O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Podjetniško pravo

dr. Borut Bratina, 29.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 18-19/2000V založbi Gospodarskega vestnika je izšla obsežna knjiga z naslovom "Podjetniško pravo" avtorja dr. Draga Mežnarja. Knjiga predstavlja tako učbenik za predmet "podjetniško pravo", ki je v študijskem programu t. i. "nepravnih fakultet", kot tudi ustrezni pripomoček za vse tiste, ki se pri svojem delu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Mladi pravniki: Seminar o elektronskem poslovanju

Nina Gruden, 29.6.2000

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Nina Gruden, Pravna praksa, 18-19/2000Letno zasedanja EYBA v Sloveniji II. del Informacijska tehnologija je tudi v pravu odprla nove poti, po katerih moramo pravniki loviti korak z napredkom in iskati sožitje med razvojem in redom. Pravna ureditev internetne tehnologije postaja vse pogostejša tema pravniških srečanj - o pravu elek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Prepisano, ker ni preslišano...: od 13. do 26. junija

Irena Vovk, 29.6.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 18-19/2000Torek, 13. 6. Dnevi slovenskega sodstva. Osrednja tema tokratnega posvetovanja, ki se ga je udeležilo več kot 300 sodnikov, so bile normativne spremembe v sodstvu. Normativna ureditev v sodstvu sega do same ustave, ki med drugim govori o imenovanju oziroma volitvah sodnikov. Dr. Franci Grad, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Microsoft - konec monopola?

Janez Tekavc, 29.6.2000

Ostalo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 18-19/2000Te dni je eden izmed najbolj odmevnih dogodkov prav gotovo odločitev sodnika Jacksona, da se mora Microsoft razdeliti na dve podjetji. Final judgment (končna sodba) je zadnja odločba prvostopnega sodišča, o pritožbi pa bo verjetno odločalo Vrhovno sodišče ZDA, saj Expedition Act omogoča, da pritožni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Iz torkle: Prosim, ostanite živi!

dr. Marko Pavliha, 29.6.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 18-19/2000Sedemnajstletna Helena in petindvajsetletni Rok sta se imela neizmerno rada. Njuna ljubezen je bila prežeta s hrepenenjem po morskih globinah, z neustavljivo sló po globljem in globokem, kar ju je tistega avgustovskega petka zjutraj zmamilo na zadnji izlet v modro. S črnim gumijastim motornim čol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Vacatio legis je mimo

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 18-19/20001. Iz Ur. l. RS, št. 52/OO - od 28. junija velja: Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) - uporabljati pa se začne čez šest mesecev; v tem času mora minister za okolje in prostor izdati podzakonske predpise in seznam katastrskih občin; - zemljiški kataster...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Slovenščina v pravni praksi (25.del): Kako pa kaj vejice

dr. Monika Kalin-Golob, 29.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 18-19/2000Jezikovni kotičkarji, pisci jezikovnih kotičkov, se skorajda ne ukvarjajo z ločilom, ki Slovencem rado povzroča preglavice, ko se lotijo pisanja kakega uradnega ali javnosti namenjenega besedila. Pri udeležencih jezikovnokulturnih delavnic pogosto slišim, da se vejice kratkomalo ne da naučiti, da im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Mnenja: Pravno-razlagalna nasprotja (post festum)

Benjamin Flander, 29.6.2000

Pravoznanstvo

Benjamin Flander, Pravna praksa, 18-19/2000Znano je, da so bili v srednjem veku pravniki deležni za takratne družbene razmere še posebej pomenljive moralno-vrednostne "obsodbe". Zaradi vloge konkretnih izvajalcev prevzemanja in udejanjanja sistemsko sicer dovršenega, a pretežno lastninsko zasnovanega rimskega klasičnega prava so v specifične...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Pravica do starostne pokojnine po prejšnjih predpisih

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 18-19/2000Zavarovancu, rojenemu 14. januarja 1947, je 27. decembra 1999 prenehalo delovno razmerje, ker je postal presežni delavec. Naslednji dan se je prijavil na zavod za zaposlovanje in pridobil pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti za dobo 18 mesecev. Na dan 27. decembra 1999 je imel 3...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Okolje: Preprečevanje onesnaževanja okolja - direktiva IPPC

Adrijana Viler-Kovačič, 29.6.2000

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 18-19/2000Varstvo okolja sodi med temeljne nacionalne cilje približevanja k EU. Celoten proces usklajevanja okoljske zakonodaje vključuje prenos zakonodaje EU v slovensko ter ureditev proceduralnih in administrativnih ukrepov tako, da bi na dan vključitve v EU v državni zakonodaji, strukturah in postopkih spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Denacionalizacija: Krog dedičev denacionaliziranega premoženja

Metka Kramberger, 29.6.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Metka Kramberger, Pravna praksa, 18-19/2000Določba 78. člena zakona o denacionalizaciji - ZDen dviguje že od samega sprejetja zakona veliko prahu. Sprva ga je kazila redakcijska napaka, ki je določala, da se dedovanje po umrlem uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o dedovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Insolventnost delodajalca

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 18-19/2000Družba ima zaposlenih 16 delavcev, od katerih so vsi delovni invalidi. Za delavce ni več v družbi nobenega dela, saj družba nima več nobene dejavnosti, razen dejavnosti upravljanja, saj je lastnica še ene družbe in obstaja samo še zaradi dokončanja lastninskega preoblikovanja v delniško družbo. Tako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Letni dopust

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 18-19/2000Delavec je sklenil delovno razmerje za določen čas in sicer do vrnitve delavke iz bolniške. Ko se je delavka vrnila iz bolniške, je bil delavec v koledarskem letu zaposlen 7 mesecev in 15 dni. * Ali mu pripada celoten dopust ali sorazmeren del dopusta za koledarsko leto? * Kdaj se delavcu glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Pravica do starostne pokojnine

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 18-19/2000Delavka, rojena 20. oktobra 1951, bo 31. decembra 2000 dopolnila 31 let 11 mesecev in 8 dni zavarovalne dobe. Poleg te dobe ima še 2 leti 3 mesece in 3 dni dokupljene dobe. Od 5. aprila 1975 je bila delovni invalid III. kategorije invalidnosti. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja pa ji je bila s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Dogovor o predčasni izrabi letnega dopusta

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 18-19/2000Delavec ali delavec-pripravnik je sklenil delovno razmerje za dobo enega leta. Ali lahko delavec oziroma delavec pripravnik izrabi letni dopust pred pretekom nepretrganega dela šestih mesecev, in če lahko, koliko dni? Upoštevaje zakonsko ureditev je bistveni pogoj za pridobitev pravice do izra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Okrogla miza o korupciji

Petra Mahnič, 29.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Petra Mahnič, Pravna praksa, 18-19/2000VI. Dnevi javnega prava V okviru VI. Dnevov javnega prava, ki so od 5. do 7. junija 2000 potekali v Portorožu, je bila organizirana tudi okrogla miza s tematskim naslovom korupcija. Nekajmesečno raziskovalno delo petih študentov Pravne fakultete v Ljubljani pod mentorstvom dekana prof. dr. Janeza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Vsebina "Pravna praksa" 018/2000

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 18-19/2000Aleksij Mužina Novi zakon o javnih naročilh Nives Javornik Majhnosti navkljub - uradni jezik je slovenščina mag. Igor Strnad Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo Milan Viršek Zamudne obresti pri odškodnini za nepremoženjsko škodo Metka Kramberger Krog dedičev denacionaliziranega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Obdavčitev prometa nepremičnin

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 18-19/2000Izšla je knjiga avtorja doc. dr. Bojana Škofa z naslovom: Knjiga je razdeljena na pet poglavij: * prvo poglavje obravnava način obdavčitve po davku na promet nepremičnin; * drugo poglavje prikazuje obdavčitev po davku na dodano vrednost; * tretje poglavje se nanaša na vprašanja obdavčitve davk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Evropska konvencija o človekovih pravicah v pravu EU

Petra Mahnič, 29.6.2000

Človekove pravice

Petra Mahnič, Pravna praksa, 18-19/2000I. RAZVOJ KONCEPTA VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC V PRAVU EU Začetki Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (Treaty Establishing European Community, v nadaljevanju "Pogodba") iz leta 1957 je bila omejena na cilje ekonomske integracije, t. j. na oblikovanje carinske unije in skupnega trga, v kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Majhnosti navkljub - uradni jezik je slovenščina

Nives Javornik, 29.6.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Nives Javornik, Pravna praksa, 18-19/2000Namen tega prispevka ni razmišljanje o izgubljanju slovenske nacionalne identitete v procesih povezovanja v širše ekonomske in kulturne skupnosti, še manj pa zmanjševanje pomembnosti poznavanja in uporabe tujih jezikov v našem majhnem kulturnem prostoru. Predvsem ta krajši zapis namenjam tistim drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Novi zakon o javnih naročilih

Aleksij Mužina, 29.6.2000

Proračun

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 18-19/2000V Uradnem listu RS, št. 39 - 12. maja 2000 je bil objavljen nov Zakon o javnih naročilih (ZJN-1). Zakon prične veljati šest mesecev po objavi. Z dnem uveljavitve bo prenehal veljati sedanji Zakon o javnih naročilih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Obveznostna razmerja: Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo

mag. Igor Strnad, 29.6.2000

Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 18-19/2000Obdobje priprave nove obligacijske zakonodaje je zagotovo primeren trenutek za postavljanje predlogov sprememb, dopolnitev ali drugih izboljšav sedaj še veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (Ur. list SFRJ, št. 29/87 s sprem., v nadaljevanju ZOR).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Obveznostna razmerja: Zamudne obresti pri odškodnini za nepremoženjsko škodo

Milan Viršek, 29.6.2000

Obligacije

Milan Viršek, Pravna praksa, 18-19/2000Na območju Slovenije se je v zadnjih 30 letih precej govorilo in pisalo o zamudnih obrestih na odškodninske zahtevke, spreminjala pa se je tudi sodna praksa. Povsem verjetno je, da se bo to nadaljevalo tudi v bodoče, saj je Vrhovno sodišče Slovenije v eni od svojih zadnjih odločitev zavzelo povsem d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 18-19/2000Leta 1996 se je delavec predčasno upokojil, ko je dosegel starost 55 let in 35 let pokojninske dobe. V letu 1998 je v skladu z določbami zakona o žrtvah vojnega nasilja pridobil še 21 mesecev posebne dobe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Ustavno sodišče RS: Ukrep materialne dolžnosti v miru

Avtor ni naveden, 29.6.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 18-19/20001. Drugi odstavek 9. člena Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 odl. US) ni v neskladju z Ustavo. 2. Četrti odstavek 11. člena Zakona o obrambi je v neskladju z Ustavo. 3. Prvi in četrti odstavek 25. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18-19

Leto objave

< Vsi
2000(28)
> Junij(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HIJ K LM NOP QRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov