 27.10.2005

Sodišča

Dean Zagorac, Pravna praksa, 41/200512. 10. – Po tem, ko je britanski premier Tony Blair že večkrat pozval k discipliniranju sodnikov pri razlagi prava človekovih pravic v povezavi z izvajanjem protiterorističnih ukrepov, so vedno glasnejši sodniki, ki si prizadevajo zaščiti integriteto sodstva pred takimi napadi. Po številnih odzivih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Novi prispevki h kriminološki znanosti

dr. Dragan Petrovec, 27.10.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 41/2005Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani je 30. septembra organiziral enodnevni seminar, ki je bil – v nasprotju z dosedanjimi – vsaj navidez vsebinsko zastavljen precej drugače. Namesto vajenih akademskih imen, ki se desetletja ukvarjajo s kriminologijo in kazenskim pravom, je dr. Zora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

2. sekcija Odnos med Evropskim sodiščem in nacionalnim sodstvom: nova ustavna arhitektura?

Jernej Juren, 27.10.2005

Sodišča

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2005Sodišče Evropskih skupnosti je najmočnejše sodišče v Evropi, če ne na svetu. Z nekaterimi pomembnimi in pogumnimi odločitvami je igralo nepogrešljivo vlogo v procesu evropske integracije. V luči trenutne krize identitete ES pa nekateri napovedujejo konec zlate dobe sodišča. Na sekciji, ki jo je vodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Pravočasnost vlaganja ničnostne tožbe po členu 230 PES, pododstavek 5

mag. Jorg Sladič, 27.10.2005

Obligacije

mag. Jorg Sladič, Pravna praksa, 41/2005I. Prejemna teorija glede vlaganja vlog in tožb II. Narava procesnih rokov III. Pomen prekluzivnih procesnih rokov IV. Pouk o pravnem sredstvu in rok za vložitev tožbe V. Dies a quo (začetni rok) VI. Način računanja procesnih rokov VII. Objava akta VIII. Uradno obvestilo IX. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Vodovarstvena območja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 27.10.2005

Varstvo okolja

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 41/2005Razpoložljivost čistih voda je eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes srečuje človeštvo, in bo za prihodnost postala še bolj kritična, saj naraščajoče potrebe presegajo oskrbo, onesnaževanje rek, jezer in potokov pa se nadaljuje.1 Država kot skrbnik celotnega naravnega bogastva Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

2. okrogla miza Politika in pravo

Jernej Juren, 27.10.2005

Pravoznanstvo

Jernej Juren, Pravna praksa, 41/2005Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Lojze Ude, je sedem vrhunskih pravnih strokovnjakov razpravljalo o odnosu med politiko in pravom, o trenutnih razmerah v Sloveniji in o smeri, v katero smo namenjeni. Dr. Ude pravi, da smo v položaju, kjer pravo vodi družbena razmerja. Včasih pravo raste iz živ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

1. sekcija: Modernizacija prava družb – novela ZGD

Andrej Čotar, 27.10.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrej Čotar, Pravna praksa, 41/2005Z vstopanjem Slovenije v evropski pravno-gospodarski prostor je tudi pravo družb tisto, ki je bilo deležno številnih modifikacij, z namenom doseganja (sprva) osnovne enotnosti ureditve prava družb v državah članicah EU in posledično intenzivnejšega gospodarskega razvoja v primerjavi s preostalimi sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄41

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 27.10.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 41/20051. Zakon o spremembah zakona o poslancih – ZPosB. (Ur. l. RS, št. 90/05) – velja od 25. oktobra. 2. Zakon o spremembah zakona o detektivski dejavnosti – ZDD-B. (Ur. l. RS, št. 90/05) – velja od 25. oktobra.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41

Leto objave

< Vsi
2005(30)
> Oktober(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHI J K L MN OP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov