O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat, aut ubi paupertas vincere nulla potest?

Janez Kranjc, 31.5.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2012Gornji rek bi se po naše glasil: "Kaj počno zakoni tam, kjer vlada samo denar ali kjer revež ne more zmagati?" Vzet je iz Petronijevega Satirikona (3, 14). Gaj Petronij (okr. 27-66) je bil sin provincialnega namestnika v Siriji Publija Petronija. Znan je bil kot arbiter elegantiae (razsodnik dobrega okusa) na Neronovem dvoru. O njegovem življenju vemo le malo, še največ iz Tacitovih Analov. Od leta 57 do 59 je bil prokonzul v Bitiniji, leta 60 pa konzul. Kot navaja Tacit, je podnevi spal, ponoči pa naj bi opravljal svoje obveznosti in hodil na zabave. Poveljnik pretorijancev Tigelin, ki je bil ljubosumen na njegov vpliv na Nerona, ga je obtožil udeležbe v Pizonovi zaroti. Preden so ga uspeli prijeti, je Petronij naredil samomor, ki ga je po Tacitovem opisu literarno upodobil H. Sienkiewicz v romanu Quo vadis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Dostop do javnih informacij

Irena Vovk, 31.5.2012

Uprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2012Državni organi in organi lokalnih skupnosti so o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) dolžni letno poročati Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. Zato je Vlada 24. maja določila besedilo Skupnega letnega poročila o izvajanju ZDIJZ za leto 2011 in ga poslala v parlamentarno obravnavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Še o orodniku in pridevnikih

dr. Nataša Hribar, 31.5.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 21/2012jezikovni kotiček (237) V prejšnjem kotičku sem pojasnila, kako sklanjati iz tujih jezikov prevzete samostalnike moškega spola, ki se končujejo na -io, in kako iz njih tvoriti vrstne in svojilne pridevnike. Temo danes nadaljujem s primeri prav tako prevzetih besed, ki se končujejo na soglasniški sk
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Vzpon ekstremizma

dr. Aleš Završnik, 31.5.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 21/2012Poglobljene in kritične diagnoze sodobnega sveta nam na pladenj radovednosti postrežejo z označevalci, kot so: hiperneoliberalno pospeševanje neokonzervativnih politik z vznikanjem novih popularnih gibanj, ki so kritična do komodifikacije in zahtevajo krepitev skupnega dobrega; socializem za bogate in kapitalizem za revne; integracija in multikulturni konflikt; transnacionalizem in mreženje; digitalizacija in informatizacija; globalizacija in glokalizacija; potrošnja in prosumption; zaton nacionalnih držav in vzpon nadnacionalne države kapitala (poosebljene v Mednarodnem denarnem skladu in Svetovni banki); migracije in krimigracije; spreminjanje razmerij med spolnimi vlogami; potrošniška, oglaševalska in narcisistična kultura; postfordistična družba; hegemonizacija Zahoda s hiperinflacijo podob; globalno bojišče in globalni borderlands; družba nadzora, dataveillance in Orwellove podatkovne zbirke; protikorporativna gibanja in protesti; sistemska korupcija itn.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Obdobje skupščin

Matej Tomažin, 31.5.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 21/2012Medtem ko na zahodnih borzah spremljamo vihar in negotovost okoli grško-evropske tragedije, domači vlagatelji vse več pozornosti namenjajo sklicem skupščin slovenskih podjetij. Prihaja namreč obdobje skupščin. Obdobje, ko lahko delničarji - tudi tisti mali, spregovorijo, vprašajo, namignejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Stereotipi o spolnih vlogah ne opravičujejo diskriminacije

mag. Nana Weber, 31.5.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 21/2012Ruski Zakon o vojaški službi določa, da so do starševskega dopusta v trajanju treh let upravičene le vojakinje, vojaki pa ne. Pritožnik, sicer oče treh otrok, ki jih je po razvezi dobil v varstvo in vzgojo, je za najmlajšega otroka kmalu po njegovem rojstvu zaprosil za starševski dopust, vojska pa mu ga je odobrila v trajanju treh mesecev. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 7. oktobra 2010 razsodilo, da zakonodajalec dopušča različno obravnavanje na podlagi spola in statusa vojaka, ter ugotovilo kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - prepoved diskriminacije - v povezavi z 8. členom EKČP - pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Veliki senat je odločitev pred kratkim potrdil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pomen pravil o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva

dr. Aleš Ferčič, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 21/2012Čeprav pravo EU javno-zasebnih partnerstev še zdaleč ne ureja sistematično in celovito, pomembno vpliva na njihovo izvajanje v praksi. Pri tem niso mišljene le omejitve iz pravil EU o notranjem trgu v ožjem smislu, temveč tudi omejitve iz drugih pravil EU, vključno s pravili o konkurenci. Namen tega prispevka je (zgolj) opozoriti na pomen pravil EU o državnih pomočeh za javno-zasebna partnerstva in v grobem nakazati nekatera odprta vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pravni vidiki reforme gospodarskega upravljanja v EMU

dr. Janja Hojnik, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 21/2012Kriza javnega dolga v EU je razkrila številne pomanjkljivosti fiskalnega okvira evrskega območja in sprožila vroče razprave o njegovi obsežni reformi. Izvor težav je v dejstvu, da je evrsko območje nova vrsta monetarne unije, kakršne v preteklosti ni bilo. Gre za prvo monetarno unijo, v kateri se monetarna politika določa na centralni (evropski) ravni, fiskalna politika pa se izvaja na ravni držav članic. V prispevku bom kratko komentirala različne elemente reforme gospodarskega upravljanja v Evropski ekonomski in monetarni uniji (EMU) in pojasnila njihove medsebojne povezave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pisno preverjanje znanja osnovnošolcev

Avtor ni naveden, 31.5.2012

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2012Pri nekaterih učnih predmetih v osnovni šoli učitelji znanje učencev ocenjujejo tudi pisno. • Ali lahko učitelj pisno preverjanje (test) znanja za učence z učnimi težavami (na primer med 28 učenci sta taka dva) raztegne na več dni (učenci bi denimo del pisali v ponedeljek, del v torek in del v petek)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Je evro mogoče rešiti s fiskalno unijo?

dr. Jože Mencinger, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 21/2012Po trinajstih letih se evro, doslej ponos evropskega združevanja, spreminja v njegovo veliko, če ne kar usodno breme. Že ob nastanku je šlo za političen projekt, za katerega je bilo težko najti trdne ekonomske temelje, saj je bilo očitno, da države, ki sestavljajo EMU, ne bodo izpolnjevale meril za optimalno denarno področje, na katerem naj bi uspešno uporabljali en denar ali pa bi bili tečaji med valutami fiksni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Razvoj in novosti na področju javno-zasebnega partnerstva

Boštjan Ferk, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 21/2012V večini držav EU ostajajo javno-zasebna partnerstva in v njihovem okviru tudi koncesije eden ključnih instrumentov za uravnoteženje javnih financ. Tako je že leta 2009 Komisija objavila Sporočilo o sproščanju zasebnih in javnih investicij za okrevanje in dolgoročne strukturne spremembe: razvoj javno-zasebnih partnerstev, v katerem so poudarjena javno-zasebna partnerstva kot uspešno orodje za povečanje učinkovitosti izvajanja javnih služb in zagotavljanja zasebnih virov financiranja javnih projektov. Naslednja pomembna potrditev je decembra 2010 objavljeno Jaspersovo poročilo, ki obravnava financiranje javne infrastrukture s kombiniranjem sredstev skladov EU in javno-zasebnimi partnerstvi, pri katerih je nedvoumno potrjena skladnost financiranja javnih infrastrukturnih projektov na način, da se sočasno uporabljajo sredstva skladov EU in zasebni kapital prek instituta javno-zasebnega partnerstva. Ugotovimo torej lahko, da na ravni EU ni več dileme, javno-zasebna partnerstva da ali ne, ampak predvsem, kako jih oblikovati, da bo optimalno zadovoljen javni interes. Pri tem je eno ključnih vprašanj z vidika prava EU, kdaj in v kolikšnem obsegu je treba za izbor zasebnega partnerja spoštovati pravila o javnem naročanju oziroma kje je meja med javno-zasebnimi partnerstvi in javnimi naročili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Hipoteka

dr. Matija Damjan, 31.5.2012

Kultura in umetnost

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 21/2012Knjiga Hipoteka, ki jo je napisal profesor na PF Univerze v Mariboru dr. Matjaž Tratnik (GV Založba, Ljubljana 2012, 204 strani), je prva monografija v slovenskem jeziku, ki celovito obravnava hipoteko kot osrednji pravni instrument nepremičninskega zavarovanja terjatev, pozornost pa nameni tudi zemljiškemu dolgu, ki običajno služi enakemu namenu kot hipoteka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Drago plačevanje in predraga uporaba plačilnih kartic v EU

Zoran Skubic, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 21/2012Splošno sodišče Evropske unije (Sodišče) je pred kratkim v luči določb 81. člena Pogodbe ES sprejelo ključno, če ne celo prelomno odločitev glede ureditve plačil s plačilnimi (debetnimi in kreditnimi) karticami. Potrdilo je odločitev Komisije iz leta 2007, da večstranske medfranšizne provizije, ki se zaračunavajo trgovcem v sistemu plačevanja s plačilnimi karticami MasterCard, nasprotujejo pravu konkurence EU. Odločitev Sodišča bo sicer gotovo predmet pritožbe pred Sodiščem EU, vendar pa je že zdaj jasno, da pri plačevanju s plačilnimi karticami tako v tujini (tj. v drugih državah članicah) kot tudi doma kmalu ne bo več tako, kot je bilo. Prav tako pa gre pri odločitvi za pomemben korak naprej v smeri uresničevanja ciljev Zelene knjige o odpravi ovir za vzpostavitev integriranega trga na področju EU, ki bo omogočal varno in inovativno plačevanje s plačilnimi karticami ter prek interneta in prenosnih telefonov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

O obletnicah, ki jih praznujemo, in tistih, ki jih ne

dr. Janja Hojnik, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 21/2012Letošnje leto EU obeležuje kar nekaj pomembnih obletnic. Za pravnike je nedvomno najpomembnejša 60. obletnica ustanovitve Sodišča EU. Na osnovi Pariške pogodbe o Evropski skupnosti za premog in jeklo je bilo leta 1952 ustanovljeno s sedmimi sodniki, po enim iz vsake od šestih držav ustanoviteljic, sedmega pa so - da bi se izognili izenačenemu številu glasov - po sistemu rotacije imenovale tri velike države. V 50. letih prejšnjega stoletja sodniki niso imeli veliko dela, pravi zagon so dobili šele leta 1958, ko sta bili ustanovljeni še dve Evropski skupnosti, prav pred 50 leti pa je na Sodišče EU nizozemsko upravno sodišče naslovilo danes znamenito zahtevo za predhodno odločanje v zadevi Van Gend en Loss (26/62), ki pomeni novo ero v razvoju pravnega reda EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Tekmovanje Rubikon 2012

Toni Matoh, 31.5.2012

Ostalo

Toni Matoh, Pravna praksa, 21/2012Sedmo finale tekmovanja v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih prireja profesor PF Univerze v Ljubljani dr. Ciril Ribičič v sodelovanju s Katedro za ustavno pravo in Študentskim svetom PF, je potekalo 17. maja 2012. Na njem so nastopili Ana Velkavrh, Maša Jeričević, Danijel Igrec, Tina Korošec, Maruša Veber, Barbara Oven, Neža Šubic, Ivana Viljušić (vsi študentje PF Univerze v Ljubljani) in Aldijana Ahmetović z Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Vsak tekmovalec si je izbral eno od sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jo je podrobno predstavil na tekmovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 31.5.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2012Roger J. Van den Bergh in Alessio M. Pacces (ur.) Regulation and Economics (Edward Elgar Publishing, 2012, 800 strani) Obširna knjiga oziroma zbirka esejev o ekonomski regulaciji je pravzaprav skupek pogledov na ekonomsko regulacijo tako v Evropi kot tudi na drugi strani Atla
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Pravna varnost davčnih zavezancev bi morala biti višja

dr. Jernej Podlipnik, 31.5.2012

Uprava

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 21/2012V Portorožu so 21. in 22. maja potekali tradicionalni dnevi davčnih svetovalcev Slovenije, ki jih organizira Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS). Od vseh tem, ki jih je pripravila organizatorica, je največje zanimanje udeležencev spodbudila okrogla miza na temo pravna varnost davčnih zavezancev, ki je bila, zanimivo, v program vključena naknadno, ker se minister za finance ni mogel udeležiti seminarja. Na podlagi žgoče razprave, ki se je razvila med vabljenimi gosti in udeleženci, je ugotoviti, da nobeden od njih ni zadovoljen z ravnjo pravne varnosti davčnih zavezancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Luksemburška kronika

Avtor ni naveden, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Akt za enotni trg - 12 pobud za okrepitev rasti in zaupanja

dr. Rajko Knez, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 21/2012Različni dokumenti Evropske komisije, ki želijo oživeti oziroma spodbuditi gospodarsko rast na notranjem trgu, so v zadnjih dveh letih, bolj neopazno, kot bi to želeli, tako v laični kot tudi v strokovni javnosti dali vedeti, da se Evropska komisija zavzema, da bi ekonomsko-finančno krizo prešli tudi tako, da bi gonilno silo razvoja prevzel notranji trg. To ni nič novega. Tudi 12 pobud, ki jih lahko najdemo v različnih pravnih dokumentih, so večinoma že slišano oziroma prebrano.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Vpliv prava EU na pravico do sodnega varstva: okoljsko pravo kot testni poligon?

dr. Matej Accetto, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 21/2012Pravo je mit - v družbeni praksi živi in učinkuje le toliko časa, dokler verjamemo vanj in se ravnamo po njegovih zapovedih, sicer je zgolj izraz "upajočih prizadevanj". V ospredju prizadevanj pravne države je tako skrb za dostop do sodnega varstva, ki je pomemben tako v nacionalnih pravnih redih kot tudi za na pravu zraslo - če ne celo z njim ustvarjeno - Evropsko unijo. Učinkovito sodno varstvo je globalen izziv, in to v dveh pomenih nepopolno doseženih ambicij. Po eni strani zato, ker je namenjen okrepitvi spoštovanja (mednarodnega) prava človekovih pravic, a je učinek večje dostopnosti do nacionalnih sodišč na stopnjo varstva pravic manjši od pričakovanega. Po drugi strani pa v smislu omogočanja čim lažjega dostopa vsem članom skupnosti z nižanjem stroškov in nudenjem pravne pomoči, pa čeprav je mogoče samoumevnost (finančne) družbene podpore dostopa do sodnega varstva in pravne pomoči postaviti pod vprašaj, saj se bo družbena "radodarnost" v imenu pravičnosti na tem področju neizogibno poznala z manj sredstvi na drugih področjih družbenih aktivnosti (kot denimo zagotavljanja zdravstva ali izobraževanja). Na načelni ravni vendarle ni dvoma: v Evropi ga kot nekakšno skupno temeljno pravico varuje že Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP), ki v 13. členu določa pravico učinkovitega pravnega sredstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Ustavni pluralizem v EU in Sloveniji

dr. Matej Avbelj, 31.5.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 21/2012Ta prispevek kritično analizira položaj, vlogo in razumevanje prava EU v okviru slovenskega (ustavnega) prava z vidika teorije ustavnega pluralizma. Razdeljen je na tri dele. Uvodni del je namenjen kratki predstavitvi teorije ustavnega pluralizma, ki jo v drugem delu umestim v slovenski pravni prostor. V tretjem delu prispevek sklenem z normativnimi napotki za izboljšanje slovenskega (ustavno)pravnega odnosa do prava EU v luči teorije ustavnega pluralizma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 31.5.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - ZVPSBNO-B (Ur. l. RS, št. 38/12) - veljati začne 9. junija. 2. Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

dogodki - izjave

Irena Vovk, 31.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2012od 22. do 28. maja Torek, 22. 5. Sprememba referenduma. Čeprav poslancem ni uspelo najti soglasja glede zapisa t. i. zlatega pravila v Ustavo in ukinitve Državnega sveta, se bodo kljub temu skušali poenotiti glede spremembe referenduma. Po delovnem besedilu ustavnih sprememb tako tretjina
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

Irena Vovk, 31.5.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21/2012(www.mpju.gov.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: e-novice, video- in zvočni posnetki, e-dokumenti ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje:
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄21

globus

Dean Zagorac, 31.5.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2012Španija: zdravnik mora plačevati preživnino zaradi neuspelega splava 23. 5. - Zdravnik, ki je neuspešno opravil splav, bo skupaj z bolnišnico, v kateri je zaposlen, moral plačevati preživnino do otrokovega 26. leta, in sicer tisoč evrov na mesec plus 150.000 evrov enkratne odškodnine za duševno trp
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 21

Leto objave

< Vsi
2012(36)
> Maj(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QRS ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov