O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Ugotovitev očetovstva je tudi pravica matere

Andreja Tratnik, 28.5.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 21/2009Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) imajo očetje in otroci pravico, da se med njimi vzpostavi pravna vez. To jim zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v 8. členu. V zadevi Kalacheva proti Rusiji je ESČP obravnavalo vprašanje, ali pravica do zasebnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Prenos nepremičnine iz gospodinjstva v podjetje samostojnega podjetnika

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Fizična oseba je lastnica nepremičnine (zemljišča), ki ga je pridobila leta 2007. Ta fizična oseba namerava odpreti podjetje (s.p.), v katerega bo ob začetku opravljanja dejavnosti vložila nepremičnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Prenos najemnega razmerja s pokojnega na osebo istega spola

Katarina Zidar-Al-Mutairi, 28.5.2009

Varstvo človekovih pravic

Katarina Zidar-Al-Mutairi, Katarina Zidar-Al-Mutairi, Pravna praksa, 21/2009Pritožbo proti Sloveniji, v kateri je pritožnik zatrjeval, da je nezmožnost prevzema najemne pogodbe (56. člen takrat veljavnega Stanovanjskega zakona - SZ)1 po pokojniku, s katerim je živel in zanj skrbel, v nasprotju s pravicami, ki mu jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v postopku za izvedbo javnega naročila

Mojca Beliš, 28.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 21/2009Ravnanje odgovornih oseb v javnem zavodu, ki po avtorski pogodbi oddajo storitev v izvajanje zakonskemu partnerju svoje uslužbenke, ki potem to storitev izvede, njeni rezultati pa se uporabijo v nadaljnjem postopku za izvedbo javnega naročila, kjer je kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Ustava in možganska smrt

Vladko Began, 28.5.2009

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Vladko Began, Vladko Began, Pravna praksa, 21/2009Transplantacijska dejavnost, ki jo v Sloveniji ureja Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT),1 je v porastu. Telesni organi in tkiva za presajanje zaradi zdravljenja se lahko odvzamejo živim ali mrtvim osebam. Posebej zanimiva je problematika odvzema delov t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Reševanje patentnih sporov v Evropi - de lege lata in predvidene reforme

Nina Smerdu, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nina Smerdu, Nina Smerdu, Pravna praksa, 21/2009Leto 2009 je evropsko leto kreativnosti in inovacij, kar upošteva tudi Češka, ki Svetu EU predseduje v prvi polovici tega leta. V svojem programu si je namreč postavila nalogo poudariti pomen inovacij za konkurenčnost EU in pod tem naslovom spodbujati izboljšanje patentnega sistema. Če želi EU doseč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Garancija - jamčevanje za stvarne napake - izbira med alternativnimi obveznostmi

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Sklep II Ips 1072/2008, 19. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljana I Cp 1233/2008)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Zaposlitev za določen čas za tujega državljana

mag. Nataša Belopavlovič, 28.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 21/2009 Delavec je zaposlen na podlagi dovoljenja za zaposlitev za določen čas enega leta, in sicer že tretjič zapored, torej več kot dve leti (zadnja pogodba za določen čas je sklenjena do decembra 2009). Delavec je v aprilu 2009 pridobil osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, zato nas zanima: • Ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

O neustavnosti in nezakonitosti nekaterih predlaganih rešitev v noveli ZViS

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Višje in visoko šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/20092kol Šolstvo - odmev Anton Jerovšek, dr. pravnih znanosti, profesor na Fakulteti za državne in evropske študije Kranj Janez Čebulj, dr. pravnih znanosti, dekan Fakultete za državne in evropske študije Kranj
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

To ni kampanja (in volitve v Sodni svet niso tu)!

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 28.5.2009

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 21/2009Spomnimo se za hip Renéja Françoisa Ghislaina Magritta, belgijskega nadrealističnega slikarja, in njegove Varljive podobe. Kot je značilno za odličnega tehnika, njegova dela pogosto prikazujejo običajne predmete sredi neobičajnega konteksta, kar daje znanim stvarem nove pomene. Predstavitvena uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Lekarne ostajajo izključna domena farmacevtov

mag. Matej Avbelj, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 21/2009Ali nacionalna zakonodaja, ki določa, da je ustanavljanje in upravljanje lekarn izključna domena farmacevtov, krši pravo Skupnosti, konkretneje iz njega izhajajoči svoboščini ustanavljanja in prostega pretoka kapitala? To vprašanje se je postavilo pred Sodiščem ES v združenih zadevah C-171/07 in C-1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Zdravstveni dom je prejel zahtevo očeta za vpogled v zdravstveno dokumentacijo njegove dvanajstletne hčere, ki je že nekaj let v obravnavi pri kliničnem psihologu v zavodu. Oče se pri zahtevi sklicuje na Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Hkrati z obravnavo je tekel postopek na sodišču, kjer je b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009V zvezi z identifikacijo za namene DDV ter obdavčljivim dohodkom dobivajo različni samostojni novinarji nasprotujoče si informacije s strani davčnih uradov, prav tako novinarji različno razlagajo zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Uveljavljanje dodatne splošne olajšave

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Udeležil sem se seminarja, na katerem mi je bilo razloženo, da se kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, kateremu se prišteje obračunan znesek prispevkov za socialno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Olajšava za investiranje - motorna vozila

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vpogled v videoposnetke o incidentu na šoli

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Videokamera, ki je nameščena v šoli, je posnela, kako je varnostnik obračunal z učenci. Starši enega od učencev, ki je bil vpleten v dogodek, so podali prijavo na policijo, ki je pozneje zasegla zgoščenko s posnetki. Odgovorne na šoli je obiskal oče, ki je podal prijavo na policijo in želel, da šola...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Razlikovanje med vojaki glede veljavnosti EKČP ni upravičeno

Jan Jeram, 28.5.2009

Varstvo človekovih pravic

Jan Jeram, Jan Jeram, Pravna praksa, 21/2009Britansko vrhovno sodišče je v zadevi Smith odločilo, da razlikovanje med vojaki, ki so v bazi, in tistimi zunaj nje ni upravičeno. Vsak britanski vojak v Iraku ima dovolj močno vez z Združenim kraljestvom, da je pod njegovo jurisdikcijo in zanj zato velja Evropska konvencija o človekovih pravicah (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Evropa

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009 Torek, 19. 5. Pričakuje dogovor. "Odgovor Slovenije na moj predlog za reševanje vprašanja meje in zastoja Hrvaške na poti v EU je v skladu z njenim pristopom glede pomoči Evropske komisije pri reševanju tega vprašanja, ki je pozitiven in konstruktiven," je, kot navaja STA, v Bruslju povedal komisa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 28.5.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/2009 28. maj 1961 - Amnesty International V več časopisih je izšel članek angleškega odvetnika Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International. 30. maj 1917 - Majniška deklaracija Predsednik Jugoslovans...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009od 19. do 25. maja Torek, 19. 5. Novele. Državni zbor je sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katero se širijo možnosti za pridobitev informacije o tem, da je nad nekom uveden stečaj. Po novem bo o dolžniku dostopen tudi podatek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

globus

Dean Zagorac, 28.5.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2009 Slovaška: protikorupcijsko sodišče je protiustavno 20. 5. - Posebno sodišče za obravnavanje zadev korupcije in organiziranega kriminala je bilo ustanovljeno v nasprotju z ustavo, je v najnovejši odločbi ugotovilo slovaško ustavno sodišče. Glavna težava je v tem, da je Urad za nacionalno varnost p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Glas proti diskriminaciji

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Človekove pravice

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/spregovori_proti_diskriminaciji Jezik: slovenščina Tip: spletna kampanja Sveta Evrope Vzdrževanost: vsebine se redno dodajajo Preglednost: preveč strnjenega besedila Multimedijska podpora: zlasti videoposnetki Povezava z uporabniki: slaba; sploše...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2009(46)
> Maj(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ D ĐEFG H IJ K LM N O P QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov